Ene Kõresaar

5.01.1971
737 5214
ene.koresaar@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.08.2018    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, etnoloogia dotsent (1,00)
05.08.2017–27.08.2017    Universidade de São Paulo, Külalisprofessor (1,00)
01.09.2016–31.12.2016    Helsinki Collegium for Advanced Studies, Kone Foundation Fellow (1,00)
01.01.2016–31.08.2017    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, etnoloogia ja folkloristika programmijuht
01.09.2013–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, etnoloogia dotsent (1,00)
01.09.2013–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, etnoloogia ja folkloristika programmijuht
01.09.2011–31.08.2013    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut, kultuurikommunikatsiooni vanemteadur (1,00)
01.01.2010–31.08.2011    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut, vanemteadur (1,00)
14.10.2008–31.12.2009    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, vanemteadur (1,00)
01.02.2007–31.01.2012    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, etnoloogia dotsent (1,00)
01.09.2005–31.01.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, etnoloogia erakorraline vanemteadur (0,20)
01.09.2005–31.01.2007    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, erakorraline vanemteadur (0,80)
2005–2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Etnoloogia osakond, Erakorraline vanemteadur (0,20)
2005–2007    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut, Ajakirjanduse õppetool, Erakorraline vanemteadur (0,80)
01.02.2002–31.01.2006    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, etnoloogia lektor (1,00)
1998–2005    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Etnoloogia osakond, Lektor (1,00)
1995–1998    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Assistent (0,50)
01.01.1994–31.12.1995    avalike suhete spetsialist, Tartu Ülikool, teabetalitus
 
 
Haridustee
1999–1999    välisüliõpilane (doktoriõpe), Münsteri Ülikool (Seminar für Volkskunde/Europäische Ethnologie);
1997–2004    doktoriõpe, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo osakond
1996–1997    välisüliõpilane, Baseli Ülikooli (Seminar für Volkskunde; Seminar für Ethnologie)
1994–1996    magistriõpe, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo osakond
1989–1994    ajaloolane, etnoloog, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo osakond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    SA R-arhiiv nõukogu liige
2014−...    Kolleegiumi liige Graduiertenkolleg "Grenzräume in der Ostseeregion: Der Wandel kultureller und mentaler Grenzen im Ostseeraum" (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald)
2014−...    TÜ Ajaloo, kirjandus- ja kultuuriteaduste magistrikooli nõukogu liige
2013−...    TÜ etnoloogia ja folkloristika magistriprogrammi juht
2012−...    Tartu Ülikooli Kirjastuse raamatusarja "Politics and Society in the Baltic Sea Region" toimetuskolleegiumi liige
2009−...    SIEF Working Group Historical Approaches in Cultural Analysis liige
2008−...    Teadusväljaande Daugavpils Universitates Mutvardu vestures centra gadagramata toimetuskolleegiumi liige
2008−...    TÜ etnoloogia ja folkloristika magistriõppe õppekava programminõukogu liige
2008−...    TÜ Kultuuriteaduste ja kunstide instituudi nõukogu liige
2006−...    TÜ AÜ kultuurikorralduse õppekava programminõukogu liige
2000−...    Societé International d’Ethnologie et Folklore liige;
1998−...    Ühenduse "Eesti Elulood" liige ja juhatuse liige;
2017−2021    Eesti asendusliige COST Action CA16213 'New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent'
2015−2015    Doktoritöö kaitsmise komisjoni liige, VU University of Amsterdam (Inge Melchior "Guardians of Living History: The Persistence of the Past in Post-Soviet Estonia", Oct 19, 2015)
2014−2014    Doktoritöö oponent, Kesk-Euroopa Ülikool (Uku Lember "Silenced Ethnicity: Russian-Estonian Intermarriages in Soviet Estonia (Oral History)")
2014−2017    Eesti töögrupi juht, Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) project Social PracticE Cultural Trauma and REestablishing Solid Sovereignties (SPeCTRess)
2013−2017    Eesti asendusliige, ISCH COST Action IS1203 In search of transcultural memory in Europe (ISTME)
2013−2013    ekspert Sociology / Social Anthropology, Latvian Science Council
2013−2013    ekspert Communication Science/Communication Theory, Latvian Science Council
2011−2011    Eesti Teadusfondi kultuuriuuringute ekspert
2011−2011    Eesti Teaduste Akadeemia TalveAkadeemia konkursi komisjoni liige
2007−2008    Tartu Ülikooli Kultuuri- ja kommunikatsiooniteaduste keskuse nõukogu liige
2006−2009    Eesti Rahva Muuseumi nõukogu liige
2005−2016    International Society of Folk Narrative Research
2004−2008    Nordic and East/Central European Network of Qualitative Social Research (NECEN) liige;
2004−2007    TÜ Nõukogude Perioodi Ajaloo uurimise Keskuse nõukogu liige
2004−2010    väljaande Studia ethnologica et folkloristica Tartuensia kaastoimetaja
2004−2010    International Oral History Association liige;
2004−2007    Balti antropoloogide ühenduse liige;
2003−2013    Õpetatud Eesti Seltsi liige;
2000−2007    TÜ Ajaloo osakonna nõukogu liige
1997−2009    Deutsche Gesellschaft für Volkskunde välisliige;
 
 
Loometöö
-;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
01.10.2004-08.08.2005 sünnitus- ja lapsehoolduspuhkusel;
11.01.2010-01.06.2011 - sünnitus- ja lapsehoolduspuhkusel;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Ene Kõresaar, Eesti Teaduste Akadeemia uliopilaste teadustööde konkursil kolmanda preemia saanud uurimuse juhendaja: Laura Jamsja, "„Naiste mälumaastikud Jõhvis: sooline vaade postsotsialistlikule linnale”.
2014, Ene Kõresaar, Tartu Ülikooli aumärk
2009, Ene Kõresaar, Ajakirja Keel & Kirjandus 51. aastakäigu (2008) auhind artikli "Nostalgia ja selle puudumine eestlaste mälukultuuris. Eluloouurija vaatepunkt'
2007, Ene Kõresaar, Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilaste teadustööde konkursil teise preemia saanud uurimuse juhendaja: Kristi Grünbergi bakalaureusetöö "Nõuka-diskursus 21. sajandi mäluprotsessides Eestis"
2007, Ene Kõresaar, Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilaste teadustööde konkursil teise preemia saanud uurimuse juhendaja : Kärt Metsoja "Kinkimine ja suhetevõrgustikud patsiendi-arsti suhetes sotsialistlikus ja postsotsialistlikus Eestis"
2007, Ene Kõresaar, Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil diplomiga äramärgitud bakalaureusetöö juhendaja: Kristi Grünberg "Nõuka-diskursus 21. sajandi mäluprotsessides Eestis Andrus Kivirähki/Taago Tubina lavastuse "Helesinine vagun" (2003) näite"
2007, Ene Kõresaar, DAAD uurimisstipendium (Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam)
2006, Ene Kõresaar, Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil diplomiga äramärgitud bakalaureusetöö juhendaja: Marleen Nõmmela bakalaureusetöö "Gustav Ränga välitööd 1926-1929: etnograafiliste allikate analüüs" (2006)
1995, Ene Kõresaar, Eesti TA esimene preemia üliõpilaste teadustööde konkursil
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; PÕHISUUND: eluloouurimine, biograafiline meetod, autobiograafiline ja kollektiivne mälu, sotsialismi ja postsotsialismi uuringud, Teise maailmasõja mäletamine, Oral History, esemeuurimine, Eesti etnoloogia ajalugu
 
 
Lisainfo
-

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2018
3.1.
2017
4.1.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
4.1.
2016
5.2.
2016
3.2.
2015
3.2.
2015
1.1.
2014
4.1.
2014
6.6.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
4.1.
2010
4.2.
2010
6.6.
2010
6.7.
2010
1.2.
2009
3.1.
2009
4.1.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.7.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.3.
2008
4.1.
2008
4.2.
2008
6.2.
2008
1.1.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
3.3.
2007
3.4.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.7.
2007
1.3.
2006
1.3.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
6.6.
2006
2.2.
2005
3.2.
2005
3.3.
2005
4.2.
2005
5.2.
2005
1.2.
2004
2.3.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
4.1.
2004
4.2.
2004
1.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
4.1.
2003
4.1.
2003
4.2.
2003
4.2.
2003
5.2.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
6.7.
2003
3.2.
2002
6.1.
2002
1.1.
2001
3.2.
2001
3.5.
2001
4.2.
2001
4.2.
2001
4.2.
2001
5.2.
2001
3.2.
2000
3.5.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
1.2.
1999
2.2.
1999
3.2.
1999
5.2.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
1.2.
1998
1.2.
1995
1.2.
1995

Ene Kõresaar

5.01.1971
737 5214
ene.koresaar@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.08.2018    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Cultural Research and Arts, Associate Professor of Ethnology (1,00)
05.08.2017–27.08.2017    University of São Paulo, Visiting Professor (1,00)
01.09.2016–31.12.2016    Helsinki Collegium for Advanced Studies, Kone Foundation Fellow (1,00)
01.01.2016–31.08.2017    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Cultural Research and Arts, Programme Director
01.09.2013–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Associate Professor of Ethnology (1,00)
01.09.2013–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Programme Director
01.09.2011–31.08.2013    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, The Institute of Journalism, Communication and Information Studies, Senior Research Fellow (1,00)
01.01.2010–31.08.2011    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, The Institute of Journalism, Communication and Information Studies, Senior Research Fellow (1,00)
14.10.2008–31.12.2009    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Department of Journalism and Communication, Senior Research Fellow (1,00)
01.02.2007–31.01.2012    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Associate Professor (1,00)
01.09.2005–31.01.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Senior Research Fellow extraordinarius (0,20)
01.09.2005–31.01.2007    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Department of Journalism and Communication, Senior Research Fellow extraordinarius (0,80)
2005–2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Department of Ethnology, Extraordinary Senior Researcher (0,20)
2005–2007    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, The Institute of Journalism, Communication and Information Studies, Chair of Journalism, Extraordinary Senior Researcher (0,80)
01.02.2002–31.01.2006    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Lecturer (1,00)
1998–2005    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Department of Ethnology, Lecturer (1,00)
1995–1998    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Assistant (0,50)
01.01.1994–31.12.1995    Other staff
 
 
Education
1999–1999    doctoral studies, Münster University (Volkskunde / Europäische Ethnologie);
1997–2004    doctoral studies in ethnology, Tartu University
1996–1997    postgraduate studies, Basel University (Seminar für Volkskunde; Seminar für Ethnologie);
1994–1996    postgraduate studies (MA) in ethnology; Tartu University;
1989–1994    Department of History, Tartu University (history, ethnology)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
2014−...    Board member, Graduiertenkolleg "Grenzräume in der Ostseeregion: Der Wandel kultureller und mentaler Grenzen im Ostseeraum" (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald)
2014−...    Master's School in History, Literary Studies and Cultural Research of the University of Tartu, member of the board
2013−...    Programme director, MA programme in Ethnology and Folklore Studies, University of Tartu
2012−...    member of the editorial board, the TUP book series "Politics and Society in the Baltic Sea Region"
2009−...    member of the SIEF Working Group Historical Approaches in Cultural Analysis
2008−...    Member of the editorial board of the Daugavpils Universitates Mutvardu vestures centra gadagramata [Yearbook of the Oral History Centre of the University of Daugavpils, Latvia]
2008−...    Tartu University, MA program of ethnology and folklore studies, member of the board
2008−...    Institute of Cultural Research and Fine Arts, member of the board
2006−...    University of Tartu, Open University, MA program of cultural management, member of the board
2000−...    Member of the Societé International d’Ethnologie et Folklore ;
1998−...    member of the board of the Estonian Life Histories Association
2017−2021    MC (Estonia) COST Action CA16213 'New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent'
2015−2015    Member of the Thesis Committee, VU University of Amsterdam (Inge Melchior "Guardians of Living History: The Persistence of the Past in Post-Soviet Estonia, Oct 19, 2015)
2014−2014    External Examiner (Uku Lember "Silenced Ethnicity: Russian-Estonian Intermarriages in Soviet Estonia (Oral History)"), Central European University, Budapest
2014−2017    Estonian Principal Investigator, Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) project Social PracticE Cultural Trauma and REestablishing Solid Sovereignties (SPeCTRess)
2013−2017    Estonian Substitute Member, ISCH COST Action IS1203 In search of transcultural memory in Europe (ISTME)
2013−2013    external reviewer Sociology / Social Anthropology, Latvian Science Council
2013−2013    external reviewer Communication Science/Communication Theory, Latvian Science Council
2011−2011    reviewer in the field of cultural research, Estonian Science Foundation
2011−2011    member of the student research contest evaluation committee of the Estonian Academy of Science
2007−2008    member of the board of the Research Centre of Culture and Communication, University of Tartu
2006−2009    member of the Board of the Estonian National Museum
2005−2016    member of the International Society of Folk Narrative Research
2004−2008    Member of the Nordic and East/Central European Network of Qualitative Social Research (NECEN);
2004−2007    member of the Board of the Centre for the Study of Soviet History, University of Tartu
2004−2010    co-editor of the series Studia ethnologica et folkloristica Tartuensia
2004−2010    member of the International Oral History Association;
2004−2007    member of the Baltic network of anthropologists
2003−2013    member of the Estonian Learned Society
2000−2007    member of the Board of the dept. of history, University of Tartu
1997−2009    member of the Deutsche Gesellschaft für Volkskunde;
 
 
Creative work
-;
 
 
Additional career information
01.10.2004-08.08.2005 maternity leave;
11.01.2010-01.06.2011 - maternity leave;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Ene Kõresaar, Supervisor of the MA thesis of Laura Jamsja, "Women's Mnemonic Landscapes: A Gender Perspective on a Post-socialist City" awarded by the Estonian Academy of Science
2014, Ene Kõresaar, Badge of Distinction of the University of Tartu
2009, Ene Kõresaar, Award of the Journal Keel & Kirjandus for the article 'Nostalgia and Its Absence in Estonian Remembrance Culture. The View of a Biography Researcher (Vol. 51)
2007, Ene Kõresaar, Supervisor of the BA thesis (Kristi Grünberg "The late soviet time discourse in the Estonian 21st century memory processes" awarded by the Acedmy of Sciences
2007, Ene Kõresaar, Supervisor of the BA thesis (Kärt Metsoja "Gift giving and deficiency-network in patient-doctor relationship in Soviet and post-Soviet Estonia"
2007, Ene Kõresaar, Supervisor of the BA thesis (Kristi Grünberg "The late soviet time discourse in the Estonian 21st century memory processes" awarded with the diploma in the national students' research competition
2007, Ene Kõresaar, DAAD (German Academic Exchange) research grant (Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam)
2006, Ene Kõresaar, Supervisor of the BA thesis (Marleen Nõmmela Fieldwork of Gustav Ränk between 1926–1929. An analysis of ethnographic sources" (2006) awarded by the Estonian Academy of Science.
1995, Ene Kõresaar, the Award of the Academy of Sciences of Estonia for the diploma thesis
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; SPECIALITY: biographical research, autobiographical and collective memory (memory studies), post/socialism studies, memory of WWII, oral history, material culture studies, history of Estonian ethnology
 
 
Additional information
-

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2018
3.1.
2017
4.1.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
4.1.
2016
5.2.
2016
3.2.
2015
3.2.
2015
1.1.
2014
4.1.
2014
6.6.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
4.1.
2010
4.2.
2010
6.6.
2010
6.7.
2010
1.2.
2009
3.1.
2009
4.1.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.7.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.3.
2008
4.1.
2008
4.2.
2008
6.2.
2008
1.1.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
3.3.
2007
3.4.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.7.
2007
1.3.
2006
1.3.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
6.6.
2006
2.2.
2005
3.2.
2005
3.3.
2005
4.2.
2005
5.2.
2005
1.2.
2004
2.3.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
4.1.
2004
4.2.
2004
1.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
4.1.
2003
4.1.
2003
4.2.
2003
4.2.
2003
5.2.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
6.7.
2003
3.2.
2002
6.1.
2002
1.1.
2001
3.2.
2001
3.5.
2001
4.2.
2001
4.2.
2001
4.2.
2001
5.2.
2001
3.2.
2000
3.5.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
1.2.
1999
2.2.
1999
3.2.
1999
5.2.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
1.2.
1998
1.2.
1995
1.2.
1995
  • Leitud 10 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0182553s03Argikultuuri diskursus ja kultuuride dialoog01.01.200331.12.2007Ülo ValkTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond243 912,43 EUR
SFSF0180157s08Identiteedipoliitika dünaamilised perspektiivid – dialoogi ja konflikti analüüs01.01.200831.12.2013Art LeeteTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond249 010,92 EUR
MUUSFLKU15130Identiteetide paljusus ja mälu komplitseeritus01.10.201531.12.2017Ene KõresaarTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut; Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut25 000,00 EUR
SFSF0180002s07Kultuurikommunikatsiooni komplekssus ja kultuuriuurimise metodoloogilised väljakutsed01.01.200731.12.2012Halliki Harro-LoitTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond319 294,75 EUR
MUUSFLKUARENG2Kultuuriline mäletamine ja sotsiaalsed muutused01.01.201431.12.2014Art LeeteTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut20 000,00 EUR
IUTIUT34-32Kultuuripärand kui ühiskondlik-kultuuriline ressurss ja probleemne valdkond01.01.201531.12.2020Kristin KuutmaTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut192 000,00 EUR
ETFETF6687Mälukohad ja mäletamise kultuurid 21. sajandi Eestis01.01.200631.12.2009Ene KõresaarTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond48 593,32 EUR
ETFETF8190Mälupraktikad: järjepidevused ja katkestused 20. sajandi mäletamises01.01.201031.12.2014Ene KõresaarTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond50 616,51 EUR
MUUMFLKU13183RSPeCTReSS - Kultuuritrauma ja suveräänsuse taasloome01.01.201431.12.2017Ene KõresaarTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut; Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut50 400,00 EUR
EKRMEKRM04-13Terminoloogilised ja allikakriitilised aspektid01.01.200431.12.2008Tiiu JaagoTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond39 625,20 EUR
  • Leitud 118 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kõresaar, Ene (2018). Memory of World War II and the Politics of Recognition: An Outline of the Post-1989 Mnemohistory of Estonian “Freedom-Fighters”. In: Laxar Fleischman, Amir Weiner (Ed.). War, Revolution, and Governance: the Baltic Countries in the Twentieth Century (xx−xx). Brighton, MA & London: Academic Studies Press [ilmumas].3.2.
Kõresaar, Ene (2017). Life story as cultural memory: making and mediating Baltic socialism since 1989. In: Kõresaar, Ene (Ed.). Baltic Socialism Remembered: Memory and Life Story Since 1989 (xx−xx). Routledge Taylor & Francis Ltd [ilmumas].3.1.
Kõresaar, Ene (2017). Baltic Socialism Remembered: Memory and Life Story since 1989. Routledge Taylor & Francis Ltd [ilmumas].4.1.
Kõresaar, Ene (2016). Life story as cultural memory: making and mediating Baltic socialism since 1989. Journal of Baltic Studies, 47 (4), 1−19.10.1080/01629778.2016.1248675.1.1.
Kõresaar, Ene; Jõesalu, Kirsti (2016). Post-Soviet memories and ‘memory shifts’ in Estonia. Oral History, 47, 47−58.1.2.
Kõresaar, Ene; Jõesalu, Kirsti (2016). Estonian memory culture since the post-communist turn: conceptualizing change through the lens of generation. In: Raili Nugin, Anu Kannike, Maris Raudsepp (Ed.). Generations in Estonia: Contemporary Perspectives on Turbulent Times (128−156). Tartu: Tartu University Press. (Approaches to Culture Theory; 5).3.1.
Kõresaar, Ene (2016). Life Story as Cultural Memory: On the Role of the Textual Community in Post-1989 Memory Work. In: Kirsti Jõesalu & Anu Kannike (Ed.). Cultural Patterns and Life Stories (104−129). Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.3.2.
Kõresaar, Ene (2016). Baltic Socialism Remembered: Memory and Life Story Since 1989. A Special Issue of the Journal of Baltic Studies. Routledge.4.1.
Kõresaar, Ene (2016). 1989: elulookirjutus kui mälupoliitika. Elust elulooks, eluloost kultuurilooks. (25−25).Elust elulooks, eluloost kultuurilooks. Kevadkonverents 5. ja 6. mail 2016 Tartus.. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus.5.2.
Kõresaar, Ene; Anepaio, Terje (2015). Indiviidi rollist kodanikualgatuslikes mälestamispraktikates: stalinlike massirepressioonide komemoratsioon 21. sajandil. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat (58−85). Tartu: Eesti Rahva Muuseum.3.2.
Kõresaar, Ene (2015). Memory Filters in Life Narratives: On the Culture of Remembrance of the Second World War in Estonian Post-Soviet Life Stories. In: Tatjana Kuharenoka, Irina Novikova, Ivars Orehovs (Ed.). Atmiņa. Identitāte. Kultūra. Erinnerung. Identität. Kultur. Memory. Identity. Culture. (138−152).. LU Akadēmiskais apgāds: LU Akadēmiskais apgāds.3.2.
Kõresaar, Ene (2014). Concepts Around Selected Pasts: On ‘Mnemonic Turn’ in Cultural Research. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 57, 7−28.10.7592/FEJF2014.57.koresaar.1.1.
Heimo, Anne; Kõresaar, Ene; Latvala, Pauliina (2014). History Culture and Selected Pasts. Folklore, 57, 1−192.10.7592/FEJF2014.57.4.1.
Kõresaar, Ene (2014). Veteranide elulugudest ja sõjamälu ühisusest. Sirp. Eesti Kultuurileht (xx−xx).. 6.6.
Jõesalu, K.; Kõresaar, E. (2013). Continuity or Discontinuity: On the Dynamics of Remembering “Mature Socialism” in Estonian Post-Soviet Remembrance Culture. Journal of Baltic Studies, 44 (2), 177−203.10.1080/01629778.2013.775849.1.1.
Kõresaar, E.; Müür, K.; Kreegipuu, T. (2013). Journalistic commemoration of the Molotov-Ribbentrop Pact in Estonia 1989-2009. In: Halliki Harro-Loit; Katrin Kello (Ed.). The Curving Mirror of Time (93−114).. Tartu: Tartu University Press. (Approaches to Culture Theory Series; 2).3.1.
Jaago, Tiiu; Kõresaar, Ene (2012). (Re)constructing conflict and dialogue: Resistance and adaptation in Soviet Estonia from biographical and text analytical perspectives. Anthropology of History Yearbook / Rocznik Antropologii Historii, 2, 143−161.1.2.
Jõesalu, Kirsti; Kõresaar, Ene (2012). Working through mature Socialism: private and public in the Estonians' meaning-making of the Soviet past. In: Li Bennich-Björkman, Aili Aarelaid-Tart (Ed.). Baltic Biographies at Historical Crossroads (68−85). Routledge Taylor & Francis Ltd. (Routledge/ESA Studies in European Societies).3.1.
Kõresaar, Ene (2012). Nostalgia in the making: representing socialist habitus in Estonian journalistic discourse. Dynamics of Cultural Differences. The 32rd Nordic Conference of Ethnology and Folklore: 32nd Nordic Conference of Ethnology and Folkloristics; Bergen, Norway; June 18 - 21, 2012. University of Bergen, 113−114.5.2.
Kõresaar, Ene (2012). Esimene kord aina muutub, kui seda uuesti meenutatakse. Intervjuu Stephen Wolfe'ga. (5−5).. 6.3.
Jõesalu, K.; Kõresaar, E. (2011). Privaatne ja avalik nõukogude aja mõistmises ühe keskastmejuhi eluloo näitel. Methis. Studia humaniora Estonica, 7, 68−83.1.2.
Kõresaar, E. (2011). Boris Takk – The ambiguity of war in a post-soviet life story. In: Kõresaar, E. (Ed.). Soldiers of memory: World War II and its aftermath in Estonian post-Soviet life stories (343−363).. New York & Amsterdam: Rodopi . (On the Boundary of Two Worlds. Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics).3.1.
Kõresaar, E. (2011). Introduction. Remembrance cultures of World War II and the politics of recognition in post-soviet Estonia: biographical perspectives. In: Kõresaar, E. (Ed.). Soldiers of memory: World War II and its aftermath in Estonian post Soviet life stories (1−34).. New York, Amsterdam: Rodopi . (27).3.1.
Kõresaar, E. (2011). Märkmeid mälukultuuri muutumisest siirdeajal: Teine maailmasõda Eesti Ajaloomuuseumi püsiekspositsioonis 1980. aastate lõpul ja 1990. aastate algul. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat (66−91).. Eesti Rahva Muuseum.3.2.
Kõresaar, E. (2011). Soldiers of memory: World War II and its aftermath in Estonian post-Soviet life stories. New York, Amsterdam: Rodopi .4.1.
  • Leitud 18 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
1939. aasta sügise sündmuste tõlgendamine mälestusjutustustesLaar, KadrimagistrikraadEne Kõresaar; Kirsti JõesaluKaitstud2013Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Etnoloogia osakond
Between the Folk and Scholarship: Ethnological Practice in Estonia in the 1920s and 1930sMetslaid, MarleendoktorikraadEne Kõresaar; Kristin KuutmaKaitstud2016Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Defitsiit kui osa nõukogudeaegsest argielust Eesti NSV-s: fenomenoloogiline vaatepunkt Ruusmann, Reetmagistrikraad (teaduskraad)Ene KõresaarKaitstud2010Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut
Dynamics and tensions of remembrance in post-Soviet Estonia: Late socialism in the makingJõesalu, KirstidoktorikraadEne KõresaarKaitstud2017Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Eesti ajakirjandus geograafilise ja kultuuripildi avardajana 20. sajandi esimesel poolelSelart, EnedoktorikraadAnu Masso; Ene KõresaarJuhendamiselTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut
Eesti tippsportlane 1952-1964: mälestused ja identiteetAntons, KaarelmagistrikraadEne KõresaarJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Etnoloogia osakond
ENSV põllumajanduseliit 21. sajandi alguses: mälu-uurimuslik perspektiivGrünberg, KristidoktorikraadEne KõresaarJuhendamiselTartu Ülikool
Loomeisiku tegevus dialoogis ühiskonnagaKomissarov, EvedoktorikraadHalliki Harro-Loit; Ene KõresaarJuhendamiselTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Ühiskonnateaduste instituut
Läti naised Eestis: etniline identiteet ja kohanemineIlze ZagorskamagistrikraadEne KõresaarKaitstud2011Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Etnoloogia osakond
Lääne-Eesti pulmavaibad : etnograafiline aines, pedagoogiline ja loominguline aspektChristi Küttmagistrikraad (teaduskraad)Ene Kõresaar; Anu RaudKaitstud2005Eesti Kunstiakadeemia
Maaelu ideoloogiad ja praktikad Karula rahvuspargi ja sealsete elanike näitelJääts, Liisimagistrikraad (teaduskraad)Ene KõresaarKaitstud2010
Marie Underi salong: kultuurianalüütiline vaatepunkt Eesti haritlaste diskursustele ja sotsiaalsetele võrgustikele 20. sajandi teisel kümnendilRattus, Kristelmagistrikraad (teaduskraad)Elle Vunder; Ene KõresaarKaitstud2004Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Memory of the German occupation of Estonia 1941-1944: a comparative study of young people living in Estonia todayWilliams, Sophie Eleanor LloydmagistrikraadEne KõresaarKaitstud2009Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Balti õpingute keskus
Naiste mälumaastikud Jõhvis: sooline vaade postsotsialistlikule linnaleJamsja, LauramagistrikraadEne KõresaarKaitstud2016Tartu Ülikool
Politics of memory and journalism’s memory work: Changes of Commemoration Practices of the Molotov-Ribbentrop Pact in the Estonian and Russian Press 1989 – 2014Müür, KristiinamagistrikraadEne KõresaarKaitstud2015Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž
Sotsiaalsed suhted nõukogude tööelus: biograafilisi uurimusi argielust ENSV-sJõesalu, Kirstimagistrikraad (teaduskraad)Ene KõresaarKaitstud2004Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Suhtlemine läbi raudse eesriide. 1944. aasta pagulaste kontaktid kodumaaga Ameerika ja Kanada eestlaste näitelAaresild, AnnmagistrikraadEne KõresaarKaitstud2015Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Etnoloogia osakond
Tööelu ja sotsiaalsed suhted Eesti NSV-s Viru hotelli personali näitelMerlin TiitmagistrikraadKirsti Jõesalu; Ene KõresaarJuhendamiselTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut