Nigulas Samel

3.09.1950
620 4376
nigulas.samel@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Keemia- ja biotehnoloogia instituut, Professor (1,00)
Alates 1974.a. töötan TTÜ Keemia Instituudis (varem TA ja HM alluvuses). Olen olnud vaneminseneri, nooremteaduri, vanemteaduri ja juhtivteaduri ametikohal. Alates 1997.a. bioorgaanilise keemia osakonna juhataja. Alates 01.09.2001.a. TTÜ keemiainstituudi bioorgaanilise keemia õppetooli juhataja, korraline professor
2001–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool, Professor (1,00)
 
 
Haridustee
Tallinna Tehnikaülikool (TPI) keemiatööstuse protsesside ja keemiaküberneetika erialal, 1974.a.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2005−...    TÜ/TTÜ biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli nõukogu liige
2004−...    American Society for Biochemistry and Molecular Biology, liige
2009−2012    TTÜ nõukogu liige
2009−2012    Eesti Teadusfond, bio- ja keskkonnateaduste ekspertgrupi liige
2007−2012    Teadus- ja arendusprodekaan, TTÜ Matemaatika-loodusteaduskond
2005−2010    Eesti Vabariigi Teaduspreemiate komisjoni liige
2004−2016    TTÜ geenitehnoloogia instituudi nõukogu liige
2003−2009    Eesti Biokeemia Seltsi juhatuse liige; TTÜ Akadeemilise Raamatukogu nõukogu liige
2003−2016    TTÜ Matemaatika-loodusteaduskonna nõukogu liige
2002−2016    TTÜ keemiainstituudi nõukogu liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Õppetöö:
YKL3311, YKL0060 - Biokeemia, 4h (loeng/harjutus) nädalas
YKL0010, YKL0070 - Looduslike ühendite keemia, 2h (loeng) nädalas
YKL0050, YKL0090 - Meditsiiniline keemia, 2h (loeng) + 1h (harjutus) nädalas
YKX9011 - Erialase keemia süvakursus doktorantidele;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2002, Nigulas Samel, Riigi Teaduspreemia keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde tsükli “Prostaglandiinide biosüntees korallides" eest (teaduskollektiivi juht)
1987, Nigulas Samel, Riigi Teaduspreemia töödekogumiku “Prostaglandiinide süntees, uurimine ja rakendused” eest (teaduskollektiivi liige).
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.1. Biokeemia; CERCS ERIALA: P310 Proteiinid, ensümoloogia; PÕHISUUND: Uute looduslike bioaktiivsete ühendite (oksülipiinid, steroidid) otsing, nende biosünteesi- ja metabolismiradade välja selgitamine ning neis osalevate ensüümide struktuur-funktsioon uuringud. Olulisemateks teadustulemused: polüeenhapete metabolismi tsüklooksügenaasiraja tõestamine selgrootutes organismides, esimeste mitteselgroogsetest pärit tsüklooksügenaaside iseloomustamine ning uue 15R-spetsiifilise tsüklooksügenaasi avastamine.
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.1. Biokeemia; CERCS ERIALA: P340 Lipiidid, steroidid, membraanid
 
 
Lisainfo
Keemiakandidaat orgaanilise keemia erialal
Eesti TA Keemia Instituut, 1983.a.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.3.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
5.1.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
1.3.
2010
5.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.3.
2008
5.1.
2008
5.1.
2008
1.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
5.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2003
1.1.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
2.3.
2001
1.1.
1999
1.1.
1999
1.2.
1999
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
5.1.
1996
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993

Nigulas Samel

3.09.1950
620 4376
nigulas.samel@ttu.ee

Career

Institution and position
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Chemistry and Biotechnology, Professor (1,00)
Since 1974 at the Institute of Chemistry, Estonian Academy of Sciences on positions of engineer, junior-, senior- and leading research scientist.
1997-2002 Head of the Dept. of Bioorganic Chemistry.
Since 01.09.2001 Professor and Chair of Bioorganic Chemistry at TUT.
2001–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Chemistry, Chair of Bioorganic Chemistry, Professor (1,00)
 
 
Education
Faculty of Chemistry, Tallinn University of Technology (TPI). Dipl. Engineer in Chemical Technology, 1974
 
 
R&D related managerial and administrative work
2005−...    UT/TUT Doctoral School for Biomedicine and Biotechnology, Board member
2004−...    American Society for Biochemistry and Molecular Biology, member
2009−2012    Member of the University Council
2009−2012    Estonian Science Foundation, expert
2007−2012    Vice-Dean for Research and Development, Faculty of Science
2005−2010    Committee of National Prizes for Science and Technology, Member;
2004−2016    Council Member, Department of Gene Technology at TUT
2003−2009    Estonian Biochemical Society, Board member; Member of the Council of the Library of TUT
2003−2016    Council Member of the Faculty of Science
2002−2016    Council Member, Department of Chemistry at TUT
 
 
Additional career information
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2002, Nigulas Samel, National Prize in Chemistry and Molecular Biology for studies on "Biosynthesis of prostaglandins in coral" (Head of the research team)
1987, Nigulas Samel, National Prize in Science and Technology for studies on "Prostaglandins - synthesis, characterization and applications" (Member of the research team)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.1. Biochemistry; CERCS SPECIALTY: P310 Proteins, enzymology ; SPECIALITY: Search for new bioactive natural products (oxylipins, sterols), study their metabolic pathways, and structure-function characterisation of enzymes involved in catalysis. Main scientific attainments: establishment of prostaglandin synthesis pathway in marine invertebrates, cloning and characterelaboration of first non-vertebrate cyclooxygenases, and discovery of a unique 15R-specific cyclooxygenase.
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.1. Biochemistry; CERCS SPECIALTY: P340 Lipids, steroids, membranes
 
 
Additional information
A Candidate of Science degree (Ph.D.) in organic chemistry
17.06.1983, Institute of Chemistry at the Estonian Academy of Sciences

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.3.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
5.1.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
1.3.
2010
5.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.3.
2008
5.1.
2008
5.1.
2008
1.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
5.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2003
1.1.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
2.3.
2001
1.1.
1999
1.1.
1999
1.2.
1999
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
5.1.
1996
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
  • Leitud 15 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUBF2Analüütilise baasi kaasajastamine bioorgaanilise keemia õppetoolis17.06.200531.12.2007Nigulas SamelTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool17 256,15 EUR
MUU449LAnalüütiliste meetodite valideerimine ja ravimpreparaadi VASOXAN stabiilsusuuringud09.07.200409.01.2005Margus LoppTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool26 203,78 EUR
SFSF0140010s08Bioaktiivsed lipiidid - metabolism, signaaliülekanne ja regulatsioon01.01.200831.12.2013Nigulas SamelTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond893 128,26 EUR
MUUIN555Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool01.07.200530.06.2008Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut94 950,92 EUR
MUUBF106Biomolekulaarsete interaktsioonide uurimislabori väljaarendamine01.11.200831.01.2009Aivar LõokeneTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool9 107,41 EUR
ETFETF6197Esimene mitte-loomset päritolu tsüklooksügenaas punavetikast Gracilaria asiatica01.01.200531.12.2008Külliki VarvasTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond24 969,00 EUR
IUTIUT19-9Lipiidide ja lipoproteiinide metabolismi struktuursed ja regulatoorsed aspektid01.01.201431.12.2019Nigulas SamelTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond; Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Keemia- ja biotehnoloogia instituut788 000,00 EUR
MUUV204NIH GM Grant - Arahhidoonhappe uut tüüpi oksüdatsioonid01.09.200231.08.2006Nigulas SamelTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool103 536,87 EUR
ETFETF7941Prostaglandiinide biosüntees punavetikates01.01.200931.12.2012Külliki VarvasTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond49 689,18 EUR
ETFETF9410Rasvappedioksügenaaside ekspressioon ja oksülipiinide süntees korallis stressitingimustes01.01.201231.12.2015Nigulas SamelTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond69 600,00 EUR
MUUT314 (0350314s98)Rasvhapete dioksügenaasid ja eikosanoid-hormoonid01.01.199831.12.2002Nigulas SamelTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool93 311,01 EUR
SFSF0142499s03Rasvhappe dioksügenaasid ja eikosanoidhormoonid01.01.200331.12.2007Nigulas SamelTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond424 245,52 EUR
ETFETF6911Tsüklooksügenaasi katalüüsi ja inhibeerimise iseärasused01.01.200731.12.2010Nigulas SamelTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond63 073,14 EUR
MUUG3783 (ETF3783)Uus prostaglandiinsüntetaas - võrdlus imetajate tsüklooksügenaasidega01.01.199931.12.2002Nigulas SamelTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool22 049,52 EUR
ETFETF5639Uute tsüklooksügenaaside mehhanismiuuringud01.01.200331.12.2006Nigulas SamelTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond44 696,05 EUR
  • Leitud 66 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kukk, K.; Samel, N. (2016). Enhanced expression of human prostaglandin H synthase-2 in the yeast Pichia pastoris and removal of the C-terminal tag with bovine carboxypeptidase A. Journal of Biotechnology, 231, 224−231, 10.1016/j.jbiotec.2016.06.015.1.1.
Kobzar, G.; Mardla, V.; Samel, N. (2016). Glucose activates NOX signalling pathway in platelets. Primary Care Diabetes , 10. Elsevier, e5. (Supplement 1).5.2.
Eek, P.; Põldemaa, K.; Kasvandik, S.; Järving, I.; Samel, N. (2016). Investigation of 11R-lipoxygenase quaternary structure. Book of Abstracts: 6th European Workshop on Lipid Mediators, Goethe University in Frankfurt am Main, Germany, 27-30.09.2016. Frankfurt am Main, Saksamaa: Goethe University, 112.5.2.
Teder, T.; Lõhelaid, H.; Samel, N. (2016). Structural and functional studies of lipoxygenase-hydroperoxide lyase fusion protein in the soft coral Capnella imbricata. International Conference on the Bioscience of Lipids: 57th ICBL, Mont-Blanc, 4th-8th September 2016. France: INSA-Lyon, France, 134.5.2.
Teder, T.; Lõhelaid, H.; Boeglin, W. E.; Calcutt, W. M.; Brash, A. R.; Samel, N. (2015). A Catalase-related Hemoprotein in Coral Is Specialized for Synthesis of Short-chain Aldehydes: Discovery of P450-Type Hydroperoxide Lyase Activity in a Catalase. Journal of Biological Chemistry, 290 (32), 19823−19832, 10.1074/jbc.M115.660282.1.1.
Eek, P.; Piht, M.-A.; Rätsep, M.; Freiberg, A.; Järving, I.; Samel, N. (2015). A conserved π-cation and an electrostatic bridge are essential for 11R-lipoxygenase catalysis and structural stability. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1851 (10), 1377−1382, 10.1016/j.bbalip.2015.07.007.1.1.
Lõhelaid, H.; Teder, T.; Samel, N. (2015). Lipoxygenase-allene oxide synthase pathway in octocoral thermal stress response. Coral Reefs, 34 (1), 143−154, 10.1007/s00338-014-1238-y.1.1.
Kobzar, G.; Mardla, V.; Samel, N. (2014). Lactate is a possible mediator of the glucose effect on platelet inhibition. Platelets, 25 (4), 239−245, 10.3109/09537104.2013.816670.1.1.
Kukk, Kaia; Kasvandik, Sergo; Samel, Nigulas (2014). N-glycosylation site occupancy in human prostaglandin H synthases expressed in Pichia pastoris. SpringerPlus, 3 (436), 436, 10.1186/2193-1801-3-436.1.1.
Hansen, K.; Varvas, K.; Järving, I.; Samel, N. (2014). Novel membrane-associated prostaglandin E synthase-2 from crustacean arthropods. Comparative Biochemistry and Physiology. B-Biochemistry and Molecular Biology, 174, 45−52, 10.1016/j.cbpb.2014.05.004.1.1.
Villo, L.; Metsala, A.; Tamp, S.; Parve, J.; Vallikivi, I.; Järving, I.; Samel, N.; Lille, Ü.; Pehk, T.; Parve, O. (2014). Thermomyces lanuginosus Lipase with Closed Lid Catalyzes Elimination of Acetic Acid from 11-Acetyl-Prostaglandin E2. ChemCatChem, 6, 1998−2010.1.1.
Lõhelaid, H.; Teder, T.; Tõldsepp, K.; Ekins, M.; Samel, N. (2014). Up-Regulated Expression of AOS-LOXa and Increased Eicosanoid Synthesis in Response to Coral Wounding. PLoS ONE, 9 (2), e89215− , 10.1371/journal.pone.0089215.1.1.
Mardla, V.; Rooks, E.; Kobzar, G.; Samel, N.. (2014). Glükoosi pidurdav toime trombotsüütide agregatsiooni inhibeerimisele COXi inhibiitorite ja L-arginiiniga in vitro. Eesti Arst, 93 (5), 263−267.1.3.
Teder, T., Brash. A. R., Lõhelaid, H., Samel, N. (2014). Characterization of the lipoxygenase-allene oxide synthase pathway in stress responses of coral. LIPID MAPS Annual Meeting 2014, Lipidomics Impact on Cell Biology, Inflammation and Metabolic Diseases: LIPID MAPS Annual Meeting 2014, La Jolla, California, May 13-14. 5.2.
Varvas, K., Kasvandik, S., Hansen, K., Järving, I., Morell, I., Samel, N. (2013). Structural and catalytic insights into the algal prostaglandin H synthase reveal atypical features of the first non-animal cyclooxygenase. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1831 (4), 863−871, 10.1016/j.bbalip.2012.11.010.1.1.
Järving, R.; Lõokene, A.; Kurg, R.; Siimon, L.; Järving, I.; Samel, N. (2012). Activation of 11R-lipoxygenase is fully Ca(2+)-dependent and controlled by the phospholipid composition of the target membrane. Biochemistry, 51 (15), 3310−3320, 10.1021/bi201690z.1.1.
Kukk, Kaia; Järving, Reet; Samel, Nigulas (2012). Purification and characterization of the recombinant human prostaglandin H synthase-2 expresssed in Pichia pastoris. Protein Expression and Purification, 83 (2), 182−189.1.1.
Eek, P.; Järving, R.; Järving, I.; Gilbert, N. C.; Newcomer, M. E.; Samel, N. (2012). Structure of a Calcium-dependent 11R-Lipoxygenase Suggests a Mechanism for Ca2+ Regulation. Journal of Biological Chemistry, 287 (26), 22377−22386, 10.1074/jbc.M112.343285.1.1.
Kukk, K.; Järving, R.; Samel, N. (2012). Purification and characterization of the recombinant human prostaglandin H synthase-2 expressed in Pichia pastoris. FEBS Journal, 279: 22nd IUBMB & 37th FEBS Congress, Sevilla, Hispaania, 4.-9. september 2012. 555. (Supplement s1).5.1.
Kobzar, G.; Mardla, V.; Samel, N. (2012). Glucose prevents inhibition of platelets caused by NOS activation. 1st EUPLAN Platelet Conference, Maastricht The Netherlands, September 19-21th 2012. 108.5.2.
Kobzar, G.; Mardla, V.; Samel, N. (2011). Short-term exposure of platelets to glucose impairs inhibition of platelet aggregation by cyclooxygenase inhibitors. Platelets, 22, 338−344.1.1.
Karelson, M.;Koppel, I.A.;Leito, I.;Kaljurand, M.;Samel, N.;Lopp, M.;Pehk, T. (2011). Chemistry in Estonia-Review and Outlook. In: Engelbrecht, J. (Ed.). Research in Estonia. Present and Future (319−345). Tallinn: Estonian Academy of Sciences.3.2.
Eek, P.; Järving, R.; Järving, I.; Newcomer, M. E.; Samel, N. (2011). 11R-lipoksügenaasi kristallstruktuuri mudel. Teaduskonverentsi teesid: XXXII Eesti keemiapäevad, Tartu, 14.-15. aprill 2011. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 18.5.2.
Parve, O.; Järving, I.; Martin, I.; Metsala, A.; Vallikivi, I.; Aidnik, M.; Pehk, T.; Samel, N. (2010). Lipase-Catalysed Acylation of Prostanoids. ChemInform, On-Line, -, 10.1002/chin.199945282.1.2.
Mardla, V.; Rätsep, I.; Kobzar, G.; Samel, N. (2010). COX inhibiitorite nimesuliidi, paratsetamooli ja metamisooli toime aspiriinresistentsete koronaarhaigete trombotsüütidele enne ja pärast aortokoronaarset šunteerimist. Eesti Arst, 89, 470−476.1.3.
  • Leitud 12 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
3D structure and regulation of 11R-lipoxygenaseEek, Priit; Priit EekdoktorikraadNigulas Samel; Reet JärvingJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
8R-lipoksügenaas-alleenoksiidsüntetaas liitvalk korallist Gersemia fruticosaLõhelaid, Helikemagistrikraad (teaduskraad)Ivar Järving; Nigulas SamelKaitstud2003Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Allene Oxide Synthase-lipoxygenase Pathway in Coral Stress ResponseLõhelaid, HelikedoktorikraadNigulas SamelKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Enzymatic Oxidation of Arachidonic Acid in the Coral Gersemia fruticosaVarvas, KüllikidoktorikraadNigulas SamelKaitstud1999Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond
Expression of human prostaglandin H synthases in the yeast Pichia pastorisKukk, KaiadoktorikraadNigulas Samel; Reet JärvingKaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
N-terminal domain in Anabaena lipoxygenase fusion protein - novel activity of a catalase-related enzymeNiisuke, Katrinmagistrikraad (teaduskraad)Nigulas SamelKaitstud2007Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool
Novel Fatty Acid Dioxygenases from the Corals Plexaura homomalla and Gersemia fruticosaJärving, ReetdoktorikraadNigulas Samel; Ivar JärvingKaitstud2001Tallinna Tehnikaülikool
Photosensitized inactivation of tumor cells by porphyrins and chlorinsTšekulajeva, LjudmilladoktorikraadNigulas Samel; Igor ŠevtšukKaitstud2006Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Prostaglandin Synthesis in Marine Arthropods and Red AlgaeHansen, KristelladoktorikraadNigulas Samel; Külliki VarvasKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool
Prostaglandin synthesis in the coral Plexaura homomalla: Control of prostaglandin stereochemistry at carbon 15 by cyclooxygenases Valmsen, KarindoktorikraadNigulas SamelKaitstud2007Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Structure-function analysis of coral AOS-LOX and HPL-LOX fusion proteinsTeder, TarvidoktorikraadNigulas Samel; Helike LõhelaidJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Tromboksaan A2 metaboliitide ja looduslike E prostaglandiinide sünteesJärving, IvardoktorikraadNigulas Samel; Ülo LilleKaitstud1991Eesti Teaduste Akadeemia Keemia Instituut
  • Leitud 2 kirjet
TüüpPrioriteedi numberPrioriteedi kuupäevPrioriteedi klassifikaatorPealkiriAutoridFailAsutused
Patentne leiutisSU1991490282715.01.1991Rahvusvaheline (IPC)1,3-Динитроглицериновые эфиры простагландина Е1 или 9- оксима простагландина Е1, обладающие вазодилататорной и антиагрегационной активностями Igor Serkov; Vladimir Bezuglov; Lidia Pacheva; Galina Petruhhina; Nigulas Samel; Vladimir Makarov; Vladimir Malõgin; Ülo Lille; Ravil Gafurov; Lev BergelsonИнститут Биоорганической Химии Им.М.М.Шемякина;
Институт Физиологически Активных Веществ АH СCCP;
Всесоюзный Гематологический Научный Центр;
Институт Химии АH Эстонской Республики
Patentne leiutisSU34890503.09.1982Rahvusvaheline (IPC)Способ получения концентратов арахидоновой кислотыJüri Soone; Teet Saks; Avo Männik; Ivar Martin; Ivar Järving; Ülo Lille; Nigulas SamelTA Keemia Instituut