Projekt aitab vähendada loomasõnnikus sisalduvate toitainete sattumist Läänemerre


03.11.2017       Kariina Tšursin-Sootla

Projektis osalevad kõik otseselt Läänemerd mõjutavad riigid, muuhulgas Venemaa, mis kasutavad täna erinevaid meetodeid orgaaniliste väetiste ja neist pärinevate toitainete koguste arvestamiseks. „Kõikides riikides sarnase süsteemi kasutamine annaks hea võimaluse keskkonnariskide vähendamiseks. Siinkohal tuleb arvestada, et mõnes riigis, nagu Taani, on vastav süsteem väga kõrgel tasemel, samas kui mujal võib olla süsteem vananenud või hoopis puudulik. Seetõttu on projekti oluline eesmärk ka nimetatud valdkonnas mahajääjate järele aitamine,“ rääkis Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent Allan Kaasik.

„Väga oluline on arvestada kõigi sihtrühmade soovidega, mistõttu viiakse kõik tegevused läbi projektis osalevate partnerite ja assotsieerunud organisatsioonide ja teiste oluliste teadus-, põllumajandus-, nõuande- ja poliitikaid kujundavate organisatsioonide tihedas koostöös. Seejuures publitseeritakse juhendid nii inglise kui ka osalevate riikide riigikeeltes ja levitatakse projekti üritusel, publikatsioonides ja interneti vahendusel. Lisaks koostatakse proovivõtmise kohta juhendav film, kus demonstreeritakse proovivõtmise protseduuri praktikas.

Projekti rahastab Interreg Baltic Sea Region programm. Projekti kestvus on 1.10.2017–31.12.2019.