OECD teaduskonverentside korraldamise ja teadlasmobiilsuse grantide taotlemise tähtaeg läheneb


04.08.2017       Marika Meltsas

OECD bioloogiliste ressursside alase teaduskoostöö programmi grantide taotluste vastuvõtmine 2018. aastal korraldatavate konverentside ja 6-26 nädalat kestvate uurimistööga seotud välislähetuste  toetuseks on avatud kuni 10. septembrini 2017. Mõlema granditüübi maksimumsumma on 25 000 eurot. Toetatakse teaduslähetusi OECD teaduskoostööprogrammis osalevate riikide teadusasutustes ja ettevõtetes.

Taotlused tuleb esitada seotult teaduskoostööprogrammi prioriteetsete teemadega ja soovitav on eelnev konsulteerimine vastava teema nõuandva kogu liikmetega. Prioriteetsed teemad on:

  1. Managing natural capital for the future
  2. Managing risks in a connected world
  3. Transformational technologies and innovation

 

Täpsem info:

 

 

 

Konverentsitoetuste ja teadusstipendiumite üle otsustab CRP teadusnõukogu, mis koosneb OECD riikide teadlastest. Eestit esindab CRP teaduskoostöö programmis Eesti Maaülikooli teadusprorektor prof. Ülle Jaakma. Konkursi tulemused selguvad 2017.a. detsembri alguses.

 

Katri Ling

OECD bioloogiliste ressursside teaduskoostööprogrammi rahvuslik korrespondent