Maarja Grossberg

20.05.1981
(+372)5281730
(+372)6203210
maarja.grossberg@ttu.ee
Researcher ID : I-7311-2015
Orcid ID: 0000-0003-3357-189X

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, laboratooriumi juhataja (1,00)
2002-2005 Tallinna Tehnikaülikooli Materjaliteaduse Instituudi insener
01.09.2016–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool, Õppetooli hoidja (1,00)
01.08.2012–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool, Vanemteadur (1,00)
2006–30.06.2008    Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjalitead. ja materjalide tehnol.doktorikool, Teadur (0,10)
2006–31.07.2012    Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool, Teadur (1,00)
2005–2006    Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjalitead. ja materjalide tehnol.doktorikool, erakorraline teadur (0,10)
2005–2006    Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool, erakorraline teadur (0,25)
 
 
Haridustee
2005–2010    Tallinna Tehnikaülikool, materjaliteadus, doktoriõpe
2003–2005    Tallinna Tehnikaülikool, materjaliteadus, magistriõpe
1999–2003    Tallinna Tehnikaülikool, tehniline füüsika, bakalaureuseõpe
1987–1999    Tallinna Tehnikagümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutava kogu liige
2017−...    Optoelektroonsete materjalide füüsika labori juhataja
2016−...    Teaduse tippkeskuse projekti TK141 "Uudsed materjalid ja kõrgtehnoloogilised seadmed energia salvestamise ja muundamise süsteemidele (1.01.2016−1.03.2023)" TTÜ koordinaator
2011−...    TTÜ esindaja EERA PV-s
2006−...    Eesti Füüsika Seltsi liige
2005−...    SPIE liige
2017−2019    Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi nõukogu liige
2016−2016    Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna nõukogu liige
2016−2016    Materjaliteaduse instituudi nõukogu liige
2015−2016    Prantsuse-Eesti koostööprogrammi G.F. PARROT reisigrandi ,,Uudsete materjalide ja struktuuride uuringud päikeseenergeetika rakendusteks" vastutav täitja
2014−2019    HTM projekti IUT 19-28 ,,Uued materjalid ja tehnoloogiad päikeseenergeetikale" vastutav täitja
2014−2017    FP7 projekti ,,Cost-reduction through material optimisation and Higher EnErgy outpuT of solAr pHotovoltaic modules - CHEETAH" TTÜ koordinaator
2012−2016    ETF grandiprojekti ETF9369 ,,Kesteriitsete absorbermaterjalide optilised uuringud" vastutav täitja
2012−2013    HTM SF projekti SF0140099s08 ,,Uued materjalid ja tehnoloogiad tuleviku päikeseenergeetikale" vastutav täitja
2011−2013    HTM B01 projekti ,,CZTS(Se) tüüpi absorbermaterjalide defektstruktuuri uuringud" vastutav täitja
2006−2010    Eesti Füüsika Seltsi juhatuse liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Enesetäiendus:
Oct. - Dec. 2006, Hahn-Meitner Institut Berlin, materjalide epitaksiaalkasvatus
Jan - Feb. 2006, Universidad Autonoma de Madrid, materjalide karakteriseerimise meetodid
Nov. 2005, WITec GmbH, Konfokaalne Raman spektroskoopia
June - July 2004, Warsaw University of Technology, mahtuvusspektroskoopia
Nov. 2012 - March 2013, TTÜ juhtide reservi arendusprogramm;
Okt. 2003 - Helsingi Tehnikaülikool, Fotopeegelduse meetod;
Sept. 2011, Quantsol (International Summer School on Photovoltaics and New Concepts of Quantum Solar Energy Conversion) suvekool Hirscheggis, Austrias. Korraldaja Helmholtz Zentrum Berlin;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Maarja Grossberg, Tallinna Tehnikaülikooli aasta noorteadlane 2015
2011, Maarja Grossberg, Rakenduslik teadustöö 2011 I koht teadustööga „Uute päikesepaneelide väljatöötamine“ (uurimisgrupi koosseisus)
2010, Maarja Grossberg, SA TTÜ Arengufond AS Eesti Energia doktoriõppe stipendium
2008, Maarja Grossberg, World Federation of Scientists stipendium
2007, Maarja Grossberg, Swiss Baltic Net Graduate Award
2006, Maarja Grossberg, Honda Motor Ltd doktoriõppe stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; PÕHISUUND: pooljuhtmaterjalide defektstruktuuri uuringud, fotoluminestsents, Raman spektroskoopia
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; CERCS ERIALA: P265 Pooljuhtide füüsika

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
3.4.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.4.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
1.1.
2003
1.1.
2003

Maarja Grossberg

20.05.1981
(+372)5281730
(+372)6203210
maarja.grossberg@ttu.ee
Researcher ID : I-7311-2015
Orcid ID: 0000-0003-3357-189X

Career

Institution and occupation
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology, Senior Researcher (1,00)
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology, Head of Laboratory (1,00)
2002-2005 Engineer at Institute of Materials Science of Tallinn University of Technology
01.09.2016–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology , Holder of the Chair (1,00)
01.08.2012–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology , Senior Researcher (1,00)
2006–30.06.2008    Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Materjalitead. ja materjalide tehnol.doktorikool, Researcher (0,10)
2006–31.07.2012    Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology , Researcher (1,00)
2005–2006    Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Materjalitead. ja materjalide tehnol.doktorikool, Extraordinary Researcher (0,10)
2005–2006    Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology , Extraordinary Researcher (0,25)
 
 
Education
2005–2010    Tallinn University of Technology, physics and materials science
2003–2005    Tallinn University of Technology, Materials Science, Master's studies
1999–2003    Tallinn University of Technology, Engineering Physics, Bachelor' s studies
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Charter Member of Estonian Young Academy of Sciences
2017−...    Head of the Laboratory of Optoelectronic Materials Physics
2016−...    Centre of Research Excellence project TK141 ,,"Advanced materials and high-technology devices for sustainable energetics, sensorics and nanoelectronics (1.01.2016−1.03.2023)" TUT coordinator
2011−...    Representative of TUT in EERA PV
2006−...    Member of the Estonian Physical society
2005−...    Member of SPIE
2017−2019    Member of the Council of the Department of the Materials and Environmental Technologies
2016−2016    Member of the Council of the Department of Chemical and Materials Technology
2016−2016    Member of the Council of the Department of Materials Science
2015−2016    Principal investigator of the G.F. PARROT French-Estonian mobillity grant ,,Studies of perspective Earth abundant materials for solar cells and development of solar cell structures based on them"
2014−2019    Principal investigator of HTM project IUT 19-28 ,,New matrials and technologies for solar energeics"
2014−2017    FP7 project ,,Cost-reduction through material optimisation and Higher EnErgy outpuT of solAr pHotovoltaic modules - CHEETAH" TUT coordinator
2012−2016    Principal invesigator of ETF grant ETF9369 ,,Optical studies of kesterite type absorber materials"
2012−2013    Principal investigator of HTM SF project SF0140099s08 ,,New materials and technologies for solar energetics"
2011−2013    Principal investigator of HTM B01 project ,,Defect studies of CZTS(Se) type absorber materials"
2006−2010    Member of the Board of the Estonian Physical Society
 
 
Additional career information
Training courses:
Oct. - Dec. 2006, Hahn-Meitner Institut Berlin, epitaxial growth of materials
Jan - Feb. 2006, Universidad Autonoma de Madrid, materials characterization methods
Nov. 2005, WITec GmbH, Confocal Raman spectroscopy
June - July 2004, Warsaw University of Technology, capacitance spectroscopy;
Oct. 2003 - Helsinki University of Technology, Photoreflectance method;
Sept. 2011, Quantsol (International Summer School on Photovoltaics and New Concepts of Quantum Solar Energy Conversion) Summer School in Hirschegg, Austria. Organised by Helmholtz Zentrum Berlin.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Maarja Grossberg, Young research scientist of the year 2015 in Tallinn Univerity of Technology
2011, Maarja Grossberg, Winner of the applied research competition with research work "Development of new type of solar cells" (member of the group)
2010, Maarja Grossberg, AS Eesti Energia scholarship
2008, Maarja Grossberg, World Federation of Scientists scholarship
2007, Maarja Grossberg, Swiss Baltic Net Graduate Award
2006, Maarja Grossberg, Honda Motor Ltd Scholarship
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; CERCS SPECIALTY: P265 Semiconductory physics
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
3.4.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.4.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
1.1.
2003
1.1.
2003
  • Leitud 24 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MOBJDMOBJD308Cu2ZnSn(SSe)4 monoterakiht päikesepatareide optoelektroonsed uuringud01.10.201730.09.2019Souhaib OueslatiTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut69 300,00 EUR
MUUV248CuIn 3Se5, CuGa 3Se5,CuIn 4Se6, CuIn5Se8, CuGa5Se8 monokristallide ja õhukeste kilede optiline ja struktuurne analüüs päikeseenergeetika rakendusteks.01.03.200401.03.2007Jüri KrustokTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool15 600,00 EUR
MUULep12065CZTS monoterakiht päikesepatareide efektiivsuse parandamine01.04.201230.06.2017Marit Kauk-KuusikTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool330 000,00 EUR
MUU652FInfrastruktuuri arendamine keemia ja materjaliteaduse tippkeskuses01.01.200601.08.2007Enn MellikovTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool537 177,41 EUR
ETFETF6554Kalkopüriitsete kolmikühendite defektuuringud01.01.200631.12.2009Jüri KrustokTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond30 370,82 EUR
ETFETF9369Kesteriitsete absorbermaterjalide optilised uuringud01.01.201231.01.2017Maarja GrossbergTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond69 600,00 EUR
MUUAR12128Kesteriitsete materjalide moodustumise mehhanism ja kineetika.01.09.201231.12.2014Enn MellikovTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool472 625,00 EUR
TKTK117Kõrgtehnoloogilised materjalid jätkusuutlikuks arenguks01.01.201131.12.2015Enn LustTartu Ülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut2 870 086,58 EUR
MUUIN579Materjaliteaduse ja materjalitehnoloogia doktorikool01.10.200530.06.2008Andres ÖpikTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool127 823,30 EUR
SFSF0142516s03Pooljuhtpäikeseenergeetika materjalide keemia, füüsika ja tehnoloogia01.01.200331.12.2007Enn MellikovTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond753 070,95 EUR
MUUV316Päikeseenergeetika efektiivsuse ja kliendisõbralikkuse teaduslikud alused- PERFORMANCE01.01.200631.12.2009Jüri KrustokTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool147 200,03 EUR
MUUÜPTK01Päikeseenergeetika materjalide tippkeskus01.01.200831.12.2011Enn MellikovTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool31 955,82 EUR
MUUVFP638Päikesepaneelide maksumuse vähendamine läbi materjalide optimeerimise ning väljundenergia suurendamise - Euroopa teadus-ja arendusasutuste koostöös - CHEETAH01.01.201431.12.2017Maarja GrossbergTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool229 249,00 EUR
ETFETF8282Rekombinatsioonilised kaod CZTS(Se) päikesepatareides.01.01.201031.12.2013Jüri KrustokTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond46 017,30 EUR
TKTAR16016Uudsed materjalid ja kõrgtehnoloogilised seadmed energia salvestamise ja muundamise süsteemidele01.01.201501.03.2023Maarja GrossbergTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool1 207 917,00 EUR
TKTK141Uudsed materjalid ja kõrgtehnoloogilised seadmed energia salvestamise ja muundamise süsteemidele01.01.201601.03.2023Enn LustTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond3 293 473,70 EUR
IUTIUT19-28Uued materjalid ja tehnoloogiad päikeseenergeetikale01.01.201431.12.2019Maarja GrossbergTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool; Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut1 240 000,00 EUR
SFSF0140099s08Uued materjalid ja tehnoloogiad tuleviku päikeseenergeetikale01.01.200831.12.2013Maarja GrossbergTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond1 584 113,46 EUR
MUUAR10128Uued materjalid päikesseenergeetikale01.07.201031.08.2015Enn MellikovTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool859 640,00 EUR
MUUBF102Uued nelikmaterjalid lähteainte õhukeste kilede kalkogeniseerimise protsessis, nelikühendi moodustumise mehhanism ja kineetika01.01.200831.12.2009Olga VolobujevaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool6 391,16 EUR
MUUF9065Uute odavate päikesepaneelide väljatöötamine01.12.200831.12.2010Enn MellikovTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool1 500 578,08 EUR
APIUT19-28AP14Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT19-28 raames01.01.201431.10.2015Maarja GrossbergTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool51 458,65 EUR
ETFETF6954Õhukesed kiled ja fotovoltstruktuurid keemilistel vedeliksadestus meetoditel01.01.200731.12.2010Malle KrunksTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond58 624,88 EUR
ETFETF5612Õhukesed kiled ja päikesepatareid keemilistel meetoditel01.01.200331.12.2006Malle KrunksTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond45 455,46 EUR
  • Leitud 77 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Timmo, K.; Kauk-Kuusik, M.; Pilvet, M.; Raadik, T.; Altosaar, M.; Danilson, M.; Grossberg, M.; Raudoja, J.; Ernits, K. (2017). Influence of order-disorder in Cu2ZnSnS4 powders on the performance of monograin layer solar cells. Thin Solid Films, 633, 122−126.<a href='https://doi.org/10.1016/j.tsf.2016.10.017' target='_blank'>10.1016/j.tsf.2016.10.017</a>.1.1.
Raadik, T.; Krustok, J.; Kauk-Kuusik, M.; Timmo, K.; Grossberg, M.; Ernits, K.; Bleuse, J. (2017). Low temperature time resolved photoluminescence in ordered and disordered Cu2ZnSnS4 single crystals. Physica B: Condensed Matter, 508, 47−50.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2016.12.011' target='_blank'>10.1016/j.physb.2016.12.011</a>.1.1.
Pilvet, M.; Kauk-Kuusik, M.; Grossberg, M.; Raadik, T.; Mikli, V.; Traksmaa, R.; Timmo, K.; Krustok, J.; Raudoja, J. (2017). Modification of the optoelectronic properties of Cu2CdSnS4 through low-temperature annealing. Journal of Alloys and Compounds, 723, 820−825.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.06.307' target='_blank'>10.1016/j.jallcom.2017.06.307</a>.1.1.
Yakushev, M.V.; Krustok, J.; Grossberg, M.; Volkov, V. A.; Mudryi, V.; Martin, R.W. (2016). A photoluminescence study of CuInSe2 single crystals ion implanted with 5 keV hydrogen. Journal of Physics D: Applied Physics, 49, 105108.1.1.
Timmo, K.; Kauk-Kuusik, M.; Pilvet, M.; Raadik, T.; Altosaar, M.; Danilson, M.; Grossberg, M.; Raudoja, J.; Ernits, K. (2016). Influence of order-disorder in Cu2ZnSnS4 powders on the performance of monograin layer solar cells. Thin Solid Films, xxx−xxx.1.1.
Kumar, S.; Grossberg, M.; Altosaar, M.; Mikli, V.; Varema, T.; Kumar, V. (2016). Study of CZTS nano-powder synthesis by hot injection method by variation of Cu and Zn concentrations. In: Energy Procedia (136−143).e-MRS conference, Lille, France, 2016. ELSEVIER.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2016.11.328' target='_blank'>10.1016/j.egypro.2016.11.328</a>.3.1.
Kumar, S.; Altosaar, M.; Grossberg, M.; Mikli, V.; Raudoja, J.; Loorits, M.; Bharath, K. (2016). Synthesis of CZTS solar cell absorber material by sol gel method. In: Energy Procedia (102−109).e-MRS conference, Lille, France, 2016. ELSEVIER.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2016.11.324' target='_blank'>10.1016/j.egypro.2016.11.324</a>.3.1.
Pilvet, M.; Kauk-Kuusik, M.; Altosaar, M.; Grossberg, M.; Danilson, M.; Timmo, K.; Mere, A.; Mikli, V. (2015). Compositionally tunable structure and optical properties of Cu1.85(CdxZn1 -x)1.1SnS4.1 (0 ≤ x ≤ 1) monograin powders. Thin Solid Films, 582, 180−183.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2014.10.091' target='_blank'>10.1016/j.tsf.2014.10.091</a>.1.1.
Yakushev, M.V.; Forbes, I; Mudryi, A.V.; Grossberg, M.; Krustok, J.; Beattie, N.S.; Moynihan, M.; Rockett, A.; Martin, R.W. (2015). Optical spectroscopy studies of Cu2ZnSnSe4 thin films. Thin Solid Films, 582, 154−157.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2014.09.010' target='_blank'>10.1016/j.tsf.2014.09.010</a>.1.1.
Kauk-Kuusik, M.; Timmo, K.; Danilson, M.; Altosaar, M.; Grossberg, M.; Ernits, K. (2015). p–n junction improvements of Cu2ZnSnS4/CdS monograin layer solar cells. Applied Surface Science, 357, 795−798.1.1.
Leinemann, I.; Timmo, K.; Grossberg, M.; Kaljuvee, T.; Tõnsuaadu, K.; Traksmaa, R.; Altosaar, M.; Meissner, D. (2015). <p>Reaction enthalpies of Cu<sub>2</sub>ZnSnSe<sub>4</sub> synthesis in KI</p>. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 119 (3), 1555−1564.<a href='http://dx.doi.org/10.1007/s10973-014-4339-5' target='_blank'>10.1007/s10973-014-4339-5</a>.1.1.
Dedova, T.; Gromyko, I.; Krunks, M.; Mikli, V.; Grossberg, M.; Sildos, I.; Utt, K.; Vessart, R.; Unt, T. (2015). Spray pyrolysis deposition and characterization of highly c-axis orientated hexagonal ZnS nanorod crystals. Crystal research and technology, 50 (1), 82−95.<a href='http://dx.doi.org/10.1002/crat.201400172' target='_blank'>10.1002/crat.201400172</a>.1.1.
Grossberg, M.; Timmo, K.; Raadik, T.; Kärber, E.; Mikli, V.; Krustok, J. (2015). Study of structural and optoelectronic properties of Cu2Zn(Sn1 − xGex)Se4 (x = 0 to 1) alloy compounds. Thin Solid Films, 582, 176−179.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2014.10.055' target='_blank'>10.1016/j.tsf.2014.10.055</a>.1.1.
Danilson, M.; Kask, E.; Pokharel, N.; Grossberg, M.; Kauk-Kuusik, M.; Varema, T.; Krustok, J. (2015). Temperature dependent current transport properties in Cu2ZnSnS4 solar cells. Thin Solid Films, 582, 162−165.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2014.10.069' target='_blank'>10.1016/j.tsf.2014.10.069</a>.1.1.
Krustok, J.; Raadik, T.; Grossberg, M.; Giraldo, S.; Neuschitzer, M.; López-Marino, S.; Saucedo, E. (2015). Temperature dependent electroreflectance study of Cu2ZnSnSe4 solar cells. Materials Science in Semiconductor Processing, 39, 251−254.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.mssp.2015.04.055' target='_blank'>10.1016/j.mssp.2015.04.055</a>.1.1.
Mellikov, E.; Altosaar, M.; Kauk-Kuusik, M.; Timmo, K.; Meissner, D.; Grossberg, M.; Krustok, J.; Volobujeva, O. (2015). Growth of CZTS-Based Monograins and Their Application to Membrane Solar Cells. In: K. Ito (Ed.). Copper Zinc Tin Sulfide-Based Thin Film Solar Cells (289−309). Wiley-VCH.<a href='http://dx.doi.org/10.1002/9781118437865.ch13' target='_blank'>10.1002/9781118437865.ch13</a>.3.1.
Leinemann, I.; Zhang, W.; Kaljuvee, T.; Tõnsuaadu, K.; Traksmaa, R.; Raudoja, J.; Grossberg, M.; Altosaar, M.; Meissner, D. (2014). Cu<sub>2</sub>ZnSnSe<sub>4</sub> formation and reaction enthalpies in molten NaI starting from binary chalcogenides. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 118 (2), 1313−1321.<a href='http://dx.doi.org/10.1007/s10973-014-4102-y' target='_blank'>10.1007/s10973-014-4102-y</a>.1.1.
Grossberg, M.; Raadik, T.; Raudoja, J.; Krustok, J. (2014). Photoluminescence study of defect clusters in Cu2ZnSnS4 polycrystals. Current Applied Physics, 14 (3), 447−450.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.cap.2013.12.029' target='_blank'>10.1016/j.cap.2013.12.029</a>.1.1.
Grossberg, M.; Krustok, J.; Raadik, T.; Kauk-Kuusik, M.; Raudoja, J. (2014). Photoluminescence study of disordering in the cation sublattice of Cu2ZnSnS4. Current Applied Physics, 14 (11), 1424−1427.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.cap.2014.08.013' target='_blank'>10.1016/j.cap.2014.08.013</a>.1.1.
Kask, E.; Grossberg, M.; Josepson, R.; Salu, P.; Timmo, K.; Krustok, J. (2013). Defect studies in Cu<sub>2</sub>ZnSnSe<sub>4</sub> and Cu<sub>2</sub>ZnSn(Se<sub>0.75</sub>S<sub>0.25</sub>)<sub>4</sub> by admittance and photoluminescence spectroscopy. Materials Science in Semiconductor Processing, 16 (3), 992−996.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.mssp.2013.02.009' target='_blank'>10.1016/j.mssp.2013.02.009</a>.1.1.
Muska, K.; Kauk-Kuusik, M.; Grossberg, M.; Altosaar, M.; Pilvet, M.; Varema, T.; Timmo, K.; Volobujeva, O.; Mere, A. (2013). Impact of Cu2ZnSn(SexS1-x)4 (x=0.3) compositional ratios on the monograin powder properties and solar cells. Thin Solid Films, 535, 35−38.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2012.10.031' target='_blank'>10.1016/j.tsf.2012.10.031</a>.1.1.
Grossberg, M; Salu, P; Raudoja, J; Krustok, J. (2013). Microphotoluminescence study of Cu2ZnSnS4 polycrystals. Journal of Photonics for Energy, 3, 030599-1−030599-6.<a href='http://dx.doi.org/10.1117/1.JPE.3.030599' target='_blank'>10.1117/1.JPE.3.030599</a>.1.1.
Kauk-Kuusik, M.; Altosaar, M.; Muska, K.; Pilvet, M.; Raudoja, J.; Timmo, K.; Varema, T.; Grossberg, M.; Mellikov, E.; Volobujeva, O. (2013). Post-growth annealing effect on the performance of Cu2ZnSnSe4 monograin layer solar cells. Thin Solid Films, 535, 18−21.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2012.11.075' target='_blank'>10.1016/j.tsf.2012.11.075</a>.1.1.
Ganchev, M.; Loorits, M.; Revathi, N.; Raadik, T.; Raudoja, J.; Grossberg, M.; Mellikov, E.; Volobujeva, O. (2013). Structural and compositional properties of CZTS thin films formed by rapid therma lannealing o felectrodeposited layers. Journal of Crystal Growth, 380, 236−240.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2013.06.012' target='_blank'>10.1016/j.jcrysgro.2013.06.012</a>.1.1.
Raadik, T.; Grossberg, M.; Raudoja, J.; Traksmaa, R.; Krustok, J. (2013). Temperature-dependent photoreflectance of SnS crystals. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 74 (12), 1683−1685.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.jpcs.2013.06.002' target='_blank'>10.1016/j.jpcs.2013.06.002</a>.1.1.
  • Leitud 1 kirjet
AutoridPealkiriAsutus
Maarja GrossbergCarry UV-VIS-NIR SpectrofotometerTallinna Tehnikaülikool