Augustis toimub Tallinnas ja Helsingis konverents kunstilisest moderniseerumisest


19.07.2017       Kerli Onno

15.-18. augustil toimub Tallinna Ülikoolis ja Helsingi Ülikoolis konverents "End Games and Emotions: The Sense of Ending in Modern Literature and Arts", mis keskendub küsimusele, kuidas mõjutab häälestatus (tajud, meeleolud, aistingud, emotsioonid) meie modernses maailmas elamise kogemust ja meie toimimist erinevates tähendusstruktuurides.

Afektide ja emotsioonide uurimine on üks aktuaalsemaid kultuuriuuringute valdkondi, mis laiendab seni domineerinud sõnale keskendunud ratsionaalse inimkogemuse uurimist olulise dimensiooni võrra ja aitab seeläbi ühiskonda mitmekülgsemalt mõtestada. Kirjandus ja teised kunstid ühelt poolt peegeldavad inimeste tajusid, kuid teiselt poolt kutsuvad neid ka esile.

Konverentsil on luubi all moderniseerumisprotsessiga seotud hirmud ja lootused, mis on saanud alguse 19. sajandi naturalismist ja dekadentsist, mõjutasid erinevaid kunstivaldkondi ja seeläbi ka ühiskonda laiemalt kogu 20. sajandi vältel. Ettekandeid peetakse kirjandusest, kujutavast kunstist, muusikast ja teatrist, nii üksikautorite loomingust, žanritest kui ka konkreetsetest teostest.

Konverents jätkab Eesti ja Soome kirjandusteadlaste ning kultuuriuurijate varasema viljaka koostöö traditsiooni ja toimub kahes linnas. 15.-16. augustil peetakse ettekandeid ja paneeldiskussioone Tallinnas ja 17.-18. augustil Helsingis.

Konverentsi peamine töökeel on inglise keel, kuid ettekandeid peetakse ka prantsuse keeles.

Täpsema info konverentsi programmi jm kohta leiab TLÜ konverentsikeskuse kodulehelt. Konverentsi korraldavad Tallinna Ülikool, Helsingi Ülikool ning Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus koostöös Helsingi ülikooli uurimisrühmaga Rethinking Realistic Worldmaking ja Eesti Kunstimuuseumiga KUMU.

 

Lisainfo:

Mirjam Hinrikus mirjam.hinrikus@tlu.ee

Piret Viires piret.viires@tlu.ee 

Ave Mattheus ave.mattheus@tlu.ee