31.05.1957
6603169
53949257
liljana@tlu.ee
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu(ERÜ) liige al. 2005.a., Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi (EATE) ja IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) liige al. 1992.a., Delta Kappa Gamma Rahvusvahelise Ühingu liige al. 2008.a., Keele Testimise ja Hindamise Euroopa Assotsiatsiooni liige al 2011.a.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Lääne-Euroopa uuringud, Dotsent (0,50)
01.09.2015–01.09.2017   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste Instituut, Lääne-Euroopa uuingud, Dotsent (1,00)
2008–2015   
Tallinna Ülikool, Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituut, Dotsent (1,00)
2007–2007   
Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia osakond, Inglise keele õppetool, Dotsent (1,00)
2003–2007   
Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia osakond, Inglise keele õppetool, Dotsent (1,00)
1997–2003   
Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia osakond, Inglise keele õppetool, Dotsent (1,00)
1992–1997   
Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia osakond, Inglise keele õppetool, Dotsent (1,00)
1991–1992   
Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia osakond, Inglise keele õppetool, Dotsent (1,00)
1990–1991   
Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia osakond, Inglise keele õppetool, Vanemõpetaja (1,00)
1988–1990   
Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia osakond, Inglise keele õppetool, Õpetaja (1,00)
1981–1985   
Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia osakond, Inglise keele õppetool, Vanemlaborant ja tunnitasuline õppejõud (1,00)
01.01.1980–31.12.1981   
Tallinna 21.Keskkool, inglise keele õpetaja
 
 
Haridustee
1992–...   
Vordingborg Staatsseminarium
1992–...   
Londoni Rahvusvaheline Õpetajate Instituut
1985–1988   
A.I.Herzeni nim. Leningradi Riiklik Pedagoogiline Instituut, aspirantuur võõrkeelte õpetamise metoodika kateedri juures
1975–1980   
Ed.Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut, inglise-saksa keele eriala (cum laude)
1970–1975   
Tallinna I Keskkool
1964–1970   
Pärnu Internaatkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1989−...   
Tallinna Ülikooli filoloogiateaduskonna germaani-romaani filoloogia osakonna inglise keele õppetooli peametoodik
1991−1992   
Tallinna Ülikooli filoloogiateaduskonna, germaani-romaani filoloogia osakonna, inglise keele õppetooli juhataja
 
 
Loometöö
Võõrkeeleõpikute koostamine ja hindamine, kultuuridevahelise suhtluspädevuse testide koostamine.
 
 
Lisainfo
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu (ERÜ) liige al. 2005, Eesti Inglise keele Õpetajate Seltsi (EATE) ja IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) liige al. 1992;
Delta Kappa Gamma Rahvusvahelise Ühingu liige al. 2008.a.;
Keele Testimise ja Hindamise Euroopa Assotsiatsiooni (EALTA) liige al. 2011;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Liljana Skopinskaja, Tallinna Ülikooli tunnustuskiri - Humanitaarteaduste Instituudi silmapaistev vilistlane
2019, Liljana Skopinskaja, Tallinna Ülikooli tänukiri silmapaistvate teadustööde juhendamise eest
2013, Liljana Skopinskaja, Tallinna Ülikooli tänukiri Liina Vassiljevi magistritöö "The Treatment of Lexical Collocations in EFL Coursebooks" juhendamise eest (II koha preemai TLÜ üliõpilaste teadustööde konkursil)
2012, Liljana Skopinskaja, Tallinna Ülikooli tänukiri Suule Soo bakalaureusetöö "Investigating Intercultural Mobility: The Acculturation of Non-Native English-Speaking Migrants in the British Isles" juhendamise eest (II koha preemia TLÜ üliõpilaste teadustööde konkursil)
2002, Liljana Skopinskaja, Eesti Täiskasvanud Koolitajate Organisatsiooni ANDRAS tunnustuskiri
2001, Liljana Skopinskaja, TPÜ Täiendõppekeskuse tänukiri
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; TÄPSUSTUS: kultuuridevaheline suhtluspädevus, kommunikatiivne keeleõpe, keeleõpetajate ainedidaktiline ettevalmistus, võõrkeeleõpikute koostamine ja hindamine
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS KLASSIFIKAATOR: H360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.4.
2019
1.1.
2018
1.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
5.2.
2014
6.2.
2014
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2011
2.2.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2008
5.2.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
1.2.
2006
1.3.
2006
5.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
5.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.7.
2004
3.2.
2003
3.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
3.2.
2002
6.2.
2002
6.3.
2002
1.3.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
6.2.
2001
6.3.
2001
1.3.
2000
3.4.
2000
6.2.
2000
3.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.3.
1997
6.6.
1997
2.2.
1996
6.2.
1996
6.2.
1996
3.2.
1994
5.2.
1994
6.6.
1994
6.6.
1994
5.2.
1993
6.6.
1993
6.2.
1992
3.2.
1991
2.2.
1990
3.2.
1990
3.2.
1990
6.2.
1988
3.2.
1987
6.2.
1987
17.12.2019
31.05.1957
6603169
53949257
liljana@tlu.ee
Member of Estonian Association of Applied Linguistics (EAAL) since 2005, Member of Estonian Association of Teachers of English (EATE) and International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL) since 1992, Member of the Delta Kappa Gamma Society International since 2008, Member of European Association for Language Testing and Assessment (EALTA) since 2011

Career

Institutions and positions
01.09.2017–...   
Tallinn University, School of Humanities, Western European Studies, Associate Professor (0,50)
01.09.2015–01.09.2017   
Tallinn University, School of Humanities, Western European Studies, Associate Professor (1,00)
2008–2015   
Tallinn University, Institute of Germanic and Romance Languages and Cultures, Associate Professor (1,00)
2007–2007   
Tallinn University, Faculty of Philology, Department of Germanic and Romance Languages, Inglise keele õppetool, Associate Professor (1,00)
2003–2007   
Tallinn University, Faculty of Philology, Department of Germanic and Romance Languages, Inglise keele õppetool, Associate Professor (1,00)
1997–2003   
Tallinn University, Faculty of Philology, Department of Germanic and Romance Languages, Inglise keele õppetool, Associate Professor (1,00)
1992–1997   
Tallinn University, Faculty of Philology, Department of Germanic and Romance Languages, Inglise keele õppetool, Associate Professor (1,00)
1991–1992   
Tallinn University, Faculty of Philology, Department of Germanic and Romance Languages, Inglise keele õppetool, Associate Professor (1,00)
1990–1991   
Tallinn University, Faculty of Philology, Department of Germanic and Romance Languages, Inglise keele õppetool, Senior Teacher (1,00)
1988–1990   
Tallinn University, Faculty of Philology, Department of Germanic and Romance Languages, Inglise keele õppetool, Teacher (1,00)
1981–1985   
Tallinn University, Faculty of Philology, Department of Germanic and Romance Languages, Inglise keele õppetool, Secretary and part-time lecturer (1,00)
01.01.1980–31.12.1981   
Tallinn Secondary School No 21, Teacher of English
 
 
Education
1992–...   
Vordingborg College of Education ( Denmark), post-graduate course in FLT methodology for qualified teachers of English
1992–...   
International Teacher Training Institute (London), general methodology/refresher course for experienced teachers of English
1985–1988   
Herzen State Pedagogical Institute ( St-Petersburg, Russia), PhD course in FLT Methodology
1975–1980   
Tallinn Pedagogical Institute, speciality of English and German (cum laude)
1970–1975   
Tallinn Secondary School No 1
1964–1970   
Pärnu Boarding School
 
 
R&D related managerial and administrative work
1989−...   
Tallinn University, Faculty of Philology, Department of Germanic and Romance Languages, chief methodologist of Chair of English
1991−1992   
Tallinn University, Faculty of Philology, Department of Germanic and Romance Languages, Head of Chair of English
 
 
Creative work
EFL materials design and evaluation, assessment of intercultural communicative competence.
 
 
Additional information
Member of Estonian Association of Applied Linguistics (EAAL) since 2005, Member of Estonian Association of Teachers of English (EATE) and International Association of Teachers of English as a Foreign Language(IATEFL) since 1992;
Member of the Delta Kappa Gamma Society International since 2008;
Member of EALTA (European Association for Language Testing and Assessment ) since 2011;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2019, Liljana Skopinskaja, Tallinn University, Letter of Recognition for being an outstanding alumnus of the School of Humanities
2019, Liljana Skopinskaja, Tallinn University, Letter of Thanks for supervising outstanding research papers
2013, Liljana Skopinskaja, Tallinn University, Letter of Thanks for the supervision of Liina Vassiljev's MA thesis "The Treatment of Lexical Collocations in EFL Coursebooks" (II prize, students' scientific research contest)
2012, Liljana Skopinskaja, Tallinn University, Letter of Thanks for the supervision of Suule Soo's BA thesis "Investigating Intercultural Mobility: The Acculturation of Non-Native English-Speaking Migrants in the British Isles" (II prize, students' scientific research contest)
2002, Liljana Skopinskaja, Estonian Adult Education Organisation ANDRAS, Letter of Thanks
2001, Liljana Skopinskaja, In-Service Centre of Tallinn Pedagogical University, Letter of Thanks
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIFICATION: intercultural communicative competence, communicative teaching, pre- and in-service language teacher education, foreign language materials design and evaluation
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS CLASSIFICATION: H360 Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.4.
2019
1.1.
2018
1.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
5.2.
2014
6.2.
2014
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2011
2.2.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2008
5.2.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
1.2.
2006
1.3.
2006
5.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
5.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.7.
2004
3.2.
2003
3.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
3.2.
2002
6.2.
2002
6.3.
2002
1.3.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
6.2.
2001
6.3.
2001
1.3.
2000
3.4.
2000
6.2.
2000
3.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.3.
1997
6.6.
1997
2.2.
1996
6.2.
1996
6.2.
1996
3.2.
1994
5.2.
1994
6.6.
1994
6.6.
1994
5.2.
1993
6.6.
1993
6.2.
1992
3.2.
1991
2.2.
1990
3.2.
1990
3.2.
1990
6.2.
1988
3.2.
1987
6.2.
1987
17.12.2019
  • Leitud 2 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
ETFETF9037Hinnates muutujaid: tasemenäidised keelepädevustestide kontekstis01.01.201231.12.2014Suliko LiivTallinna Ülikool, Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituut30 600,00 EUR
MUUÕA/6309 (Nr 2009-0115-GRU-LP-06)Ühine suund Euroopa sooteadlikule demokraatlikule poliitikale. Uus ja vajalik koolitusalane kontseptsioon.01.08.200931.07.2011Tiina AuninTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum; Tallinna Ülikool, Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituut; Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut15 639,12 EUR