This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
1.09.1961
7374505
51938989
anu.reinart@ut.ee, anu.noorma@ut.ee
01.01.1983−31.03.2020 Reinart, Anu
Observatooriumi 1, Tõravere 61702, Tartu County, Estonia

Career

Institutions and positions
01.01.2021–...   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory, Professor in Applied Remote Sensing (0,85)
01.10.2020–31.12.2020   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory, Research Professor in Applied Remote Sensing (0,85)
01.09.2020–30.09.2020   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory, Research Professor in Applied Remote Sensing (1,00)
01.07.2020–31.08.2020   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory, Research Professor in Applied Remote Sensing (0,85)
01.04.2020–30.06.2020   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory, Research Professor in Applied Remote Sensing (1,00)
01.08.2019–31.03.2020   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory, Research Professor in Applied Remote Sensing (0,20)
01.08.2019–31.03.2020   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory, Director (0,80)
01.01.2018–31.07.2019   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory, Director (1,00)
2010–2017   
Tartu Observatory, director (1,00)
2004–2010   
Tartu Observatory, Senior Researcher (1,00)
2002–2004   
Uppsala University, Department of Limnology, post-doctoral fellow (EU Marie Curie) (1,00)
1993–2001   
Estonian Marine Institute, researcher in work group of marine optics (until 1995 junior research fellow) (1,00)
1990–1993   
Tartu University, laboratory of applied optics, researcher (1,00)
1988–1990   
Võrtsjärv Limnological Station, Estonia, engineer (1,00)
1984–1988   
Secondary School of Ülenurme, teacher of physics (1,00)
 
 
Education
1995–2000   
Degree of Doctor of Philosophy, PhD in physics (in environmental physics), University of Tartu.
1993–1995   
1995 Degree of Magister scientiarum, MSc in environmental physics, University of Tartu.
1979–1984   
1984 Graduating from University of Tartu as physicist (optics and spectroscopy)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...   
member of Estonian delgation in ESA, Scietific Programme Committe SPC
2014−...   
EC Copernicus User Forum national representative
2011−...   
member in Estonian Space council
2005−...   
American Geosciences Union
2003−...   
member of Estonian Remote Sensing committee
2002−...   
member of Marie Curie Fellowship Association
2016−2018   
Member in EC expert Group Horizon 2020 Advisory Group Space
2015−2020   
Estonian Research Policy Committe, member
2010−2015   
EU FP7/H2020 Space Programme expert
2009−2014   
member in Estonian Space Policy workgroup
2009−2011   
Member of Jury, EU Contest for Young Scientists
2007−2010   
GMES Advisory Council Estonian representative
 
 
Creative work
Member of Tartu Hansa Rotary Club since 2004, president 2011-2012.
 
 
Additional information
Director of research and development institution is academic position according to the TAKS paragr 8, point 1 https://www.riigiteataja.ee/akt/104122014014?leiaKehtiv.
Until April 2020, name Anu Reinart

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Anu Noorma, Tartu medal as the special merit of an outstanding contribution to the development of Estonian and Tartu space science
2014, Anu Noorma, Estonian State Order of the White Star IV class
2004, Anu Noorma, EU Marie Curie Reintegration Grant in Tartu Observatory (2004-2005)
2002, Anu Noorma, EU Marie Curie Individual Fellowship Uppsala University, Department of Limnology, Sweden (2002-2003)
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS RESEARCH FIELD: P500 Geophysics, physical oceanography, meteorology
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.3. Space Research and Astronomy; CERCS RESEARCH FIELD: P520 Astronomy, space research, cosmic chemistry ; SPECIFICATION: Technology of scientific space missions, small and nanosatellites
 
 

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Supervision of postdoctoral researchers

 • 01.03.2012−31.12.2013    Kersti Kangro  "Remote sensing of water quality parameters " (Estonian University of Life Sciences )
 • 01.04.2014−31.03.2015    Kaupo Voormansik  "SAR remote sensing" (University of Tartu)
 • 01.07.2016−31.12.2017    Krista Alikas  "Aquatic remote sensing " (University of Tartu)
 • 01.06.2017−31.12.2017    Martin Ligi  "Technology for aquatic remote sensing" (University of Tartu )
 • 01.05.2017−30.06.2018    Margit Aun  "Remote sensing of atmosphere" (University of Tartu)
 • 01.03.2019−31.12.2020    Liisi Jakobson  "Use of Copernicus data " (University of Tartu)

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.05.2022
1.09.1961
7374505
51938989
anu.reinart@ut.ee, anu.noorma@ut.ee
01.01.1983−31.03.2020 Reinart, Anu
Observatooriumi 1, Tõravere 61702

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2021–...   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium, rakendusliku kaugseire professor (0,85)
01.10.2020–31.12.2020   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium, rakendusliku kaugseire juhtivteadur (0,85)
01.09.2020–30.09.2020   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium, rakendusliku kaugseire juhtivteadur (1,00)
01.07.2020–31.08.2020   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium, rakendusliku kaugseire juhtivteadur (0,85)
01.04.2020–30.06.2020   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium, rakendusliku kaugseire juhtivteadur (1,00)
01.08.2019–31.03.2020   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium, rakendusliku kaugseire juhtivteadur (0,20)
01.08.2019–31.03.2020   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium, direktor (0,80)
01.01.2018–31.07.2019   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium, direktor (1,00)
2010–2017   
Tartu Observatoorium, direktor (1,00)
2004–2010   
Tartu Observatoorium, Vanemteadur (1,00)
2002–2004   
Uppsala Ülikool, Limnoloogia Instituut, järel-doktor (EL Marie Curie stipendium) (1,00)
1993–2001   
Eesti Mereinstituut, teadur, kuni 1995 nooremteadur (1,00)
1990–1993   
Tartu Ülikool, Rakendusoptika labor, teadur (1,00)
1988–1990   
Zooloogia ja Botaanika Instituut, Võrtsjärve Limnoloogiajaam, insener (1,00)
1984–1988   
Ülenurme Keskkool, füüsika õpetaja (1,00)
 
 
Haridustee
1995–2000   
Tartu Ülikool, PhD, keskkonnafüüsika (28. juuni 2000)
1993–1995   
Tartu Ülikool, MSc, füüsika magister (16. juuni 1995)
1979–1984   
Tartu Ülikool 1984, füüsik (optika ja spektroskoopia)- füüsika õpetaja
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
Eesti ESA delegatsiooni liige, Teadusprogrammi nõukogu
2014−...   
EL Copernicus kasutajate kogu Eesti esidaja
2011−...   
Eesti Kosmoseasjade Nõukogu liige
2005−...   
American Geosciences Union
2003−...   
Eesti kaugseire nõukogu liige
2002−...   
Marie Curie Fellowship Association liige
2016−2018   
EC expert Group Horizon 2020 Advisory Group Space
2015−2020   
Eesti teaduspoliitika komisjoni liige
2010−2015   
EL FP7/H2020 Kosmose alateema ekspert
2009−2014   
Eesti Kosmosepoliitika töögrupi liige
2009−2011   
EL Noorte teadlaste võistlus, žürii liige Eesti esindjana
2007−2010   
GMES Nõuandekogus Eesti esindaja
 
 
Loometöö
Tartu Hnsa Rotary Klubi liige alates 2004, president 2011-2012.
 
 
Lisainfo
Perioodil 2010-2017 vastavalt TAKS paragr 8, punkt 1 järgi loetakse TA asutuse direktor teadustöötajaks https://www.riigiteataja.ee/akt/104122014014?leiaKehtiv.
Kuni 2020 a. aprillini nimi Anu Reinart

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Anu Noorma, Tartu medal eriliste teenete ning silmapaistva panuse Eesti ja Tartu kosmoseteaduse arengusse
2014, Anu Noorma, EV Presidendi Valgetähe IV klassi orden
2004, Anu Noorma, EU Marie Curie tagasipöördumise grant Tartu Observatooriumis töötamiseks (2004-2005)
2002, Anu Noorma, EU Marie Curie Individuaalstipendium Uppsala Ülikoolis ( Rootsi) töötamiseks (2002-2003)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud
ETIS VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS VALDKOND: P500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia
ETIS VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.3. Kosmoseuuringud ja astronoomia; CERCS VALDKOND: P520 Astronoomia, kosmoseuuringud, kosmosekeemia ; TÄPSUSTUS: Kosmosemissioonide tehnoloogia, väikesatelliidid

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Juhendatud järeldoktorid

 • 01.03.2012−31.12.2013 Kersti Kangro "Remote sensing of water quality parameters " Eesti Maaülikool
 • 01.04.2014−31.03.2015 Kaupo Voormansik "SAR remote sensing" Tartu Ülikool
 • 01.07.2016−31.12.2017 Krista Alikas "Aquatic remote sensing " Tartu Ülikool
 • 01.06.2017−31.12.2017 Martin Ligi "Technology for aquatic remote sensing" Tartu Ülikool
 • 01.05.2017−30.06.2018 Margit Aun "Remote sensing of atmosphere" Tartu Ülikool
 • 01.03.2019−31.12.2020 Liisi Jakobson "Use of Copernicus data " Tartu Ülikool

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.05.2022

Search project

 • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
 • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
 • Found 41 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
1.2.3.4.MLTTO20558R (101004242)Copernicus CAL/VAL Solution01.12.202030.11.2022Erko JakobsonUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory330 000,00 EUR
MUUBioAtmos (3.2.0802.11-0043)Eesti Keskkonnaobservatooriumi biosfääri ja atmosfääri alane teadus- ja arendustegevus.01.01.201231.12.2014Anu Noorma; Joel KuuskTartu Observatory160 792,00 EUR
MUUCOSMOTECH (3.2.0601.11-0001)Integration of the Estonian Space Science and Technology Applications into the European Research Area COSMOTECH01.09.201331.08.2015Anu NoormaTartu Observatory46 500,00 EUR
MUUFP7: ESTSPACE (204727)Expose the Capacity of Estonian Space Research and Technology through High Quality Partnership in Europe01.01.200831.12.2011Anu NoormaTartu Observatory1 100 239,03 EUR
SFSF0062466s03Optical remote sensing of environment in Estonia and Baltic region01.01.200331.12.2007Andres KuuskTartu Observatory722 776,83 EUR
MUUGEOKOSMOS (3.2.0601.11-0001)Participation of Estonia in the European Space Agency - network for space science and technology GEOKOSMOS01.08.201131.08.2015Anu NoormaTartu Observatory143 380,00 EUR
MUUFP6: ERG004401Satellite based remote sensing of aquatic environment in Estonia by the example of Lake Peipsi.01.12.200430.11.2005Anu NoormaTartu Observatory39 778,61 EUR
MUUVeeOBS (3.2.0802.11-0043)Estonian observatory of water environment (VeeOBS)01.01.201231.12.2014Anu Noorma; Kristi UudebergTartu Observatory161 400,00 EUR
MUUG3613 (ETF3613)Cyclic variation of the bio-optical parameters of lakes and respective influencing factors01.01.199931.12.2002Helgi ArstTallinn University of Technology; Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT4 090,35 EUR
MUUVLTTO18077Terminology research work to identify the most suitable Estonian equivalents to English IATE entries in the field of Space and Satellites08.11.201731.07.2018Anu NoormaUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory9 950,00 EUR
MUUVLTTO16801 (4000117454/16/I-SBo)Fiducial reference measurements for satellite ocean colour (FRM4SOC)01.06.201631.12.2018Riho VendtTartu Observatory; University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory162 523,00 EUR
MUUMLTTO18557Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake01.11.201831.08.2023Krista AlikasUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory37 074,22 EUR
ETFETF7600Is Lake Võrtsjärv an autotrophic or heterotrophic system? The role of autochthonous and allochthonous organic matter in the budget of a large shallow lake.01.01.200831.12.2011Tiina NõgesEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences86 296,05 EUR
RITA1SubprojectLLTTO19061 (RITA1/02-52-01)Use of remote sensing data for elaboration and development of public services 01.01.201931.12.2020Mait LangUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory273 250,00 EUR
RITA1Master projectRITA1/02-52Use of remote sensing data for elaboration and development of public services 01.01.201931.12.2020Anu NoormaUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory1 421 050,00 EUR
TAPTAP13-2Kaugseire etalonide komplekslabor01.01.200931.08.2015Anu NoormaTartu Observatory183 987,90 EUR
1.2.3.4.MLTTO16804R (H2020: EOMORES (730066))Earth Observation-based Services for Monitoring and Reporting of Ecological Status (EOMORES)01.12.201630.11.2019Anu NoormaTartu Observatory; University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory197 037,50 EUR
ETFETF5738Impact of climate change on ecosystems of large shallow lakes, mediated by the altered inflow of substances01.01.200431.12.2007Tiina NõgesEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences56 006,90 EUR
1.1.5.3.4.1.1.SLTTO16802T (2014-2020.4.01.16-0029)Benefits for Estonian Society from Space Research and Application01.01.201631.08.2022Anu NoormaTartu Observatory; University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory1 124 078,00 EUR
SFSF0822522s03Baltic Sea water and material exchange processes in changing climatic conditions. Dynamical and optical processes in coastal sea areas01.01.200331.12.2007Jüri ElkenTallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT598 820,20 EUR
MUUESA: TO 2008-2Subcontract for ESA/ESRIN contract 'Technical Assistance for the validation of MERIS products in lake Vänern and coastal waters of the north-western Baltic Sea (Sweden)', contract number: 2152401.01.200831.12.2009Anu NoormaTartu Observatory16 003,48 EUR
MUUSMHI 2007/2213/43Operational use of dedicated marine satellite data to nowcast and forecast algae blooms.01.01.200531.12.2009Anu NoormaTartu Observatory19 142,82 EUR
MUUESA: ORAQUA (4000103143/11/NL/KML)Services based on optical radiometry applications for aquatic environment - ORAQUA01.01.201131.12.2013Anu NoormaTartu Observatory500 000,00 EUR
SFSF0060115s08Remote sensing of optically complex natural environments01.01.200831.12.2012Andres KuuskTartu Observatory193 225,37 EUR
ETFETF8970Study of metrological factors limiting complex optical measurements in remote sensing and atmospheric research01.01.201131.12.2014Joel KuuskTartu Observatory28 800,00 EUR