Vanemad uudised  


Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss suunab haridusvaldkonna arengut


24.05.2018       Marika Meltsas

Täna Tartus toimunud haridusuuenduse avatud võrgustikufoorumil andis Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmets üle preemiad parimatele kasvatusteadlastele.
Konkurss toimub alates 1990. aastast, mil alustati Heino Liimetsa nimelise pedagoogilise teadustöö preemia väljaandmist. Täna korraldab konkurssi Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsiga. Konkursi eesmärk on väärtustada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust parimatele kasvatusteadlastele. 2018. aastal anti välja 8 preemiat kolmes kategoorias: eesti keeles publitseeritud teadustööd ja artiklid, võõrkeeles publitseeritud teadustööd ja artiklid ning magis...

Loe lähemalt....

Eesti teaduse tippkeskuste infopäev Omicumi suures saalis 25. mail 2018


24.05.2018       Anne Ostrak

Eestis tegutseb 9 teaduste tippkeskust. Esmakordselt toimub suur avalikkusele suunatud infopäev, kus tippkeskuste juhid tutvustavad seni tehtut, eesmärgiga näidata seda, kuidas tipptasemel tehtavat teadust on võimalik juba täna ja veelgi rohkem tulevikus kasutada igapäeva elu edendamisel. Infopäeva lõpus toimuva paneeldiskussiooni raames arutletakse teaduse kvaliteedi ja olulisuse üle ühiskonnas. Paneeldiskussiooni juhib Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere. Infopäeval osalemine on kõigile tasuta, kuid vajalik on eelregistreerumine. Registreeruda saab kuni 23. maini 2018. Kõik huvilised on oodatud!

Loe lähemalt....

Rahvusvaheline seminar „How to get the maximum from research data – prerequisites and outcomes“.


22.05.2018       Marika Meltsas

TÜ raamatukogu, sotsiaalteaduste valdkond ja Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv (ESTA) korraldavad 29. ja 30. mail Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis (W. Struve 1) rahvusvahelise seminari
„How to get the maximum from research data – prerequisites and outcomes“.
29. mail toimuval seminaril räägitakse Euroopa sotsiaalteaduste alasest ühisest andmeruumist, andmete korduvkasutamise majanduslikust efektiivsusest, Euroopa uutest andmekaitseregulatsioonidest, andmehalduse eetilistest aspektidest ning sobivate andmete hankimisest, hindamisest ja kasutamisest.

Loe lähemalt....

Eesti hea teadustava edulugu tutvustatakse uues Euroopa Teadusfondi juhitavas projektis „PRO-RES“


21.05.2018       Marika Meltsas

Tartu Ülikooli eetikakeskus osaleb Euroopa Komisjoni poolt 2,8 miljoni euroga toetatud Horisont 2020 projektis, mille eesmärk on välja töötada üldkehtivad hea teaduse tegevuspõhimõtted. Projektis osaleb lisaks Tartu Ülikoolile 13 teadus- ja arendusasutust üle Euroopa.

Mais alanud Horisont 2020 projektis „PRO-RES“ tutvustab Tartu Ülikool koostöös Eesti Teadusagentuuriga Eesti hea teadustava koostamise kogemust Euroopa kolleegidele. Eesti töörühma juhi, Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutropi sõnul on Euroopa Komisjoni teadusdirektoraat nimetanud eeskujuväärivaks Eesti algatust kutsuda kõiki teadusasutusi liituma hea teadustava kokkuleppega.

Loe lähemalt....

TTÜ teadlased suurendasid päikeseenergia kasutusvõimalusi valgusvaeses kliimas


17.05.2018       Kersti Vähi

Üheks TTÜ 2017. aasta parimaks teadusartikliks tehnika ja tehnoloogia valdkonnas nimetatud jõuelektroonika uurimisrühma artiklis kirjeldatakse esmakordselt unikaalset alalispingemuundurit, mis on mõeldud eelkõige kodumajapidamistele ja väiketootjatele päikeseenergiaallikates kasutamiseks.

Loe lähemalt....

H2020 Twinning ja ERA Chair infopäev 17.05.2018 kell 13:00-15:00 Tartus, Ülikooli 20-320


15.05.2018       Marika Meltsas


Eesti Teadusagentuur korraldab Horisont 2020 „Tippteaduse levik ja osaluse laiendamine“ valdkonna Twinning ja ERA Chair meetmete infopäeva neljapäeval, 17.05.2018 algusega kell 13:00 Tartus, Ülikooli 20-320. Eelregistreerumine pole vajalik.

Twinning ja ERA Chair konkursid avatakse 15. mail ja 26. juulil (https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2018-2020.html) tähtajaga 15. novembril 2018.

Loe lähemalt....

Taotlusvoor lühiajalisteks õppevisiitideks ERC grandi hoidjate juurde ootab huvilisi


15.05.2018       Marika Meltsas

Eesti Teadusagentuur (ETAg) pakub ERC (Euroopa Teadusuuringute Nõukogu) grantide taotlemisest huvitatud teadlastele võimalust minna lühiajalisele õppevisiidile praeguste grandihoidjate juurde. Kuni seitse päeva vältava õppevisiidi eesmärk on ERC grantide taotlemisel edukaks osutunud teadlaste kogemustest õppimine ja oma taotluse koostamiseks vajalike näpunäidete saamine.
Õppevisiidile suunduval teadlasel peaks juba olemas olema oma tulevase ERC grandi taotluse visioon ning ta peaks kavandama lähema kahe aasta jooksul ERC grandi taotluse esitamist. ERC grandi hoidja kogemustest õppimine võiks aidata teadlast taotluse ettevalmistamisel.

Loe lähemalt....

TÜ professor Raili Marling räägib oma inauguratsiooniloengul kriitilisest lugemisest


11.05.2018       Mari-Liis Pintson

  • Raili Marling2.jpg
Esmaspäeval, 14. mail peab Tartu Ülikooli anglistika professor Raili Marling inauguratsiooniloengu teemal „Kriitiline lugemine poliitiliste afektide ajastul“.

Loe lähemalt....

TTÜ Tartu kolledži üliõpilased toetavad kultuurimälestistest 3D mudelite loomist


10.05.2018       Krõõt Nõges

  • Tartu_kolledz_panoraam.jpg
Täna, 10. mail võetakse Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) Tartu kolledžis mõttetalgutel kokku koostöö Puhja kiriku ja pastoraadi 3D mudelite loomisel ja rakendamisel.

Nüüdisaegsete digiehitustehnoloogiate rakendamine TTÜ Tartu kolledži tudengite poolt võimaldab Lõuna-Eesti kultuuriväärtuste omanikel viia uuele tasemele mälestiste esitluse, restaureerimise, säilitamise ja nendega seotud info kogumise.

Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor Inga Raudvassar võtab koostöö kokku nii: „3D mudel loob silla keskaja ja kaasaja vahele.“

Loe lähemalt....

TTÜ teadlased: tark linn on mitte tehnoloogiline utoopia, vaid kogukondliku arengu mootor


08.05.2018       Kersti Vähi

TTÜ 2017. aasta parimaks teadusartikliks sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas tunnistatud tehnikaülikooli Ragnar Nurkse instituudi valitsemise uurimisgrupi artikkel arendab edasi targa linna (i.k. smart city) kontseptsiooni valitsemise (governance) ja innovatsiooniuuringute vaatenurgast.

Loe lähemalt....

Eesti teadustaristu teekaarti soovitakse lisada 15 taristuobjekti


07.05.2018       Marika Meltsas

Eesti teadusasutused ja ülikoolid soovivad lisada Eesti teadustaristu teekaardi 2018 objektide hulka 15 uut taristut. 4. maiks esitati ettepanekud 7 uue Eesti teadustaristu objekti loomiseks ning 8 rahvusvahelise teadustaristuga liitumiseks.
Vahearuanded esitasid kõik 18 senist teadustaristu teekaardi objekti.
Uute Eesti taristuobjektidena soovitakse teekaardi objektide hulka arvata biotehnoloogia tuumiklaborite klastrit, Eesti pere- ja sündimusuuringut 2020, meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristut, nutika tootmise tuumiktaristut, süsinikutõhusa energeetika arenduskeskust, väärtusahelapõhiste toiduteadusuuringute keskust ja Läänemere uurimislaeva.

Loe lähemalt....

Personaalsete uurimistoetuste taotlusvoorus esitati 370 taotlust


03.05.2018       Marika Meltsas

30. aprillil lõppes personaalse uurimistoetuse (PUT) taotlusvoor 2019. aastal algavatele uurimisprojektidele. Eesti Teadusagentuurile esitati kokku 370 taotlust, neist 43 järeldoktori, 97 stardi- ja 230 rühmagrandi taotlust. Laekunud taotluste maht kokku on ligikaudu 45 miljonit eurot.
See, kui paljud esitatud granditaotlustest menetlusse võetakse, selgub mai lõpus pärast taotluste tehnilist kontrolli. Menetlusse võetavate taotluste arv võib jääda väiksemaks, kuna taotluste hulgas võib olla selliseid, mis ei vasta taotlemise tingimustele. Mai lõpus selgub samuti taotluste lõplik valdkondlik jaotus.

Rahastuse kogumaht 2019. aastal alustavatele projektidele on umbes 8,7 miljonit eurot.

Loe lähemalt....

ETISe uudisedTeiste portaalide uudised
02.05.2018      
Tallinnas toimuvad kolm päeva mõttetalgud vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni teemadel   2.-4. mail kogunevad Tallinnas Roseni Torni julgeoleku ja sotsiaal-humanitaarteaduste valdkonna eksperdid Euroopast, et arutada, kuidas kõige paremini rakendada vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni printsiipe oma valdkonnas. Teadus ja innovatsioon on ühiskonna arengu üks põhimootoreid, samas peame leidma viise teadus- ja arendustegevuse paremaks kaasamiseks ühiskondlike probleemide (digiteerimine, globaliseerumine, kliimamuutused, julgeolek jne) lahendamiseks. Üks võimalus on jagada vastutust ja luua teadus- ja arendustegevuse jaoks demokraatlikum, kaasavam ja avatum kultuur.
Loe lähemalt....
22.05.2018       http://www.etag.ee/?p=38295
Haridusuuendajad kohtuvad foorumil, et otsida suuri ja väikseid lahendusi  

24. mail kogunevad Tartus Dorpati konverentsikeskusse võrgustikufoorumile Eesti haridusuuendajad koolidest, kõrgkoolidest ning omavalitsus- ja riigiasutustest, et otsida koos lahendusi Eesti...

The post Haridusuuendajad ko ...
Loe lähemalt....


27.04.2018      
Peitusemäng taimeriigis: osa liike elab mulla all aastaid varjuelu   Miks on nii, et orhideede leiukohas ei kohta mõnel aastal ainsatki taime? Ja mõne aasta pärast kasvavad seal taas uhked õied? Teadlased püüdsid sellele salapärasele nähtusele jälile jõuda.
Loe lähemalt....
24.05.2018       http://www.etag.ee/?p=38339
Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss suunab haridusvaldkonna arengut  

Täna Tartus toimunud haridusuuenduse avatud võrgustikufoorumil andis Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmets üle preemiad parimatele kasvatusteadlastele. Konkurss toimub alates...

The post Kasvatusteadus ...
Loe lähemalt....


27.04.2018      
Kaugseire üleilmse tugimõõtmisvõrgustiku seadmed luuakse Tartu observatooriumi laborites   Enne kui satelliit orbiidil tööd alustab, tuleb maal peensusteni läbi mõelda kõik, mis teadlaste ja inseneride käeulatust väljas võib juhtuda. Tartu observatooriumi osalusega uues projektis „HYPERNETS“ luuakse optilise kaugseire satelliitidele maapealse tugimõõtmise instrument. Tugimõõtmisseadmetest moodustatakse ülemaailmne ühtse andmetöötluse ja -haldusega võrgustik.
Loe lähemalt....
25.05.2018       http://www.etag.ee/?p=38400
Konkurss soolise palgalõhe vähendamise võimalusi käsitleva uuringu läbiviija leidmiseks  

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga...

The post Konkurss sooli ...
Loe lähemalt....


27.04.2018      
Seminar „Tööstusomandi kaitse ja kasutamine Eestis“ 30. mail Tartus   Eesti Teadusagentuur korraldab seminari, et tutvustada RITA tegevus 4 raames käimasolevat uuringut „Tööstusomandi kaitse ja kasutamine Eestis: majanduslik ja õiguslik perspektiiv“ ning arutada uuringu käigus tõstatunud teemasid. Seminarile on oodatud nii valdkonna eksperdid kui ka kõik tööstusomandi teemast huvitatud. Registreerumise lõpptähtaeg on 21. mai.
Loe lähemalt....
25.05.2018       http://www.etag.ee/?p=38405
Konkurss tolmeldajate hukkumise vähendamise võimalusi käsitleva uuringu läbiviija leidmiseks  

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga...

The post Konkurss ...
Loe lähemalt....