Liisi Piits

13.08.1976
6177-535
liisi.piits@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2015–...    Eesti Keele Instituut, Teadur (1,00)
2008–2014    Eesti Keele Instituut, Teadur (1,00)
2005–2008    Eesti Keele Instituut, Erakorraline teadur (1,00)
2000–2001    Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, 2000, 2001 Eesti Humanitaarinstituut, loengukursused “Eesti keele struktuur”ja “Teoreetiline eesti keel II: morfoloogia”; (1,00)
 
 
Haridustee
2005–2015    Tartu Ülikool, filosoofiadoktori kraad (teema "Sagedamate inimest tähistavate sõnade kollokatsioonid eesti keeles")
2000–2004    Tallinna Pedagoogikaülikool, 2004 magister artium eesti keele erialal (teema “Sõnade "mees", "naine" ja "inimene" esinemisümbrusest ja stiilivärvingust”)
1995–2000    Tallinna Pedagoogikaülikool, 2000 baccalaureus artium eesti keele ja kirjanduse erialal (teema “Stiilimärgendid Eesti kirjakeele seletussõnaraamatus”)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    EKI teadusnõukogu liige
2015−...    Emakeele Seltsi liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2001, Liisi Piits, Alfred Kordelini fondi stipendiaat 2001. a.
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H350 Keeleteadus

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
2.3.
2015
6.3.
2015
6.6.
2015
3.1.
2014
1.1.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2012
6.2.
2012
3.2.
2011
3.4.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
5.2.
2010
3.4.
2009
3.4.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
1.3.
2007
3.4.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
1.3.
2006
6.2.
2005
6.2.
2005
6.2.
2004
6.2.
2004
6.7.
2004
3.5.
2003

Liisi Piits

13.08.1976
6177-535
liisi.piits@eki.ee

Career

Institution and occupation
2015–...    Institute of the Estonian Language, Researcher (1,00)
2008–2014    Institute of the Estonian Language, Researcher (1,00)
2005–2008    Institute of the Estonian Language, Extraordinary Researcher (1,00)
2000–2001    Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, 2000, 2001 lectures on Estonian morphology in Estonian Institute of Humanities (1,00)
 
 
Education
2005–2015    University of Tartu, PhD ("Collocations of the most frequent Estonian words for 'human being")
2000–2004    Tallinn Pedagogical University, 2004 MA (Context and Stylistic Colouring of the Words "man", "woman" and "human" in the Estonian Language)
1995–2000    Tallinn Pedagogical University, 2000 BA (Style labels in "Eesti kirjakeele seletussõnaraamat")
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Member of the Research Council of the IEL
2015−...    Member of the Mother Tongue Society

Qualifications

 
 
Honours & awards
2001, Liisi Piits, Scholar of Alfred Kordelin Foundation in 2001.
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H350 Linguistics
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
2.3.
2015
6.3.
2015
6.6.
2015
3.1.
2014
1.1.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2012
6.2.
2012
3.2.
2011
3.4.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
5.2.
2010
3.4.
2009
3.4.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
1.3.
2007
3.4.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
1.3.
2006
6.2.
2005
6.2.
2005
6.2.
2004
6.2.
2004
6.7.
2004
3.5.
2003
  • Leitud 13 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0050042s08Eesti keel kui modelleeriv kommunikatiivne süsteem: kood, tõlge ja ajalugu01.01.200831.12.2008Urmas SutropEesti Keele Instituut31 955,82 EUR
SFSF0050023s09Eesti keele alusuuringud keeletehnoloogiliste rakenduste teenistuses 01.01.200931.12.2014Meelis MihklaEesti Keele Instituut520 915,53 EUR
MUUEesti keele põhisõnavara sõnastiku helindamine01.01.201331.12.2013Jelena KallasEesti Keele Instituut0,00 EUR
EKKTTEKKTT06-2Eestikeelne korpuspõhine kõnesüntees01.01.200631.12.2010Meelis MihklaEesti Keele Instituut284 262,40 EUR
ETFETF7998Eestikeelse kõne rütmilisuse peegeldused grammatilistes ja leksikaalsetes struktuurides (ja vice versa)01.01.200931.12.2012Meelis MihklaEesti Keele Instituut50 064,92 EUR
EKTEKT60Heliraamatute genereerija ja Digari helindamisliides01.01.201431.12.2015Meelis MihklaEesti Keele Instituut74 310,00 EUR
ETFETF6744Keelepuuteooria ja mõned leksikaal-semantilised väljad (värvid, inimene).01.01.200631.12.2009Urmas SutropEesti Keele Instituut51 630,40 EUR
IUTIUT35-1Kõnestiilid, lauseprosoodia ja fonoloogiline varieerumine: kirjeldus, teooria ja modelleerimine01.01.201531.12.2020Meelis MihklaEesti Keele Instituut222 000,00 EUR
EKTEKT84Kõnesünteesi täiustamine ja kasutusvõimaluste laiendamine01.01.201531.12.2017Indrek KiisselEesti Keele Instituut120 884,00 EUR
EKTEKT20Kõnesünteesiliidesed01.01.201131.12.2014Meelis MihklaEesti Keele Instituut264 000,00 EUR
EKTEKT95Multimeedia vormis e-raamatute publitseerimine01.01.201631.12.2017Meelis MihklaEesti Keele Instituut35 000,00 EUR
TKTK145TK145 Eesti-uuringute tippkeskus 01.01.201501.03.2023Meelis MihklaEesti Keele Instituut53 109,00 EUR
SFSF0052488s03Tänapäeva eesti keele leksikaalne ja grammatiline struktuur01.01.200331.12.2007Urmas SutropEesti Keele Instituut683 726,82 EUR
  • Leitud 36 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Piits, Liisi; Kalvik, Mari-Liis (2017). Varieeruva vältega sõnade hääldusuuringud kõnesünteesi teenistuses. Margit Langemets jt (Toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat. Estonian Papers in Applied Linguistics (xx−xx). Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing [ilmumas].1.1.
Piits, Liisi (2016).

Man's gender and age as based on the collocations of the Estonian word mees 'man'

. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 143−158.10.7592/FEJF2016.64.piits.
1.1.
Kalvik, Mari-Liis; Piits, Liisi (2015). Lugemiseksperiment fonoloogilise varieerumise uurimiseks. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6 (3), 49−77.dx.doi.org/10.12697/jeful.2015.6.3.02.1.1.
Piits, Liisi (2015). Sagedamate inimest tähistavate sõnade kollokatsioonid eesti keeles. Tartu Ülikooli Kirjastus.2.3.
Piits, Liisi (2015). Kollokatsioonid sõna tähenduse ja kultuurikonteksti avajatena. Oma Keel, 3−8.6.3.
Piits, Liisi (2015). Kõva mees ja kaunis naine – keelde kivistunud rollid. Maria-Lee Liivak ja Kadri Bank (Toim.). Sugu N. Tallinn.6.6.
Piits, Liisi; Kudritski, Elgar; Kiissel, Indrek; Hein, Indrek (2014). Statistical Parametric Speech Synthesis for Online Dictionaries – Problems and Solutions. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 27−32.10.3233/978-1-61499-442-8-27.3.1.
Piits, Liisi (2013). Distributional Hypothesis: Words for 'human being' and their Estonian Collocates. Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 141−158.DOI:10.3176/tr.2013.2.03.1.1.
Piits, Liisi; Varul, Terje (2013). Eesti keele töövihik 6. klassile I : uus õppekava. Tallinn: Avita.6.2.
Piits, Liisi; Varul, Terje (2013). Eesti keele õpik 6. klassile : uus õppekava. [Tallinn]: Avita.6.2.
Piits, Liisi; Sarapuu, Kaja; Varul, Terje (2012). Eesti keele töövihik 5. klassile I osa : uus õppekava. [Tallinn]: Avita.6.2.
Piits, Liisi; Sarapuu, Kaja; Varul, Terje (2012). Eesti keele õpik 5. klassile : uus õppekava. [Tallinn]: Avita.6.2.
Piits, Liisi (2011). Mis värvi on jõulud? Uusküla, Mari; Sutrop, Urmas (Toim.). Värvinimede raamat (111−116).. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.3.2.
Piits, Liisi; Mihkla, Meelis (2011). Influences of contextual predictability and lexical prosody on Estonian word duration. Proceedings of the 17th International Congress of Phonetic Sciences: The 17th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS XVII), Hong Kong, China, August 17-21, 2011. Ed. Wai-Sum Lee & Eric Zee. Hong Kong: City University of Hong Kong, 1598−1601.3.4.
Sarapuu, Kaja; Piits, Liisi; Orgla, Kristiina; Lepp, Kati; Vanamölder, Lauri (2011). Eesti keele töövihik 4. klassile I osa : uus õppekava. [Tallinn]: Avita.6.2.
Sarapuu, Kaja; Piits, Liisi; Orgla, Kristiina; Lepp, Kati; Vanamölder, Lauri (2011). Eesti keele töövihik 4. klassile II osa : uus õppekava. Aher, Maire (Toim.). .. [Tallinn]: Avita.6.2.
Sarapuu, Kaja; Piits, Liisi; Orgla, Kristiina; Lepp, Kati; Urmet, Jaak; Vanamölder, Lauri (2011). Eesti keele õpik 4. klassile I osa : uus õppekava. [Tallinn]: Avita.6.2.
Sarapuu, Kaja; Piits, Liisi; Orgla, Kristiina; Lepp, Kati; Urmet, Jaak; Vanamölder, Lauri (2011). Eesti keele õpik 4. klassile II osa : uus õppekava. [Tallinn]: Avita.6.2.
Piits, Liisi; Mihkla, Meelis (2010). Effect of collocational strength on Estonian speech rate. In: S. Csucs, N. Falk, V. Püspök, V. Toth, G. Zaicz (Ed.). Congressus XI. Internationalis Fenno_Ugrisrarum. Piliscsaba, 9-14. VIII. 2010. Pars II. (60−61).. Reguly Társaság.5.2.
Mihkla, Meelis; Kiissel, Indrek; Nurk, Tõnis; Piits, Liisi (2009). Transcribing, structuring and temporal analysis of fluent speech corpus for unit selection TTS system for Estonian. Computational Linguistics and Intellectual Technologies. Papers from Annual International Conference "Dialogue 2009": Dialogue 2009, Bekasovo (Venemaa), 27.-31.05.2009. Ed. A. E. Kibrik. Moskva, 588−592.3.4.
Mihkla, Meelis; Piits, Liisi; Nurk, Tõnis; Kiissel, Indrek (2008). Development of a Unit Selection TTS System for Estonian. Proceedings of the Third Baltic Conference on Human Language Technologies: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies, Kaunas Lithuania, October 4-5, 2007. Ed. Čermak, František; Marcinkevičienė, Rūta; Rimkutė, Erika; Zabarskaitė, Jolanta. Vilnius, 181−187.3.4.
Piits, Liisi; Mihkla, Meelis; Kiissel, Indrek (2008). Effect of collocatrional strength on Estonian speech rate on the example of the verb olema 'be'. The second Swedish Language Technology Conference (SLTC 2008), Stockholm, November 20-21, 2008. Stockholm, 17−18.5.2.
Piits, Liisi; Sarapuu, Kaja; Allik, Kristjan (2008). Eesti keele kuulamisülesannete töölehed 4. klassile. [Tallinn]: Avita.6.2.
Piits, Liisi; Sarapuu, Kaja; Allik, Kristjan (2008). Eesti keele kuulamisülesannete töölehed 5. klassile. [Tallinn]: Avita.6.2.
Piits, Liisi; Sarapuu, Kaja; Allik, Kristjan (2008). Eesti keele kuulamisülesannete töölehed 6. klassile. [Tallinn]: Avita.6.2.