Maaülikool sõlmis kutseõppeasutustega koostööleppe


03.12.2018       Risto Mets
  • kutsekoolid_MG_6420.jpg

Eesti Maaülikool tunnustas 29. novembril korraldatud tänuüritusel silmapaistvaid praktika- ja koostööpartnereid. Lisaks allkirjastati kokkusaamisel koostöö raamlepingud nelja kutseõppeasutusega, et soodustada väga heal tasemel õppetööd ning parandada edasiõppe võimalusi.

Koostöömemorandum sätestab maaülikooli ja kutseõppeasutuste – Järvamaa Kutsehariduskeskuse, Luua Metsanduskooli, Räpina Aianduskooli ja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli – koostöö üldised alused. „Edaspidi võimaldame kasutada ülikooli õppe-, teadus- ja praktikabaase, et mitmekesistada kutseõppeasutuste õpet teadusliku suunaga. Seevastu rikastavad nemad oma õppe- ja praktikabaasidega maaülikooli praktilist suunda,“ sõnas maaülikooli õppeprorektor Endla Reintam.

Veel näeb raamleping ette ülikooli sisseastumistingimuste muutmist, et soodustada kutsekoolide lõpetajate ligipääsu kõrgharidusele. Reintami sõnul annab see noortele inimestele sõnumi, et kutseharidus ei ole tupiktee ja ka kutsehariduse valinud noorel on võimalik jätkata õpinguid ülikoolis.

Tänuüritusel andsid omapoolsed õpirahad laureaatidele üle Riigimetsa Majandamise Keskus, Veski Mati, Baltic Agro ja maaülikooli vilistlaskogu. Lisaks annab Tartu abilinnapea Madis Lepajõe üle Raefondi stipendiumid. Parimaid sportlasi pärgab maaülikooli spordiklubi.

Pidulikul tänuüritusel tunnustati järgmisi praktika- ja koostööpartnereid: Baltic Agro, Konekesko Eesti, Tarmetec, Taure, ABB, ProtoLab, Grüne Fee Eesti, Elektrimasinad, Aberdeen Top Genetics, Valmaotsa Farmer, Lanlab, TP Invest, BM Trade, Veterinaar- ja Toiduamet, Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, Eesti Leivatööstus, ARKE Lihatööstus, Nõo Lihatööstus, Tere, Valio Eesti, 360 kraadi, Natourest, Matkajuht, Kanepi Aiand, Matogard, Maves, Keskkonnaagentuur Viridis, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, THEK Automaatika, Maa-amet, Riigimetsa Majandamise Keskus, Sõdra Metsad, Deskis, Eesti Erametsaliit, Tartu Veevärk, Mapri Ehitus, Orgita Põld, Põllumeeste ühistu KEVILI, TÜ Farm In, Enics Eesti, Kõpu PM, Tartu Linnavalitsuse rahandusosakond, PRIA finantsosakond, Anu Ait ja Sendihaldur.