TTÜ õiguse instituudi juhtimisel ilmus Balti riikide õiguse alane raamat


25.04.2017       Kersti Vähi

Tegemist on esimese raamatuga (publitseeritud Springer Verlag poolt), mis esitleb Balti riikide õigussüsteeme ühes kokkuvõtlikus inglisekeelses teoses.

Raamat võtab arvesse iga riigi eripärasid, peatükkide kaupa analüüsitakse erinevate õigusharude põhimõtteid, probleeme ja arenguid. Raamatu autorid on õigusalal tunnustatud teadlased ja praktikud. Teose peamine väärtus seisneb Balti riikide õigussüsteemide tutvustamises laiale lugejaskonnale. Ühe raamatu toimetaja, TTÜ õiguse instituudi professori Tanel Kerikmäe sõnul on teose ilmumine ka märgilise tähendusega õigusteaduse alasele koostööle Balti riikide vahel.

Lisainfo: TTÜ õiguse instituudi professor Tanel Kerikmäe, tanel.kerikmae@ttu.ee