Urmas Petti

12.09.1965
737 5302
urmas.petti@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1996-97 õppeülesande täitja Tartu ülikooli usuteaduskonnas; septembrist 1999 Tartu ülikooli usuteaduskonna ajaloolise usuteaduse lektor, veebruarist 2001 ajaloolise usuteaduse dotsent ja õppetooli hoidja.
01.03.2014–28.02.2015    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, kirikuloo dotsent (1,00)
01.09.2012–28.02.2014    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, kirikuloo dotsent (0,75)
01.09.2007–31.08.2012    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, kirikuloo dotsent (1,00)
01.02.2006–31.08.2007    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, kirikuloo erakorraline dotsent (1,00)
01.02.2001–31.01.2006    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, ajaloolise usuteaduse dotsent (1,00)
 
 
Haridustee
BA teoloogias 1995 Tartu ülikooli usuteaduskond
Teoloogiamagister 1997 Tartu ülikooli usuteaduskond
Teoloogiadoktor 1999 Baseli ülikooli usuteaduskond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Tartu ülikooli usuteaduskonna nõukogu liige 2000-; Tartu ülikooli õppekomisjoni liige 2001-2003; Seltsi Theologische Arbeitskreis für Reformationsgeschichtliche Forschung liige 1999-; Akadeemilise Teoloogia Seltsi esimees 1999-2000, aseesimees 2000-2001; Usuteadusliku Ajakirja toimetuse kollegiumi liige 1999-, Villem Reimanni kolleegiumi aseesimees 2002-2004.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2013
4.2.
2013
6.6.
2013
6.7.
2012
3.4.
2011
6.3.
2011
6.6.
2010
6.6.
2010
3.2.
2009
1.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2007
6.6.
2007
1.2.
2006
2.3.
2006
3.5.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
6.6.
2005
1.3.
2003
3.2.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
6.1.
2002
3.2.
2001
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
1998

Urmas Petti

12.09.1965
737 5302
urmas.petti@ut.ee

Career

Institution and occupation
Lector of the Church History at the University of Tartu Faculty of Theolgy 1999, docent and head of the Chair of Church History 2001
01.03.2014–28.02.2015    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Associate Professor of Church History (1,00)
01.09.2012–28.02.2014    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Associate Professor in Church History (0,75)
01.09.2007–31.08.2012    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Associate Professor in Church History (1,00)
01.02.2006–31.08.2007    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Senior Lecturer extraordinarius (1,00)
01.02.2001–31.01.2006    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Associate Professor (1,00)
 
 
Education
BA in Theology 1995 University of Tartu Faculty of Theology
Master of Theology 1997 University of Tartu Faculty of Theology
Doctor of Theology 1999 University of Basle Faculty of Theology
 
 
R&D related managerial and administrative work
Member of the Council of the Faculty of Theology University of Tartu 200-; member of the Theologische Arbeitskreis für Reformationsgeschichtliche Forschung 1999-; president of the Theological Society 1999-2000, vice-president 2000-2001; member of the editorial board of the Theological Journal 1999-.

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2013
4.2.
2013
6.6.
2013
6.7.
2012
3.4.
2011
6.3.
2011
6.6.
2010
6.6.
2010
3.2.
2009
1.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2007
6.6.
2007
1.2.
2006
2.3.
2006
3.5.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
6.6.
2005
1.3.
2003
3.2.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
6.1.
2002
3.2.
2001
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
1998
  • Leitud 2 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0180026s11Sekulariseerumine (deinstitutsionaliseerumine ja dekristianiseerumine): religioon Eestis uusajast tänapäevani01.01.201131.12.2016Riho AltnurmeTartu Ülikool, Usuteaduskond240 840,00 EUR
ETFETF6042Tartu teoloogia 19. sajandil: keiserliku Tartu ülikooli usuteaduskonna roll Eesti kiriku- ja kultuuriloos01.01.200531.12.2008Urmas PettiTartu Ülikool, Usuteaduskond21 369,05 EUR
  • Leitud 35 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
(2015). Martin Luther. Magnificat: tõlge ja seletus. Mariina Viia (Toim.). .. Tartu.3.3.
Luther, Martin (2015). Magnificat : tõlge ja seletus. Tartu : Maarjamaa: Maarjamaa.4.1.
Petti, Urmas (2013). Rhetor, Poeta et Theologus: jutlustamisest Lutheri ja tema invocavit´i-jutluste näitel. Usuteaduslik Ajakiri, 2, 48−61.1.1.
Petti, Urmas (koostaja) (2013). Martin Luther. Valitud tööd. Ilmamaa.4.2.
(2013). Ülikooliteoloogiast ja teoloogiast ülikoolis. (7).. 6.6.
Luther, Martin; järelsõna Petti, Urmas; tõlkijad: Burghardt, Anne; Friedenthal, Meelis; Lepajõe, Marju; Petti, Urmas (2012). Martin Luther. Valitud tööd. Katre Ligi (Toim.). .. Tartu: Ilmamaa.6.7.
Petti, Urmas (2011). Theologen des Luthertums im 19. Jahrhundert in Dorpat/Tartu. Kirchliches Leben und Theologie in den baltischen Gebieten vom 16. bis 20. Jh.: Baltische Seminar, Lüneburg 2009. Toim. Heinrich Wittram. Lüneburg: Carl Schirren Gesellschaft, 109−120. (Baltische Seminare; 19).3.4.
Petti, U. (2011). Die Lutherische Kirche im heutigen Estland. Religion und Gesellschaft in Ost und West, 11, 18−19.6.3.
Petti, Urmas (2010). Mis on liberaalne teoloogia? (Adolf von Harnack, Kristluse olemus). (8).. 6.6.
Petti, U. (2010). Veeuputusest internetipornoni. (6).. 6.6.
Petti, U. (2009). Esimesed eestlastest eurooplased. Lahe, J.; Pädam, T. (Toim.). Minu Issand ja minu Jumal! Pühendusteos Dr. theol. Toomas Pauli 70. sünnipäevaks (124−130).. Tallinn: EELK Usuteaduse Instituut. (EELK Usuteaduse Instituudi toimetised; XX).3.2.
Petti, U.; Võsa, A. (2008). "Der Christ in der Tiefe". Fromme Geschichten aus den "Evangelischen Blättern", erschienen in Tartu und Riga von 1832 bis 1842. Manfried L.G. D.; Kulmar, T.. Body and Soul in the Conceptions of the Religions. Leib und Seele in der Konzeption der Religionen. Ihu ja hing erinevates religioonides (157−166).. Münster: Ugarit Verlag. (Forschungen zur Anthropologie und Religionsgeschichte).1.2.
Petti, U. (2008). Besondere Herausforderungen der Estnischen Evangelisch-Lutherischen Kirche. Die evangelische Diaspora (27−33).. Leipzig : Gustav-Adolf-Werk. (Jahrbuch des Gustav-Adolf-Werks).3.2.
Petti, U. (2007). Die Estnische Evangelisch-Lutherische Kirche in einer säkularisierten Gesellschaft - ihre europäische Perspektiven. Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte, 8: Wächst Europa zusammen? Die Bedeutung der Kirchen für die Integration im Ostseeraum; Vilnius, Litauen; 3.-5. März 2006. Toim. Maser, P.; Schott, C.-E. Münster: Verein für ostdeutsche Kirchengeschichte in Verbindung mit dem Ostkirchen-Institut Münster, 202−208.3.2.
Petti, U. (2007). Hea ja halb religioon (Karen Armstrong, Jumala ajalugu. Varrak 2007). Sirp. Eesti Kultuurileht, 6.6.6.
Petti, U.; Kallari, M. (2006). The Relation between Martin Luther and the Lutheran Church in the Conception of Theodosius Harnack, Theologian in Tartu in the 19th Century. The Significance of Base Texts for the Religious Identity. Die Bedeutung von Grundtexten für die religiöse Identität: Gemeinsame Symposium der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tartu, der Estnischen Studiengesellschaft für Morgenlandkunde und der Deutschen Religionsgeschichtlichen Studiengesellschaft Münster am 3. und 4. Oktober 2003 zu Tartu. Ed. Dietrich, M.; Kulmar, T. Münster: Ugarit-Verlag, 87−95. (Forschungen zur Anthropologie und Religionsgeschichte; 40).1.2.
Petti, U. (2006). Martin Luthers Schrift “De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium” (1520). Historischer Ort, literarische Konzeption, reformatorischer Ansatz. (Doktoritöö, Baseli ülikool). Tartu: Tartu University Press.2.3.
Petti, U. (2006). Tartu teoloogide algatatud kiriklik-teoloogilised perioodilised väljaanded XIX sajandil. Eesti teoloogilise mõtte ajaloost. Sissejuhatavaid märkusi ja apokrüüfe: ettekanded konverentsil : 15.-16. aprill 2005, Tartu. Toim. Altnurme, R. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 38−44.3.5.
Petti, U. (2006). Luthertum und Säkularisierung. Glaube in der 2. Welt. Ökumenisches Forum für Religion und Gesellschaft in Ost und West, 6, 20−21.6.3.
Petti, U. (2006). Irooniline teoloogia. (Toomas Paul, Kontide kasulikkus. “Sirbi raamat”, nr 11.). Sirp, -.6.6.
Petti, U. (2005). Jutluse koostamine. Lehtsaar, T.; Soom, K. (Toim.). Homileetika (104−125).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
Petti, U. (2005). Usulise maastiku kirjeldamisest sekulariseerumise mõiste abil. Hiob, A.; Nõmmik, U.; Tuhkru, A. (Toim.). Kristuse täisea mõõtu mööda. Pühendusteos Jaan Kiivitile 65. sünnipäevaks (287−305).. Tallinn: EELK Usuteaduse Instituut. (EELK Usuteaduse Instituudi toimetised; 13).3.2.
Petti, U. (2005). Eckharti huvitavusest. (Meister Eckhart "Jumaliku lohutuse raamat". Tõlkinud Uku Masing. Johannes Esto Ühing, 2005). Sirp, -.6.6.
Kallari, M.; Petti, U. (2003). On the Early History of Conceiving an Independent Lutheran People’s Church in the 19th century Estonia. Teologisk Tidskrift, 6, 504−514.1.3.
Petti, U. (2003). Kakssada aastat Tartu ülikooli usuteaduskonda. Lepajõe, M.; Gross, A. (Toim.). Mille anni sicut dies hesterna. Studia in honorem Kalle Kasemaa (290−299).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
  • Leitud 11 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
1 Clemens 40-45 pärimusluguEhasalu, VallodoktorikraadUrmas Petti; Hermann LichtenbergerJuhendamiselTartu Ülikool, Usuteaduskond
19. sajandi Tartu usuteaduskondKallari, MerledoktorikraadUrmas PettiJuhendamiselTartu Ülikool, Usuteaduskond
1902. aasta Agenda eel- ja järellugu: eestikeelsete luterlike liturgia käsiraamatute tõlkimisest, koostamisest ja redigeerimisest 1834-1991Tiitus, MarkodoktorikraadUrmas Petti; Toomas PaulJuhendamiselTartu Ülikool, Usuteaduskond
G. Mülleri jutlusedKlaas, TuulidoktorikraadUrmas PettiJuhendamiselTartu Ülikool, Usuteaduskond
Johann Georg Gichtel - teosoofilise idee kandja varauusaegses EuroopasVõsa, AiradoktorikraadUrmas PettiKaitstud2006Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Laste osalemine armulaual: diskussiooni areng ja praktika kujunemine Saksamaa ja Soome protestantlikes kirikutes 1950-1990.Vilumaa, HedimagistrikraadUrmas PettiKaitstud2007Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistuse ladinakeelse normteksti grammaatiline, teoloogiline ja muusikaline liigendamineJaanson, MartdoktorikraadUrmas Petti; Mart HumalKaitstud2014Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Oikumeenilise evangelisatsiooni perspektiiv Euroopa kontekstis: missioloogiline ja religioonisotsioloogiline uurimusKurg, IngmardoktorikraadAlar Laats; Urmas PettiKaitstud2010Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Tallinna Linnaarhiivi Tractatus moralis de oculoFriedenthal, MeelisdoktorikraadUrmas PettiKaitstud2008Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Tartu ülikooli usuteaduskond ja Balti kubermangude luterlik kirik: suhted ja suhtumised 1860. aastate kiriklik-teoloogilise publitsistika põhjalKallari, Merlemagistrikraad (teaduskraad)Urmas PettiKaitstud2004Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Teoloogia internetisTaruste, AllandoktorikraadUrmas PettiJuhendamiselTartu Ülikool, Usuteaduskond