6409322
liiv@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Professor (1,00)
1993–2015   
Tallinna Ülikool, Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituut, Professor (1,00)
01.01.1989–31.12.1993   
Tallinna Pedagoogikaülikool, dotsent (1.00)
01.01.1984–31.12.1989   
Tallinna Pedagoogiline Instituut, vanemõpetaja (1.00)
01.01.1976–31.12.1984   
Talliinna Pedagoogiline Instituut, õpetaja (1.00)
 
 
Haridustee
1990–1990   
Chesteri Kolledž, Suurbritannia
1986–1986   
Surrey Ülikool, Suurbritannia
1978–1982   
Tartu Ülikool,aspirantuur (germaani keeled)
1971–1976   
Tartu Ülikool, germaani-romaani filoloog, inglise keele õpetaja, MA
1960–1971   
Tartu 2. keskkool (Miina Härma Gümnaasium)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...   
Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi teaduskolleegiumi liige
2016−...   
Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi akadeemilise komisjoni esimees
2015−...   
Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi nõukogu liige
2012−...   
Humanitaarteaduste doktorinõukogu esimees
2008−...   
Inglise filoloogia osakonna juhataja
2002−...   
Euroopa keeleõppe tunnuskirja zürii liige
1993−...   
Inglise keele õppetooli juhataja
2008−2013   
TLU Senati liige
2008−2013   
Germaani-romaani keelte ja kultuuride instituudi kolleegiumi liige
2008−2013   
Tallinna Ülikool, Germaani-romaani keelte ja kultuuride instituudi direktor
2005−2009   
Eesti võõrkeelte strateegia väljatöötamise töörühma liige, HTM
2004−2007   
Filoloogiateaduskonna dekaan
2001−2004   
Eesti Keelenõukogu liige, HTM
1996−2005   
Germaani-romaani filoloogia osakonna juhataja
1995−2016   
Euroopa Nõukogu Nüüdiskeelte keskuse juhtimisnõukogu liige
1993−1996   
Germaani filoloogia osakonna juhataja
1986−1989   
Keeleteaduskonna dekaan
 
 
Loometöö
võõrkeeleõpetamise metoodika,sh keeleeksamid; keelepoliitika; kultuuridevaheline suhtluspädevus; leksikograafia;kontrastiivuuringud .
 
 
Lisainfo
Member of the Societas Linguistica Europaea;
Member of IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language)
Member of EATE (Estonian Association of Teachers of English)
Member of AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée)
Member of ERÜ (Estonian Society of Applied Linguistics);
Member of the Governing Board the European Centre for Modern Languages (Council of Europe) ;
Member of European Language Portfolio Council in Estonia;
Member of Estonian Foreign Language Strategy Council
Member of ESU (English-Speaking Union)
Member of EALTA (European Association for Language Testing and Assessment) ;

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Suliko Liiv, Tallinna linna ja Eesti Konverentsibüroo aukiri Euroopa lingvistikaühingu Societas Linguistica Europaea (SLE) 51. aastakonverentsi korraldamise eest.
2019, Suliko Liiv, Riikliku elutööpreemia nominent
2019, Suliko Liiv, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri hoole, pühendumise ja suurepärase töö eest
2018, Suliko Liiv, Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi üliõpilasnõukogu tänukiri märkimisväärse panuse eest üliõpilaste haridusse ja tunnustab pühendumust õppejõu ametivalikule kõrgamas humanitaarhariduses
2016, Suliko Liiv, Tallinna ülikooli tunnustuskiri "Üle-ülikoolilise kursuse "Erialasid Lõimiv Uuendus (ELU)" arendamise eest.
2010, Suliko Liiv, Tallinna Ülikooli teenetemärk
2007, Suliko Liiv, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri Eesti võõrkeelte strateegia koostamise eest
2007, Suliko Liiv, Haridus- ja Teadusministeeriumi teenetemärk
2007, Suliko Liiv, TLÜ üliõpilastööde konkurss - parima doktoritöö juhendamise eest
2003, Suliko Liiv, Haridus- ja Teadusministeeriumi Tänukiri koostöö eest keeleõppe valdkonnas
2003, Suliko Liiv, EATE tänukiri
1999, Suliko Liiv, TPÜ tänukirjad üliõpilaste juhendamise eest (1999-2004)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2018
1.1.
2018
4.1.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
5.2.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
5.2.
2012
1.2.
2011
5.2.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
4.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
3.3.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
5.2.
2006
6.6.
2006
3.1.
2005
3.4.
2005
6.8.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.3.
2004
3.3.
2004
3.3.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
5.2.
2004
6.3.
2004
1.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
4.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
4.2.
2002
4.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.6.
2002
1.2.
2001
2.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.3.
2001
3.4.
2001
5.2.
2001
6.3.
2001
6.6.
2001
3.4.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
4.2.
2000
5.2.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
3.2.
1999
3.2.
1999
3.3.
1999
3.4.
1999
6.3.
1999
3.2.
1998
3.3.
1998
5.2.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
3.2.
1997
4.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
3.2.
1996
3.2.
1996
6.2.
1996
6.2.
1996
6.6.
1996
3.4.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
6.2.
1995
3.3.
1994
3.4.
1994
5.2.
1994
5.2.
1994
6.2.
1994
6.2.
1993
3.2.
1991
3.3.
1991
5.2.
1991
6.2.
1991
6.2.
1990
6.2.
1990
6.2.
1990
3.3.
1989
3.2.
1988
6.2.
1988
6.2.
1988
6.2.
1988
6.2.
1988
3.2.
1987
3.2.
1987
6.2.
1987
6.2.
1987
3.2.
1986
6.2.
1985
20.10.2019
6409322
liiv@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2015–...   
Tallinn University, School of Humanities, Professor (1,00)
1993–2015   
Tallinn University, Institute of Germanic and Romance Languages and Cultures, Professor (1,00)
01.01.1989–31.12.1993   
Tallinn Pedagogical University, associate professor (1.00)
01.01.1984–31.12.1989   
Tallinn Pedagogical Institute, lecturer (1.00)
01.01.1976–31.12.1984   
Tallinn Pedagogical Institute, teacher (1.00)
 
 
Education
1990–1990   
Chester College, UK
1986–1986   
University of Surrey, UK
1978–1982   
University of Tartu, postgraduate studies (germanic languages)
1971–1976   
University of Tartu, germanic-romance languages and teacher of English, MA
1960–1971   
Tartu Miina Härma Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...   
Member of the Scientific Council of the Research Foundation of the Tallinn University School of Humanities
2016−...   
Head of the Academic Committee of Tallinn University School of Humanities
2015−...   
Member of the Council of the Tallinn University School of Humanities
2012−...   
Chairman of the Doctoral Committee of Humanities
2008−...   
Head of the Department of English
2002−...   
Member of the European Language Learning Label Board of Estonia
1993−...   
Chair of English
2008−2013   
Member of TU Senate
2008−2013   
Member of the Council of the Institute of Germanic and Romance Languages and Cultures
2008−2013   
Tallinn University, Director of the Institute of Germanic and Romance Languages and Culture
2005−2009   
Member of the State Board of Foreign Languages Strategy by Ministry of Education and Research of Estonia
2004−2007   
Dean of the Faculty of Philology
2001−2004   
Member of Estonian Language Council by Ministry of Education and Research of Estonia
1996−2005   
Head of the Department of Germanic-Romance Philology
1995−2016   
Governing Board Member of European Centre for Modern Languages, Council of Europe
1993−1996   
Head of the Department of Germanic Philology
1986−1989   
Dean of the Faculty of Philology
 
 
Creative work
Foreign language teaching methods,incl language testing; intercultural communication; language policy,contrastive linguistics,lexicography.
 
 
Additional information
Member of the Societas Linguistica Europaea;
Member of IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foregin Language)
Member of EATE( Estonian Association of Teachers of English)
Member of AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée)
Member of ERÜ (Estonian Society of Applied Linguistics);
Member of the Governing Board of the European Centre for Modern Languages (Council of Europe)
Member of European Language Portfolio Council in Estonia;
Member of Estonian Foreign Language Strategy Council
Member of ESU (English-Speaking Union)
Member of EALTA (European Association for Language Testing and Assessment);

Qualifications

Honours & awards
2019, Suliko Liiv, Letter of Appreciation from the City of Tallinn and Estonian Conference Bureau for organizing the 51st linguistic conference of the Societas Linguistica Europaea (SLE)
2019, Suliko Liiv, Nomination for the State Lifelong Achievement Award
2019, Suliko Liiv, Letter of thanks of the Ministry of Education and Science for excellent work
2018, Suliko Liiv, Letter of appreciation of the Student Council of the institute of humanities for a significant contribution to educating students of humanities
2016, Suliko Liiv, Tallinn University letter of appreciation for the development of the course "Enhanced Learning Unlimited (ELU)"
2010, Suliko Liiv, Badge of Honour of Tallinn University
2007, Suliko Liiv, Letter of thanks of the Ministry of Education and Science for compiling Estonian strategy for Foreign languages
2007, Suliko Liiv, Badge of Honour of Estonian Ministry of Education and Science
2007, Suliko Liiv, TLU student research contest- supervision of best PhD thesis
2003, Suliko Liiv, Letter of thanks of the Ministry of Education and Science
2003, Suliko Liiv, Letter of Thanks of EATE
1999, Suliko Liiv, Letters of thanks of TPU for students' supervision (1999-2004)
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIFICATION: foreign language teaching methods, contrastive linguistics,lexicograpy,intercultual communication
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2018
1.1.
2018
4.1.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
5.2.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
5.2.
2012
1.2.
2011
5.2.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
4.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
3.3.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
5.2.
2006
6.6.
2006
3.1.
2005
3.4.
2005
6.8.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.3.
2004
3.3.
2004
3.3.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
5.2.
2004
6.3.
2004
1.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
4.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
4.2.
2002
4.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.6.
2002
1.2.
2001
2.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.3.
2001
3.4.
2001
5.2.
2001
6.3.
2001
6.6.
2001
3.4.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
4.2.
2000
5.2.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
3.2.
1999
3.2.
1999
3.3.
1999
3.4.
1999
6.3.
1999
3.2.
1998
3.3.
1998
5.2.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
3.2.
1997
4.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
3.2.
1996
3.2.
1996
6.2.
1996
6.2.
1996
6.6.
1996
3.4.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
6.2.
1995
3.3.
1994
3.4.
1994
5.2.
1994
5.2.
1994
6.2.
1994
6.2.
1993
3.2.
1991
3.3.
1991
5.2.
1991
6.2.
1991
6.2.
1990
6.2.
1990
6.2.
1990
3.3.
1989
3.2.
1988
6.2.
1988
6.2.
1988
6.2.
1988
6.2.
1988
3.2.
1987
3.2.
1987
6.2.
1987
6.2.
1987
3.2.
1986
6.2.
1985
20.10.2019
  • Leitud 3 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
ETFETF9037Hinnates muutujaid: tasemenäidised keelepädevustestide kontekstis01.01.201231.12.2014Suliko LiivTallinna Ülikool, Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituut30 600,00 EUR
MUUÕA/12812IntlUni/Mitmekeelse ja multikultuurse rahvusvahelise ülikooli väljakutsed01.10.201231.10.2015Suliko LiivTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituut10 457,00 EUR
MUUÕA/17507 (1.0101.06-0459)Üldhariduskoolide inglise keele õpetajate erialase kvalifikatsiooni tõstmine01.02.200730.04.2008Suliko LiivTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond16 509,21 EUR