Piret Lõhmus

1.07.1974
53 480 874
piret.lohmus@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, looduskaitsebioloogia vanemteadur (1,00)
01.01.1996–...    osalemine LK-alastes rakendus- ja koolitusprojektides; nt. Eesti punase nimestiku koostamine (2008), põlengualade samblike seire (2006-...); II LK kat. samblikuliikide püsielupaikade eelnõude koost.(2005); VEP liigikoolitus (1999-2001, 2008)
01.01.2016–31.08.2016    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, looduskaitsebioloogia teadur (1,00)
01.08.2014–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, looduskaitsebioloogia teadur (1,00)
01.09.2013–31.07.2014    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, looduskaitsebioloogia teadur (0,20)
01.08.2013–31.08.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, looduskaitsebioloogia teadur (0,20)
01.09.2010–31.07.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, looduskaitsebioloogia teadur (1,00)
01.01.2008–31.08.2010    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, taimeökoloogia teadur (1,00)
01.09.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , taimeökoloogia teadur (1,00)
01.08.2007–31.08.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , taimeökoloogia teadur (1,00)
01.09.2004–31.07.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut, taimeökoloogia teadur (1,00)
2000–2005    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Mükoloogia õppetool, doktorant (1,00)
1995–1998    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut, Assistent (0,50)
 
 
Haridustee
1992–2005    Tartu 5. Keskkool (1992), Tartu Ülikool, bioloogia (botaanika ja mükoloogia) 1998 (BSc), 2000 (MSc), 2005 (PhD)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2011−...    Ülemaailmse Lihhenoloogia Assotsiatsiooni liige
1999−...    Eesti Loodusuurijate Seltsi ja Eesti Ornitoloogiaühingu liige
2016−2016    Ökoloogia ja biogeograafia sessiooni korraldaja 8. Rahvusvahelisel Lihhenoloogia Assotsiatsiooni (IAL) ülemaailmsel konverentsil (1-5. august 2016, Helsinki)
2007−2008    Rahvusvahelise võrgustiku “Nordic Saproxylic Network” samblike- ja sammalde töörühma koordinaator
2005−2005    Bioloogia ja bioloogiaõpetaja õppekavade programmikomisjoni liige
2004−2004    5. Rahvusvahelise Lihhenoloogia Assotsiatsiooni ülemaailmse konverentsi (16.-21. august 2004, Tartu) korralduskomitee liige
 
 
Loometöö
Osalenud Eesti Punase nimestiku koostamisel.;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Rahvusvaheliste teadusajakirjade (Biological Conservation, Conservation Biology, Forest Ecology and Management, Functional Ecology, Journal of Applied Ecology, Canadian Journal of Forest Research, Environmental Evidence, PLoS ONE, The Lichenologist, Fungal Ecology) retsensent.
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2000, Piret Lõhmus, I preemia Eesti Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil
1998, Piret Lõhmus, II preemia Eesti üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B270 Taimeökoloogia ; PÕHISUUND: Samblike looduskaitsebioloogia boreaalsetes metsades (s.h. säästvate majandusvõtete, põletamise ja biokütte varumise mõju samblikukoosluste koosseisule ja rikkusele), metsasamblike ökoloogia ja seire (sh. põlenguseoselised liigid), Eesti lihhenofloora
 
 
Lisainfo
PhD Tartu Ülikool, 2005
MSc Tartu Ülikool, 2000

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
6.2.
2004
1.1.
2003
1.3.
2003
1.1.
2001
1.3.
1998

Piret Lõhmus

1.07.1974
53 480 874
piret.lohmus@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2016–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow in Conservation Biology (1,00)
01.01.1996–...    lichenologist in different research and schooling programmes; e.g. compilation of Estonian Red List, monitoring of lichens in burnt forests, specialist in the key habitat inventory project
01.01.2016–31.08.2016    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow in Conservation Biology (1,00)
01.08.2014–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow in Conservation Biology (1,00)
01.09.2013–31.07.2014    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow in Conservation Biology (0,20)
01.08.2013–31.08.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow in Conservation Biology (0,20)
01.09.2010–31.07.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow in Conservation Biology (1,00)
01.01.2008–31.08.2010    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow (1,00)
01.09.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow (1,00)
01.08.2007–31.08.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow (1,00)
01.09.2004–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Research Fellow (1,00)
2000–2005    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Chair of Mycology, PhD student (1,00)
1995–1998    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Assistant (0,50)
 
 
Education
1992–2005    Tartu 5th Highscool (1992), graduated in biology (botany and mycology) at University of Tartu 1998 (BSc), 2000 (MSc), 2005 (PhD)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2011−...    Member of the International Association for Lichenology
1999−...    Member of the Estonian Naturalists' Society and Estonian Ornithological Society
2016−2016    Convener of the session "Ecology and biogeography" at the 8th IAL Symposium, August 1-5, 2016, Helsinki
2007−2008    Coordinator of the lichen and bryophyte work-group at “Nordic Saproxylic Network”
2005−2005    Member of the commission "Study program for biology and biology teachers"
2004−2004    Member of the Local Organising Committee of the 5th IAL Symposium, August 16.-21. 2004, Tartu
 
 
Creative work
Has participated in compiling the Estonian Red Data book ;
 
 
Additional career information
Referee for international journals (Biological Conservation, Conservation Biology, Forest Ecology and Management, Functional Ecology, Journal of Applied Ecology, Canadian Journal of Forest Research, Environmental Evidence, PLoS ONE, The Lichenologist, Fungal Ecology).;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2000, Piret Lõhmus, 1st award at the competition of scientific works of students by the Estonian Ministry of Education
1998, Piret Lõhmus, 2nd award at the competition of scientific works of students by the Estonian Ministry of Education,
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B270 Plant ecology ; SPECIALITY: Conservation biology of lichens in boreal forests (e.g. impact of sustainable forest management, prescribed burning and biofuel harvest on richness and structure of forest lichen assemblages), ecology and monitoring of forest lichens (incl. fire-dependent species), Estonian lichenoflora
 
 
Additional information
PhD, University of Tartu, 2005
MSc, University of Tartu, 2000

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
6.2.
2004
1.1.
2003
1.3.
2003
1.1.
2001
1.3.
1998
  • Leitud 21 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF8060Alfa, beeta ja gamma diversiteet Eesti loo- ja laialehistes metsades, nende seos häiringute ning metsa vanusega01.01.200931.12.2012Jaanus PaalTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond49 689,18 EUR
MUULLOOM08222Detailse tegevusplaani koostamine Eestis väheuuritud lihheniseerunud ja lihhenikoolsete seenerühmade uurimiseks05.11.200831.05.2009Piret LõhmusTartu Ülikool6 787,42 EUR
ETFETF5494Eesti lammi- ja sürjametsade liigiline ning tüpoloogiline mitmekesisus, seda tingivad tegurid01.01.200331.12.2006Jaanus PaalTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond35 270,81 EUR
SFSF0182639s04Eesti metsade liigiline ja koosluseline mitmekesisus, seda mõjutavad tegurid01.01.200431.12.2008Jaanus PaalTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond300 768,23 EUR
MUULP1LM16253Kuusikute raieaja ja raieviiside mõju patogeenide levikule ja arvukusele ning puistu elurikkusele viljakates kasvukohatüüpides01.09.201631.08.2019Leho TedersooTartu Ülikool, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed164 342,00 EUR
1.1.7.2.LLTOM17313Liigitegevuskavade rakendamine 2017 I (Kaitsealuste samblike inventuur koos kaitsekorralduslike soovituste andmisega)07.06.201701.10.2017Piret LõhmusTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut6 633,80 EUR
MUULLTOM16048Lindude kaitse tegevuskavade rakendamine 2016 (hanke osa nr 6 Musttoonekure kui katusliigi mõju uurimine II etapp)22.02.201615.02.2017Piret LõhmusTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut10 935,00 EUR
MUULLOOM11081Looduskaitseliselt oluliste ning Eestis väheuuritud lihheniseerunud ja lihhenikoolsete seenerühmade seisund01.05.201131.05.2012Piret LõhmusTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut16 006,00 EUR
ETFETF7987Metsasamblike elupaiganõudluse geograafiline varieeruvus 01.01.200931.12.2012Piret LõhmusTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond49 689,18 EUR
MUULLOOM08091Muraka LKA samblike ülevaade ja vastavad kaitsekorralduslikud soovitused.14.04.200818.11.2008Piret LõhmusTartu Ülikool1 597,79 EUR
SFSF0180012s09Organismide elupaiga- ja peremehespetsiifilisus ning sellest lähtuvad uuendused looduskaitsestrateegiates01.01.200931.12.2014Asko LõhmusTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond830 980,85 EUR
MUULLOOM08244Raidmete kasutuselevõtuga ohustatud koore- ja puiduseoselised liigid Eestis28.11.200815.11.2011Piret LõhmusTartu Ülikool37 223,10 EUR
MUULLOOM10074Riikliku eluslooduse mitmekesisuse jamaastike seire alamprogrammid "Põlendike kooslused: samblad" ja „Põlendike kooslused: samblikud"01.08.201031.12.2010Piret LõhmusTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut4 774,01 EUR
MUULLOOM15080Riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi seiretööd 2015 (Osa 53 Seiretöö: Põlendike kooslused)01.06.201501.11.2015Piret LõhmusTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut22 608,00 EUR
ETFETF5823Samblike levikumustrid Eesti lihhenofloora biogeograafilise analüüsi näitel01.01.200431.12.2007Andres SaagTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond24 191,69 EUR
ETFETF9051Suunisliigid ökosüsteemses majandamises: kuluefektiivsed või kulukad?01.01.201231.12.2015Asko LõhmusTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut57 600,00 EUR
ETFETF6457Säilikpuude mõju metsade bioloogilisele mitmekesisusele sõltuvalt looduslikust häiringurežiimist01.01.200531.12.2007Asko LõhmusTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond34 286,73 EUR
HLKHLK04-10Tartu Ülikooli samblike herbaariumi renoveerimise ja andmebaasistamise II etapp01.01.200431.12.2008Andres SaagTartu Ülikool, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Tartu Ülikooli Muuseumid85 902,89 EUR
IUTIUT34-7Uudsed ökosüsteemid ja ökoloogiline taastamine säästva looduskasutuse kontekstis01.01.201531.12.2020Asko LõhmusTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut288 000,00 EUR
MUULBGBO06236Äsjaste põlengualade samblikukoosluse seiremetoodika väljatöötamine01.11.200620.12.2006Piret LõhmusTartu Ülikool1 182,37 EUR
MUULBGBO07130Äsjaste põlengualade samblikukoosluste seire18.06.200730.11.2007Piret LõhmusTartu Ülikool1 361,32 EUR
  • Leitud 50 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Oja, E; Gerasimova, J.; Suija, A.; Lõhmus, P.; Randlane, T. (2016). New Estonian records and amendments: Lichenized fungi. Folia Cryptogamica Estonica, 53, 123−126.10.12697/fce.2016.53.14.1.1.
Suija, A.; Suu, A.; Lõhmus, P. (2016). Substrate specificity corresponds to distinct phylogenetic lineages: the case of Chaenotheca brunneola. Herzogia, 29 (2, 1), 355−363.1.1.
Suija, A.; Suu, A.; Lõhmus, P. (2016). Chaenotheca species inhabiting fruitbodies of Trichaptum spp. (Hymenochaetales). The 8th IAL Symposium "Lichens in Deep Time" August 1–5, 2016 Helsinki, Finland. Helsinki University Press, 154−154.5.2.
Jüriado, Inga; Leppik, Ede; Lõhmus, Piret; Randlane, Tiina; Liira, Jaan (2015). Epiphytic lichens on Juniperus communis – an unexplored component of biodiversity in threatened alvar grassland. Nordic Journal of Botany, 33 (2), 128−139.10.1111/njb.00650.1.1.
Hämäläinen, A.; Kouki, J.; Lõhmus, P. (2015). Potential biodiversity impacts of forest biofuel harvest: lichen assemblages on stumps and slash of Scots pine. Canadian Journal of Forest Research, 45 (10), 1239−1247.10.1139/cjfr-2014-0532.1.1.
Randlane, T.; Lõhmus, P.; Martin, L.; Suija, A. (2014). New Estonian records and amendments: Lichenized and lichenicolous fungi. Folia Cryptogamica Estonica, 51, 135.dx.doi.org/10.12697/fce.2014.51.16.1.1.
Hämäläinen, A.; Kouki, J.; Lõhmus, P. (2014). The value of retained Scots pines and their dead wood legacies for lichen diversity in clear-cut forests: the effects of retention level and prescribed burning. Forest Ecology and Management, 324, 89−100.10.1016/j.foreco.2014.04.016.1.1.
Lõhmus, A.; Suija, A.; Lõhmus, P. (2013). Intensive local surveys can complement rapid survey techniques to provide insights into the population size and ecology of lichenised fungi. Fungal Ecology, 6 (5), 449−452.10.1016/j.funeco.2013.05.002.1.1.
Remm, L.; Lõhmus, P.; Leis, M.; Lõhmus, A. (2013). Long-term impacts of forest ditching on non-aquatic biodiversity: conservation perspectives for a novel ecosystem. PLoS ONE, 8 (4), e63086.10.1371/journal.pone.0063086.1.1.
Motiejūnaitė, J.; Kukwa, M.; Lõhmus, P.; Markovskaja, S.; Oset, M.; Prigodina Lukošienė, I.; Stončius, D.; Uselienė, A. (2013). Contribution to the Lithuanian flora of lichens and allied fungi. IV. Bothanica Lithuanica, 19 (1), 3−7.10.2478/botlit-2013-0001.1.2.
Lõhmus, P.; Leppik, E.; Motiejunaite, J.; Suija, A.; Lõhmus, A. (2012). Old selectively cut forests can host rich lichen communities – lessons from an exhaustive field survey. Nova Hedwigia, 95, 493−515.1.1.
Motiejunaite, J.; Berglund, T.;, Czarnota, P.; Himelbrant, D.; Högnabba, F.; Konoreva, L.; Korchikov, E.; Kubiak, D.; Kukwa, M.; Kuznetsova, E.; Leppik, E.; Lõhmus, P.; Prigodina Lukosiene, I.; Pykälä, J.; Stoncius, D.; Stepanchikova, I.; Suija, A.; Thell, A.; Tsurikay, A.; Westberg, M. (2012). Lichens, lichenicolous and allied fungi found in Asveja Regional Park (Lithuania). Botanica Lithuanica, 18 (2), 85−100.1.3.
Ingerpuu, Nele; Lõhmus, Piret (2012). Teejuht sammalde ja samblike ilma. Sinu Mets, 26−27.6.2.
Rosenvald, Raul; Lõhmus, Piret; Remm, Liina; Kraut, Ann, Rannap, Riinu (2012). Metsakuivendus mõjutab elustikku mitmel viisil. Eesti Mets, 1, 7−13.6.3.
Lõhmus, P.; Kraut, A.; Lõhmus, A. (2012). Raidmete ja kändude varumise mõju puiduelustikule. Eesti Mets, 3, 18−24.6.3.
Lõhmus, A.; Lõhmus, P. (2011). Old-forest species: the importance of specific substrata vs. stand continuity in the case of calicioid fungi. Silva Fennica, 45 (5), 1015−1039.10.14214/sf.84.1.1.
Suija, A.; Leppik, E.; Jüriado, I.; Lõhmus, P.; Marmor, L.; Saag, L. (2011). New Estonian records and amendments: Lichenized, lichenicolous and allied fungi. Folia Cryptogamica Estonica, 48, 154−158.1.2.
Ingerpuu, Nele; Lõhmus, Piret (2011). Teejuht sammalde ja samblike ilma. Sinu Mets, 24, 26−27.6.3.
Lõhmus, A.; Lõhmus, P. (2010). Epiphyte communities on the trunks of retention trees stabilise in 5 years after timber harvesting, but remain threatened due to tree loss. Biological Conservation, 143 (4), 891−898.10.1016/j.biocon.2009.12.036.1.1.
Lõhmus, P.; Turja, K.; Lõhmus, A. (2010). Lichen communities on treefall mounds depend more on root-plate than stand characteristics. Forest Ecology and Management, 260 (10), 1754−1761.10.1016/j.foreco.2010.07.056.1.1.
Lõhmus, P.; Kruustük, K. (2010). Lichens on burnt wood in Estonia: a preliminary assessment. Folia Cryptogamica Estonica, 47, 37−41.1.2.
Suija, A.; Piin-Aaspõllu, T.; Ahti, T.; Marmor, L.; Jüriado, I.; Kannukene, L.; Lõhmus, P. (2010). New Estonian records: Lichenized and lichenicolous fungi. Folia Cryptogamica Estonica, 47, 105−107.1.3.
Jairus, K.; Lõhmus, A.; Lõhmus, P. (2009). Lichen acclimatization on retention trees: a conservation physiology lesson. Journal of Applied Ecology, 46 (4), 930−936.10.1111/j.1365-2664.2009.01672.x.1.1.
Lõhmus, P.; Lõhmus, A. (2009). The importance of representative inventories for lichen conservation assessments: the case of Cladonia norvegica and C. parasitica. The Lichenologist, 41 (1), 61−67.1.1.
Suija, A.; Czarnota, P.; Himelbrant, D.; Jüriado, I.; Kukwa, M.; Lõhmus, P.; Motiejūnaitė, J. (2009). New Estonian records: Lichenized and lichenicolous fungi. Folia Cryptogamica Estonica, 46, 83−86.1.3.
  • Leitud 6 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Eluspuude ja kõdupuidu dünaamika salu- ja palumetsade suktsessioonisSellis, SiimmagistrikraadPiret LõhmusKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Epipxylic lichens assemblages on dead wood structural legacies in various clear cut types in LatviaRolands MoisejevsdoktorikraadJurga Motiejunaite; Piret LõhmusJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Retention forestry and intensified biomass harvest: epiphytic lichen assemblages under opposing ecological effects in pine-dominated boreal forestsAino HämäläinendoktorikraadPiret Lõhmus; Jari KoukiKaitstud2016University of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry
Samblike seisundi võrdlus metsa- ja säilikpuudelJairus, KadimagistrikraadPiret Lõhmus; Asko LõhmusKaitstud2008Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Söestunud substraadid ja neil kasvavad samblikud eri vanuses põlendikelValgus, KristamagistrikraadPiret LõhmusKaitstud2011Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Türi Kolledž
Tuuleheidete omadused ja juurepaljandite samblikukooslused laane- ja kõdusoometsadesTurja, KristelmagistrikraadPiret LõhmusKaitstud2009Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut