See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus

Alanud teadusuuring analüüsib toidu- ja esmavajalike kaupade varustuskindlust Eestis ning varustustõrgete vähendamise võimalusi kriisiolukordades


12.11.2020       Priit Tuvike

Kevadine eriolukorra väljakuulutamine näitas, et Eestis puudub terviklik ja selge lähenemine varustuskindluse tagamisele eriolukorras. Eesti Maaülikooli juhtimisel ning Eesti Konjunktuuriinstituudi ja Eesti Taimekasvatuse instituudi osalusel läbiviidavas teadusuuringus analüüsitakse toidu, esmatarbekaupade, isikukaitsevahendite ning vee tarneaheleid ja varustuskindlust Eestis, samuti varustustõrgete vähendamise võimalusi. 

Uuringu käigus analüüsitakse erinevaid varustuskindlust mõjutavaid stsenaariume, nende võimalikke mõjusid nelja valdkonna tarneahelate toimimisele ja riske sektori ning ettevõtte tasandil. „Uuringu tulemusena töötatakse välja toimepidevuse hindamise mudel, mida ettevõtted saavad kasutada juhisena oma riskide hindamisel,“ rääkis uuringu konsortsiumi juht professor Rando Värnik Eesti Maaülikooli majandus-ja sotsiaalinstituudist. „Uuringu laiem eesmärk on parandada nii riigi kui ka erasektori valmisolekut uuteks kriisiolukordadeks,“ jätkas Värnik. „Tänase ühiskonna toimimise juures tuleb arvestada, et ettevõtete toimepidevus on üha enam suuremas omavahelises sõltuvuses. Kõik kujutame ette sõltuvust elektri ja side olemasolust, kuid kriisi olukorras võib saada määravaks ka esmapilgul vähem tähtsamate teenuste toimimine, tootmissisendite või kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavus,“ rääkis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi tegevusvarude projektijuht Jako Reinaste.

Ministeeriumidele annab algav uuring selgema ülevaate varustuskindlustuse poliitika kujundamiseks. Uuringugrupil on nii loodava mudeli kui ka riskihindamise juhiste väljatöötamisel abiks välisriikide kogemused. „Pidasime vajalikuks koostöös mitme ministeeriumiga ristsõltuvusi silmas pidav varustuskindluse uuring tellida ning nende teemade lahendamisega kiiresti edasi liikuda,“ ütles Jako Reinaste.

RITA programmist rahastatava uuringu „Varustuskindluse tagamine toidu, esmatarbekaupade, isikukaitsevahendite ja vee tarneahelas Eestis“  läbiviimiseks on aega 15 kuud ning uuringut rahatatakse summas 350 000 eurot Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Uuringu valmimisel teevad konsortsiumiga koostööd Maaelu-, Sotsiaal-, Majandus- ja Kommunikatsiooni-, Sise-, Keskkonna- ja Rahandusministeeriumid ning Riigikantselei.

Rohkem infot:

Rando Värnik, uuringu konsortsiumi juht, Eesti Maaülikool, rando.varnik@emu.ee
Jako Reinaste, riigi tegevusvarude projektijuht, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium, jako.reinaste@mkm.ee
Liina Eek, RITA programmi juht, Eesti Teadusagentuur, liina.eek@etag.ee