23.02.1945
58 551 054
anatoli.molodkov@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
Töötanud Eesti TA Geoloogia Instituudis alates 1979.
1993 – doktoriväitekirja kaitsmine Tartu Ülikoolis;
1989. aastast – vanemteadur;
1989 – geol.-mineraloogiateaduste kand. kraadi kaitsmine Eesti TA GI nõukogus paleontoloogia ja stratigraafia erialal;
1987-1989 – aspirantuur Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi juures;
1986-1989 – teadur;
1979-1986 – vaneminsener.
01.01.2006–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.2002–31.12.2014   
Tallinna Tehnikaülikool Geoloogia Instituut, laboratooriumijuhataja (1,00)
 
 
Haridustee
1987–1989   
Aspirantuur Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi juures
1971–1977   
Kõrgem, Kiievi Tsiviillennunduse Instituut, raadiotehnika erialal
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2002−...   
Kvaternaari geokronoloogia uurimislaboratooriumi juhataja
1989−...   
Rahvusvahelise EPR-Ühingu tegevliige,

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; TÄPSUSTUS: EPR- ja luminestsentsdateerimismeetodite edasiarendamine; geokronoloogia; kvaternaarisetete kronostratigraafia; regioonidevaheline korrelatsioon; maismaa- ja meresetete korrelatsioon; paleokliima ja keskkonna muutused; hilispleistotseen; viimane jääaeg; geokronoloogiline ajaskaala; Põhja-Eesti paleokeskkonna muutuste dünaamika rekonstruktsioon interdistsiplinaarse lähenemise alusel.
 
 
Lisainfo
Geoloogia-mineraloogia kandidaat, Eesti TA GI nõukogu paleontoloogia ja stratigraafia erialal, 1989;
Geoloogiadoktor, Tartu Ülikool, 1993.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.3.
2019
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
2.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.3.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.3.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.2.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
1998
1.1.
1996
1.1.
1993
1.1.
1989
1.1.
1988
1.1.
1988
20.09.2019
23.02.1945
anatoli.molodkov@ttu.ee

Career

Institutions and positions
Sinse 1979 - Institute of Geology, Estonian Acad. of Sci., 1976-1989 - Senior Engineer, 1986-1989 - Research Scientist, since 1989 - Senior Research Scientist, since 2000 - Head of the Research Laboratory for Quaternary Geochronology; 1987-1989 - graduate work on speciality palaeontology and stratigraphy, 1989 - defence of a dissertation for the degree of Cand. Sc. (Geol.-Min.) on the topic of “Elaboration of electron spin resonance (ESR) method of subfossil mollusc shells dating for the aim of correlation and stratigraphic subdivision of Upper Cenozoic deposits”; 1993 - defence of a dissertation in Tartu University for the degree of Dr. Geol. on the the topic of “ESR-analysis of molluscan skeletal remains in Late Cenozoic chronostratigraphic research”
01.01.2006–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, Senior Researcher (1,00)
 
 
Education
1987–1989   
Institute of Civil Aviation in Kiiev, Faculty of Radiotehnics; 1987-1989 - graduate work on speciality palaeontology and stratigraphy
 
 
R&D related managerial and administrative work
2002−...   
Head of the Research Laboratory for Quaternary Geochronology
1989−...   
Full Member of the International EPR (ESR) Society,

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; SPECIFICATION: Development of the ESR and luminescence dating techniques; Quaternary geochronology and chronostratigraphy; interregional correlation on the basis of marine and terrestrial palaeoclimate records; palyno-chronostratigraphic reconstruction and correlation of the main palaeoclimatic events in the Brunhes chron; development of climato-chronostratigraphic framework for North Eurasian Pleistocene; detailed palyno-chronostratigraphic reconstructions of the palaeoenvironmental evolution in Northern Estonia during the last ice age.
 
 
Additional information
Cand. Sc. (Geol.-Min), Estonian Academy of Sciences, 1989
Doctor of Geology, Tartu University, 1993

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.3.
2019
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
2.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.3.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.3.
2009
1.1.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2004
1.1.
2004
5.2.
2004
1.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
1998
1.1.
1996
1.1.
1993
3.2.
1993
3.2.
1992
3.2.
1992
6.7.
1992
3.2.
1991
1.1.
1989
1.1.
1988
1.1.
1988
20.09.2019