20.02.1980
karinkoiv@nooruse.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2013–...   
Tartu Tervishoiu Kõrgkool, erialane inglise keel (0,75)
01.01.2011–...   
OÜ Keeltekoda, õpetaja ja tõlkija
2007–...   
Tartu Tervishoiu Kõrgkool, erialane inglise keel (1,00)
 
 
Haridustee
1998–2007   
Tartu Ülikool, inglise filoloogia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−2016   
Finantsaruandlus ning muu aruandlus ja sisu rahvusvahelises Leonardo projektis Ready Study Go Around Europe (RSGAE) - 2013-1-FI1-LEO05-12559.
 
 
Lisainfo
Tegelen Nordman Network`i raames üliõpilaste ja õppejõudude vahetustega Skandinaavias ja Baltimaades. ;
8.05.2018
20.02.1980
karinkoiv@nooruse.ee

Career

Institutions and positions
2013–...   
Tartu Health Care College, Assistant (professional English) (0,75)
01.01.2011–...   
OÜ Keeltekoda, teacher and translator
2007–...   
Tartu Health Care College, Assistant (1,00)
 
 
Education
1998–2007   
Tartu University, English philology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−2016   
Financial reporting and other reporting and content generation in international Leonardo Project RSGAE (2013-1-FI1-LEO05-12559).
 
 
Additional information
One of my responsibilities is to organise student and lecturer exchanges in Scandinavia (Nordman Network) and the Baltic States.;
8.05.2018