Liisi Piits

13.08.1976
6177-535
liisi.piits@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2015–...    Eesti Keele Instituut, Teadur (1,00)
2008–2014    Eesti Keele Instituut, Teadur (1,00)
2005–2008    Eesti Keele Instituut, Erakorraline teadur (1,00)
2000–2001    Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, 2000, 2001 Eesti Humanitaarinstituut, loengukursused “Eesti keele struktuur”ja “Teoreetiline eesti keel II: morfoloogia”; (1,00)
 
 
Haridustee
2005–2015    Tartu Ülikool, filosoofiadoktori kraad (teema "Sagedamate inimest tähistavate sõnade kollokatsioonid eesti keeles")
2000–2004    Tallinna Pedagoogikaülikool, 2004 magister artium eesti keele erialal (teema “Sõnade "mees", "naine" ja "inimene" esinemisümbrusest ja stiilivärvingust”)
1995–2000    Tallinna Pedagoogikaülikool, 2000 baccalaureus artium eesti keele ja kirjanduse erialal (teema “Stiilimärgendid Eesti kirjakeele seletussõnaraamatus”)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    EKI teadusnõukogu liige
2015−...    Emakeele Seltsi liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2001, Liisi Piits, Alfred Kordelini fondi stipendiaat 2001. a.
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H350 Keeleteadus

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
2.3.
2015
6.3.
2015
6.6.
2015
3.1.
2014
1.1.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2012
6.2.
2012
3.2.
2011
3.4.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
5.2.
2010
3.4.
2009
3.4.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
1.3.
2007
3.4.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
1.3.
2006
6.2.
2005
6.2.
2005
6.2.
2004
6.2.
2004
6.7.
2004
3.5.
2003

Liisi Piits

13.08.1976
6177-535
liisi.piits@eki.ee

Career

Institution and occupation
2015–...    Institute of the Estonian Language, Researcher (1,00)
2008–2014    Institute of the Estonian Language, Researcher (1,00)
2005–2008    Institute of the Estonian Language, Extraordinary Researcher (1,00)
2000–2001    Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, 2000, 2001 lectures on Estonian morphology in Estonian Institute of Humanities (1,00)
 
 
Education
2005–2015    University of Tartu, PhD ("Collocations of the most frequent Estonian words for 'human being")
2000–2004    Tallinn Pedagogical University, 2004 MA (Context and Stylistic Colouring of the Words "man", "woman" and "human" in the Estonian Language)
1995–2000    Tallinn Pedagogical University, 2000 BA (Style labels in "Eesti kirjakeele seletussõnaraamat")
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Member of the Research Council of the IEL
2015−...    Member of the Mother Tongue Society

Qualifications

 
 
Honours & awards
2001, Liisi Piits, Scholar of Alfred Kordelin Foundation in 2001.
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H350 Linguistics
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
2.3.
2015
6.3.
2015
6.6.
2015
3.1.
2014
1.1.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2012
6.2.
2012
3.2.
2011
3.4.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
5.2.
2010
3.4.
2009
3.4.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
1.3.
2007
3.4.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
1.3.
2006
6.2.
2005
6.2.
2005
6.2.
2004
6.2.
2004
6.7.
2004
3.5.
2003