Reet Karise

26.04.1977
7313396
56643872
reet.karise@emu.ee
Lapsepuhkus (2009-2011)

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2007–...    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekaitse osakond, Teadur (1,00)
2003–2007    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, tehnik (0,25)
 
 
Haridustee
2003–2007    Eesti Maaülikool, doktoriõpe
2000–2001    Tartu Ülikool, Biologia- geograafia teaduskond, põhikooli ja gümnaasiumi bioloogiaõpetaja kutseõpe
2000–2003    Eesti Põllumajandusülikool, magistriõpe
1995–2000    Tartu Ülikool, Bioloogia- geograafiateaduskond, bioloogia, zooloogia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−...    Rahvusvahelise konverentsi „Mahepõllumajanduse arengusuunad – säästva arengu võimalused”, Eesti, Tartu organiseerimine
2007−...    Rahvusvahelise sümpoosioni „Biology of Social Insects”, Eesti Tartu organiseerimine
2006−...    Rahvusvahelise konverentsi „Development of Friendly Plant Protection”, Eesti, Pühajärve organiseerimine
2004−...    Eesti Taimekaitse Seltsi liige
2001−2001    Eesti Põllumajandusülikooli nõukogu liige
1995−2000    Tartu Üliõpilaste Looduskaitse Ringi liige
1995−1996    Tartu Üliõpilaste Looduskaitse Ringi juhatuse liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
08.03.2016 nõustaja Riigikogu keskkonnakomisjonis teemal pestitsiidid ja mesilased
;
2012, 5-11 August, magistrikursus "Causes and Consequences of Pollinator Decline", Järvselja, Tartumaa, Eesti, kaasorganiseerija, loengud: Biology of bumble bees; Bumble bee plants, foraging behaviour, pollination; Causes of decline of wild bees;
2007 Loeng "Bees and Pesticides" BeeNova kursusel "Organic Beekeeping" (R. Karise);
13.05.2013, Nõustaja Riigikogu Maaelukomisjonis, teema: mesilased, mesindus, pestitsiidid.;
19-20.11.2012 Riiklik ekspert: European Commission, Health and Consumers Directorate-General; Standing Committee on the food chain and animal health, Section Phytopharmaceuticals - Plant Protection Products - Legislation;
2013 loeng Eesti Mesinike Liidus "Elupaigad ja nende mõju mesilaste populatsiooni säilimisele" (R. Karise);
alates 2006 EMÜ loengukursuse "Taimekahjustajad ja nende tõrje" raames loengu "Pestitsiidide riskid sihtrühmavälistele organismidele" (R. Karise);
alates 2006 EMÜ loengukursuse "Keskkonnasäästlik taimekaitse" raames loeng "tolmeldamise efektiivsus ja probleemid põllumajanduses" (R. Karise);
25.05.2016 Research in Estonia: The Journalists’ Science Visit “Health Technologies 2.0” ettekanne rahvusvahelistele teadusjakirjanikele "Impact of pesticides on pollinators";

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Reet Karise, Eesti Maaülikooli ülikoolisisese koostööprojekti auhind 2015
2008, Reet Karise, Riigi teaduspreemia uurimuste tsükli "Tolmeldajad ja kultuurtaimede tolmeldamist mõjutavad tegurid" eest
2007, Reet Karise, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi III preemia
2003, Reet Karise, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi III preemia
2000, Reet Karise, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi III preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; CERCS ERIALA: B390 Taimekasvatus, aiandus, taimekaitsevahendid, taimehaigused ; PÕHISUUND: tolmeldajate käitumisökoloogia, insektitsiidide mõju tolmeldamiskäitumisele

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.5.
2015
5.2.
2015
6.4.
2015
1.1.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
6.6.
2014
1.1.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.4.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
6.3.
2012
3.1.
2010

Reet Karise

26.04.1977
7313396
56643872
reet.karise@emu.ee

Career

Institution and occupation
2007–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Plant Protection, Researcher (1,00)
2003–2007    Estonian University of Life Sciences, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Other staff (0,25)
 
 
Education
2003–2007    Estonian University og Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Ph.D student
2000–2001    Tartu University, Department of Biology and Geography, didactics
2000–2003    Estonian University og Life Sciences, Department of Agronomy, Master studies
1995–2000    Tartu University, Department of Biology and Geography, Zoology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2007−...    organizing in the international conference "Organic Agriculture", Estonia, Tartu
2007−...    Organizing the international Symposium "Biology of Social Insects", Estonia, Tartu
2006−...    organizing the international conference „Development of Friendly Plant Protection”, Estonia, Pühajärve
2004−...    Member of the Estonian Plant Protection Society
2001−2001    Member of the Council of Estonian Agricultural University
1995−2000    Member of Tartu Students' Nature Protection Circle
1995−1996    Member of the Board of Tartu Students' Nature Protection Circle
 
 
Additional career information
08.03.2016 consultant for Commitee of Environment in State Assambly, topic pesticides and bees;
2012, 5-11 August, master course "Causes and Consequences of Pollinator Decline", Järvselja, Tartumaa, Estonia, organizer, lectures: Biology of bumble bees; Bumble bee plants, foraging behaviour, pollination; Causes of decline of wild bees;
2007 Lecture "Bees and Pesticides" in international PhD course (BeeNova) "Organic Beekeeping" (R. Karise);
13.05.2013, Consultant for Commitee of Rural Life in State Assembly, topic: honey bees, beekeeping, pesticides;
19-20.11.2012 Governmental Expert: European Commission, Health and Consumers Directorate-General; Standing Committee on the food chain and animal health, Section Phytopharmaceuticals - Plant Protection Products - Legislation;
2013 lecture "Habitats for preservation of bees" in Estonian Beekeepers Assotiation;
;
;
25.05.2016 Research in Estonia: The Journalists’ Science Visit “Health Technologies 2.0” presentation "Impact of pesticides on pollinators";

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Reet Karise, Yearly award, collaboration project within Estonian University of life Scineces, 2015
2008, Reet Karise, Yearly Award, Biosciences and Environment - Marika Mänd, Ants-Johannes Martin, Reet Karise; National Science Award
2007, Reet Karise, Estonian National Contest for Young Scientists at university level, III Prize
2003, Reet Karise, Estonian National Contest for Young Scientists at university level, III Prize
2000, Reet Karise, Estonian National Contest for Young Scientists at university level, III Prize
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; CERCS SPECIALTY: B390 Phytotechny, horticulture, crop protection, phytopathology
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.5.
2015
5.2.
2015
6.4.
2015
1.1.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
6.6.
2014
1.1.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.4.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
6.3.
2012
3.1.
2010