See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus

Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumber on pühendatud ettevõtlikkuse arendamisele ja ettevõtlusõppele


31.10.2018       Kaja Karo
  • haridus.png

1. novembril ilmub Eesti Haridusteaduste Ajakirja (EHA) erinumber, mis annab ülevaate ettevõtlikkusest ja ettevõtlusõppest eri haridustasemetel. Esmakordselt lahkavad teemat uurimisrühmad, kuhu kuuluvad majandus- ja kasvatusteadlased ning psühholoogid. Artiklitest leiab näiteid, kuidas saavad õpetajad oma töös toetada ja arendada õppurite ettevõtlikku hoiakut. Samuti kirjeldatakse uuringute põhjal vajadust ettevõtlusõpet arendada ja paremini Eesti haridussüsteemi lõimida.

EHA erinumbri esimeses, teoreetilist raamistikku loovas artiklis annab Tiit Elenurm ülevaate ettevõtlusõppest ja selle sihtrühmadest. Autor keskendub ettevõtlusõppe eesmärgile kõrghariduses ja selle eesmärgi saavutamise viisidele, arvestades sihtrühmade kogemust ja erisuguseid ootusi.

Erinumbri võib tinglikult jagada kaheks. Esimeses osas käsitletakse ettevõtlikkuse arendamist üldhariduskoolides ning teises osas ettevõtlusõpet kutse- ja kõrghariduse vallas.

Rääkides ettevõtlikkuse arendamise toetamisest üldhariduskoolides, on autorite tähelepanu keskmes vähe uuritud temaatika: ettevõtlusprogrammide mõju õppijatele ja õpilasfirmade mõju õppuritele. Õpilasfirmade tegevuses osalemise ning ettevõtluseks vajalike teadmiste ja oskuste vahel ilmneb positiivne seos.

Soome kolleegid tutvustavad oma tavasid – Soomes on ettevõtlusõppel haridussüsteemis pikk traditsioon. Uuringu fookuses on koolijuhtide roll ettevõtlusõppe toetamisel ja artiklis pakutakse uudset teavet kooliväliste huvirühmade kaasamise kohta ettevõtlusõppe toetusvõrgustiku loomisel.

Edasi käsitletakse ettevõtluspädevuse teoreetilist mudelit ning põhjendatakse empiiriliselt mudelis sisalduvate alapädevuste valikut, mille eesmärk on luua alus ettevõtlusõppe arendamiseks. Samuti avatakse tagamaid, milline on õppijate motiiv alustada ettevõtlusega ja nende varasem kogemus, lähtudes autonoomse ja kontrollitud motivatsiooni teooriast.

Erinumbri viimases artiklis tutvustatakse Viljandi kultuuriakadeemia kogemust kohustusliku ettevõtlusõppe rakendamisel ning näidatakse sealsete õppekava õpiväljundite seost ettevõtluseks vajaliku pädevusega.

Erinumbrist leiab ka kahe ettevõtlusõppele olulise raamatu tutvustuse. Tõnis Mets tutvustab ettevõtlusõppe ja ettevõtluse mõistmiseks olulist raamistikku, mida on kirjeldatud Suna Lųwe Nielseni, Kim Klyveri, Majbritt Rostgaard Evaldi ja Torben Bageri raamatus „Entrepreneurship in theory and practice: Paradoxes in play“. Raamatu täiendatud trükk ilmus 2017. aastal. Elari Tamm kirjutab Whartoni ülikooli professori Adam Granti raamatu „Originals: How nonconformists move the world“ (2016) näitel, kuidas tõhustada loovmõtlemist ja lükata ümber müüte.

EHA ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe erinumbri väljaandmist rahastati Euroopa Sotsiaalfondi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi projektist „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ (Edu ja Tegu).

Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös ilmuv avatud juurdepääsuga ajakiri EHA on ainus eestikeelne eelretsenseeritav haridusvaldkonna teadusajakiri. Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe erinumbri toimetajad on Eve Eisenschmidt Tallinna Ülikoolist, Mervi Raudsaar ja Krista Uibu Tartu Ülikoolist ning Urve Venesaar Tallinna Tehnikaülikoolist.

Lisateave:
Mervi Raudsaar, Tartu Ülikooli ettevõtluse dotsent, 737 6362, mervi.raudsaar@ut.ee
Eve Eisenschmidt, Tallinna Ülikooli hariduskorralduse professor, 619 9787, eve.eisenschmidt@tlu.ee
Urve Venesaar, Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtlusprofessor, 620 3951, urve.venesaar@ttu.ee