5.08.1970
737 6533
liina.lukas@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2008–...   
Tartu Ülikool, kultuuriteaduste instituut, maailmakirjanduse dotsent (1,00)
01.01.2016–31.08.2019   
Tartu Ülikool, kultuuriteaduste instituut, programmijuht (1,00)
26.02.2013–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskonna prodekaan (1,00)
01.09.2009–28.02.2013   
Tartu Ülikool, kirjanduse ja kultuuriteaduste ja kirjanduse ja teatriteaduse programmijuht (1,00)
2007–31.12.2013   
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Vanemteadur (0,50)
1999–2007   
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Teadur (0,50)
1998–2007   
Tartu Ülikool, Lektor (0,50)
 
 
Haridustee
1999–2005   
doktoriõpingud Göttingeni ülikoolis
1998–2006   
Tartu Ülikool, doktorikraad võrdleva kirjandusteaduse erialal
1998–2006   
doktorantuur maailmakirjanduse alal Tartu Ülikoolis
1997–1998   
Õpingud Viini Ülikoolis (saksa kirjanduse ja võrdleva kirjandusteaduse alal)
01.01.1997–31.08.1997   
õpingud Göttingeni ülikoolis
1995–1998   
M.A. võrdleva kirjandusteaduse erialal Tartu Ülikoolis
1995–1998   
magistriõpingud Tartu Ülikoolis (maailmakirjanduse alal)
1988–1995   
diplom eesti kirjanduse alal Tartu Ülikoolis
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...   
Erasmus+ strateegilise partnerluse programmi "Medienpraktiken der Aufklärung" Tartu Ülikooli poolne juht
2015−...   
Eesti Uuringute Tippkeskuse (CEES) uurimisteema ja töörühma juht, CEESi juhtkomitee liige
2013−...   
European Cooperation in Science and Technology (COST) External Expert Panel (EEP) liige 2013
2011−...   
Ajakirja Triangulum" toimetuskolleegoimi liige
2009−...   
Ajakirja "Interlitteraria" akadeemilise nõukogu liige
2004−...   
Internationale Vereinigung für Germanistik liige
1999−...   
Eesti vanema kirjanduse digitaalse tekstikorpuse EEVA (www.utlib.ut.ee/eeva) projektijuht
1999−...   
Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatiooni liige, Eesti Kirjanduse Seltsi Asemikekogu liige; Goethe-Seltsi esimees.
2016−2023   
Balti Ajalookomisjoni liige
2016−2019   
Tartu Ülikooli Vladimir Admoni Doktorikooli juhtkomitee liige
2012−2015   
grandi ETF9178 hoidja
2008−2011   
ETF7439 grandi hoidja
 
 
Loometöö
Tõlkimine, toimetamine.
 
 
Lisainfo
Eesti Goethe-Seltsi president;
2007/2008 külalisprofessor Viini ülikoolis (Institut für europäische und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft), kursused Viini modernismist ja selle mõjust Skandinaavia ja Baltimaade kirjandustele; eesti kirjandusest, baltisaksa kirjandusest.
2019 õppetöö Bordeaux Montaigne'i Ülikoolis;
Loengud Göttingeni ülikoolis (2004, 2010, 2019), Helsingi ülikoolis (2007, 2008, 2010) Läti Ülikoolis (2004, 2006, 2008, 2011).;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Liina Lukas, Eesti Kultuurkapitali 2011. aasta artiklipreemia nominent
2012, Liina Lukas, AABSi Vilis Vitolsi preemia parima ajakirjas Journal of Baltic Studies ilmunud artikli eest
2012, Liina Lukas, Ajakirja "Keel ja Kirjandus" humanitaarartikli peapreemia 2011. aasta artikli eest "Eesti folkloor baltisaksa luule inspiratsiooniallikana" (nr 8/9)
2009, Liina Lukas, Ajakirja "Keel ja Kirjandus" humanitaarartikli peapreemia 2008 artikli eest "Romeo ja Julia" Liivimaa moodi?
2004, Liina Lukas, Ajakirja "Akadeemia" humanitaarartikli peapreemia 2004. aastal (artikli eest "Läbielatud ruum? Lisandus baltisaksa kirjandusloo uurimisse)
1997, Liina Lukas, Viini Ülikooli Herderi stipendiaat 1997/1998
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; TÄPSUSTUS: võrdlev kirjandusteadus
 
 
Lisainfo
doktorikraad
Tartu Ülikool, 2006

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
3.1.
2019
3.2.
2019
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
4.1.
2018
1.1.
2017
3.1.
2017
1.2.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
4.1.
2016
5.2.
2016
6.8.
2016
6.8.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
4.1.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
6.7.
2015
6.9.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.2.
2013
4.1.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
4.1.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.6.
2011
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
1.3.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
6.3.
2008
3.1.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
4.1.
2007
4.1.
2007
4.2.
2007
4.2.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
6.6.
2007
2.2.
2006
3.2.
2006
4.2.
2006
6.6.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
6.6.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
1.3.
2004
6.5.
2004
3.1.
2003
6.6.
2003
6.7.
2003
6.7.
2003
6.7.
2003
1.2.
2002
6.5.
2002
6.6.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
6.6.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
5.2.
2000
6.5.
2000
6.7.
2000
1.3.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
6.3.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
3.2.
1998
3.5.
1998
3.5.
1998
4.2.
1998
6.6.
1998
1.3.
1997
6.3.
1997
6.7.
1997
1.2.
1996
1.3.
1996
6.6.
1996
6.7.
1996
25.01.2020
5.08.1970
737 6533
liina.lukas@ut.ee

Career

Institutions and positions
2008–...   
University of Tartu, Associate professor of Comparative Literature (1,00)
01.01.2016–31.08.2019   
University of Tartu, Institute of Cultural Research, Programme Director (1,00)
26.02.2013–31.12.2015   
University of Tartu, Vice dean of the Faculty of Philosophy (1,00)
01.09.2009–28.02.2013   
University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Cultural Research, Programme Director (1,00)
2007–31.12.2013   
Under and Tuglas Literature Centre, Senior Researcher (0,50)
1999–2007   
Under and Tuglas Literature Centre, Researcher (0,50)
1998–2007   
University of Tartu, Lecturer (0,50)
 
 
Education
1999–2005   
doctoral studies at the Georg August University Göttingen
1998–2006   
Univeristy of tartu, PhD. in Comparative Literature
1998–2006   
doctoral studies in Comparative Literature (University of Tartu)
1997–1998   
studies at the University of Vienna (German studies, comparative literature)
01.01.1997–31.08.1997   
studies at the Georg August University Göttingen
1995–1998   
M.A. in Comparative Literature, University of Tartu
1995–1998   
masters study program in comparative literature (University of Tartu)
1988–1995   
first degree in Estonian literature (University of Tartu)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...   
She is the leading representative of the University of Tartu in the Erasmus+ strategical partnership program “Medienpraktiken der Aufklärung”
2015−...   
She is a leader of the research group and a member of steering committee of The Centre of Excellence in Estonian Studies (CEES)
2013−...   
the Member of the External Expert Panel (EEP) of the European Cooperation in Science and Technology (COST)
2011−...   
2009−...   
the Member of the Academic Advisory Board if the Journal "Interlitteraria"
2004−...   
Member of International Association for Germanik Studies
1999−...   
The leader of the Digital Text Repository for Older Estonian Literature EEVA (www.utlib.ut.ee/eeva)
1999−...   
Member of the Estonian Association of Comparative Literature and of Estonian Literary Society, Chairwoman of Goethe-Gesellschaft in Tartu
2016−2023   
A member of the Baltische Historische Kommission
2016−2019   
A member of the Board of Vladimir-Admoni-Doktorandenschule of University of Tartu
2012−2015   
The grant holder (ETF9178)
2008−2011   
The grant holder (ETF7439)
 
 
Creative work
.
 
 
Additional information
The president of Estonian Goethe-Society;
In 2007/2008, a visiting professor at the University of Vienna (at the Institut für europäische und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft) giving courses of Vienna modernism and his impact on Scandinavian and Baltic literatures.
In spring 2019, seminars at the University Bordeaux Montaigne;
lectures at the University of Göttingen (2004, 2010, 2019); the University of Helsinki (2007, 2008, 2010) and the University of Latvia (2004, 2006, 2008, 2011).;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Liina Lukas, Nomination for Best Article in 2011 by the Literature Endowment of Estonia
2012, Liina Lukas, Vilis Vītols Award of AABS for the best article in “Journal of Baltic Studies”
2012, Liina Lukas, The annual prize of the journal "Keel ja Kirjandus" for the article "Eesti folkloor baltisaksa luule inspiratsiooniallikana" (no 8/9, 2011)
2009, Liina Lukas, The annual prize of the journal "Keel ja Kirjandus", for the Article "Romeo ja Julia" Liivimaa moodi?
2004, Liina Lukas, The First Prize, given by Journal for the Humanities and Sciences "Akadeemia", for the Article "Experienced space?: An addition to Baltic German literary studies", pubished in "Akadeemia No 3, 2004
1997, Liina Lukas, Herder-fellowship of University of Vienna
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIFICATION: Comparative Literature
 
 
Additional information
PhD.
University of Tartu, 2006

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
3.1.
2019
3.2.
2019
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
4.1.
2018
1.1.
2017
3.1.
2017
1.2.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
4.1.
2016
5.2.
2016
6.8.
2016
6.8.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
4.1.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
6.7.
2015
6.9.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.2.
2013
4.1.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
4.1.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.6.
2011
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
1.3.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
6.3.
2008
3.1.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
4.1.
2007
4.1.
2007
4.2.
2007
4.2.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
6.6.
2007
2.2.
2006
3.2.
2006
4.2.
2006
6.6.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
6.6.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
1.3.
2004
6.5.
2004
3.1.
2003
6.6.
2003
6.7.
2003
6.7.
2003
6.7.
2003
1.2.
2002
6.5.
2002
6.6.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
6.6.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
5.2.
2000
6.5.
2000
6.7.
2000
1.3.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
6.3.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
3.2.
1998
3.5.
1998
3.5.
1998
4.2.
1998
6.6.
1998
1.3.
1997
6.3.
1997
6.7.
1997
1.2.
1996
1.3.
1996
6.6.
1996
6.7.
1996
25.01.2020