13.10.1939
737 4301
raik.mikelsaar@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1963-1975 - Tartu Kliinilise Haigla patoloog
1975-1979 - Tartu Ülikooli Meditsiini Kesklaboratooriumi kollagenooside sektori juhataja
1979-1997 - Tartu Ülikooli Üld- ja Molekulaarpatoloogia molekulaarmodelleerimise labori vanemteadur ja juhataja
1998 - dotsent ja 1999-2005 - patoloogilise anatoomia professor ja instituudi ning õppetooli juhataja Tartu Ülikooli patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituudis
01.06.2006–30.09.2006   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut, keskkonna biotehnoloogia projektijuht (0,50)
01.12.2005–31.12.2007   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Mikrobioloogia instituut, spetsialist (0,50)
 
 
Haridustee
Lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1963.a cum laude
1957–1963   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Aktiivliige järgmistes seltsides ja ühiskondlikes organisatsioonides - Eesti Patoloogide Selts, Eesti Morfoloogide Selts, Eesti Meditsiinigeneetika Selts, Eesti Loodusuurijate Selts, Eesti Biokeemiaselts, Sotsiaalministeeriumi Meditsiiniterminoloogia Komisjon, Rahvusvaheline Kristallograafia Liit, Rahvusvaheline Elutekke Ühing (ISSOL), Eesti Teadlaste Liit (1999-2001 Tartu poolne esimees, praegu juhatuse liige).2001 - asutas Vana-Anatoomikumi taaskasutamise algatusrühma TanaT (Theatrum Anatomicum Tartuense)
2002 - oli initsiaatoriks ja organisaatoriks TÜ rahvusvahelise juubelikonverentsi "Meditsiin, Eetika ja Ühiskond" korraldamisel.
2002 - algatas Karl Ernst von Baeri loodusmaja loomise tema sünnikohta, endisesse Piibe mõisa valitsejamajja

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
1987, Raik-Hiio Mikelsaar, Eesti NSV Ministrite nõukogu teaduspreemia
0, Raik-Hiio Mikelsaar, 1985 - Karl Ernst von Baeri mälestusmedal 1987 - Eesti NSV Ministrite Nõukogu preemia 1989 - Maailma Kultuurinõukogu audiplom 2005 - Tartu Ülikooli medal 2005 - Tartu Ülikooli arstiteaduskonna medal
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringud; TÄPSUSTUS: Biotehnoloogia
 
 
Lisainfo
meditsiinikandidaat
keemiadoktor
Tartu Riiklik Ülikool, 1968
Moskva Riiklik Ülikool, 1989

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2004
1.1.
1998
1.1.
1998
5.1.
1998
1.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1987
1.1.
1987
1.1.
1984
1.1.
1983
1.1.
1982
1.1.
1981
1.1.
1980
1.1.
1972
1.3.
1972
23.04.2019
13.10.1939
737 4301
raik.mikelsaar@ut.ee

Career

Institutions and positions
1963-1975 - pathologist in the Tartu Clinical Hospital
1975-1979 - head of the sector of collagenoses in the Central Medical Laboratory of the Tartu State University
1979-1997 - a senior reseacher and head of the Molecular Modelling Laboratory at the University Institute of General and Molecular Pathology
1998 - a docent and 1999-2005 - a pathology professor and head of institute and chair at the Institute of Pathological Anatomy and Forensic Medicine
01.06.2006–30.09.2006   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Technology, University of Tartu, Project Manager (0,50)
01.12.2005–31.12.2007   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Microbiology, Specialist (0,50)
 
 
Education
Graduated cum laude from the Medical Faculty of Tartu University in 1963
1957–1963   
University of Tartu, Medical faculty
 
 
R&D related managerial and administrative work
A member of Estonian Society of Pathologists, Estonian Society of Morphologists, Estonian Society of Medical Genetics, Estonian Society of Naturalists, Estonian Society of Biochemistry, Social Ministry Commission of Medical Terminology, International Society of the Origin of Life (ISSOL), Estonian Union of Scientists (1999-2001 - a head of the Tartu Departement, at present - a member of the Board).
2001 - a founder of the initial group of the contemporary use of the Old Anatomicum TanaT (Theatrum Anatomicum Tartuense). 2002 - an initiator and organizer of the international jubilee-conference of Tartu University "Medicine, Ethics and Society". 2002 - an initiator of the Karl Ernst von Baer Museum in his birthplace at Piibe estate

Qualifications

 
 
Honours & awards
1987, Raik-Hiio Mikelsaar, Biomolekulide struktuuride uurimiseks vajalike uut tüüpi molekulmudelite väljatöötamine
0, Raik-Hiio Mikelsaar, 1985 - Karl Ernst von Baer Memorial Medal 1987 - the Prize of the Estonian Council of Ministers 1989 - the Honorary Diploma of the World Cultural Council 2005 - Tartu University Medal 2005 - Tartu University Medical Faculty Medal
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.12. Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Economic and Technological Research relating to Bio- and Environmental Sciences
 
 
Additional information
candidate degree in medicine
doctoral degree in chemistry Tartu State University, 1968
Moscow State University, 1989

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2004
1.1.
1998
1.1.
1998
5.1.
1998
1.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1987
1.1.
1987
1.1.
1984
1.1.
1983
1.1.
1982
1.1.
1981
1.1.
1980
1.1.
1972
1.3.
1972
23.04.2019
  • Leitud 18 kirjet
PublikatsioonAutoridAastaVäljaande pealkiriKlassifikaatorFailAsutused
Macroscopic oropharyngeal signs indicating impaired defensive function of palatine tonsils in adults suffering from recurrent tonsillitisKasenomm, P.; Mesila, I.; Piirsoo, A.; Kull, M.; Mikelsaar, M.; Mikelsaar, RH.2004APMIS1.1.Tartu Ülikool;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Mikrobioloogia instituut;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Üld- ja molekulaarpatoloogia instituut
Bacterial translocation, intestinal microflora and morphological changes of intestinal mucosa in experimental models of Clostridium difficile infectionNaaber, P.; Mikelsaar, RH.; Salminen, S.; Mikelsaar, M.1998Journal of Medical Microbiology1.1.Tartu Ülikool;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Mikrobioloogia instituut;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut
The development of pathology in EstoniaValdes, V.; Mikelsaar, RH.; Truupold, A.1998Pathologe1.1.Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut;
Tartu Ülikool
Extra G positive band on the 9p in the family with hypothyroidismMikelsaar, R.; Adojaan, B.1998European Journal of Human Genetics5.1.Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut;
Tartu Ülikool
Plastic atomic-molecular models - A key to stereochemical structuresMikelsaar, RH.1996Biochemical Education1.1.Tartu Ülikool;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut
Tartu plastic space-filling atomic-molecular modelsMikelsaar, R.1995International Journal of Materials & Product Technology1.1.Tartu Ülikool;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut
Molecular modeling of secondary and tertiary structures of hyaluronan, compared with electron-microscopy and nmr data - possible sheets and tubular structures in aqueous-solutionMikelsaar, RH.; Scott, JE.1994Glycoconjugate Journal1.1.Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut;
Tartu Ülikool
Studies of crystalline native celluloses using potential-energy calculationsAabloo, A.; French, AD.; Mikelsaar, RH.; Pertsin, AJ.1994Cellulose1.1.Tartu Ülikool;
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut
Structural mesomorphism of dicholesteryl ether and molecular-conformation state of its liquid-crystal phaseSeleznev, SA.; Chudinovskikh, VR.; Mikelsaar, RN.; Kosterin, EA.1993Zhurnal Fizicheskoi Khimii1.1.Tartu Ülikool;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut
A hypothesis on the structure of the biomembrane lipid bilayerMikelsaar, R.1987Molecular Crystals and Liquid Crystals1.1.Tartu Ülikool;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut
A view of early cellular evolutionMikelsaar, R.1987Journal of Molecular Evolution1.1.Tartu Ülikool;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut
Human mitochondrial genome and the evolution of methionine transport of ribonucleic-acidsMikelsaar, RN.1984Molecular Biology1.1.Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut;
Tartu Ülikool
Human mitochondrial genome and the evolution of methionine transfer ribonucleic-acidsMikelsaar, R.1983Journal of Theoretical Biology1.1.Tartu Ülikool;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut
Cytosine-adenine - a wobble base pair in the codon-anticodon complexesMikelsaar, R.1982Studia Biophysica1.1.Tartu Ülikool;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut
C-a base-pairs in transfer ribonucleic-acids and codon-anticodon complexesMikelsaar, R.1981Journal of Theoretical Biology1.1.Tartu Ülikool;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut
Possibilities of formation of a hydrogen-bonded cytosine-adenine pair in the structure of transfer ribonucleic-acid and the wobble position of the codon-anticodon complexMikelsaar, RN.1980Molecular Biology1.1.Tartu Ülikool;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut
Hypothetic model and selfconstruction of biomembraneMikelsaa, KN.; Mikelsaa, RN.1972Biofizika1.1.Tartu Ülikool;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut
Hypothetical humoral-cellular conception of immunogenesisMikelsaa, RN.; Mikelsaa, KN.1972Zhurnal Mikrobiologii, Epidemiologii i Immunologii1.3.Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut;
Tartu Ülikool