Enn Ernits

5.05.1945
7313243
7415642
enn.ernits@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2002–31.08.2017    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Dotsent (1,00)
01.01.2001–31.12.2002    Eesti Põllumajandusülikool, loomaarstiteaduskond; erakorraline dotsent
01.01.1996–31.12.2001    Eesti Põllumajandusülikool, loomaarstiteaduskond; professor
01.01.1990–31.12.1996    Eesti Põllumajandusülikool, loomaarstiteaduskond; dotsent
01.01.1985–31.12.1990    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, veterinaariateaduskond; vanemõpetaja
01.01.1980–31.12.1985    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, veterinaariateaduskond; assistent
01.01.1976–31.12.1984    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, veterinaariateaduskond; vanemteadur
01.01.1973–31.12.1976    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, veterinaariateaduskond; vanemveterinaararst
01.01.1973–31.12.1973    Tooma Katsebaas; peaveterinaararst
01.01.1970–31.12.1973    Türi Näidissovhoostehnikum; õpetaja
01.01.1968–31.12.1970    Tõstamaa sovhoos; peaveterinaararst
 
 
Haridustee
1971–1972    Moskva Veterinaaria Akadeemia pedagoogikateaduskond, veterinaariaõpetaja
1963–1968    Eesti Põllumajanduse Akadeemia veterinaariateaduskonna veterinaaria osakond, veterinaararst
1959–1963    Alatskivi Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi asutajaliige
2012−...    EMÜ VL eestikeelse terminoloogia komisjoni liige
2007−...    Eesti Interlingvistika Seltsi tegevliige
2006−...    Euroopa Usundiloo Assotsiatsiooni tegevliige
2006−...    Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi tegevliige
2004−...    Porthani Seltsi (Turu) kirjavahetajaliige
1998−...    Eesti Looduseuurijate Seltsi tegevliige
1997−...    Rannikuarheoloogia ja -antropoloogia Assotsiatsiooni asutajaliige
1996−...    Akadeemilise Rahvaluule Seltsi tegevliige
1996−...    Õpetatud Eesti Seltsi tegevliige
1993−...    Soome-Ugri Ajaloo Seltsi tegevliige
1988−...    Eesti Muinastaideseltsi asutajaliige
2006−2008    EV haridusministeeriumi loodusteaduslike kogude hooldamise grandi hoidja ja täitja
2004−2004    ETFi grandi "Tartu Veterinaariakooli rajaja ja esimese direktori prof Peter Jesseni (1801–1875) elu ja tegevus: Monograafia" hoidja ja täitja
2001−2001    VI Skandinaavia ja Baltimaade veterinaaranatoomia konverentsi (Tartu) korraldamine
2001−2001    Prof Peter Jesseni 200. sünniaastapäeva konverentsi (Tartu) korraldamine
2000−2003    ETFi grandi "Tartu Veterinaariakooli rajaja ja esimese direktori prof Peter Jesseni (1801–1875) elu ja tegevus" hoidja ja täitja
2000−2000    Prof Julius Tehveri 100. sünniaastapäeva konverentsi (Tartu) korraldamine
2000−2000    Prof Elmar Rootsi 100. sünniaastapäeva konverentsi (Tartu) korraldamine
2000−2013    Eesti teaduse biograafilise leksikoni toimetuskolleegiumi veterinaariaeriala liige
1997−1998    Teaduse ja tehnika inglise-eesti seletava sõnaraamatu veterinaaria eriala toimetaja
1996−2004    EPMÜ veterinaarmeditsiinialaste doktoriväitekirjade kaitsmise nõukogu liige
1996−1996    III Skandinaavia ja Baltimaade veterinaarmorfoloogide seminari (Tartu) korraldamine
1995−1996    ETFi grandi "Loomakujutiste morfoloogilised identifikaatorid Äänisjärve kaljujoonistes" täitja
1994−1997    Sihtfinantseeritava projekti "Eesti veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse lätted ning areng" täitja
1988−2016    Eesti Muinastaideseltsi juhatuse liige
1987−1991    Uurimisreisi korraldamine Eesti kivikujutiste (1988, 1991) ja Äänisjärve kaljuraiendite uurimiseks (1987, 1988)
1983−1986    Uurimisreisi korraldamine vepsa (1984–1986) ja Tihvini karjalaste rahvaveterinaaria ja -astronoomia andmete kogumiseks (1983)
1982−1991    EPA teadusnõukogu konsultantliige
1975−2015    TA Emakeele Seltsi tegevliige
1970−2004    Uurimisreisi korraldamine vadja ja isuri rahvaveterinaaria ning -astronoomia andmete kogumiseks, ajalooliste vadja külade dokumenteerimiseks jm (1970, 1971, 1974, 1976, 1981–1983, 1999, 2001–2004)
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Tartu Esperanto Seltsi almanahhi Cejano toimetaja (2003–);
Ajakirja Eesti Loomaarstliku Ringvaate toimetaja (1989–1996);
Tartu Esperanto Seltsi tegevliige (1967–2015) ja juhatuse liige (1979–2011)
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Enn Ernits, Tänukiri (EMÜ)
2015, Enn Ernits, Auliige (TA Emakeele Selts)
2015, Enn Ernits, Elutöö auhind (Eesti Loomaarstide Ühing)
2013, Enn Ernits, Aasta loomaarst 2013 (Eesti Loomaarstide Ühing)
2010, Enn Ernits, Tänukiri pikaajalise eduka pedagoogilise ja teadusliku töö eest (EMÜ)
2010, Enn Ernits, Tänukiri koostöö eest uue püsiekspositsiooni ettevalmistamisel (Eesti Põllumajandusmuuseum)
2007, Enn Ernits, Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali tänutoetus
2005, Enn Ernits, Tänukiri kauaaegse eduka pedagoogilise ja teadusliku töö eest (EPMÜ)
1999, Enn Ernits, V klassi Valgetähe ordeniga muinastaide uurimisel saavutatud tulemuste eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia; PÕHISUUND: muinastaideteadus
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: fennougristika, interlingvistika, folkloristika
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.2. Veterinaarmeditsiin; PÕHISUUND: loomaatoomia, veterinaarmeditsiini ajalugu

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
6.8.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
2.4.
2016
3.3.
2016
5.2.
2016
6.9.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
2.4.
2015
6.1.
2015
6.1.
2015
6.6.
2015
6.8.
2015
6.8.
2015
6.8.
2015
6.8.
2015
6.9.
2015
6.9.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
5.1.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
6.9.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
3.5.
2013
5.1.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
5.2.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
3.4.
2011
3.5.
2011
5.2.
2011
6.1.
2011
6.2.
2011
6.6.
2011
6.7.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.3.
2010
2.2.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
2.2.
2009
3.3.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.6.
2009
6.7.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.3.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.4.
2008
6.7.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
6.2.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
1.3.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.3.
2006
5.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.2.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
1.3.
2004
1.3.
2004
2.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
4.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
1.2.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
6.2.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.4.
2003
6.6.
2003
6.7.
2003
6.7.
2003
6.7.
2003
6.7.
2003
6.7.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.3.
2002
3.5.
2002
4.1.
2002
5.2.
2002
6.1.
2002
6.2.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
6.6.
2002
3.2.
2001
4.1.
2001
3.2.
2000
4.2.
2000
2.2.
1998
6.3.
1997
3.2.
1996
3.4.
1996
3.2.
1995
5.2.
1994
6.3.
1994
3.2.
1992
3.2.
1990
3.2.
1990
3.2.
1990
6.3.
1990
6.3.
1987
6.3.
1987

Enn Ernits

5.05.1945
7313243
7415642
enn.ernits@emu.ee

Career

Institution and position
2002–31.08.2017    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Associate Professor (1,00)
01.01.2001–31.12.2002    Other staff
01.01.1996–31.12.2001    Other staff
01.01.1990–31.12.1996    Other staff
01.01.1985–31.12.1990    Other staff
01.01.1980–31.12.1985    Other staff
01.01.1976–31.12.1984    Other staff
01.01.1973–31.12.1976    Other staff
01.01.1973–31.12.1973    Other staff
01.01.1970–31.12.1973    Other staff
01.01.1968–31.12.1970    Other staff
 
 
Education
1971–1972   
1963–1968   
1959–1963   
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...   
2012−...   
2007−...   
2006−...   
2006−...   
2004−...   
1998−...   
1997−...   
1996−...   
1996−...   
1993−...   
1988−...   
2006−2008   
2004−2004   
2001−2001   
2001−2001   
2000−2003   
2000−2000   
2000−2000   
2000−2013   
1997−1998   
1996−2004   
1996−1996   
1995−1996   
1994−1997   
1988−2016   
1987−1991   
1983−1986   
1982−1991   
1975−2015   
1970−2004   
 
 
Additional career information
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Enn Ernits, Thank certificate by Rector of Estonian University of Life Sciences
2015, Enn Ernits, Honorary member (Estonian Mother Tongue Society)
2015, Enn Ernits, Prize on Life's Work (Estonian Veterinary Association)
2013, Enn Ernits, Veterinary Surgeon of the Year 2013 (The Estonian Veterinary Association)
2010, Enn Ernits, Thank certificate by Rector of Estonian University of Life Sciences
2010, Enn Ernits, Thank certificate by Estonian Agricultural Museum
2007, Enn Ernits, Thanksstipendy of folk culture foundation of Furthering Culture Fund
2005, Enn Ernits, Thank certificate by Rector of Estonian Agricultural University
1999, Enn Ernits, Awarded the Order of the White Cross, 5th Class for the work in the field of prehistoric art
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.2. Veterinary Medicine
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
6.8.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
2.4.
2016
3.3.
2016
5.2.
2016
6.9.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
2.4.
2015
6.1.
2015
6.1.
2015
6.6.
2015
6.8.
2015
6.8.
2015
6.8.
2015
6.8.
2015
6.9.
2015
6.9.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
5.1.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
6.9.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
3.5.
2013
5.1.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
5.2.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
3.4.
2011
3.5.
2011
5.2.
2011
6.1.
2011
6.2.
2011
6.6.
2011
6.7.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.3.
2010
2.2.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
2.2.
2009
3.3.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.6.
2009
6.7.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.3.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.4.
2008
6.7.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
6.2.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
1.3.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.3.
2006
5.2.
2006
6.2.
2006
6.2.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.2.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
1.3.
2004
1.3.
2004
2.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
4.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
1.2.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
6.2.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.4.
2003
6.6.
2003
6.7.
2003
6.7.
2003
6.7.
2003
6.7.
2003
6.7.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.3.
2002
3.5.
2002
4.1.
2002
5.2.
2002
6.1.
2002
6.2.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
6.6.
2002
3.2.
2001
4.1.
2001
3.2.
2000
4.2.
2000
2.2.
1998
6.3.
1997
3.2.
1996
3.4.
1996
3.2.
1995
5.2.
1994
6.3.
1994
3.2.
1992
3.2.
1990
3.2.
1990
3.2.
1990
6.3.
1990
6.3.
1987
6.3.
1987
  • Leitud 2 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
HLKHLK06-1EESTI MAAÜLIKOOLI ANATOOMIA, PATOANATOOMIA, PARASITOLOOGIA JA ORTOPEEDIA KOGUD01.01.200631.12.2008Enn ErnitsEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut16 617,02 EUR
ETFETF6043Kodu- ja ulukruminantide vaagen soolisest, ealisest ja võrdlevanatoomilisest aspektist01.01.200531.12.2008Mihkel JalakasEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut39 685,38 EUR
  • Leitud 238 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Ernits, Enn (2017). Kas Otto Wilhelm Masing vestles karjalaste ja/või vepslastega? Keel ja Kirjandus, 1, 1−7.1.1.
Ernits, Enn (2017). Lakshmiswar Sinha en Estonio. Interlinguistica Tartuensis 10: Языкознание и интерлингвистика = Lingvoscienco kaj interlinguistiko (201−211). Tartu: Тартуский Университет; Международная Ассоциация Интерлингвистики; Эстонское Общество Интерлингвистики.3.2.
Ernits, Enn (2017). Pri Esperanto-organizaĵoj en Tartu (ekde la fondado ĝis 1940). Interlinguistica Tartuensis 10: Языкознание и интерлингвистика = Lingvoscienco kaj interlinguistiko (92−115). Tartu: Тартуский Университет; Международная Ассоциация Интерлингвистики; Эстонское Общество Интерлингвистики.3.2.
Ernits, Enn (2017). Pri lingvouzado kaj nacia konscio de la vadja intelektulo Dmitri Cvetkov (1890–1930). Interlinguistica Tartuensis 10: Языкознание и интерлингвистика = Lingvoscienco kaj interlinguistiko (186−200). Tartu: Тартуский Университет; Международная Ассоциация Интерлингвистики; Эстонское Общество Интерлингвистики.3.2.
Ernits, Enn (2017). Votoloogia ajaloost. Szilárd Tibor Tóth (Toim.). Folklore and Written Traditions of the Finno-Ugric Peoples 2: Abstracts of the 5th Day of Agricola Conference (12−13). Narva: University of Tartu Narva College.5.2.
Ernits, Enn (2017). Lisa Ülenurme valla koolivõrgu ajaloole. Olevik: Ülenurme valla leht, nr 2 (218) (4).6.8.
Ernits, Enn (2016). Uutest perekonnanimedest Eesti-Ingeris ja nende panekust 1922. aastal. Mati Erelt (Toim.). Emakeele Seltsi Aastaraamat (60−79). Teaduste Akadeemia Kirjastus. (1).<a href='http://10.3176/esa61.03' target='_blank'>esa61.03</a>.1.1.
Ernits, Enn (2016). Eesti-Ingeri isikunimedest XV–XVII sajandil. Jüvä Sullõv (Toim.). Õdagumeresuumlaisi nimeq = Läänemeresoomlaste nimed = Names of Finnic People (82−102). Võro: Võro Instituut.1.2.
Ernits, Enn; Nahkur, Esta (2016). Koduloomade anatoomia: Kõrgkooliõpik. 2., parandatud trükk. Tertu: Eesti Maaülikool.2.4.
Kallasmaa, Marja; Saar, Evar; Päll, Peeter; Joalaid, Marje; Kiristaja, Arvis; Ernits, Enn; Faster, Mariko; Puss, Fred; Laansalu, Tiina; Alas, Marit; Pall, Valdek; Blomqvist, Marianne; Kuslap, Marge; Šteingolde, Anželika; Pajusalu, Karl; Sutrop, Urmas (2016). Eesti kohanimeraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.3.3.
Ernits, Enn (2016). Erikeelsetest perekonnanimedest Eesti-Ingeris enne ja pärast nimede korrastamist. Tibor Tóth (Toim.). Uralo-Indogermanica II: Abstracts (7−8).5.2.
Ernits, Enn (2016). Põhjalik teos ühe kihelkonna kohanimedest, ajaloost ja muistenditest. Keel ja Kirjandus, 10, 804−807.6.9.
Ernits, Enn (2015). Lõuna-Eesti a(h)i- ~ ä(h)i-alguliste kohanimede päritolust. Keel ja Kirjandus, 10, 697−710.1.1.
Ernits, Enn (2015). Ääremärkusi Jaan Kaplinski mitmusekäsitelule. Keel ja Kirjandus, 2, 121−122.1.1.
Ernits, Enn (2015). Aastaringi lõikude nimetustest läänemeresoomlastel. Jüvä Sullõv (Toim.). Aig õdagumeresoomõ keelin (28−38).. Võro: Võro Instituut. (Võro Instituudi toimõndusõq ; 29).1.2.
Ernits, Enn (2015). Lingua Latina in anatomia: Ladinakeelsed anatoomiaterminid: Hääldus, struktuur ja sõnavara. Tartu: Eesti Maaülikool.2.4.
Ernits, Enn (2015). Laas, Aleksander. TEA entsüklopeedia (139).. TEA Kirjastus.6.1.
Ernits, Enn (2015). Laja, Ferdinand. TEA entsüklopeedia (180).. TEA Kirjastus.6.1.
Ernits, Enn (2015). Ülenurme valla asustusest muinasajal [1–2]. (7).. 6.6.
Ernits, Enn (2015). Juhan Simovart. Eesti Loomaarstlik Ringvaade, 3, 27.6.8.
Ernits, Enn (2015). Mihkel Jalakas – 75. Agraarteadus, 1, 42−43.6.8.
Ernits, Enn (2015). Toivo Suuroja 75. Eesti Loomaarstlik Ringvaade, 3, 24−25.6.8.
Ernits, Enn (2015). Vanaturgi kirjamälestised: levik, avastus- ja uurimislugu, tekstid. Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat / Annales Litterarum Societatis Esthonicae, 122−124.6.8.
Ernits, Enn (2015). Esimene vadja keele õpik. Keel ja Kirjandus, 3, 209−214.6.9.
Ernits, Enn (2015). „Oma maa ubina äitsen&quot;: Põhjalik teos ingerisoomlaste käekäigust 20. sajandil. Soome-ugri sõlmed: 2014 (152−155).. Fenno-Ugria.6.9.
  • Leitud 1 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
ZoomeedikumEesti MaaülikoolEha Järv