Anneli Kährik

2.03.1974
737 5968
5246218
anneli.kahrik@ut.ee
G-7759-2017
0000-0003-2854-4213

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.02.2017–31.08.2018    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, inimgeograafia teadur (0,75)
01.02.2017–15.09.2017    Uppsala Ülikool, Teadur (0,25)
01.08.2016–31.01.2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, inimgeograafia teadur (0,10)
01.03.2016–31.07.2016    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, inimgeograafia teadur (0,70)
01.01.2016–31.01.2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, Teadur (0,70)
01.01.2016–31.01.2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, Teadur (0,70)
01.01.2016–29.02.2016    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, inimgeograafia teadur (0,10)
01.09.2013–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, inimgeograafia teadur (0,10)
01.05.2013–31.08.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, teadur (0,10)
2013–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond, Teadur (0,10)
01.01.2013–2016    University of Uppsala, EU FP7 Marie Curie teadur Eluaseme- ja Linnauuringute Instituutis, Uppsala Ülikoolis (1,00)
11.08.2011–30.04.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, teadur (1,00)
01.09.2010–10.08.2011    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, teadur (0,25)
01.01.2008–31.08.2010    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, inimgeograafia teadur (1,00)
01.09.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , inimgeograafia teadur (1,00)
01.08.2007–31.08.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , erakorraline teadur (0,20)
01.04.2007–31.07.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, erakorraline teadur (0,20)
2007–2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Teadur (1,00)
01.12.2006–31.12.2006    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, inimgeograafia erakorraline teadur (0,25)
2004–2007    Sotsiaalministeerium, sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna juhataja (1,00)
2003–2004    SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, analüütik (1,00)
01.01.2002–31.12.2004    Bergeni Ülikool, Norra, Geograafia Instituut, teadur
1999–2002    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, Teadur (1,00)
 
 
Haridustee
2001–2006    Tartu Ülikool, inimgeograafia (doktoriõpe) (millest üks aasta Oxfordi ülikoolis (2001-2002))
1996–1999    Oslo Ülikool, inimgeograafia (magistriõpe)
1992–1999    Tartu Ülikool, inimgeograafia (bakalaureuseõpe, magistriõpe)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Bakalaureuse lõputööde kaitsmise komisjoni töös osalemine
2013−...    Ajakirja "Critical Housing Analysis" toimetuskolleegiumi töös osalemine
2013−...    ISA (Intern. Sociolog. Association) RC21 ja RC43 konverentsidel osalemine
2010−...    "Cities After Transition" võrgustiku üle-aastastel konverentsidel osalemine
2002−...    Euroopa eluaseme uuringute võrgustik: iga-aastastel konverentsidel osalemine
2013−2013    Konverentsi organiseerimine, ”Mobility, segregation and neighbourhoods’ change”, held in Tartu in March 2013.
2010−2010    Konverentsi korraldustoimkonnas osalemine "Cities After Transition" võrgustiku üleaastane konverents
2009−2013    COST Tegevus 0803 - Kahanevad linnad (juhitud Prof. Dr. Thorsten Wiechmanni poolt, Dortmundi Ülikool)
2007−2010    Rahvusvaheline eluaseme, etnilisuse ja poliitika uuringute võrgustik
 
 
Loometöö
...;
Iseseisvate uurimisprojektide planeerimine ja koordineerimine:
1. "Sotsiaal-ruumilised elukoha erinevused Tallinna linnaregioonis post-sotsialistlikul ajajärgul" (Eesti Teadusagentuuri finantseeritud projekt) 2008-2012
2. MC IEF projekt “Linnaliste naabruskondade sotsiaalsed dünaamikad” (Euroopa Komisjoni finantseeritud projekt) 2013-2016
3. Riskigruppide juurdepääs eluasemeturule Eestis (Euroopa Komisjoni finantseeritud projekt) 2002-2003

;
Rahvusvahelistes projektides Eesti osaluse koordineerimine:
1. Eesti osa koordinaator projektides (1) “Linnade olukord ja linnapoliitikad uutes EL liikmesriikides” (Hollandi valitsuse finantseeritud projekt) 2004-2005
2. “Kohalik omavalitsus ja eluasemed“ (OSI/LGI finantseeritud projekt) 2001-2003
;
Uuringute planeerimine, läbiviimise koordineerimine:
1. Esimese "Tartu ja tartlased“ uuringu metoodika väljatöötamine (1998, Tartu Linnavalitsuse poolt finantseeritud uuring) 1998
2. „Eeslinna suvilapiirkondade areng“ kvalitatiivuuringu läbiviija 2009-10
3. „Tartu elanike elukeskkonna tunnetus” kvalitatiivuuringu koordinaator 2011-12


;
Akadeemiliste ja teiste publikatsioonide koostamine; juhendamine; teadusartiklite ja üliõpilastööde retsenseerimine.;
EL projektides uurijana osalemine (loominguline osa) 2002-2004; ja 2013-2016;
Kaasatud programmi "Erinevuste dilemmad: Etniline integratsioon ja segregatsioon linnas" (finantseerija: Rootsi Valitsus).;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Perioodil 2007-2016 viibinud kolmel korral lapsehoolduspuhkusel (kokku 4 aastat);
Õpetatavad ained:
2008-2015 Linnaplaneerimine ja –keskkond
2010-2014 Ida-Euroopa linnad, ingl. K
2014- Sotsiaal-ruumilised muutused üleminekuühiskondade linnades, ingl. k
2015- Demograafia ja sotsiaalne linnageograafia, ingl.k
2010- Kõrgkooli pedagoogiline praktika geograafias
2010- Eriala menetluspraktika
2010- Magistritöö
2010 - Doktoritöö
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Anneli Kährik, 2 aastane Marie Curie IEF (EU FP7) Uppsala Ülikooli külastamiseks(IBF, Uppsala University.
2012, Anneli Kährik, Lühiajaline stipendium (STSM) COST Action 0803 “Cities Regrowing Smaller” alt 2 nädalaseks Amsterdami Ülikooli külastuseks (Nov 2012)
2007, Anneli Kährik, Eesti Teadusfondi 4-aastane uurimisgrant (2008–2011, pikendatud kuni 2013)projekti “Socio-spatial residential differentiation in the Tallinn urban region during the post-socialist period” elluviimiseks
2004, Anneli Kährik, Kristjan Jaak Peterson stipendium 1-kuuliseks Oxfordi Ülikooli külastuseks (2004).
2001, Anneli Kährik, OSI/FCO 9-kuuline stipendium täiendõppeks Oxfordi ülikoolis 2001-2002
2001, Anneli Kährik, OSI stipendium osalemiseks CEU suvekursusel "Poverty, ethnicity and spatial change in Eastern and Central Eastern Europe” 2001
1998, Anneli Kährik, Tartu Raefondi preemia uuringu “Tartu ja tartlased 1998" eest
1996, Anneli Kährik, Norra Teadusnõukogu 2-aastane stipendium õppimiseks Oslo Ülikooli magistrantuuris 1996 - 1998
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.10. Geograafia ja regionaaluuringud; CERCS ERIALA: S230 Sotsiaalne geograafia; PÕHISUUND: Linnageograafia, linnaplaneerimine, linnapoliitika, eluasemegeograafia, eluasemepoliitika, sotsiaalgeograafia, sotsiaalpoliitika
 
 
Lisainfo
MPhil inimgeograafia erialal, Oslo Ülikool, 1999
"Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis" kursuse läbimine, 2015
Teadur DIVERCITIES projektis (2013–2016) (EU FP7 project, Grant Agreement No 319970)
Ekspert TENLAW - üüriõigus ja elamupoliitika multitasandilises Euroopas (EU FP7)2012-2014
"REGREL -registripõhise loenduse metoodika väljatöötamine" (2010-2013) projektis osalemine, ekspert
Uurimisprojekti “Elukeskkonna tunnetus” (80 süvaintervjuud elanikega Tartu naabruskondades)(2011-2012)
Osalemine projektis “Suvilapiirkondade arendamine Tallinna ja Tartu linnaregioonides", finantseeritud Euroopa Sotsiaalfondi poolt (2009-2010).
Eesti poolne koordinaator projektides
(1) “Urban Issues and Urban Policies in the New EU Countries” (funded by the Dutch Government)(2004-2005),
2) “Local Government and Housing” (focusing on the evaluation of the efficiency of municipal housing policies in CEE countries; financed by the OSI/LGI)(2001-2003).
Osalemine FP5 projektis “Evaluating housing and neighbourhood initiatives to improve the quality of life of deprived urban neighbourhoods (NEHOM)”. Noorem teadur.(2002-2004)
Ekspert projektis "Suomen Silta 3.0. Suomessa asuvien virolaisten rajat ylittävä mobiliteetti, integraatiopolut
ja transnationaaliset sosiaaliset aikatilat" (projekti kestvus 01.01.2017-12.12.2020) [Soomes elavate eestlaste piiriülene mobiilsus, integratsiooni rajad ja riikidevaheline mobiilsus]. Rahastaja: Kone Foundation, koordinaator: Turu Ülikool
Ekspert projektis "Urbanization, Mobilities and Immigration" (URMI) ["Urbaniseerumine, mobiilsused ja immigratsioon"], finantseerija: Academy of Finland, the Strategic Research Council (2016–2019)
Marie Curie IEF (EU FP7) Uppsala Ülikool (IBF) 2013-2016
Statistilise andmeanalüüsi koolituste läbimine "Longituudandmetel põhinev modelleerimine" ja "Sissejuhatus SEMi". Statistical Horizons, METRIKA (Veebruar 2017)
ArcGIS täiendkoolitused (Aprill 2017)
Statistilise andmeanalüüsi koolitus "Mitmetasandiline modelleerimine" Mitmetasandilise Modelleerimise Keskus, Bristoli Ülikool (2014)
Projekti "Riskigruppide juurdepääs eluasemeturule Eestis" koordineerimine (finantseerija: Euroopa Komisjon); 2002-2003

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.1.
2010
1.1.
2008
1.2.
2006
2.3.
2006
3.1.
2005
4.2.
2004
6.7.
2004
1.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.3.
2003
1.2.
2002
3.3.
2002
6.3.
2002
1.2.
2000
3.2.
2000
6.7.
1999
6.7.
1998

Anneli Kährik

2.03.1974
737 5968
5246218
anneli.kahrik@ut.ee
G-7759-2017
0000-0003-2854-4213

Career

Institution and occupation
01.02.2017–31.08.2018    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Researcher (0,75)
01.02.2017–15.09.2017    Uppsala University, Researcher (0,25)
01.08.2016–31.01.2017    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow in Human Geography (0,10)
01.03.2016–31.07.2016    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow in Human Geography (0,70)
01.01.2016–31.01.2017    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Researcher (0,70)
01.01.2016–31.01.2017    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Researcher (0,70)
01.01.2016–29.02.2016    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow in Human Geography (0,10)
01.09.2013–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow in Human Geography (0,10)
01.05.2013–31.08.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow (0,10)
2013–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Department of Geography, Researcher (0,10)
01.01.2013–2016    University of Uppsala, EU FP7 Marie Curie fellow at the Institute for Housing and Urban Research (IBF), Uppsala University (1,00)
11.08.2011–30.04.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow (1,00)
01.09.2010–10.08.2011    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow (0,25)
01.01.2008–31.08.2010    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow (1,00)
01.09.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow (1,00)
01.08.2007–31.08.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow extraordinarius (0,20)
01.04.2007–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Research Fellow extraordinarius (0,20)
2007–2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Researcher (1,00)
01.12.2006–31.12.2006    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Research Fellow extraordinarius (0,25)
2004–2007    Ministry of Social Affairs, social policy information and analysis department, head of department (1,00)
2003–2004    Praxis Centre for Policy Studies, analyst (1,00)
01.01.2002–31.12.2004    University of Bergen, Norway, Institute of Geography, researcher
1999–2002    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Researcher (1,00)
 
 
Education
2001–2006    Tartu University, human geography (PhD studies) (one year at the University of Oxford 2001-2002)
1996–1999    Oslo University, human geography (MPhil studies)
1992–1999    Tartu University, human geography (BSc and MSc studies)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Member of committe of the defences of BSc theses
2013−...    Member of Editorial Board of academic journal "Critical Housing Analysis"
2013−...    Participation in ISA (Intern. Sociolog. Association) RC21 ja RC43 conferences
2010−...    Participation in biannual conferences of the "Cities After Transition" network
2002−...    European Network for Housing Research: participation in annual conferences
2013−2013    Member of the organising committee for the international reseach seminar ”Mobility, segregation and neighbourhoods’ change”, held in Tartu in March 2013.
2010−2010    Member of organisation commettee "Cities After Transition" network biannual conference
2009−2013    COST Action 0803 - Cities Regrowing Smaller (led by Prof. Dr. Thorsten Wiechmann, Univ. of Dortmund)
2007−2010    International Research Network on Housing, Ethnicity and Policy
 
 
Creative work
;
Planning and coordination of the independent research projects:
1. ETF-project "Socio-spatial residential differentiation in the Tallinn urban region during the post-socialist period“ (financed by the Estonian Science Foundation) 2008-2012
2. MC IEF projekt „Social Dynamics in Urban Residential Neighbourhoods” (financed by the European Commission) 2013-2016
3. „Access to Housing for Vulnerable Groups in Estonia“, coordination (financed by the European Commission) 2002-2003

;
Estonian coordinator of the projects
1. “Urban Issues and Urban Policies in the New EU Countries” (funded by the Dutch Government) 2004-2005,
2. “Local Government and Housing” (financed by the OSI/LGI) 2001-2003
;
Planning and coordination of surveys:
1. Co-ordinator of the 1st "Tartu and its Citizens' Survey" 1988 (design of questionnaire) 1998
2. Qualitative study in suburban summerhome areas 2009-10
3. Qualitative study on residential perceptions of neighbourhood in Tartu. 2011-12
;
Writing academic and other publications; supervising BSc, MSc and PhD students; writing reviews for scientific papers and theses.;
Participation in EU research projects as a researcher (creative work) 2002-2004; and 2013-2016;
Engaged in the research program "Dilemmas of Diversity: Ethnic Integration and Segregation in the City" (supported by the Swedish Government).;
 
 
Additional career information
During 2007-2016 has been on maternity leave three times (in total 4 years);
Courses to teach:
2008-2015 Urban Planning and Urban Environment
2010-2014 East-European Cities, in English
2014- Socio-spatial Changes in Cities in Transition, in English

2015- Demography and Urban Social Geography, in English
2010- Advanced Pedagogical Training in Geography
2010- Practical Work in Special Field of Study
2010- Master's Thesis
2010 - Doctoral Thesis
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Anneli Kährik, Marie Curie Intra-European Fellowship within the 7th European Community Framework Programme for a two year research project (Grant Agreement Number 332265/SOCURB (“Social Dynamics in Urban Residential Neighbourhoods”). The research was hosted at the Institute for Housing and Urban Research (IBF), Uppsala University, 2013–2016.
2012, Anneli Kährik, STSM (Short Term Scientific Mission) assigned by COST Action 0803 “Cities Regrowing Smaller” for two weeks at the University of Amsterdam (Nov 2012).
2007, Anneli Kährik, Holder of the Estonian Science Foundation 4-year research grant (2008–2011, extended until 2013) for the project “Socio-spatial residential differentiation in the Tallinn urban region during the post-socialist period”.
2004, Anneli Kährik, Kristjan Jaak Peterson Fellowship for a one-month stay at the University of Oxford (2004).
2001, Anneli Kährik, OSI-FCO British Chevening scholarship for 9-month research at the University of Oxford 2001-2002
2001, Anneli Kährik, OSI scholarship for CEU summer university course "Poverty, ethnicity and spatial change in Eastern and Central Eastern Europe” 2001
1998, Anneli Kährik, Tartu Rae fond stipend for survey "Tartu and its citizens 1998"
1996, Anneli Kährik, 2-year grant of Norwegian Research Academy for MPhil studies at the University of Oslo 1996 - 1998
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.10. Geography and Regional Studies; CERCS SPECIALTY: S230 Social geography ; SPECIALITY: Urban geography, urban policy and planning, housing and housing policy, social geography, residential mobility and neighbourhood choices, urban socio-spatial segregation, neighbourhood change
 
 
Additional information
MPhil in human geography, Unitversity of Oslo, 1999
Attending the course "Learning and teaching at the university", 2015
Researcher at the DIVERCITIES project (2013–2016) (EU FP7 project, Grant Agreement No 319970)
Expert in project TENLAW - Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe (EU FP7) 2012-2014
Expert (in housing issues) in the project “Developing Methodology for Register-based Population and Housing Censuses in Estonia” (coordinated by University of Tallinn and Ernst&Young Ltd Estonia, aiming at working out recommendations for improving the quality of register data and for linking registers).
Coordination of a qualitative research project on “Perception of the Residential Environment” (included approx. 80 in-depth interviews with residents of different urban neighbourhoods in Tartu, Estonia)(2011-2012)
Participation in the project “The Development of Summer-Home Areas in the Tallinn and Tartu Urban Region”, funded by the European Social Fund (2009-2010).
Estonian coordinator of the projects (1) “Urban Issues and Urban Policies in the New EU Countries” (funded by the Dutch Government)(2004-2005),
and
(2) “Local Government and Housing” (focusing on the evaluation of the efficiency of municipal housing policies in CEE countries; financed by the OSI/LGI))(2001-2003).
Participation in EU FP5 project “Evaluating housing and neighbourhood initiatives to improve the quality of life of deprived urban neighbourhoods (NEHOM)”. Young researcher. (2002-2004)
Expert in project "Suomen Silta 3.0. Cross-border mobility of Estonians living in Finland, integration pathways and transnational social spaces" (duration of project 01.01.2017-12.12.2020). Financed by Kone Foundation, coordinated by the University of Turku (Prof. Jussi Jauhiainen).
Expert in project "Urbanization, Mobilities and Immigration" (URMI), financed by Academy of Finland, the Strategic Research Council (2016–2019)
Marie Curie Intra-European Fellowship (7th EC FP); Grant Agreement Number 332265/SOCURB (“Social Dynamics in Urban Residential Neighbourhoods”). The research was hosted at the Institute for Housing and Urban Research (IBF), Uppsala University during 2013–2016.
Training courses in "Longitudinal Data Analysis Using Stata". Statistical Horizons, METRIKA (February 2017)
Training course on ArcGIS (spatial data analyses, and creating maps) (April 2017)
Training course in statistical dataanalyses "Multitlevel modelling" Centre for Multilevel Modelling; University of Bristol (2014)
Coordinator of the project "Access to Housing for
Vulnerable Groups in Estonia" financed by the European Commission within the Community Action Programme on Combating Poverty and Social Exclusion; 2002-2003

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.1.
2010
1.1.
2008
1.2.
2006
2.3.
2006
3.1.
2005
4.2.
2004
6.7.
2004
1.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.3.
2003
1.2.
2002
3.3.
2002
6.3.
2002
1.2.
2000
3.2.
2000
6.7.
1999
6.7.
1998
  • Leitud 7 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF9247Domains of Inter-ethnic Contacts and Spatial Segregation of Ethnic Groups in Cities01.01.201231.12.2015Kadri LeetmaaTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut66 720,00 EUR
SFSF0182143s02Eesti rahvastikugeograafilised ja regionaalmajanduslikud muutused 1979-2005: suundumused ja põhjused01.01.200231.12.2006Rein AhasTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond271 816,24 EUR
1.2.4.MLTOM16319Linnastumine, mobiilsus ja sisseränne01.09.201631.03.2019Tiit TammaruTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut279 965,00 EUR
IUTIUT2-17Rahvastiku ruumiline mobiilsus ja linnaregioonide areng01.01.201331.12.2018Rein AhasTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut892 500,00 EUR
SFSF0180052s07Rahvastiku ruumilise mobiilsuse mõjutegurid ning seosed keskkonna ja regionaalse arenguga.01.01.200731.12.2012Rein AhasTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond947 102,02 EUR
ETFETF6506Rahvastikurühmade linnastumine, eeslinnastumine ja vastulinnastumine Eestis 01.01.200531.12.2008Tiit TammaruTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond40 176,22 EUR
ETFETF7588Sotsiaal-ruumilised elukoha erinevused Tallinna linnaregioonis post-sotsialistlikul ajajärgul 01.01.200831.12.2012Anneli KährikTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond36 210,98 EUR
  • Leitud 31 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Lux, Martin; Cirman, Andreja; Kahrik,Anneli; Miaskowska-Daszkiewicz, Katarzyna (2017). Property restitution after 1990. In: József Hegedus, Martin Lux, Vera Horváth (Ed.). Private rental housing in transítion countries: an alternative to owner occupation? (xx−xx). Palgrave Macmillan [ilmumas].3.1.
Pastak, I.; Kährik, A. (2016). Impacts of culture-led flagship projects on local communities in the context of post-socialist Tallinn. Czech Sociological Review, 6, 963−990.10.13060/00380288.2016.52.6.292.1.1.
Temelová, J., Novák, J., Kährik, A., Tammaru, T. (2016). Neighbourhood trajectories in the inner-cities of Prague and Tallinn: What affects the speed of social and demographic change? Geografiska Annaler Series B-Human Geography, 98 (4), 349−366.1.1.
Kährik, Anneli; Temelová, Jana; Kadarik, Kati; Kubeš, Jan (2016). What attracts people to inner city areas? The cases of two post-socialist cities in Estonia and the Czech Republic. Urban Studies, 53 (2), 355−372.10.1177/0042098014567444.1.1.
Kährik, Anneli; Novak, Jakub; Temelova, Jana; Kadarik, Kati; Tammaru, Tiit (2015). Patterns and drivers of inner city social differentiation in Prague and Tallinn. Geografie, 120 (2), 275−295.1.1.
Marcińczak, Szymon; Tammaru, Tiit; Novák, Jakub; Gentile, Michael; Kovács, Zoltan; Temelová, Jana; Valatka, Vytautas; Kährik, Anneli; Szabó, Balaz (2015). http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00045608.2014.968977?journalCode=raag20#.VORznU0cRMs. Annals of the Association of American Geographers, 105 (1), 183−202.10.1080/00045608.2014.968977.1.1.
Tammaru, Tiit; Kährik, Anneli; Mägi, Kadi; Novák, Jakub; Leetmaa, Kadri (2015). The ‘market experiment’: Increasing socio-economic segregation in the inherited bi-ethnic context of Tallinn. In: Tammaru, Tiit; Marcińczak, Szymon; Van Ham, Maarten; Musterd; Sako (Ed.). Socio-Economic Segregation in European Capital Cities. East meets West (333−357). Oxon and New York: Routledge.3.1.
Andersson, Roger; Kährik, Anneli (2015). Widening gaps: Segregation dynamics during two decades of economic and institutional change in Stockholm. In: Tammaru, Tiit; Marcińczak, Szymon; Van Ham, Maarten; Musterd; Sako (Ed.). Socio-Economic Segregation in European Capital Cities. East meets West (110−131).. Oxon and New York: Routledge.3.1.
Leetmaa, K.; Kährik, A.; Nuga, M.; Tammaru, T. (2014). Suburbanization in the Tallinn Metropolitan Area. In: Stanilov, Kiril; Sykora, Ludek (Ed.). CONFRONTING SUBURBANIZATION: URBAN DECENTRALIZATION IN POST-SOCIALIST CENTRAL AND EASTERN EUROPE (192−224).. Oxford: Wiley-Blackwell. (Studies in Urban and Social Change).3.1.
Tammaru, Tiit; Van Ham, Maarten; Leetmaa, Kadri; Kährik, Anneli, Kamenik, Kristiina (2013). Ethnic dimensions of suburbanisation in Estonia. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39 (5), 845−862.10.1080/1369183X.2013.756697.1.1.
Kährik, Anneli, Kõre, Jüri (2013). Estonia: Residualization of Social Housing and the New Programs.In Social Housing in transition Countries. In: Jozsef Hegedus, Martin Lux, Nora Teller (Ed.). Social Housing in Transition Countries (163−179). Routledge.3.1.
Kährik, A.; Leetmaa, K.; Tammaru, T. (2012). Residential decision-making and satisfaction among new suburbanites in the Tallinn urban region, Estonia. Cities, 29 (1), 49−58.10.1016/j.cities.2011.07.005.1.1.
Lux, Martin; Kährik, Anneli; Sunega, Peter (2012). Housing restitution and privatization: both catalysts and obstacles to the formation of private rental housing in the Czech Republic and Estonia. International Journal of Housing Policy, 12 (2), 137−158.1.2.
Kährik, A.; Tammaru, T. (2010). Soviet Prefabricated Panel Housing Estates: Areas of Continued Social Mix or Decline? The Case of Tallinn. Housing Studies, 25 (2), 201−219.1.1.
Kährik, A.; Tammaru, T. (2008). Population Composition in New Suburban Settlements of the Tallinn Metropolitan Area. Urban Studies, 45 (5), 1055−1078.1.1.
Kährik, A. (2006). Tackling social exclusion in European neighbourhoods: Experiences and lessons from the NEHOM project. GeoJournal, 67 (1), 9−25.10.1007/s10708-006-9004-5.1.2.
Kährik, A. (2006). Socio-spatial residential segregation in post-socialist cities: the case of Tallinn, Estonia. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.2.3.
Jauhiainen, J.S.; Kährik, A. (2005). Estonia. In: Van Kempen, R.; Vermeulen, M.; Baan, A. (Ed.). Urban Issues and Urban Policies in the New EU Countries (131−154).. Aldershot: Ashgate Publishing. (EURICUR Series).3.1.
Holt-Jensen, A.; Henu, E.; Kährik, A.; Liias, R. (Eds.) (2004). New ideas for neighbourhoods in Europe : handbook. Tallinn: TUT Press.4.2.
Kährik, A.; Lux, M.; Kõre, J.; Hendrikson, M.; Allsaar, I. (2004). Eluasemepoliitika üleminekuriikides. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis.6.7.
Ruoppila, S.; Kährik, A. (2003). Socio-economic residental differentiation in post-socialist Tallinn. Journal of Housing and the Built Environment, 18 (1), 49−73.1.2.
Kährik, A.; Kõre, J.; Hendrikson, M.; Allsaar, I. (2003). From a state controlled to a laissez faire housing system. In: Lux, M. (Ed.). Housing Policy: an End or a New Beginning? (183−242).. Budapest: Open Society Institute.3.2.
Kährik, A.; Kõre, J.; Hendrikson, M.; Allsaar, I. (2003). From a State Controlled to a Laissez Faire Housing System. Local Government and Housing in Estonia. In: Lux, M. (Ed.). Housing Policy: an End or a New Beginning? (183−242). Budapest: Open Society Institute.3.2.
Kährik, A.; Tiit, E.-M.; Kõre, J; Ruoppila, S. (2003). Access to Housing for Vulnerable Groups in Estonia. Tallinn: PRAXIS Center for Policy Studies.3.3.
Kährik, A. (2002). Changing social divisions in the housing market of Tallinn, Estonia. Housing, Theory and Society, 19 (1), 48−56.1.2.
  • Leitud 14 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Ajalooliste linnapiirkondade elanike naabruskonna tunnetus: Tartu linna Ees-Karlova ja Vana-Tammelinna asumite näideOjasoo, EderimagistrikraadAnneli KährikKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut
Eeslinnalise elukohavaliku mitmekesisus: Tartu linnaregiooni uusasumite ja suvilaalade näitelOrg, AnettemagistrikraadKadri Leetmaa; Anneli KährikKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Elanike rahulolu elukeskkonnaga TartusBalin, LiisimagistrikraadAnneli KährikJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Etniline segregatsioon Tartu linnaruumis aastal 2000 ja ränne seda mõjutava tegurinaKersti Kõivikmagistrikraad (teaduskraad)Anneli KährikKaitstud2003Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Etniline segregatsioon Tartu linnaruumis aastal 2000 ja ränne seda mõjutava tegurinaKersti Kõivikmagistrikraad (teaduskraad)Anneli KährikKaitstud2003Tartu Ülikool
Jaamamõisa linnaosa muutused TartusPlato, KerlimagistrikraadAnneli KährikJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Linnaelanike turvalisuse tunnetusReest, NeememagistrikraadAnneli KährikJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Muutused Tallinna naabruskondade sotsiaalmajanduslikus koosseisus aastatel 2000-2011Kangur, KarinmagistrikraadAnneli KährikKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Naabruskondade reputatsiooni kujunemineTamm, HelinmagistrikraadAnneli KährikKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Noorte leibkondade elukohavalikud siselinna muutuste põhjustajana Tartu linna näitelKadarik, KatimagistrikraadAnneli KährikKaitstud2012Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Spatial and social integration of Eastern European immigrants in SwedenKadarik, KatidoktorikraadJohn Östh; Anneli Kährik; Roger AnderssonJuhendamiselUppsala Ülikool
Tallinna elamufondi füüsiline regeneratsioon ja seosed sotsiaalsete muutustega naabruskondadesPadrik, JaanusmagistrikraadAnneli KährikKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
The implications of public and private sector led urban regeneration projects for socially disadvantaged neighbourhoodsPastak, IngmardoktorikraadAnneli Kährik; Tiit TammaruJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Tööstusalade ümberkujundamine ja selle roll linnaosa arengus Põhja-Tallinna näitelPastak, IngmarmagistrikraadAnneli KährikKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond