This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
(+372) 6 199 553
patrickl@tlu.ee
RESEARCH INTERESTS: Landscape Studies / Phenomenology and the Senses / Material Metaphor / Recyclia and Installation Art / Maps / Performance / Documentary Film / Surveillance and Assistive Technologies / Co-operative Organisations.

FIELDWORK: Cornwall, London, Yorkshire, Scotland, Estonia, Berlin, Slovenia, New Zealand,

Career

Institution and occupation
01.09.2015–31.08.2017   
Tallinn University School of Humanities, Professor (1,00)
01.09.2012–30.08.2015   
Estonian Humanities Institute, Anthropology Professor (1,00)
2010–2012   
Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, Associate Professor (1,00)
01.01.2007–31.12.2010   
Senior Lecturer & Director of Postgraduate Studies, SVMC, Massey University, New Zealand
01.01.2003–31.12.2007   
Post-doc Research Fellow, Anthropology Dept. & Bartlett School of Graduate Studies, UCL
01.01.2001–31.12.2003   
Anthropology Teaching Associate, UCL
01.01.1995–31.12.1996   
Teaching Assistant, Centre for Human Ecology, Univ. of Edinburgh
 
 
R&D related managerial and administrative work
2011−...   
BA Curriculum Coordinator
2011−...   
SIEF Publications Committee, co-opted member
2011−...   
Editorial Board of the series Bibliotheca Anthropologica (TLÜ Press)
2007−...   
Chief Co-Editor: Material World (www.materialworldblog.com)
2006−...   
Editorial Boards of: Home Cultures (2009- ); Journal of Co-operative Studies (2006- ); Sport in Society (2014- ); SMT (2007-2010)
2005−...   
Peer review: JMC; Anth Today; Body & Soc; Suomen Antropologi; Sport in Soc; Cornish Studies; City & Soc; Intern. Journ. of Heritage Studies; Weather, Climate & Soc; Area; Env. & Planning D; AJEC; JEF; Laboratorium; IJSA; GeoJournal
2015−2019   
Co-Editor with S. Green, Social Anthropology/Anthropologie Sociale
2015−2017   
Executive Committee EASA
2015−2020   
Wenner-Gren Foundation Inst. Development Grant for BAGs (Baltic Anthropology Graduate School))
2014−2014   
Attestation Commission for Professor Kristin Kuutma (Univ of Tartu)
2014−2014   
Doctoral Examination, Internal Opponent
2012−2014   
EASA Conference, Scientific Committee & Local Organising Committee
2012−2012   
External Doctoral Examiner, The Univ. of Queensland, Aus
2011−2013   
SIEF, Local Conference Organising Committee, Tartu Univ.
2011−2011   
CECT Conference Organising Committee, 'Things in Culture'
2011−2011   
Convenor - Anthropology of Space & Place (Graduate School)
2011−2011   
External Doctoral Examination Opponent, Tartu Univ.
2008−2010   
Co-Founder Matter Research Centre, SVMC, Massey University
2008−2009   
Masters External Examiner: HEC Univ. of Montreal; Waikato Univ.
 
 
Additional career information
Writing Fellowship Applications for 2017 to DAAD (Humboldt Berlin); Radcliffe Institute (Harvard Univ) and the Institute for Advanced Study (CEU). ;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Patrick Laviolette, Visiting Scholar Fellowship, Yale Centre for British Art, New Haven, 'Cornish diasporic objects'
2008, Patrick Laviolette, MURF Graduate Research School: Māori Issues in R. Firth’s Biography.
2005, Patrick Laviolette, UCL Graduate School Research Fund & Dean’s Travel Fund
2004, Patrick Laviolette, EU Conference Travel Grant for EASA
2003, Patrick Laviolette, ESRC Seminar Series Conference Fund. Assessing Identity: Time and Space
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS SPECIALTY: S220 Cultural anthropology, ethnology
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
5.2.
2018
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.6.
2016
6.7.
2016
6.8.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
3.2.
2014
4.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.7.
2014
3.1.
2013
3.2.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.1.
2012
6.3.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
2.1.
2011
2.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
6.7.
2011
6.7.
2011
1.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.2.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
4.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.7.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.6.
2007
6.7.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.7.
2006
6.7.
2006
(+372) 6 199 553
patrickl@tlu.ee
Teadusuuringute huvid: maal Uuringud / fenomenoloogia ja meeli / materjali metafoor / recyclia ja paigaldamine kunst / geograafilised kaardid / teater / dokumentalistika filmid / Järelevalve ja abistavate tehnoloogiate / co-operative organisatsioonid.

Välitööd: Cornwall, London, Yorkshire, Šotimaal, Berliin, Uus-Meremaa, Eesti

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–31.08.2017   
Tallinn University School of Humanities, Anthropology (1,00)
01.09.2012–30.08.2015   
Estonian Humanities Institute, Antropoloogia Professor (1,00)
2010–2012   
Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Dotsent (1,00)
01.01.2007–31.12.2010   
Dotsent & Direktor Magistriõpingutele, SVMC, Massey Ülikool, NZ
01.01.2003–31.12.2007   
Järeldoktorantuuri, UCL
01.01.2001–31.12.2003   
Antropoloogia Teadur, UCL
01.01.1995–31.12.1996   
Assistent õpetamine, Keskus inimökoloogia, Edinbrugh Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2011−...   
BA Õppekava juht
2011−...   
SIEF Trükised komitee koopteeritud liige
2011−...   
Juhtkiri juhatuse liige seeria Bibliotheca Anthropologica (TLÜ Press)
2007−...   
Vastutav kaastoimetaja: Material World
2006−...   
Toimetustel: Home Cultures; Journal of Co-operative Studies, Sport in Society; Studies in Material Thinking
2005−...   
Eelretsenseerimise eest: JMC; Anth Today; Body & Soc; Suomen Antropologi; Sport in Soc; Cornish Studies; City & Soc; Intern. Journ. of Heritage Studies; Weather, Climate & Soc; Area; Env. & Planning D; AJEC; JEF; Laboratorium; IJSA; GeoJournal
2015−2019   
Kaastoimetaja koos S. Green (Helsingi Ü) Sotsiaalse Antropoloogia
2015−2017   
Täitevkomitee EASA
2015−2020   
Wenner-Gren Foundation Inst. Development Grant for BAGs
2014−2014   
Nõuetele komisjoni professor Kristin Kuutma (Tartu Ülikool)
2014−2014   
Doktorieksamid vastane, Tallinna Ülikool
2012−2014   
EASA konverentsi kohaliku korralduskomitee
2012−2012   
Doktorieksamid vastane, Queensland Ülikool, Aus
2011−2013   
SIEF, Kohalik konverents korralduskomitee, Tartu Ülikool
2011−2011   
CECT konverentsi korraldamine komitee, 'Asjad kultuur'
2011−2011   
Kokkukutsuja - Ruumi ja koha antropoloogia (Doktorikool)
2011−2011   
Doktorieksamid vastane, Tartu Ülikool
2008−2010   
Asutaja: Matter Research Centre, SVMC, Massey Ulikool
2008−2009   
Masters väljastpoolt tulnud eksamineerija: HEC Montreal Ülikool; Waikato Ülikool
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Writing Fellowship Applications for 2017 to DAAD (Humboldt Berlin); Radcliffe Institute (Harvard Univ) and the Institute for Advanced Study (CEU). ;

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Patrick Laviolette, Külas Teadus Stipendium, Yale Keskus British Art, New Haven, 'Korni diasporaa objektid'
2008, Patrick Laviolette, MURF Graduate Research School: Māori Issues in R. Firth’s Biography.
2005, Patrick Laviolette, UCL Graduate School Research Fund & Dean’s Travel Fund
2004, Patrick Laviolette, EU Conference Travel Grant for EASA
2003, Patrick Laviolette, ESRC Seminar Series Conference Fund. Assessing Identity: Time and Space