Tatjana Oja

21.04.1957
737 6386
tatjana.oja@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.1999–...    Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, erakorraline teadur (0,2)
1979-1994 - TÜ insener/vanemlaborant; 1994-1998 - TÜ doktorant; 1998 - ZBI teadur; 1999 - ZBI vanemteadur
01.09.2004–31.07.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut, botaanika vanemteadur (1,00)
 
 
Haridustee
Voronezi riiklik Ülikool, 1979.a.
1994-1998 Tartu Ülikooli doktorantuur
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2008−2011    grandihoidja ETF grandis 7544
2004−2008    grandihoidja ETF grandis 5739
2000−2003    grandihoidja ETF grandis 4082
1998−2002    põhitäitjana ETF grandis 0370203s98

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; PÕHISUUND: Taimeliikide populatsioonide geneetilise varieeruvuse seaduspärasusi
 
 
Lisainfo
PhD botaanikas ja mükoloogias
Tartu Ülikool, 1998. a.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2012
1.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.4.
2007
3.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1996

Tatjana Oja

21.04.1957
737 6386
tatjana.oja@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.1999–...    Other staff
1979 – 1994 Institute of Botany and Ecology, University of Tartu; 1994 - 1998 PhD student at the University of Tartu; 1998 Institute of Zoology and Botany/ research scientist; 1999 - senior research scientist.
01.09.2004–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Senior Research Fellow (1,00)
 
 
Education
Voronezi State University, 1979.
1994-1998 PhD student, University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2008−2011    grant holder of ESF grant 7544
2004−2008    grant holder of ESF grant 5739
2000−2003    grant holder of ESF grant 4082
1998−2002    basic researcher of ESF grant 0370203s98

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; SPECIALITY: Patterns of genetic variation between plant species with different breeding systems and geographic distribution ranges
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2012
1.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
  • Leitud 8 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF7544Geneetiline mitmekesisus ja paljunemisviis haruldastel ning tavalistel taimeliikidel01.01.200831.12.2011Tatjana OjaTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond85 700,57 EUR
TKTK131Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes01.01.201601.03.2023Martin ZobelTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut3 198 027,47 EUR
ETFETF5739Luste (Bromus L., Poaceae) ja hiireherne (Vicia L., Fabaceae) liikide fülogeneetilised seosed, mikroevolutsioon ja fülogeograafia01.01.200431.12.2007Tatjana OjaEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut42 905,76 EUR
SFSF0180095s08Taimede bioloogilise mitmekesisuse komponendid: seosed suure- ja väikeseskaalaliste protsessidega01.01.200831.12.2013Meelis PärtelTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut923 465,28 EUR
SFSF0182551s03Taimede evolutsioon, mitmekesisus ja levik ning funktsioon ökosüsteemides01.01.200331.12.2007Meelis PärtelTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond376 439,61 EUR
HLKHLK04-6Tartu Ülikooli soontaimede herbaariumi taasavamine rahvusvahelisele teadusele01.01.200431.12.2008Meelis PärtelTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Tartu Ülikooli Muuseumid; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond117 576,67 EUR
IUTIUT20-29Tume elurikkus: taksonoomiline, fülogeneetiline, funktsionaalne ja geneetiline mitmekesisus dünaamilistes taimekooslustes01.01.201431.12.2019Meelis PärtelTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut758 800,00 EUR
ETFETF5815Valitud taimeliikide ja liigisiseste taksonite fülogenees ja levik Balti mere regioonis01.01.200431.12.2007Silvia PihuTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond35 227,95 EUR
  • Leitud 28 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Talve, T.; McGlaughlin, M.E.; Helenurm, K; Wallace, L.E.; Oja, T. (2014). Population genetic diversity and species relationships in the genus Rhinanthus L. based on microsatellite markers. Plant Biology, 16 (2), 495−502.10.1111/plb.12057.1.1.
Talve, Tiina; Mürk, Margarita; Lindell, Torbjörn; Oja, Tatjana (2014). Rhinanthus plants found in calcareous fens on Gotland (Sweden): are they related to R. osiliensis from Saaremaa (Estonia)? Biochemical Systematics and Ecology, 54, 113−122.10.1016/j.bse.2014.01.006.1.1.
Oja, Tatjana; Talve, Tiina (2012). Genetic diversity and differentiation in six species of the genus Rhinanthus (Orobanchaceae). Plant Systematics and Evolution, 298 (5), 901−911.10.1007/s00606-012-0599-3.1.1.
Talve, Tiina; Orav, Kaili; Angelov, Georgi; Pihu, Silvia; Reier, Ülle; Oja, Tatjana (2011). Comparative study of seed germination and genetic variation of rare endemic Rhinanthus osiliensis and related widespread congener R. rumelicus (Orobanchaceae). Folia Geobotanica, 47 (1), 1−15.10.1007/s12224-011-9105-x.1.1.
Talve, T.; Oja, T. (2011). Comparison of genetic variation and reproductive mode among populations of six Rhinanthus species. 24th Annual Conference of the Plant Population Biology Section of the Ecological Society of Germany, Switzerland and Austria (GfÖ). Oxford, UK. 2.-4.06.2011. 5.2.
Mürk, Margarita; Oja, Tatjana (2011). Genetic Variation and Origin of Neoendemic Dactylorhiza osiliensis. Plant Population Biology Conference 2011; Oxford, Inglismaa, 2-4 juuni. 5.2.
Mürk, Margarita; Oja, Tatjana (2011). Genetic Variation in Four Closely Related Dactylorhiza species (Orchidaceae). “Next generation insights into geosciences and ecology” Tartu, 12-13 mai. 5.2.
Reier, Ü.; Rammul, K.; Talve, T.; Oja, T. (2011). Microsatellite markers reveal that a small translocated population of Dianthus superbus L. has not lost genetic diversity. IBC2011 Abstract Book: XVIII International Botanical Congress. Melbourne, Australia, 23-39 July 2011. 410−411.5.2.
Kull, Thea; Oja, Tatjana (2010). Allozyme diversity and geographic variation among populations of the locally endangered species Carex magellanica subsp. irrigua (Cyperaceae). Folia Geobotanica, 45, 323−336.10.1007/s12224-010-9067-4.1.1.
Oja, T.; Oja, T.; Zimmermann, K. (2010). Genetic variation of Bromus hordeaceus s.l. (Bromus, Poaceae) over its core distribution range. Annales Botanici Fennici, 47 (3), 161−174.1.1.
Talve, T.; McGlaughlin, M.E.; Helenurm, K.; Wallace, L.E.; Oja, T. (2010). New microsatellite primers and population genetic diversity in three Rhinanthus species. 23th Annual Conference of the Plant Population Biology Section of the Ecological Society of Germany, Switzerland and Austria (GfÖ), 13.-15.05.2010, Nijmegen, Nederlands.. 5.2.
Talve, T; Oja, T. (2010). Population genetic diversity of the rare endemic species Rhinanthus osiliensis based on different molecular markers. 23th Conference-Expedition of the Baltic Botanists, 19.-22.07.2010, Haapsalu, Estonia. 5.2.
Helm, A.; Oja, T.; Saar, L.; Takkis, K.; Talve, T.; Pärtel, M. (2009). Human influence lowers plant genetic diversity in communities with extinction debt. Journal of Ecology, 97 (6), 1329 −1336.10.1111/j.1365-2745.2009.01572.x.1.1.
Oja, T.; Talve, T. (2009). Genetic variation and autotetraploid nature of rare endemic Rhinanthus osiliensis and related widespread congener R. rumelicus (Orobanchaceae). 22nd Plant population biology in a changing world; Bern, Switzerland; 21.-24.05.2009. 5.2.
Oja, Tatjana (2008). Genetic variation of Bromus hordeaceus s.l. (Poaceae) over its core distribution range. Abstracts of The fifth international symposium: Grass systematics and Evolution.: The fifth international symposium: Grass systematics and Evolution; Kopenhaagen, Taani; 11.-15.08.2008. Grass systematics and Evolution, 87.5.2.
Kull, T.; Oja, T. (2007). Low allozyme variation in Carex loliacea (Cyperaceae), a declining woodland sedge. Annales Botanici Fennici, 44 (4), 267−275.1.1.
Oja, T.; Paal , J. (2007). Multivariate analysis of morphological variation among closely related species Bromus japonicus, B. squarrosus and B. arvensis (Poaceae) in comparison with isozyme evidences. Nordic Journal of Botany, 24 (6), 691−702.1.1.
Oja, T. (2007). Preliminary isozyme evidence on the hybrid origin and diploid progenitors of Bromus pectinatus (Poaceae). ALISO: Monocots III/Grasses IV Proceedings, 23 . 468−471.3.4.
Oja, T. (2006). Phylogenetic relationships and Systematics in Genus Bromus (Poaceae). In: Sharma, A.K.; Sharma, A. (Ed.). Plant Genome: Biodiversity and Evolution Volume 1, Part D (231−253).. Science Publishers. Inc..3.1.
Oja, T. (2005). Isozyme evidence on the genetic diversity, mating system and evolution of Bromus intermedius (Poaceae). Plant Systematics and Evolution, 254, 199−208.1.1.
Oja, Tatjana; Jaaska, Vello; Vislap, Vivian (2003). Breeding System, Evolution and Taxonomy of Bromus Arvensis, B-Japonicus and B-Squarrosus (Poaceae). Plant Systematics and Evolution, 242, 101−117.1.1.
Oja, Tatjana (2002). Bromus Fasciculatus Presl - a Third Diploid Progenitor of Bromus Section Genea Allopolyploids (Poaceae). Hereditas, 137 (2), 113−118.1.1.
Oja, Tatjana; Laarmann, Heli (2002). Comparative Study of the Ploidy Series Bromus Sterilis, B. Diandrus and B-Rigidus (Poaceae) Based on Chromosome Numbers, Morphology and Isozymes. Plant Biology, 4 (4), 484−491.1.1.
Oja, Tatjana (2002). Genetic Divergence and Interspecific Differentiation in the Bromus Madritensis Complex (Poaceae) Based on Isozyme Data. Biochemical Systematics and Ecology, 30 (5), 433−449.1.1.
Oja, T. (1999). Allozyme diversity and interspecific differentiation of the two diploid bromegrass species, Bromus tectorum L and B.sterilis L (Poaceae). Plant Biology, 1 (6), 679−686.1.2.
  • Leitud 14 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Ebaselge taksonoomilise järguga tarna sektsioonide ja liikide geneetilise varieeruvuse ja suhete analüüs.Schmidt, LisannadoktorikraadTatjana OjaJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Genetic diversity and taxonomy within the genus RhinanthusTalve, TiinadoktorikraadTatjana OjaKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Genetic Variation and Species Relationships in the Orchid Genus DactylorhizaMürk, MargaritadoktorikraadTatjana OjaJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Kahkjaspunase sõrmkäpa (Dactylorhiza incarnata) õite värvuse polümorfism ning geneetiline mitmekesisusKangro, KadrimagistrikraadTatjana OjaKaitstud2012Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Kollase tarna kompleksi (Carex flava) geneetiline mitmekesisus ja morfoloogiline eristumineSchmidt, LisannamagistrikraadTatjana OjaKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Liigikompleksi Bromus arvensis-japonicus-squarrosus geneetiline mitmekesisus, paljunemisviisid ja fülogeneetilised seosed isoensüümtunnuste aluselKuusk, Vivianmagistrikraad (teaduskraad)Tatjana OjaKaitstud2002Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, botaanika osakond
Morfoloogiline ja geneetiline varieeruvus perekonna Gymnadenia Eesti populatsioonidesKuusksalu, KadrimagistrikraadTatjana OjaKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Neoendeemse Saaremaa sõrmkäpa Dactylorhiza osiliensis geneetiline mitmekesisus ja päritolu võrreldes lähedaste liikidegaMürk, MargaritamagistrikraadTatjana OjaKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Perekonna Carex liikide eristatavus taksonoomilisteks sektsioonideks isoensüümtunnuste aluselaPedajas, HedimagistrikraadTatjana OjaKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Reliktse hariliku kobarpea Ligularia sibirica (L.) Cass. geneetiline mitmekesisus EestisValgma, LauramagistrikraadTatjana OjaKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Reproduction ecology and genetic variation of declining sedge (Carex) speciesKull, TheadoktorikraadTiiu Kull; Tatjana OjaKaitstud2010Eesti Maaülikool
Russowi sõrmkäpa (Dactylorhiza russowii) geneetiline varieeruvus ning liigi identiteetJekaterina AidamagistrikraadTatjana OjaKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika õppetool
Saaremaa robirohu (Rhinanthus osiliensis) geneetiline mitmekesisus ja taksonoomiaTalve, Tiinamagistrikraad (teaduskraad)Tatjana Oja; Silvia PihuKaitstud2007Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Ümberasustatud aasnelgi (Dianthus superbus L.) populatsiooni geneetiline varieeruvus võrreldes looduslike populatsioonidegaRammul, KadimagistrikraadÜlle Reier; Tatjana OjaKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut