Reet Karise

26.04.1977
7313396
56643872
reet.karise@emu.ee
Lapsepuhkus (2009-2011)

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2007–...    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekaitse osakond, Teadur (1,00)
2003–2007    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, tehnik (0,25)
 
 
Haridustee
2003–2007    Eesti Maaülikool, doktoriõpe
2000–2001    Tartu Ülikool, Biologia- geograafia teaduskond, põhikooli ja gümnaasiumi bioloogiaõpetaja kutseõpe
2000–2003    Eesti Põllumajandusülikool, magistriõpe
1995–2000    Tartu Ülikool, Bioloogia- geograafiateaduskond, bioloogia, zooloogia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−...    Rahvusvahelise konverentsi „Mahepõllumajanduse arengusuunad – säästva arengu võimalused”, Eesti, Tartu organiseerimine
2007−...    Rahvusvahelise sümpoosioni „Biology of Social Insects”, Eesti Tartu organiseerimine
2006−...    Rahvusvahelise konverentsi „Development of Friendly Plant Protection”, Eesti, Pühajärve organiseerimine
2004−...    Eesti Taimekaitse Seltsi liige
2001−2001    Eesti Põllumajandusülikooli nõukogu liige
1995−2000    Tartu Üliõpilaste Looduskaitse Ringi liige
1995−1996    Tartu Üliõpilaste Looduskaitse Ringi juhatuse liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
08.03.2016 nõustaja Riigikogu keskkonnakomisjonis teemal pestitsiidid ja mesilased
;
2012, 5-11 August, magistrikursus "Causes and Consequences of Pollinator Decline", Järvselja, Tartumaa, Eesti, kaasorganiseerija, loengud: Biology of bumble bees; Bumble bee plants, foraging behaviour, pollination; Causes of decline of wild bees;
2007 Loeng "Bees and Pesticides" BeeNova kursusel "Organic Beekeeping" (R. Karise);
13.05.2013, Nõustaja Riigikogu Maaelukomisjonis, teema: mesilased, mesindus, pestitsiidid.;
19-20.11.2012 Riiklik ekspert: European Commission, Health and Consumers Directorate-General; Standing Committee on the food chain and animal health, Section Phytopharmaceuticals - Plant Protection Products - Legislation;
2013 loeng Eesti Mesinike Liidus "Elupaigad ja nende mõju mesilaste populatsiooni säilimisele" (R. Karise);
alates 2006 EMÜ loengukursuse "Taimekahjustajad ja nende tõrje" raames loengu "Pestitsiidide riskid sihtrühmavälistele organismidele" (R. Karise);
alates 2006 EMÜ loengukursuse "Keskkonnasäästlik taimekaitse" raames loeng "tolmeldamise efektiivsus ja probleemid põllumajanduses" (R. Karise);
25.05.2016 Research in Estonia: The Journalists’ Science Visit “Health Technologies 2.0” ettekanne rahvusvahelistele teadusjakirjanikele "Impact of pesticides on pollinators";

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Reet Karise, Eesti Maaülikooli ülikoolisisese koostööprojekti auhind 2015
2008, Reet Karise, Riigi teaduspreemia uurimuste tsükli "Tolmeldajad ja kultuurtaimede tolmeldamist mõjutavad tegurid" eest
2007, Reet Karise, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi III preemia
2003, Reet Karise, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi III preemia
2000, Reet Karise, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi III preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; CERCS ERIALA: B390 Taimekasvatus, aiandus, taimekaitsevahendid, taimehaigused ; PÕHISUUND: tolmeldajate käitumisökoloogia, insektitsiidide mõju tolmeldamiskäitumisele

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.5.
2015
5.2.
2015
6.4.
2015
1.1.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
6.6.
2014
1.1.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.4.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
6.3.
2012
3.1.
2010

Reet Karise

26.04.1977
7313396
56643872
reet.karise@emu.ee

Career

Institution and occupation
2007–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Plant Protection, Researcher (1,00)
2003–2007    Estonian University of Life Sciences, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Other staff (0,25)
 
 
Education
2003–2007    Estonian University og Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Ph.D student
2000–2001    Tartu University, Department of Biology and Geography, didactics
2000–2003    Estonian University og Life Sciences, Department of Agronomy, Master studies
1995–2000    Tartu University, Department of Biology and Geography, Zoology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2007−...    organizing in the international conference "Organic Agriculture", Estonia, Tartu
2007−...    Organizing the international Symposium "Biology of Social Insects", Estonia, Tartu
2006−...    organizing the international conference „Development of Friendly Plant Protection”, Estonia, Pühajärve
2004−...    Member of the Estonian Plant Protection Society
2001−2001    Member of the Council of Estonian Agricultural University
1995−2000    Member of Tartu Students' Nature Protection Circle
1995−1996    Member of the Board of Tartu Students' Nature Protection Circle
 
 
Additional career information
08.03.2016 consultant for Commitee of Environment in State Assambly, topic pesticides and bees;
2012, 5-11 August, master course "Causes and Consequences of Pollinator Decline", Järvselja, Tartumaa, Estonia, organizer, lectures: Biology of bumble bees; Bumble bee plants, foraging behaviour, pollination; Causes of decline of wild bees;
2007 Lecture "Bees and Pesticides" in international PhD course (BeeNova) "Organic Beekeeping" (R. Karise);
13.05.2013, Consultant for Commitee of Rural Life in State Assembly, topic: honey bees, beekeeping, pesticides;
19-20.11.2012 Governmental Expert: European Commission, Health and Consumers Directorate-General; Standing Committee on the food chain and animal health, Section Phytopharmaceuticals - Plant Protection Products - Legislation;
2013 lecture "Habitats for preservation of bees" in Estonian Beekeepers Assotiation;
;
;
25.05.2016 Research in Estonia: The Journalists’ Science Visit “Health Technologies 2.0” presentation "Impact of pesticides on pollinators";

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Reet Karise, Yearly award, collaboration project within Estonian University of life Scineces, 2015
2008, Reet Karise, Yearly Award, Biosciences and Environment - Marika Mänd, Ants-Johannes Martin, Reet Karise; National Science Award
2007, Reet Karise, Estonian National Contest for Young Scientists at university level, III Prize
2003, Reet Karise, Estonian National Contest for Young Scientists at university level, III Prize
2000, Reet Karise, Estonian National Contest for Young Scientists at university level, III Prize
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; CERCS SPECIALTY: B390 Phytotechny, horticulture, crop protection, phytopathology
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.5.
2015
5.2.
2015
6.4.
2015
1.1.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
6.6.
2014
1.1.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.4.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
6.3.
2012
3.1.
2010
  • Leitud 21 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
1.1.7.L170121PKTKEkspertarvamus Euroopa Komisjoni poolt liikmesriikidele esitatud kolme eelnõu ettepanekute osas, mis käsitlevad toimeainete klotianidiini, imidaklopriidi ja tiametoksaami heakskiidu tingimuste muutmist04.04.201710.04.2017Marika MändEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut2 166,67 EUR
IUTIUT36-2Jätkusuutlik taimekaitse: ökosüsteemi teenuste rakendamine taimekasvatuses01.01.201531.12.2020Marika MändEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut556 800,00 EUR
MUU8-2/T7018PKPKKeskkonnahariduse paketi "Ühiselulised putukad" koostamine05.03.200715.11.2007Reet KariseEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut4 857,29 EUR
SFSF0172655s04Keskkonnasäästliku taimekaitsetehnoloogia arendamine II01.01.200431.12.2008Anne LuikEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut840 246,45 EUR
MUU8-2/T8111PKPK (7-13.1/56)Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring 2008. aastal16.06.200803.11.2008Marika MändEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut14 699,68 EUR
MUU8-2/T12100PKTKKimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring 2012. aastal12.06.201217.09.2012Marika MändEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut15 990,00 EUR
MUU8-2/T13105PKTKKimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring 2013. aastal17.06.201316.09.2013Marika MändEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut17 000,00 EUR
MUU8-2/T14088PKTKKimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring 2014. aastal05.06.201415.09.2014Marika MändEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut19 000,00 EUR
MUU8-2/T15085PKTKKimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring 2015. aastal08.06.201514.09.2015Marika MändEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut18 000,00 EUR
MUU8T160132PKTKKimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring 2016. aastal13.06.201619.09.2016Marika MändEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut18 000,00 EUR
1.1.5.2.5.T170177PKTKKimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring 201721.06.201718.09.2017Marika MändEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut20 000,00 EUR
ETFETF6722Looduslike insektitsiidide subletaalsete dooside järeltoime kahjuritele ja kasuritele01.01.200631.12.2009Külli HiiesaarEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut49 501,36 EUR
MUU8-2/T13055PKTKPestitsiidide esinemine Eesti korjealade mees ja suiras: mõju meemesilastele01.01.201301.12.2014Reet KariseEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut64 000,00 EUR
MUUP170058PKTKPestitsiidide ja patogeenide koostoime meemesilaste ja kimalaste füsioloogilistele näitajatele ja elueale01.01.201731.12.2018Reet KariseEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut80 000,00 EUR
ETFETF9450Pestitsiidijääkide mõju tolmeldajate korjekäitumisele ja füsioloogiale01.01.201231.12.2015Marika MändEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut57 600,00 EUR
MUU8-2/T7107PKPKSelgrootute (kimalased) mitmekesisus ja arvukus25.06.200708.10.2007Marika MändEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut12 782,33 EUR
SFSF0170057s09Taimekaitse jätkusuutlikule taimekasvatusele01.01.200931.12.2014Marika MändEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut1 212 478,43 EUR
ETFETF5737Tolmeldajate korjekäitumine põllumajandusmaastikes: kimalasperede kasutamine entomofiilsete kultuurtaimede seemnesaagi tõstmiseks01.01.200431.12.2007Marika MändEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut47 178,52 EUR
ETFETF7391TOLMELDAJATE KORJEKÄITUMINE PÕLLUMAJANDUSMAASTIKES: PÕLLUMAJANDUSLIKU TEGEVUSE MÕJU 01.01.200831.12.2011Marika MändEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut76 774,17 EUR
MUU8-2/T11152PKTKTäppisbiotõrje ja tolmeldamine mahepõllumajanduses24.11.201102.02.2015Marika MändEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut95 865,00 EUR
MUU8-2/T12156PKTK (311879)Ökosüsteemi teenuste roll jätkusuutlikus põllumajanduses01.02.201331.01.2017Eve VeromannEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut128 655,00 EUR
  • Leitud 72 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Karise, Reet; Raimets, Risto; Bartkevics, Vadims; Pugajeva, Iveta; Pihlik, Priit; Keres, Indrek; Williams, Ingrid H; Viinalass, Haldja, Mänd, Marika. (2017). Are pesticide residues in honey related to oilseed rape treatments? Chemosphere.10.1016/j.chemosphere. 2017.09.013.1.1.
Karise, Reet; Dreyersdorff, Gerit; Johani, Mona; Veromann, Eve; Runno-Paurson, Eve; Kaart, Tanel; Smagghe, Guy; Mänd, Marika (2016). Reliability of the entomovector technology using Presto-Mix and Bombus terrestris L. as a fungal disease biocontrol methgod in open field. Scientific Reports, 1−8.1.1.
Karise, R.; Muljar, R.; Smagghe, G.; Kaart, T.; Kuusik, A.; Dreyersdorff, G.; Williams, I. H.; Mänd, M. (2016). Sublethal effects of kaolin and the biopesticides Prestop-Mix and BotaniGard on metabolic rate, water loss and longevity in bumble bees (Bombus terrestris). Journal of Pest Science, 89 (1), 171−178.10.1007/s10340-015-0649-z [ilmumas].1.1.
Karise, Reet; Raimets, Risto; Mänd, Marika (2016). Akaritsiid tau-fluvalinaat mesilasvahas. Metspalu, L., Jõgar, K., Veromann, E., Mänd, M (Toim.). Eesti taimekaitse 95 (75−78). Eesti Maaülikool.3.4.
Mänd, Marika; Karise, Reet; Muljar, Riin; Dreyersdorff, Gerit; Raimets, Risto (2016). Kuidas kasutada kimalasi taimekaitses? Metspalu, L., Jõgar, K., Veromann, E., Mänd. (Toim.). Eesti taimekaitse 95 (35−40). Eesti Maaülikool.3.4.
Dreyersdorff, Gerit; Karise, Reet; Bontšutšnaja, Anna; Mänd, Marika (2016). Impact of strawberry production systems on bumble bees' foraging preferences. The 7th European Conference of Apidology: The 7th European Conference of Apidology, Cluj-Napoca, Romania 7-9 September 2016. Ed. Daniel S. Dezmirean. Cluj-Napoca, Romania: Academic Pres Cluj-Napoca, 40.5.2.
Helm, Aveliina; Aavik, Tsipe; Ingerpuu, Nele; Ivask, Mari; Karise, Reet; Kasari, Liis; Kupper, Tiiu; Marja, Riho; Meriste, Mart; Metsoja, Jaak-Albert; Neuenkamp, Lena; Oja, Ede; Tiitsaar, Anu (2016). Monitoring changes in biodiversity patterns and in landscape structure during the large-scale grassland restoration in Estonia. Best practice in restoration. The 10th European Conference On Ecological Restoration Abstract Volume: Best practice in restoration. The 10th European Conference On Ecological Restoration, August 22–26, 2016, Freising, Germany. Ed. Johannes Kollmann; Julia-Maria Hermann. Chair of Restoration Ecology, Technische Universität München, 241.5.2.
Karise, Reet (2016). Mesilasvaha; Vaha saastumine. Linask, Katrin (Toim.). Mesilasvaha ja kärjemajandus (4−14). Tallinn: Eesti Mesinike Liit.6.4.
Karise, R.; Mänd, M. (2015). Recent insights into sublethal effects of pesticides on insect respiratory physiology. Open Access Insect Physiology, 5, 31−39.10.2147/OAIP.S68870.1.2.
Raimets, Risto; Karise, Reet; Mänd, Marika (2015). Tau-fluvalinaadi ja tebukonasooli sünergeetiline mõju kimalastele (Bombus terrestris L.). Agronoomia (155−159).. Ecoprint.3.2.
Hiiesaar, K.; Jõgar, K.; Metspalu, L.; Karise, R. (2015). Toidu kvaliteedi mõju kartulimardika (Leptinotarsa decemlineata Say) kaevumiskäitumisele. Agronoomia 2015 (124−127).. Ecoprint.3.2.
Veromann, E.; Kovacs, G.; Kaasik, R.; Vaino, L.; Karise, R.; Päädam, R.; Jõgar, K.; Veromann, L-L.; Jürgenson, M.; Mänd, M. (2015). Tolmeldajate liigiline mitmekesisus ja arvukus põllumajandusmaastiku erinevatel elementidel. Alaru. M; Astover, A.; Karp, K.; Viiralt, R.; Must, A. (Toim.). Agronoomia 2015 (172−178).. Ecoprint.3.2.
Dreyersdorff, Gerit; Karise, Reet; Mänd, Marika (2015). Kimalaste õietolmu korje sõltuvalt aedmaasika kasvatustehnoloogiast. Agronoomia (120−123).. Ecoprint.3.5.
Dreyersdorff, Gerit; Muljar, Riin; Karise, Reet; Mänd, Marika (2015). Competing food plants influence strawberry pollen forage of bumble bees in open field conditions. Ento '15 Abstracts: Royal Entomological Society Annual National Science Meeting & International Symposium – Ento ’15, Trinity College Dublin, Ireland, 2-4 September 2015. 50.5.2.
Riis, Marje; Karise, Reet (2015). Mesilaste korjetaimed ja taimede tolmeldamine mesilaste abil. Linask, Katrin (Toim.). .. Tallinn: Eesti Mesinike Liit.6.4.
Hiiesaar, K.; Karise, R.; Williams, I. H.; Luik, A.; Metspalu, L.; Jõgar, K.; Eremeev, V.; Ploomi, A.; Kruus, E.; Mänd, M. (2014). Cold tolerance of Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) adults and eggs. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (4), 431−436.10.13080/z-a.2014.101.055.1.1.
Muljar, Riin; Karise, Reet; Mänd, Marika (2014). Entomovektortehnoloogia kasutamise efektiivsus aedmaasikal (Fragaria x ananassa Duch.) hahkhallituse (Botrytis cinerea Pers.) bioloogilises tõrjes. Luule Metspalu, Anne Luik (Toim.). Teaduselt mahepõllumajandusele (64−67).. Tartu: Ecoprint.3.5.
Karise, Reet; Muljar, Riin; Mänd, Marika (2014). Entomovektortehnoloogiast tuleneva lisatolmeldamise ja hahkhallituse tõrjumise efektiivsus aedmaasika sortidel 'Polka' ja 'Sonata'. Luule Metspalu, Anne Luik (Toim.). Teaduselt mahepõllumajandusele (48−50).. Tartu: Ecoprint.3.5.
Dreyersdorff, Gerit; Karise, Reet; Mänd, Marika (2014). Kimalaste efektiivsus biotõrjepreparaatide siirutamisel sõltub konkureerivatest toidutaimedest. Luule Metspalu, Anne Luik (Toim.). Teaduselt mahepõllumajandusele (21−24).. Tartu: Ecoprint.3.5.
Karise, R. (2014). Mesilaste tervis: kas tarru jõudvad pestitsiidid võivad seda mõjutada? . 6.6.
Hiiesaar, Külli; Jõgar, Katrin; Williams, Ingrid H.; Kruus, Eha; Metspalu, Luule; Luik, Anne; Ploomi, Angela; Eremeev, Viacheslav; Karise, Reet; Mänd, Marika (2013). Factors affecting development and overwintering of second generation Colorado Potato Beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) in Estonia in 2010. Acta Agriculturæ Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science, 63 (6), 506−515.1.1.
Mänd, M.; Karise, R. (2013). Bumble bees as entomovectors in open fields of strawberry. 65th International Symposium on Crop Protection, Ghent, Belgium, 21. May, 2013. Ghent, Belgium, 122.3.4.
Menzler-Hokkanen, I.; Hokkanen, H.; Maccagnani, B.; Lahdenperä, M.-L.; Mommaerts, V.; Smagghe, G.; Karise, R.; Muljar, R.; Mänd, M. (2013). Entomovectored biocontrol of strawberry grey mould shows promise Europe-wide. aabstractsbook: 65th International Symposium on Crop Protection, Ghent, Belgium, 21. May, 2013. Ghent, Belgium, 40.3.4.
De Meyer, L.; Hokkanen, H.; Menzler-Hokkanen, I.; Maccagnani, B.; Karise, R.; Muljar, R.; Mänd, M.; Lahdenperä, M-L.; Eken, C.; Cokl, A.; Boeking, O.; Smagghe, G. (2013). Introduction to entomovectoring and FP7 project "BicoPoll". 65th International Symposium on Crop Protection, Ghent, Belgium, 21. May, 2013. Ghent, Belgium, 121.5.2.
Karise, R.; Mänd, M (2013). Prestop Mix might raise the water loss rate of foraging bumble bees. 65th International Symposium on Crop Protection, Ghent, Belgium, 21. May, 2013. Ghent, Belgium, 124.5.2.
  • Leitud 19 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Foraging behaviour of Bombus terrestris in farmland: impact of agricultural practiceRiin MuljardoktorikraadMarika Mänd; Reet KariseJuhendamiselEesti Maaülikool
Aedmaasikas (Fragaria x ananassa Duch.) kimalaste (Bombus terrestris L.) õietolmu korjesJegi, AnnmagistrikraadMarika Mänd; Reet KariseKaitstud2015Eesti Maaülikool
Bioloogilise kahjuritõrje rakendamine suvirapsilEveli EliasermagistrikraadReet Karise; Marika MändJuhendamiselEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekaitse osakond
GAASIVAHETUSE MUSTRID KIMALASE BOMBUS TERRESTRIS L. TÖÖLISEL: INDIVIDUAALNE VARIEERUVUS Liiv, KetlinmagistrikraadMarika Mänd; Reet KariseKaitstud2009Eesti Maaülikool
Insektitsiidide mõju kimalaste gaasivahetustsüklitelePõllu, AiliismagistrikraadMarika Mänd; Reet Karise; Riin MuljarKaitstud2011Eesti Maaülikool
Kimalaste Bombus terrestris L. efektiivsus vektorina hahkhallituse biotõrjes aedmaasikal tarru toodud õietolmu analüüsi põhjalSoosaar, EglemagistrikraadMarika Mänd; Reet KariseKaitstud2014Eesti Maaülikool
Kimalaste kasutamine aia- ja põllukultuuride tolmeldajatena ja taimekaitsevahendite kandjatena avamaastikus.Bontšutšnaja, AnnadoktorikraadMarika Mänd; Reet KariseJuhendamiselEesti Maaülikool
Konkureerivate toidutaimede mõju aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) hahkhallituse (Botrytis cinerea Pers.) biotõrjes karukimalaste (Bombus terrestris L.) ja meemesilaste (Apis mellifera L.) näitelDreyersdorff, GeritmagistrikraadMarika Mänd; Reet KariseKaitstud2013Eesti Maaülikool
Konkureerivate toidutaimede mõju entomovektortehnoloogia rakendamisele avamaalDreyersdorff, GeritdoktorikraadMarika Mänd; Reet KariseJuhendamiselEesti Maaülikool
Korjeterritooriumi mõju aedmaasika osatähtsusele kimalaste kimalaste kogutud õietolmus Kelly MöldermagistrikraadAnna Bontšutšnaja; Reet Karise; Marika MändJuhendamiselEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekaitse osakond
Meemesilaste Apis mellifera L. ja karukimalaste Bombus terrestris L. effektiivsuse võrdlus preparaadi Prestop Mix siirutajatena aedmaasikal (Fragaria x ananassa Duch.)Kera, KertimagistrikraadMarika Mänd; Reet KariseKaitstud2014Eesti Maaülikool
Neem EC mõju karukimalase Bombus terrestris korjekäitumiseleJürimaa, KatrinmagistrikraadReet Karise; Marika MändKaitstud2009Eesti Maaülikool
Pestitsiidide subletaalsete dooside ning nende segu mõju karukimalase (Bombus terrestris) hingamisfüsioloogiale Kristin PannerleinmagistrikraadReet KariseKaitstud2013Eesti Maaülikool
Pestitsiidide tau-fluvalinaadi ja tebukonasooli mõju kimalaste füsioloogiale ja suremuseleRaimets, RistomagistrikraadMarika Mänd; Reet KariseKaitstud2015Eesti Maaülikool
Pestitsiidide tebukonasooli ja tau-fluvalinaadi mõju mesilasemade arenguleNaudi, SigmarmagistrikraadMarika Mänd; Reet Karise; Risto RaimetsKaitstud2017Eesti Maaülikool
Päevased muutused kimalaste (Bombus terrestris L) õietolmukorjes aedmaasika õitsemisperioodilTiirmaa, LauramagistrikraadMarika Mänd; Reet KariseKaitstud2015Eesti Maaülikool
The effects of novel pesticides and pest control technologies on honey bees and bumble beesRaimets, RistodoktorikraadMarika Mänd; Reet KariseJuhendamiselEesti Maaülikool
Tunnelkasvuhoone mõju kimalaste korjekäitumisele ja aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) saagi kujunemiseleBontšutšnaja, AnnamagistrikraadMarika Mänd; Reet Karise; Gerit DreyersdorffKaitstud2016Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekaitse osakond
Varroalesta esinemine erineva intensiivsusega põllumajandusmaastikes: pestitisiidi jääkide mõjuKaasiku, HeilimagistrikraadIndrek Keres; Reet KariseKaitstud2014Eesti Maaülikool