Valminud on uussisserändajatele mõeldud Eesti teadus- ja kõrgharidusmaastikku tutvustavad lühivideod


14.07.2017       Marika Meltsas

Eesti Teadusagentuuril  on valminud inglis- ja venekeelsed videoklipid Eestisse saabunud välisteadlastele, -tudengitele ja teistele meie teadus- ning kõrgharidusmaastikust huvitatud uussisserändajatele.

Lühivideod avavad teaduse- ja kõrghariduse rahastamissüsteemi, teadus- ja arendusasutuste struktuuri, akadeemiliste ametikohtade olemust ning siinse kõrghariduse ja õpetamise iseärasusi.

Kahe- kuni kolmeminutilised videod valmisid Siseministeeriumi juhitud  uussisserändajate kohanemisprogrammi raames, mille abil saavad Eestisse saabuvad välismaalased võimalikult kiiresti omandada esmased teadmised Eestis kohanemiseks ning iseseisvalt hakkama saamiseks.  Kohanemisprogrammi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF), Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist (AMIF) ja riigieelarvelistest vahenditest.

 

Uussisserändaja on alla 5 aasta Eestis seaduslikul alusel elanud välismaalane.

 

Videoklipid on kõigile vabalt kasutamiseks väljas Eesti Teadusagentuuri YouTube’i kanalil:

 

Teaduse- ja kõrghariduse rahastamine:

inglise keeles: https://www.youtube.com/watch?v=z-WlrSnnM-s

vene keeles:  https://www.youtube.com/watch?v=HJs4r7-_Klc

 

Teadus- ja arendusasutuste struktuur

inglise keeles: https://www.youtube.com/watch?v=_PVVIpXT7u8     

vene keeles: https://www.youtube.com/watch?v=-SEwV9XDyEU

 

Akadeemilised ametikohad

inglise keeles: https://www.youtube.com/watch?v=aOiMOhjx5YY    

vene keeles: https://www.youtube.com/watch?v=8ymbQI9QyVs  

 

Viis praktilist teadmist kõrghariduses orienteerumiseks

inglise keeles: https://www.youtube.com/watch?v=K6QnYfSfqWg     

vene keeles: https://www.youtube.com/watch?v=6yBlx6aK5Yo

 

Õpetamine on protsess

inglise keeles: https://www.youtube.com/watch?v=lW3qg5whBm0

vene keeles: https://www.youtube.com/watch?v=WKsLVyxO5rQ

 

Täname kõiki, kes panustasid oma aega ja teadmisi lühivideote loomiseks. Klipid tootis EstFilm.

 

Rohkem infot uussisserändajatele aadressil www.settleinestonia.ee.

 

Lisainfo:

Kersti Sõgel
Eesti Teadusagentuur
kersti.sogel@etag.ee