See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
1.10.1959
ilme.liblikas@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2021–...   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, tehnoloogiainstituut, orgaanilise keemia kaasprofessor (1,00)
01.03.2017–31.12.2020   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, tehnoloogiainstituut, orgaanilise keemia vanemteadur (1,00)
01.01.2017–28.02.2017   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, tehnoloogiainstituut, orgaanilise keemia vanemteadur (0,50)
01.05.2016–31.12.2016   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, tehnoloogiainstituut, orgaanilise keemia vanemteadur (0,70)
01.01.2015–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut, orgaanilise keemia vanemteadur (1,00)
01.05.2013–31.12.2014   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut, orgaanilise keemia vanemteadur (1,00)
01.01.2010–30.04.2013   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut, orgaanilise keemia vanemteadur (1,00)
01.01.2008–31.12.2009   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut, erakorraline vanemteadur (1,00)
02.01.2007–31.12.2007   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut, erakorraline vanemteadur (1,00)
2005–2006   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekaitse osakond, Erakorraline vanemteadur (1,00)
01.01.2004–31.12.2005   
EPMÜ LKI Keemiaosakonna ökokeemia labori vanemteadur-labori juhataja
01.01.1992–31.12.2004   
EPMÜ Keemiaosakonna ökokeemia labori vanemteadur
01.01.1987–31.12.1991   
Tartu Ülikooli ökosüsteemide labori vanemteadur
01.01.1983–31.12.1986   
Tartu Ülikooli orgaanilise keemia kateedri vanemlaborant
 
 
Haridustee
1978–1983   
Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1999−...   
Rahvusvaheline keemilise ökoloogia selts

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS KLASSIFIKAATOR: P390 Orgaaniline keemia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS KLASSIFIKAATOR: T390 Polümeeride tehnoloogia, biopolümeerid
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS KLASSIFIKAATOR: P390 Orgaaniline keemia ; TÄPSUSTUS: Looduslike ühendite ja nende analoogide süntees ning bioloogilised omadused (atsetogeniinid, feromoonid jt.)
 
 
Lisainfo
Teadusprojektid:
1997-1999 ETF grant № 2579 “Incurvaria capitella (Cl.) feromooni identifitseerimine ja feromoonkompopnentide süntees”, grandi hoidja
1997-2000 ETF grant № 3156 “Kairomoonpreparaatide loomine ja kasutamine rapsikahjurite tõrje kaasajastamisel Eestis”, põhitäitja
1999-2000 Eesti Looduse Fondi grant "Putukate feromoonid keskkonna monitooringuks" , põhitäitja
1998-2001 Sihtfinantseeritav teema № 0170118s98 “Okokeemia baasuuringud ja ökokemikaalide rakendusmeetodid Eesti põllumajanduses", põhitäitja
2002-2004 Sihtfinantseeritav teema № 0422104s02 “Okokeemiliste preparaatide baas- ja rakendusuuringud: ökokeemilise kommunikatsiooni modellerimine ja tootmistehnoloogia printsiibid", põhitäitja, alates 07.2004 projekti juht.
2002-2005 ETF grant № 5085 “Kairomoonpreparaatide kommunikatsioonikanali optimeerimine: alus- ja rakendusuuringud", grandi hoidja
2000-2002 Sorose fondi projekt "Feromoonmeetodite rakendused Venemaa loodeosas ja balti riikides", projekti juht
1999-2001 The Royal Society, UK. “Chemical and visual cues mediating tritrophic insect-plant interactions”, principal investigator.
1997-2004 MISTRA (Sweden) funded research programme “Pheromones and kairomones for control of pest insects”, member of the project team.
1999-2004 VISBY (Sweden) program “Ecological chemistry and the control of insect pests”, principal investigator.
2000-2004 KVA (Swedish Academy of Sciences) project “Optimization and evaluation of some insect pheromone and kairomone dispensers”, member of the project team.
2002-2004 EU project, framework MASTER. “Integrated pest management strategies incorporating biocontrol for European oilseed rape pests”, member of the project team.
2004-2005 Eesti keskkonnainvesteeringute Keskus projekt 05-04-5/16 “Feromoonpreparaadid keskkonna monitooringuks”, projekti juhtr.
2006 SF0172655s04 “Keskkonnasäästlikud taimekaitsetehnoloogiad II”, pöhitäitja.
2007-2010 ETF7260 “Uute bispidiini derivaatide suntees, konformatsiooniuurungud ning rakendamine”, pöhitäitja.
2007-2010 ETF6958 “Välisstiimulite toime jooksiklaste ja naksurlaste tundlaretseptorite talitlusele ning otsingulisele käitumisele ”, pöhitäitja.
2008-2011 ETF7517 "Bioaktiivsete terpenoidide asümmeetriline süntees ja bioloogilised omadused", grandihoidja
2008-2013 SF0180073s08 "Atsetogeniinide analoogide süntees ja bioloogilised omadused", projekti juht
2009-2014 Mobilitas 002MT "Keemiline ökoloogia", pôhitäitja
2015 Energiatehnoloogia projekt nr. 3.2.0501-10-0004

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2018
1.1.
2018
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2013
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.12.2020
1.10.1959
ilme.liblikas@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2021–...   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Technology, Associate Professor of Organic Chemistry (1,00)
01.03.2017–31.12.2020   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Technology, Senior Research Fellow in Organic Chemistry (1,00)
01.01.2017–28.02.2017   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Technology, Senior Research Fellow in Organic Chemistry (0,50)
01.05.2016–31.12.2016   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Technology, Senior Research Fellow in Organic Chemistry (0,70)
01.01.2015–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Technology, University of Tartu, Senior Research Fellow in Organic Chemistry (1,00)
01.05.2013–31.12.2014   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Technology, University of Tartu, Senior Research Fellow in Organic Chemistry (1,00)
01.01.2010–30.04.2013   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Technology, University of Tartu, Senior Research Fellow in Organic Chemistry (1,00)
01.01.2008–31.12.2009   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Technology, University of Tartu, Senior Research Fellow extraordinarius (1,00)
02.01.2007–31.12.2007   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Technology, University of Tartu, Senior Research Fellow extraordinarius (1,00)
2005–2006   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Plant Protection, Extraordinary Senior Researcher (1,00)
01.01.2004–31.12.2005   
Lab.of Ecochemistry, Institute of Animal Husbandry, Estonian Agricultural University, head of the laboratory
01.01.1992–31.12.2004   
Laboratory of Ecochemistry, Institute of Animal Husbandry, Estonian Agricultural University, senior scientist
01.01.1987–31.12.1991   
Laboratory of Ecosystems, Tartu University, senior scientist
01.01.1983–31.12.1986   
Deptartment of Organic Chemistry, Tartu University, lab. assistant
 
 
Education
1978–1983   
Tartu University
 
 
R&D related managerial and administrative work
1999−...   
International Society of Chemical Ecology

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; CERCS CLASSIFICATION: P390 Organic chemistry
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; CERCS CLASSIFICATION: T390 Polymer technology, biopolymers
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; CERCS CLASSIFICATION: P390 Organic chemistry ; SPECIFICATION: Synthesis and biological properties of natural products and analogs (acetogenins, pheromones etc.)
 
 
Additional information
Scientific projects:
1997-1999 Estonian Science Foundation (ESF) grant № 2579 “Identification of female Incurvaria capitella (Cl.) female pheromone and synthesis of pheromone components”, grant holder.
1997-2000 ESF grant № 3156 “Creating of kairomone preparations for updating of oilseed rape pest management”, principal investigator.
1999-2000 Foundation of Estonian Nature grant “Evaluation of moths’ pheromones for environment monitoring”, principal investigator.
1998-2001 Target financed project № 0170118s98 “Basic and applied research on usage of ecochemicals in Estonian agriculture“, principal investigator.
2002-2004 Target financed project № 0422104s02 “Fundamental and applied research on ecochemicals: modelling of ecochemical communication and principles of technology of ecochemicals”, principal investigator; since 07.2004 project leader.
2002-2005 ESF grant № 5085 “Theoretical and applied research on communication channel of kairomone dispensers”, grant holder.
2000-2002 The Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation Project entitled “Pheromone Monitoring of Environmental Status in Agricultural Areas”, cooperative project leader.
1999-2001 The Royal Society, UK. “Chemical and visual cues mediating tritrophic insect-plant interactions”, principal investigator.
1997-2004 MISTRA (Sweden) funded research programme “Pheromones and kairomones for control of pest insects”, member of the project team.
1999-2004 VISBY (Sweden) program “Ecological chemistry and the control of insect pests”, principal investigator.
2000-2004 KVA (Swedish Academy of Sciences) project “Optimization and evaluation of some insect pheromone and kairomone dispensers”, member of the project team.
2002-2004 EU project, framework MASTER. “Integrated pest management strategies incorporating biocontrol for European oilseed rape pests”, member of the project team.
2004-2005 Estonian environmental Investment Centre project 05-04-5/16 “Pheromone preparations for environmental monitoring”, project leader.
2006 Target financed project SF0172655s04 “Development of environmentally friendly plant protection II”, principal investigator.
2007-2010 ETF7260 “Synthesis, conformational studies and applications of novel bispidine derivatives”, principal investigator.
2007-2010 ETF6958 “Effect of external stimuli to the responses of antennal sensilla and searching behaviour of ground beetles and click beetles (coleoptera: carabidae, elateridae)”, principal investigator.
2008-2011 ETF7517 "Asymmetric synthesis and biological properties of bioactive terpenoids", grant holder
2008-2013 SF0180073s08 "Annonaceous acetogenin analogs: synthesis and biological properties", project leader
2009-2014 Mobilitas 002MT "Chemical ecology", principal investigator
2015 Technology of energy, project 3.2.0501-10-0004

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2018
1.1.
2018
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2013
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.12.2020

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 15 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
SFSF0180073s08Atsetogeniinide analoogide süntees ja bioloogilised omadused01.01.200831.12.2013Ilme LiblikasTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut559 780,51 EUR
ETFETF7517Bioaktiivsete terpenoidide asümmeetriline süntees ja bioloogilised omadused.01.01.200831.12.2011Ilme LiblikasTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut33 150,67 EUR
2.2.1.VLTTI19672 Isosorbiid-metakrülaatide süntees01.05.201931.08.2020Lauri VaresTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, tehnoloogiainstituut0,00 EUR
MTTMTT2Keemiline ökoloogia01.11.200931.12.2014Anna Karin Maria Borg KarlssonTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut479 337,36 EUR
SFSF0172655s04Keskkonnasäästliku taimekaitsetehnoloogia arendamine II01.01.200431.12.2008Anne LuikEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut840 246,45 EUR
MUU8-2/T5001VLVL05 (5)KIK-i 2004. aasta tehnika programmi projekt nr 5, Feromoonpreparaatide loomine keskkonnauuringuteks01.12.200431.12.2005Ilme LiblikasEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut25 053,37 EUR
1.1.7.2.1SLTTI16038 (11064)Lehtpuidu konverteerimine kõrge väärtusega kemikaalideks01.01.201631.12.2018Lauri VaresTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, tehnoloogiainstituut162 187,00 EUR
RESTARESTA7Lignotselluloosse biomassi keemiline konverteerimine monomeerideks ja polümeriseerimine kõrgtehnoloogilisteks polümeerideks01.11.202031.08.2023Lauri VaresTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, tehnoloogiainstituut519 180,00 EUR
EMPEMP426Uudsed kõrgtehnoloogilised polümeerid lignotselluloosilisest toormest01.09.202031.03.2024Lauri VaresTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, tehnoloogiainstituut288 982,75 EUR (kogurahastus 710 504,00 EUR)
1.2.2.1.14.9.MLTTI19381I Uudsed ligniinil baseeruvad plastikud01.06.201930.04.2022Lauri VaresTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, tehnoloogiainstituut191 814,80 EUR (kogurahastus 458 929,76 EUR)
MOBTTMOBTT21Uudsed plastikud ja kemikaalid lignotselluloosilisest toormest01.07.201730.06.2022Patric JannaschTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, tehnoloogiainstituut737 651,98 EUR
ETFETF7260Uute bispidiini derivaatide süntees, konformatsiooniuuringud ning rakendamine01.01.200731.12.2010Lauri ToomTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond42 768,38 EUR
APSF0180073s08AP11Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180073s08 raames01.01.201131.12.2012Ilme LiblikasTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut63 911,65 EUR
APSF0180073s08APVäikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180073s08 raames01.01.201031.12.2011Ilme LiblikasTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut38 474,81 EUR
ETFETF6958VÄLISSTIIMULITE TOIME JOOKSIKLASTE JA NAKSURLASTE TUNDLARETSEPTORITE TALITLUSELE NING OTSINGULISELE KÄITUMISELE01.01.200731.12.2010Enno MeriveeEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut63 073,14 EUR