Marek Metslaid

13.03.1980
+372 7313193
+372 5210247
marek.metslaid@emu.ee
G-6782-2016
0000-0003-3384-2717

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2009–...    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Vanemteadur (1,00)
2001 (suvi) Väätsa Metskond, metsniku abi
2000 (suvi) Metsa talu Soomes, metsatööline
1999 (suvi) Metsa talu Soomes, metsatööline
01.01.2011–30.06.2012    Šveitsi Riiklik Metsa-, Lume- ja Maastiku-uuringute Instituut WSL, järeldoktor (1,00)
2006–2009    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Teadur (1,00)
2005–2006    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Spetsialist (1,00)
2003–2005    Eesti Põllumajandusülikool, Metsanduslik Uurimisinstituut, vanemlaborant (1,00)
 
 
Haridustee
2006–2006    (sügissemester) Helsingi ülikool, doktoriõpe
2005–2005    (kevadsemester) Helsingi Ülikool, doktoriõpe
2004–2008    Eesti Maaülikool, metsamajandus, doktoriõpe
2002–2004    Eesti Põllumajandusülikool, metsamajandus, magistriõpe
2002–2003    Rootsi Põllumajandusteadusteülikool, magistriõpe
1998–2002    Eesti Põllumajandusülikool, metsamajandus, bakalaureuseõpe
1986–1998    Paide Ühisgümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    COST Action CA15206 Payments for Ecosystem Services (Forests for Water), MC liige
2017−...    Eesti Looduseuurijate Selts, juhatuse liige (asepresident)
2016−...    WOS Ajakiri "Scandinavian Journal of Forest Research", toimetuskolleegiumi liige
2015−...    COST Action FP1403 Non-native tree species for european forests - experiences, risks and opportunities (NNEXT), MC asendusliige
2013−...    WOS Ajakiri "Baltic Forestry", toimetuskolleegiumi liige
2012−...    EFINORD-SNS Põhjamaade metsauuenduse võrgustik, koordinaator
2010−...    Eesti Looduseuurijate Selts, metsandussektsiooni esimees
2004−...    Rahvusvahelised teaduskonverentsid ja -seminarid, (kaas)organiseerija
2013−2017    COST Action FP1206 European mixed forests. Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest Management. (EuMIXFOR), MC liige
2003−2006    Eesti Metsaüliõpilaste Selts, tegevliige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Šveitsi Sciex-NMS-CH järeldoktorantuuri projekt “Plasticity of Scots pine recruitment under simulated climate change (PlastiPine)”. Šveitsi Riiklik Metsa-, Lume- ja Maastiku-uuringute Instituut WSL (01.01.2011 – 30.06.2012). Šveitsi mentor – Thomas Wohlgemuth; Eesti mentor – Kalev Jõgiste.;
Metsamajanduse ja Loodusvarade kasutamine ja kaitse eriala (magistriõppekava), Metsaökoloogia õppeaine, Maht 3,0+1,0 EAP (3,0 EAP – loengud/praktikumid sügissemestril, 1,0 EAP – välipraktika Järvseljal kevadsemestril).

Metsaökoloogia õppeaine loengute ja praktikumide osaline läbiviimine 1. aasta magistrantidele sügissemestril.

Metsaökoloogia õppeaine välipraktika (Maht 1,0 EAP) läbiviimine 1. aasta magistrantidele Järvseljal kevadsemestril.
Välipraktika läbiviimine 2007.-2010. ja 2013.-2014. aasta kevadsemestril.;
Rahvusvaheliste eelretsenseeritavate teadusajakirjade retsensent (sh. Tree Physiology, Scandinavian Journal of Forest Research, Tropical Journal of Forest Science, Forest Ecology and Management, European Journal of Forest Research, Baltic Forestry, Forests, International Journal of Biometeorology, Forestry, iForest, Open Journal of Ecology, Canadian Journal of Forest Research, Journal of Applied Ecology, New Forests);
Rahvusvahelise doktorikursuse “Forest Regeneration research - a Nordic perspective” (“Metsauuenduse uurimistöö - Põhjamaade ülevaade”) (5,0 EAP) läbiviimine septembris 2013.;
Doktroitöö oponeerimine juulis 2015: Rytis Zizas - Leedu Põllumajanduse ja Metsanduse Uurimiskeskus/Aleksandras Stulginskis Ülikool;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Marek Metslaid, Eesti Vabariigi teaduspreemia põllumajandusteaduste alal teadustöö "Häiringurežiimi ja ainevoogude tähtsus boreaalse ja hemiboreaalse vööndi metsade majandamisel" eest (koos Kalev Jõgiste ja Kajar Kösteriga)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B270 Taimeökoloogia ; PÕHISUUND: Häiringujärgne metsa taastumine ja areng (muld, alustaimestik, puistu)
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; CERCS ERIALA: B430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia; PÕHISUUND: Metsauuendus; Metsahäiringud (tuli, tuul, ulukid)

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.2.
2017
5.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
4.2.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
3.4.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
3.4.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
2.3.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
1.3.
2007
3.4.
2007
1.1.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
5.2.
2004
1.2.
2002
3.2.
2002

Marek Metslaid

13.03.1980
+372 7313193
+372 5210247
marek.metslaid@emu.ee
G-6782-2016
0000-0003-3384-2717

Career

Institution and occupation
2009–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Senior Researcher (1,00)
2001 (summer): Väätsa Forestry District, assistant
2000 (summer): Forest Farm in Finland, forester
1999 (summer): Forest Farm in Finland, forester
01.01.2011–30.06.2012    Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Post-Doc (1,00)
2006–2009    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Researcher (1,00)
2005–2006    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Specialist (1,00)
2003–2005    Estonian Agricultural University, Forest Research Institute, assisstant (1,00)
 
 
Education
2006–2006    (autumn semester) University of Helsinki, Post-graduate Studies
2005–2005    (spring term): University of Helsinki, Post-graduate Studies
2004–2008    Post-graduate Studies, Forest Management, Institute of Forestry and Rural Engineering, Estonian University of Life Sciences
2002–2004    Master Studies in Forest Management, Faculty of Forestry, Estonian Agricultural University (EPMÜ)
2002–2003    MSc programme “Sustainable forestry around the Southern Baltic Sea region”, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
1998–2002    Bachelor Studies in Forest Management, Faculty of Forestry, Estonian Agricultural University (EPMÜ)
1986–1998    Paide Co-Educational Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    COST Action CA15206 Payments for Ecosystem Services (Forests for Water), MC member
2017−...    Estonian Naturalists' Socicety, Member of the Board (Vice President)
2016−...    WOS Journal "Scandinavian Journal of Forest Research", Member of the Editorial Board
2015−...    COST Action FP1403 Non-native tree species for european forests - experiences, risks and opportunities (NNEXT), MC substitute
2013−...    WOS Journal "Baltic Forestry", Member of the Editorial Advisory Board
2012−...    EFINORD-SNS Nordic Network of Forest Regeneration, coordinator
2010−...    Estonian Naturalists' Society, forestry section chairman
2004−...    International scientific conferences and seminars, (co)organizer
2013−2017    COST Action FP1206 European mixed forests. Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest Management. (EuMIXFOR), MC member
2003−2006    Estonian Forestry Students Association, member
 
 
Additional career information
Sciex-NMS-CH post-doc project “Plasticity of Scots pine recruitment under simulated climate change (PlastiPine)”. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL (01.01.2011 – 30.06.2012). Host Mentor – Thomas Wohlgemuth; Home Mentor – Kalev Jõgiste.;
Forest ecology course – curricula: Forest Management; Natural Resources Management (Master studies), Amount of credits: 3.0+1.0 ECTS (3.0 ECTS – lectures/practices in Autumn Semester, 1.0 ECTS – field practice in Järvselja in Spring Semester).

Partial leading (lectures/practices) of forest ecology course for first year Master students in Autumn Semester.

Leading forest ecology course field practice (Amount of credits: 1.0 ECTS) for first year Master students in Järvselja in Spring Semester.

Leading field practice in Spring Semester 2007-2010 and 2013-2014.;
Reviewer for international peer-reviewed journals (incl. Tree Physiology, Scandinavian Journal of Forest Research, Tropical Journal of Forest Science, Forest Ecology and Management, European Journal of Forest Research, Baltic Forestry, Forests, International Journal of Biometeorology, Forestry, iForest, Open Journal of Ecology, Canadian Journal of Forest Research, Journal of Applied Ecology, New Forests);
Leading international PhD-course "Forest Regeneration research – a Nordic perspective" in September 2013.;
Opponent for doctoral dissertation in July 2015: Rytis Zizas - Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry/Aleksandras Stulginskis University;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Marek Metslaid, National Science Award in agricultural sciences (together with Kalev Jõgiste and Kajar Köster)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B270 Plant ecology ; SPECIALITY: Post-disturbance forest recovery and development (soil, ground vegetation, stand)
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences; CERCS SPECIALTY: B430 Sylviculture, forestry, forestry technology ; SPECIALITY: Forest regeneration; Forest disturbances (fire, wind, game)
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.2.
2017
5.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
4.2.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
3.4.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
3.4.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
2.3.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
1.3.
2007
3.4.
2007
1.1.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
5.2.
2004
1.2.
2002
3.2.
2002