Astrid Kännaste

9.09.1977
7313272
astrid.kannaste@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2014–...    Eesti Maaülikool, Vanemteadur (1,00)
01.01.2010–31.12.2013    Eesti Maaülikool, Teadur (1,00)
2008–31.12.2009    Eesti Maaülikool, Erakorraline teadur (1,00)
01.01.2007–31.12.2008    Kuninglik Tehnikakõrgkool, Orgaanilise keemia osakond, Ökoloogilise keemia teadusgrupp, Teadur
2002–2004    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Teadur (0,50)
2000–2002    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Teadur (0,50)
 
 
Haridustee
2004–2008    Kuninglik Tehnikakõrgkool, Orgaanilise keemia osakond, Ökoloogilise keemia teadusgrupp, doktorant
2002–2007    Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, doktorant
2000–2002    Eesti Maaülikool, Loomakasvatuse instituut, magistrant
1995–2000    Tartu Ülikool, B.Sc.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu liige
2014−...    Doktorantide atesteerimiskomisjoni liige Keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekaval
2012−...    Järgmiste refereeritavate ajakirjade retsensent: Acta Physiologiae Plantarum; Applied Ecology and Environmental Research; Arthropod-Plant Interactions; Biochemical Systematics and Ecology;Biosystems Engineering; BMC Research Notes; Environmental Science & Technology; Plant, Cell & Environment; Tree Physiology; Trees
2014−2017    EMÜ PKI nõukogu liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2003, Astrid Kännaste, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; PÕHISUUND: erinevate abiootiliste (kuivus, vee-stress) ja biootiliste (lestad, männikärsakas) faktorite poolt põhjustatud okaspuude stressireaktiooni uurimine, terpeenide keemiline koostis sõltuvalt kuuse- ja männiseemikute vanusest ning arengufaasidest

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.4.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
2.3.
2008
5.2.
2005
1.2.
2003
5.2.
2002
5.2.
2002
3.2.
2001
5.2.
2001

Astrid Kännaste

9.09.1977
7313272
astrid.kannaste@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2014–...    Estonian University of Life Sciences, Senior Researcher (1,00)
01.01.2010–31.12.2013    Estonian University of Life Sciences, Researcher (1,00)
2008–31.12.2009    Estonian University of Life Sciences, Extraordinary Researcher (1,00)
01.01.2007–31.12.2008    Royal Institute of Technology, School of Chemical Science and Engineering, Organic Chemistry, Group of Ecological Chemistry, Researcher
2002–2004    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Researcher (0,50)
2000–2002    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Researcher (0,50)
 
 
Education
2004–2008    Royal Institute of Technology, School of Chemical Science and Engineering, Organic Chemistry, Group of Ecological Chemistry, Ph.D.
2002–2007    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medecine and Animal Sciences, Ph.D.
2000–2002    Estonian University of Life Sciences, Institute of Animal Sciences, M.Sc.
1995–2000    University of Tartu, B.Sc.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Member of Estonian Association of University Women
2014−...    Member of evaluation committee of PhD students of Environmental Sciences and Applied Biology
2012−...    Reviewer for peer-reviewed international journals: Acta Physiologiae Plantarum; Applied Ecology and Environmental Research; Arthropod-Plant Interactions; Biochemical Systematics and Ecology;Biosystems Engineering; BMC Research Notes; Environmental Science & Technology; Plant, Cell & Environment; Tree Physiology; Trees
2014−2017    Member of council of Institute of Agricultural and Environmental Sciences of Estonian University of Life Sciences

Qualifications

 
 
Honours & awards
2003, Astrid Kännaste, Estonian World Council
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; SPECIALITY: composition of spruce and pine volatiles depending on the abiotic (drought, water) and biotic (mites of different species, pine weevil) stress factors
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.4.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
2.3.
2008
5.2.
2005
1.2.
2003
5.2.
2002
5.2.
2002
3.2.
2001
5.2.
2001