Kaili Müürisep

2.04.1972
kaili.muurisep@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.12.2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia teadur (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia teadur (1,00)
01.09.2012–31.08.2015    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia vanemteadur (1,00)
01.01.2011–31.12.2013    lapsehoolduspuhkus
01.09.2007–31.08.2012    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia vanemteadur (1,00)
01.09.2004–31.08.2007    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia teadur (1,00)
01.01.2004–31.12.2004    TÜ arvutiteaduse instituut, lektor, teadur
01.01.2002–31.12.2002    lapsehoolduspuhkus
01.01.2001–31.12.2003    TTÜ Küberneetika Instituut, erakorraline vanemteadur (järeldoktor)
01.01.2000–31.12.2000    Tartu ülikool, arvutiteaduse instituut, lektor
 
 
Haridustee
1996-2000 Tartu Ülikool, matemaatikateaduskond, PhD (informaatika)
1990-1996 Tartu Ülikool, matemaatikateaduskond, BSc (informaatika), MSc (informaatika)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−2013    Konverentsi "The 12th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories" programmkomitee liige
2012−2012    Konverentsi "The 11th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories" programmkomitee liige
2011−2011    Konverentsi "The Tenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories" programmkomitee liige
2011−2013    Põhja-Euroopa Keeletehnoloogia Assotsiatsiooni juhtkomitee liige
2011−2012    Riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia" juhtkomitee liige
2010−2010    Konverentsi "The Ninth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories" programmkomitee liige
2009−2009    Põhjamaade arvutuslingvistikaalase konverentsi NODALIDA 2009 programmkomitee liige
2006−2010    Riikliku programmi „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)” juhtkomitee liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.6. Arvutiteadused; PÕHISUUND: Loomuliku keele automaatne analüüs, eelkõige eesti keele automaatne süntaktiline analüüs ning sellega lähedalt seonduv: tekstikorpuste märgendamine ja nimisõnafraaside automaatne leidmine, samuti uurimistöö eesti keele automaatse sisukokkuvõtete genereerija loomiseks.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.4.
2017
3.1.
2016
1.2.
2014
3.1.
2014
3.4.
2014
3.4.
2013
1.2.
2012
2.2.
2012
4.2.
2011
4.2.
2010
3.1.
2009
3.1.
2008
3.4.
2006
3.4.
2005
3.4.
2004
1.2.
2003
3.1.
1999

Kaili Müürisep

2.04.1972
kaili.muurisep@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.12.2017    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Computer Science, Research Fellow in Language Technology (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Research Fellow in Language Technology (1,00)
01.09.2012–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Senior Research Fellow in Language Technology (1,00)
01.01.2011–31.12.2013    maternity leave
01.09.2007–31.08.2012    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Senior Research Fellow in Speech Technology (1,00)
01.09.2004–31.08.2007    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Research Fellow (1,00)
01.01.2004–31.12.2004    University of Tartu, Institute of Computer Science, lecturer, researcher
01.01.2002–31.12.2002    maternity leave
01.01.2001–31.12.2003    Tallinn University of Technology, Institute of Cybernetics, senior reseacher (postdoc)
01.01.2000–31.12.2000    University of Tartu, Institute of Computer Science, lecturer
 
 
Education
1996-2000 University of Tartu, Faculty of Mathematics, PhD (computer science)
1990-1996 University of Tartu, Faculty of Mathematics, BSc (computer science), MSc (computer science)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−2013    Member of program committee for the 12th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories
2012−2012    Member of program committee for the 11th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories
2011−2011    Member of program committee for the Tenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories
2011−2013    Member of executive commitee of Northern European Association for Language technology
2011−2012    National Programme for Estonian Language technology, member of steering committee
2010−2010    Member of program committee for the Ninth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories
2009−2009    Member of program committee for Nordic Conference on Computational Linguistics NODALIDA 2009
2006−2010    National Programme for Estonian Language Technology, member of steering committee

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences; SPECIALITY: Processing of natural language, mainly parsing of Estonian, and its applications: annotating text corpora and detection of noun phrases, development of automatic summarizer for Estonian
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.4.
2017
3.1.
2016
1.2.
2014
3.1.
2014
3.4.
2014
3.4.
2013
1.2.
2012
2.2.
2012
4.2.
2011
4.2.
2010
3.1.
2009
3.1.
2008
3.4.
2006
3.4.
2005
3.4.
2004
1.2.
2003
3.1.
1999