See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus

Teadlaste avalik märgukiri 2021. aasta rahvaloendusest


03.12.2019       Kristi Kukk

Avalik märgukiri Vabariigi Valitsusele

2021. a rahvaloenduse usaldusväärsusest

 

Eesti 2021. aasta rahvaloenduse ettevalmistused on jõudnud otsustavasse järku. Statistikaamet on teinud ettepaneku korraldada uus loendus täielikult registripõhiselt. Sellele lisanduks 60 000 vastajaga valimiuuring, et koguda teavet nende ühiskonna jaoks oluliste nähtuste kohta, mis registrites ei kajastu. Juhime tähelepanu, et see meetod ei võimalda täita rahvaloenduse peaeesmärki – anda täpne ja usaldusväärne ülevaade rahvastiku hetkeseisust.

Esiteks, täielikult registripõhine lähenemine ei arvesta, et inimeste elukohateave on Eesti registrites suurusjärgu võrra ebatäpsem kui registripõhise rahvaloenduse eeskujumaades. Näiteks Norra, Rootsi ja Soome statistikaametite andmeil puudutab see probleem neis riikides vaid 2–5% elanikest, Eestis aga 20–25%. Elukohaandmete sedavõrd suur ebatäpsus ei võimalda ka hulga teiste oluliste loendustunnuste usaldusväärsust tagada.

Teiseks soovitab Statistikaamet lähenemist, mille puhul olulised loendustunnused (nt isiku elukaaslane) prognoositakse matemaatiliste mudelite abil. See läheb vastuollu põhimõttega, et loendus on tegelikkuse statistiline vaatlus, mitte mudelite abil loodud arvutisimulatsioon. Lisaks tooks mudeldamine kaasa tulemuste suure ja süstemaatilise moonutuse. Tegelikest kooselupaaridest suudetaks tuvastada umbes 85%, pereloomeeas rahvastiku puhul aga vähem kui 70%. Sellise veaga loendusandmed ei võimalda teha usaldusväärseid järeldusi.

Kolmandaks, loenduse asendamine osa tunnuste puhul valimiuuringuga läheb vastuollu loenduse teise aluspõhimõttega, milleks on teabe kogumine ühiskonna kõigi liikmete kohta. Valimiuuringutega kaasneb alati esindusviga, sest valimisse sattunute omadused ei peegelda kogu rahvastikku täpselt. Isegi suure valimiga uuringus on väikeste rühmade esindajaid vähe ja esindusviga märkimisväärne, loenduse puhul aga esindusviga ei teki.

Statistikaamet on neist probleemidest teadlik, kuid ei pea neid oluliseks. Näiteks prooviloenduse hindamise kriteeriumid on ameti poolt seatud nii, et probleemide olemasolu ei takista tulemusele siiski kõrget hinnet andmast.

Käesolevale pöördumisele allakirjutanud peavad registripõhise andmekorralduse arendamist Eesti jaoks strateegiliselt õigeks teeks, kuid arvestades meie registrite praegust ebatäpsust, tuleks 2021. a rahvaloendus siiski korraldada kombineeritud meetodil, millega loendusandmete enamus saadakse registritest, kuid andmed, mida registrites ei ole või mille kvaliteet ei ole rahuldav, kogutaks otse inimestelt, kasutades maksimaalselt e-loenduse võimalusi.

See tagaks, et saadud andmed vastaks rahvaloenduse kõige tähtsamatele kriteeriumitele, milleks on kõiksus, üheaegsus, isikukohasus, ja usaldusväärsus nii kogurahvastiku kui väikeste rühmade ja piirkondade tasemel.

 

Tallinn-Tartu, 28.11.2019.

Jüri Allik                 TÜ ühiskonnateaduste instituudi eksperimentaalpsühholoogia osakonna juhtaja, professor ja akadeemik
Dago Antov            TTÜ mehaanika ja tööstustehnika instituut, logistika ja transpordi teaduskeskuse juht ja professor
Raul Eamets          TÜ  sotsiaalteaduste valdkonna dekaan ja makroökonoomika professor
Jaanus Harro         TÜ ühiskonnateaduste instituudi psühholoogia instituudi osakonna juhataja ja psühhofüsioloogia professor, Helsinki Ülikooli külalisprofessor
Veronika Kalmus    TÜ ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia professor
Mihkel Kangur        TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi dotsent ja ökoloogia keskuse vanemteadur, Eesti Geograafia seltsi president
Margit Keller           TÜ ühiskonnateaduste instituudi juhataja ja sotsiaalse kommunikatsiooni vanemteadur
Martin Klesment     TLÜ ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuse vanemteadur
Hill Kulu                  St Andrewsi ülikooli inimgeograafia ja demograafia professor
Rainer Kuuba         Võru Instituudi direktor
Valter Lang             TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi osakonna juhataja, professor ja akadeemik
Äli Leijen                 TÜ haridusteaduste instituudi juhataja ja õpetajahariduse professor
Mall Leinsalu          TAI vanemteadur, Södertorni ülikooli rahvatervishoiu dotsent
Lauri Leppik           TLÜ ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuse vanemteadur
Karl Pajusalu         TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eesti keele ajaloo ja murrete professor ja akadeemik
Hannes Palang      TLÜ humanitaarteaduste instituudi maastiku ja kultuuri keskuse juhataja ja inimgeograafia professor
Michel Poulain       TLÜ ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuse vanemteadur ja Louvaini ülikooli emeriitprofessor
Allan Puur              TLÜ ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuse juhtivteadur ja rahvastikuteaduse professor
Mati Rahu              TAI  epidemioloogia ja biostatistika osakonna juhtivteadur
Tiina Randma-Liiv  TTÜ majandusteaduskonna teadusprodekaan, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi professor ja akadeemik
Tiit Rosenberg        TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi Eesti ajaloo professor
Luule Sakkeus        TLÜ ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuse juhataja ja vanemteadur
Jüri Sepp                TÜ majandusteaduskonna majanduspoliitika professor
Merike Sisask         TLÜ ühiskonnateaduste Eesti demograafia keskuse vanemteadur ja sotsiaaltervishoiu professor
Mihkel Solvak         TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja ja tehnoloogiauuringute vanemteadur
Randar Tasmuth     EELK Usuteaduste Instituudi rektor ja professor
Tõnu-Andrus Tannberg  TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi Eesti ajaloo professor ja akadeemik
Marek Tamm          TLÜ humanitaarteaduste instituudi kultuuriajaloo professor ja ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse vanemteadur
Tõnu Tender           Eesti Keele Instituudi direktor
Karmen Toros         TLÜ ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö professor ja vanemteadur
Jaan Undusk          Underi ja Tuglase Keskuse direktor, juhtivteadur ja akadeemik,  TLÜ humanitaarteaduste instituudi külalisprofessor
Anneli Uusküla       TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi epidemioloogia professor
Urmas Varblane     TÜ majandusteaduskonna rahvusvahelise ettevõtluse professor ja akadeemik, Eesti Teaduste Akadeemia humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna juhataja
Toomas Veidebaum   TAI teadusdirektor ja juhtivteadur
Triin Vihalemm       TÜ ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsiooniuuringute professor