This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
pearu.peterson@gmail.com

Career

Institutions and positions
01.11.2018–...   
Cozer OÜ, entrepreneur (1,00)
01.06.2016–...   
Glasstress Ltd, Scientific Researcher (0,10)
01.01.2017–31.10.2018   
Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Cybernetics, Laboratory of Solid Mechanics (1,00)
01.01.2016–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT, Laboratory of Photoelasticity, Senior Researcher (1,00)
01.10.2014–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT, Vice Director (1,00)
01.09.2008–31.12.2015   
Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT, Laboratory of Systems Biology, Senior Researcher (1,00)
01.05.2007–30.04.2008   
Simula Research Laboratory, Oslo, Norway, scientific researcher (1,00)
2003–31.08.2008   
Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT, Laboratory of Nonlinear Dynamics, Senior Researcher (1,00)
01.01.2003–31.12.2006   
Enthought Inc., USA, software developer/consultant
01.01.2001–31.12.2002   
University of Twente, The Netherlands, post-doc
1997–2003   
Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT, Researcher (1,00)
01.01.1996–31.12.1997   
University of Twente, The Netherlands, researcher
1995–1995   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Informatics, Informaatika õppetool, Assistant (1,00)
01.01.1994–31.12.1994   
Maritime Research Area of the VTT Manufacturing Technology, Finland, research assistant
1992–1997   
Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT, Engineer (1,00)
 
 
Education
1997–2001   
Tallinn University of Technology, Technical Physics, Doctor of Philosophy in Natural Sciences, 2001
1995–1995   
University of Jyväskyla, Finland, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 5th International Summer School, Applied Mathematics: courses on Wavelet Theory
1991–1997   
Tallinn University of Technology, Technical Physics, Master of Science in Natural Sciences, 1997
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−2018   
Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Cybernetics,, Scientific Council, Member
2014−2106   
Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT, Vice Director
 
 
Creative work
2014-2015 Development and procurement of CENS microscope system.
2002-... Software SciPy - a collection of tools for scientific computing in Python.
1999-... Software F2PY - tool for accessing Fortran and C libraries from Python.
2009-... Software PyLibNIDAQmx - a Python wrapper to libnidaqmx library.
2009-... Software PyLibTiff - a Python wrapper to libtiff library.
2007-... Software SympyCore - an efficient pure Python Computer Algebra System.
2009-... Software IOCBio - a collection of tools (deconvolution, etc) for microscopy in Python.
2012-... Software Cluster Design - a web application for composing optimal HPCC system.
2012-... Software Simple RPC C++ - a simple RPC wrapper generator to C/C++ functions.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Pearu Peterson, Institute of Cybernetics at TTU, Scientist Publication Award
2004, Pearu Peterson, Institute of Cybernetics at TTU, Scientist Publication Award
2003, Pearu Peterson, Institute of Cybernetics at TTU, Scientist Publication Award
2001, Pearu Peterson, Institute of Cybernetics at TTU, Young Scientist Publication Award
2000, Pearu Peterson, Estonian Science Foundation, Young Scientists Award
1997, Pearu Peterson, Estonian Academy of Sciences, Student Award
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; CERCS CLASSIFICATION: P260 Condensed matter: electronic structure, electrical, magnetic and optical properties, supraconductors, magnetic resonance, relaxation, spectroscopy; SPECIFICATION: Nondestructive photoelastic methods for measurement of stress fields
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.7. Telecommunications; CERCS CLASSIFICATION: T121 Signal processing ; SPECIFICATION: Software for scientific computations: development and applications
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics; CERCS CLASSIFICATION: P130 Functions, differential equations ; SPECIFICATION: Nonlinear equations of mathematical physics, soliton theory, Maxwell equations
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.1.
2020
3.1.
2019
1.1.
2016
5.1.
2016
5.1.
2016
1.1.
2015
5.1.
2015
1.1.
2014
5.1.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
5.1.
2013
5.1.
2013
5.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
5.1.
2012
5.1.
2012
5.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
5.1.
2010
5.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2001
2.3.
2001
3.4.
2001
1.1.
2000
3.1.
2000
1.2.
1997
3.4.
1997
21.09.2020
56641128
pearu.peterson@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.11.2018–...   
Cozer OÜ, ettevõtja (1,00)
01.06.2016–...   
Glasstress OÜ, teadusuurija (0,10)
01.01.2017–31.10.2018   
Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Küberneetika instituut, Tahkisemehaanika labori vanemteadur (1,00)
01.01.2016–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut, Fotoelastsuse laboratoorium, Vanemteadur (1,00)
01.10.2014–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut, asedirektor (1,00)
01.09.2008–31.12.2015   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut, Süsteemibioloogia laboratoorium, Vanemteadur (1,00)
01.05.2007–30.04.2008   
Simula Research Laboratory, Oslo, Norra, teadusuurija (1,00)
2003–31.08.2008   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut, Mittelineaarse dünaamika laboratoorium, Vanemteadur (1,00)
01.01.2003–31.12.2006   
Enthought Inc., USA, tarkvara arendaja/konsultant
01.01.2001–31.12.2002   
Twente Ülikool, Holland, järeldoktor
1997–2003   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut, Teadur (1,00)
01.01.1996–31.12.1997   
Twente Ülikool, Holland, uurija
1995–1995   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Informaatika osakond, Informaatika õppetool, Assistent (1,00)
01.01.1994–31.12.1994   
VTT Mereuuringute keskus, Soome, uurija
1992–1997   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut, Insener (1,00)
 
 
Haridustee
1997–2001   
Tallinna Tehnikaülikool, tehniline füüsika, loodusteaduste doktor (Ph.D.), 2001
1995–1995   
Jyväskyla Ülikool, Soome, matemaatika ja loodusteaduste teaduskond, 5-s rahvusvaheline suvekool, lainekeste (wavelets) teooria
1991–1997   
Tallinna Tehnikaülikool, tehniline füüsika, loodusteaduste magister (M.Sc.), 1997
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−2018   
Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Küberneetika instituudi nõukogu liige
2014−2106   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut, asedirektor
 
 
Loometöö
2014-2015 CENSi mikroskoopia süsteemi arendus ja hankimine.
2002-... Tarkvara SciPy - teadusarvutuste vahendid Pythoni keskkonnale.
1999-... Tarkvara F2PY - vahend Fortran ja C keelte teekide kasutamiseks Pythoni keskkonnas.
2009-... Tarkvara PyLibNIDAQmx - Pythoni liides NIDAQmx teegile.
2009-... Tarkvara PyLibTiff - Pythoni liides TIFF teegile.
2007-... Tarkvara SympyCore - efektiivne sümboolse arvutuse süsteem Pythoni keskkonnale.
2009-... Tarkvara IOCBio - mikroskoobia tarkvara (dekonvolutsioon, jm) Pythoni keskkonnale.
2012-... Tarkvara "Cluster Design" - veebipõhine programm optimaalse HPCC süsteemi koostamiseks.
2012-... Tarkvara "Simple RPC C++" - RPC liidese generaator C/C++ funktsioonidele.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Pearu Peterson, TTü Küberneetika Instituut, teadlase teaduspublikatsiooni autasu
2004, Pearu Peterson, TTü Küberneetika Instituut, teadlase teaduspublikatsiooni autasu
2003, Pearu Peterson, TTü Küberneetika Instituut, teadlase teaduspublikatsiooni autasu
2001, Pearu Peterson, TTü Küberneetika Instituut, noorteadlase teaduspublikatsiooni autasu
2000, Pearu Peterson, Eesti Teadusfond, noorteadlase autasu
1997, Pearu Peterson, Eesti Teaduste Akadeemia, tudengi autasu
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; CERCS KLASSIFIKAATOR: P260 Tahke aine: elektrooniline struktuur, elektrilised, magneetilised ja optilised omadused, ülijuhtivus, magnetresonants, spektroskoopia; TÄPSUSTUS: Mittepurustavad fotoelastsuse meetodid pingeväljade määramiseks
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: T121 Signaalitöötlus ; TÄPSUSTUS: Teadusarvutuste tarkvara arendus ja rakendused
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika; CERCS KLASSIFIKAATOR: P130 Funktsioonid, diferentsiaalvõrrandid ; TÄPSUSTUS: Matemaatilise füüsika mittelineaarsed võrrandid, solitonide teooria, Maxwelli võrrandid

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.1.
2020
3.1.
2019
1.1.
2016
5.1.
2016
5.1.
2016
1.1.
2015
5.1.
2015
1.1.
2014
5.1.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
5.1.
2013
5.1.
2013
5.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
5.1.
2012
5.1.
2012
5.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
5.1.
2010
5.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2001
2.3.
2001
3.4.
2001
1.1.
2000
3.1.
2000
1.2.
1997
3.4.
1997
21.09.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 12 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUNE02 (MTKD-CT-2004-013909)Co-operation of Estonian and Norwegian Scientific Centres within Mathematics and its Applications CENS-CMA01.05.200530.04.2009Jüri EngelbrechtTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT873 570,10 EUR
ETFETF5767Extreme waves: analysis of free surface models01.01.200431.12.2008Pearu PetersonTallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT23 650,10 EUR
MUU273LThe influence of ship wake wash on beaches of the Gulf of Tallinn and Naissaar and Aegna Islands, and the possibilities of its neutralizing23.08.200231.08.2002Tarmo SoomereTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT12 143,21 EUR
IUTIUT33-24Wave propagation in complex media and applications01.01.201531.12.2020Andrus SalupereTallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT; Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Cybernetics480 000,00 EUR
IUTIUT33-7Relationships between microstructure, energy transfer, and performance in heart01.01.201531.12.2020Marko VendelinTallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT; Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Cybernetics466 800,00 EUR
SFSF0140077s08Nonlinear dynamics and complex systems01.01.200831.12.2013Jüri EngelbrechtTallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT1 825 683,65 EUR
MUUSF320200s98Nonlinear dynamics and stress analysis01.01.199831.12.2002Jüri EngelbrechtTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT241 074,74 EUR
SFSF0322521s03Nonlinear dynamics and stress analysis01.01.200331.12.2007Jüri EngelbrechtTallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT839 671,24 EUR
TKTK124Centre for Nonlinear Studies01.01.201131.12.2015Jüri EngelbrechtTallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu2 729 927,47 EUR
MUUEN05Analysis of structural and functional aspects of compartmentation of adenine nucleotides in heart muscle cells01.08.200731.01.2013Marko VendelinTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT1 098 655,94 EUR
MUUEN05-2Analysis of structural and functional aspects of compartmentation of adenine nucleotides in heart muscle cells01.02.201331.01.2014Marko VendelinTallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT213 179,00 EUR
MUUG4068 (ETF4068)Interaction of solitary waves01.01.200031.12.2002Andrus SalupereTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT17 703,53 EUR