Kaili Müürisep

2.04.1972
kaili.muurisep@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.12.2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia teadur (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia teadur (1,00)
01.09.2012–31.08.2015    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia vanemteadur (1,00)
01.01.2011–31.12.2013    lapsehoolduspuhkus
01.09.2007–31.08.2012    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia vanemteadur (1,00)
01.09.2004–31.08.2007    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia teadur (1,00)
01.01.2004–31.12.2004    TÜ arvutiteaduse instituut, lektor, teadur
01.01.2002–31.12.2002    lapsehoolduspuhkus
01.01.2001–31.12.2003    TTÜ Küberneetika Instituut, erakorraline vanemteadur (järeldoktor)
01.01.2000–31.12.2000    Tartu ülikool, arvutiteaduse instituut, lektor
 
 
Haridustee
1996-2000 Tartu Ülikool, matemaatikateaduskond, PhD (informaatika)
1990-1996 Tartu Ülikool, matemaatikateaduskond, BSc (informaatika), MSc (informaatika)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−2013    Konverentsi "The 12th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories" programmkomitee liige
2012−2012    Konverentsi "The 11th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories" programmkomitee liige
2011−2011    Konverentsi "The Tenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories" programmkomitee liige
2011−2013    Põhja-Euroopa Keeletehnoloogia Assotsiatsiooni juhtkomitee liige
2011−2012    Riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia" juhtkomitee liige
2010−2010    Konverentsi "The Ninth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories" programmkomitee liige
2009−2009    Põhjamaade arvutuslingvistikaalase konverentsi NODALIDA 2009 programmkomitee liige
2006−2010    Riikliku programmi „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)” juhtkomitee liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.6. Arvutiteadused; PÕHISUUND: Loomuliku keele automaatne analüüs, eelkõige eesti keele automaatne süntaktiline analüüs ning sellega lähedalt seonduv: tekstikorpuste märgendamine ja nimisõnafraaside automaatne leidmine, samuti uurimistöö eesti keele automaatse sisukokkuvõtete genereerija loomiseks.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.4.
2016
1.2.
2014
3.1.
2014
3.4.
2014
3.4.
2013
1.2.
2012
2.2.
2012
4.2.
2011
4.2.
2010
3.1.
2009
3.1.
2008
3.4.
2006
3.4.
2005
3.4.
2004
1.2.
2003
3.1.
1999

Kaili Müürisep

2.04.1972
kaili.muurisep@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.12.2017    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Computer Science, Research Fellow in Language Technology (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Research Fellow in Language Technology (1,00)
01.09.2012–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Senior Research Fellow in Language Technology (1,00)
01.01.2011–31.12.2013    maternity leave
01.09.2007–31.08.2012    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Senior Research Fellow in Speech Technology (1,00)
01.09.2004–31.08.2007    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Research Fellow (1,00)
01.01.2004–31.12.2004    University of Tartu, Institute of Computer Science, lecturer, researcher
01.01.2002–31.12.2002    maternity leave
01.01.2001–31.12.2003    Tallinn University of Technology, Institute of Cybernetics, senior reseacher (postdoc)
01.01.2000–31.12.2000    University of Tartu, Institute of Computer Science, lecturer
 
 
Education
1996-2000 University of Tartu, Faculty of Mathematics, PhD (computer science)
1990-1996 University of Tartu, Faculty of Mathematics, BSc (computer science), MSc (computer science)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−2013    Member of program committee for the 12th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories
2012−2012    Member of program committee for the 11th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories
2011−2011    Member of program committee for the Tenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories
2011−2013    Member of executive commitee of Northern European Association for Language technology
2011−2012    National Programme for Estonian Language technology, member of steering committee
2010−2010    Member of program committee for the Ninth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories
2009−2009    Member of program committee for Nordic Conference on Computational Linguistics NODALIDA 2009
2006−2010    National Programme for Estonian Language Technology, member of steering committee

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences; SPECIALITY: Processing of natural language, mainly parsing of Estonian, and its applications: annotating text corpora and detection of noun phrases, development of automatic summarizer for Estonian
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.4.
2016
1.2.
2014
3.1.
2014
3.4.
2014
3.4.
2013
1.2.
2012
2.2.
2012
4.2.
2011
4.2.
2010
3.1.
2009
3.1.
2008
3.4.
2006
3.4.
2005
3.4.
2004
1.2.
2003
3.1.
1999
  • Leitud 9 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
IUTIUT20-56Eesti keele arvutimudelid01.01.201431.12.2019Heiki-Jaan KaalepTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Arvutiteaduse instituut513 600,00 EUR
SFSF0182541s03Eesti keele arvutimudelid ja keeleressursid: teoreetilised ja rakenduslikud aspektid.01.01.200331.12.2007Haldur ÕimTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond335 996,32 EUR
EKKTTEKKTT09-67Eesti keele sõltuvusgrammatika arendamine ja osaliselt mittekorrektse eestikeelse teksti morfoloogiline ühestamine ja süntaktiline analüüs01.01.200931.12.2010Tiit RoosmaaTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond55 710,50 EUR
SFSF0180078s08Loomulike keelte arvutitöötluse formalismide ja efektiivsete algoritmide väljatöötamine ning eesti keelele rakendamine01.01.200831.12.2013Mare KoitTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond625 121,65 EUR
EKKTTEKKTT09-66Nutika süvaveebi- ja veebiressursse kombineeriva infootsisüsteemi prototüüp01.01.200931.12.2010Peep KüngasTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond75 239,35 EUR
MUUG4705 (ETF4705)Ontoloogiate disaini ja ontoloogiapõhise otsingu meetodid01.01.200131.12.2002Hele-Mai HaavTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut3 834,70 EUR
EKTEKT67Sihipärane süntaks korpuste jaoks01.01.201531.12.2017Kadri MuischnekTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Arvutiteaduse instituut151 235,00 EUR
EKRMEKRM04-12Süntaksianalüüsil põhinev keeletarkvara ning selle arendamiseks vajalikud keeleressursid01.01.200431.12.2005Tiit RoosmaaTartu Ülikool32 722,76 EUR
EKTEKT7Vahendid teksti mitmekihiliseks märgendamiseks (rakendatuna Koondkorpusele)01.01.201131.12.2014Kadri MuischnekTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond355 500,00 EUR
  • Leitud 39 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili (2017). Eesti keele sõltuvuspuude pank ja selle keeleteoreetilised lähted. Emakeele Seltsi aastaraamat, 62, 122.145.10.3176/esa62.04.1.1.
Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Puolakainen, Tiina (2016). Estonian Dependency Treebank: from Constraint Grammar tagset to Universal Dependencies. Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016): Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), Portorož, Slovenia, May 23-28, 2016. Ed. Nicoletta Calzolari (Conference Chair), Khalid Choukri, Thierry Declerck, Sara Goggi, Marko Grobelnik, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Hélène Mazo, Asunción Moreno, Jan Odijk, Stelios Piperidis. ELRA, 1558−1565.3.4.
Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Puolakainen, Tiina (2014). Ühendverbid eesti keele pindsüntaktilises analüüsis. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 10, 227−240.10.5128/erya.v0i10.264.1.2.
Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Puolakainen, Tiina (2014). Dependency Parsing of Estonian: Statistical and Rule-based Approaches. Human Language Technologies – The Baltic Perspective: the Sixth International Conference “Human Language Technologies – The Baltic Perspective”, Kaunas, Leedu, 26–27 September 2014. Ed. Andrius Utka, Gintarė Grigonytė, Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita Vaičenonienė. Amsterdam: IOS Press, 111−118. ( Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; 268).10.3233/978-1-61499-442-8-111.3.1.
Muischnek, Kadri;Müürisep, Kaili; Puolakainen, Tiina; Aedmaa, Eleri; Kirt, Riin; Särg, Dage (2014). Estonian Dependency Treebank and its annotation scheme. In: Verena Henrich, Erhard Hinrichs, Daniël de Kok, Petya Osenova, Adam Przepiórkowski (Ed.). Proceedings of the Thirteenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT13) (285−291).. Tübingen, Saksamaa: University of Tübingen.3.4.
Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Puolakainen, Tiina (2013). Estonian particle verbs and their syntactic analysis. Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics: 6Th Language & Technology Conference Proceedings. December 7-9, Poznan, Poland. Ed. Zygmunt Vetulani and Hans Uszkoreit. Poznan: Adam Mickiewicz University, 338−342.3.4.
Muischnek, Kadri; Fišel, Mark; Kaalep, Heiki-Jaan; Koit, Mare; Müürisep, Kaili; Orav, Heili; Vare, Kadri; Õim, Haldur (2012). Arvutilingvistika ja keeletehnoloogia Tartu Ülikoolis. Erelt, Mati; Mäearu, Sirje (Toim.). Emakeele Seltsi Aastaraamat (66−102).. Tallinn: TA Kirjastus.1.2.
Liin, Krista; Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Vider, Kadri (2012). Eesti keel digiajastul = The Estonian language in the digital age. Heidelberg [etc.]: Springer.2.2.
Bick, Eckhard; Hagen, Kristin; Müürisep, Kaili; Trosterud, Trond (2011). Constraint Grammar Applications. Proceedings of the NODALIDA 2011 workshop. Tartu: Tartu University Library.4.2.
Müürisep, Kaili (2011). Languages in the European Information Society – Estonian. Berlin: META-NET DFKI Projektbüro Berlin.6.4.
Dickinson, M.; Müürisep, K.; Passarotti, M. (2010). Proceedings of the ninth international workshop on treebanks and linguistic theories. Tartu: Northern European Association for Language Technology (NEALT).4.2.
Müürisep, K.; Nigol, H. (2009). Shallow parsing of transcribed speech of Estonian and disfluency detection. In: Vetulani, Z.; Uszkoreit, H. (Ed.). Human Language Technology. Challenges of Information Society (165−177).. Springer-Verlag. (Lecture Notes in Artificial Intelligence).3.1.
Lindström, L.; Müürisep, K. (2009). Parsing corpus of Estonian dialects. Proceedings of the NODALIDA 2009 workshop Constraint Grammar and robust parsing, 8: NODALIDA 2009 workshop Constraint Grammar and robust parsing, Odense, Taani; 14.05.2009. Ed. Bick, E.; Hagen, K.; Müürisep, K.; Trosterud, T. Tartu: Tartu University Library,. (NEALT Proceedings Series).3.4.
Müürisep, K.; Nigol, H. (2008). Where Do Parsing Errors Come From: The Case of Spoken Estonian. In: Sojka, P.; Horak, A.; Kopecek, I.; Karel, P. (Ed.). Text, Speech and Dialogue (161−168).. Springer-Verlag. (Lecture Notes in Computer Science).10.1007/978-3-540-87391-4_22.3.1.
Müürisep, K.; Orav, H.; Õim, H.; Vider, K.; Kahusk, N.; Taremaa, P. (2008). From Syntax Trees in Estonian to Frame Semantics. The Third Baltic Conference on Human Language Technologies Procedings: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies; Kaunas, Lithuania; 4-5. okt. 2007. Ed. Cermak, F.; Marcinkeviciene, R.; Rimkute, E.; Zabarskaite, J. Vilnius: Vytautas Magnus University, Institute of the Lithuanian Language, 211−218.3.4.
Müürisep, K.; Nigol, H. (2008). Towards Better Parsing of Spoken Estonian. The Third Baltic Conference on Human Language Technologies. Proceedings: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies, Kaunas, Lithuania, October 4-5, 2007. Ed. Čermak, F.; Marcinkevičiene, R.; Rimkute, E.; Zabarskaite, J. Vilnius: Vytautas Magnus University, Institute of the Lithuanian Language, 205−210.3.4.
Müürisep, K.; Nigol, H. (2008). Suulise eesti keele süntaktiliselt märgendatud korpusest. VII rakenduslingvistika kevadkonverents, Keeleteaduse ainestikud ja andmekogude kasutamine.Teesid: VII rakenduslingvistika kevadkonverents, Keeleteaduse ainestikud ja andmekogude kasutamine. 24.–25. aprill 2008, Tallinn. Tallinn, 25.5.2.
Müürisep, K.; Nigol, H. (2007). Disfluency Detection and Parsing of Transcribed Speech of Estonian. Proceedings of 3rd Language & Technology Conference Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics: 3rd Language & Technology Conference Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Ed. Zygmunt Vetulani. Poznan, Poland: Wydawnictwo Poznanskie Sp. z o. o. with co-operation of Fundacja Uniwersitetu im. A. Mickiewicza, 483−487.3.4.
Müürisep, K.; Orav, H.; Õim, H.; Taremaa, P.; Vider, K.; Kahusk, N. (2007). From Syntax Trees in Estonian to Frame Semantics. The Third Baltic Conference on Human Language Technologies 2007: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies, Kaunas October 4-5, 2007. Kaunas: Kaunas Vytautas Magnus University, 32−33.5.2.
Müürisep, K.; Nigol, H. (2007). Towards Better Parsing of Spoken Estonian. The Third Baltic Conference on Human Language Technologies 2007: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies, Kaunas October 4-5, 2007. Kaunas: Kaunas Vytautas Magnus University, 34−34.5.2.
Müürisep, K.; Nigol, H.; Uibo, H. (2006). Eesti suulise keele korpuse automaatne pindsüntaktiline analüüs. Koit, M.; Pajusalu, R.; Õim, H. (Toim.). Keel ja arvuti (72−84).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised; 6).3.2.
Müürisep, K. (2006). Eestikeelsete tekstide sisukokkuvõtjast EstSum. Koit, M.; Pajusalu, R.; Õim, H. (Toim.). Keel ja arvuti (115−125).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised; 6).3.2.
Müürisep, Kaili; Uibo, Heli (2006). Shallow Parsing of Spoken Estonian Using Constraint Grammar. Treebanking for Discourse and Speech. Proceedings of NODALIDA-2005 special session on treebanking: NODALIDA-2005 special session on treebanking, Joensuu, 2005. Ed. Peter Juel Henrichsen, Peter Rossen Skadhauge. Frederiksberg, Denmark: Samfundslitteratur, 105−118. (Copenhagen Studies in Language; 32).3.4.
Müürisep, K.; Bick, E.; Uibo, H. (2005). Arborest - a Growing Treebank of Estonian. In: Holmboe, H. (Ed.). Nordisk Sprogteknologi 2004. Nordic Language Technology. Årbog for Nordisk Sprogteknologisk Forskningsprogram 2000-2004 (125−142).. Kopenhagen: Museum Tusculanums forlag. (Nordisk Sprogteknologi; 4).3.2.
Müürisep, K.; Muischnek, K.; Puolakainen, T. (2005). Adpositions in Estonian Computational Syntax. 2nd ACL-SIGSEM Workshop on the Linguistic Dimensions of Prepositions and their Use in Computational Linguistics Formalisms and Applications; Colchester, UK; 19.-21.04.2005. Colchester: University of Essex, 2−9.3.4.
  • Leitud 8 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Attempto Controlled English as a Semantic Web LanguageKaljurand, KaareldoktorikraadNorbert E. Fuchs; Kaili MüürisepKaitstud2008Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut
Automaatne terminite tuvastamine.Kaljurand, KaarelmagistrikraadKaili MüürisepKaitstud2002Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut
Dependenzanalyse des Estnischen und DeutschenMargeth BöhlandmagistrikraadKaili MüürisepKaitstud2005Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Eestikeelse kirjakeele normile mittevastava teksti osaline süntaktiline analüüs eesmärgiga ekstraheerida infoüksusiDage SärgdoktorikraadKadri Muischnek; Kaili MüürisepJuhendamiselTartu Ülikool
Eestikeelsete tekstide morfoloogiline ühestamineKajaste, KadrimagistrikraadKaili MüürisepKaitstud2009Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut
Knowledge-poor Anaphora Resolution System for EstonianMutso, PilleriinmagistrikraadKaili MüürisepKaitstud2008Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Keeletehnoloogia õppetool
Nimisõnalise täiendi ja määruse eristamine statistiliste meetoditegaKaljuvee, AivimagistrikraadKaili MüürisepKaitstud2008Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Keeletehnoloogia õppetool
Reeglipõhine komavigade tuvastaja eestikeelsetele tekstideleLiin, KristamagistrikraadKaili Müürisep; Heli UiboKaitstud2008Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Keeletehnoloogia õppetool