Jaak Tepandi

6202308
jaak.tepandi@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Tarkvarateaduse instituut, Professor (1,00)
Tallinna Polütehnilise Instituudi Infotöötluse kateeder. Dotsent, juhtiv teadur, vanemõpetaja. 1982 - 1992
Tallinna Polütehnilise Instituudi Arvutuskeskus. Insener, projektijuht, vahetusülem, lektor. 1969-1984
Muu ...
1992–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Teadmussüsteemide õppetool, õppetooli juhataja
1992–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Teadmussüsteemide õppetool, Professor (1,00)
 
 
Haridustee
Tartu Riikliku Ülikooli matemaatikateaduskond (matemaatik, lõpetanud 1969)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    Ajakirja "Applied Computer Systems" retsensent
2012−...    Osavõtt Vabariigi Presidendi ajurünnakutest seoses infoühiskonna rahvusvahelise mõtte- ja kompetentsikeskuse loomisega Eestisse
1997−...    Eesti Infotehnoloogia standardimise tehnilise komitee esimees.
Osavõtt SOCRATES/ERASMUS projektist MOCURIS (Modern curriculum in Information Systems at Master Level) 69077-IC-1-98-1-LT-ERASMUS-CDA-2.
Vastutav täitja - Euroopa Liidu ühisprojekt CIPA-CT93-0176 (DG 12 HSMU).
ISACA ERP Standardite töögrupi liige.
2016−2016    Konverentsi Baltic DB&IS'2016 programmkomitee liige
2014−2014    Konverentsi Baltic DB&IS 2014 programmkomitee liige
2013−2013    Konverentsi BSC 2013 programmkomitee liige
2012−2012    Konverentsi NordSec 2012 programmkomitee liige
2011−2011    Konverentsi NordSec 2011 programmkomitee liige
2010−2010    Konverentsi Ninth Conference on Databases and Information Systems, 2010 programmkomitee liige
2007−2008    ITU (International Telecommunication Union) globaalse küberturbe agenda (Global Cybersecurity Agenda) küberturvalisuse alase kõrgetasemelise ekspertgrupi tehniliste ja protseduursete meetmete valdkonna juht
2005−2005    Konverentsi Ninth East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems programmkomitee liige
2004−2013    Euroopa Võrgu- ja Infoturbe Agentuuri (ENISA) nõukogu Eesti poolne asenduslige.
2003−2006    ETF Tehnikateaduste ekspertkomisjoni liige (2.9 Süsteemitehnika) alates 1998 (vaheaegadega).
2002−2006    eDimensiooni liikmesriikide esindajate töögrupi (Senior Officials for the Information Society in the CBSS countries) esimees (2004), liige (alates 2002).
2001−2004    Örebro Ülikooli (Rootsi) Elektronkaubanduse ja Logistika uurimis- ja arendusprogrammi nõukogu liige (2001-2004).
1998−2008    Informaatikainstituudi teadussuuna juht

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2009, Jaak Tepandi, ITU peasekretäri Hamadoun I. Toure tunnustuskiri globaalse küberturbe agenda (Global Cybersecurity Agenda) küberturvalisuse alase kõrgetasemelise ekspertgrupi tehniliste ja protseduursete meetmete valdkonna juhtimise eest
1998, Jaak Tepandi, Eesti Arvutifirmade Assotsiatsiooni aasta tegija (1998)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.6. Arvutiteadused
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.6. Arvutiteadused; PÕHISUUND: Usaldusväärsete info- ja teadmussüsteemide arendus
 
 
Lisainfo
t.t.k.
Kaitstud Küberneetika Instituudi juures 1982.a.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2016
3.1.
2015
2.5.
2014
3.1.
2014
2.5.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
6.7.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.1.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2007
3.1.
2006
6.6.
2006
3.1.
2005
3.1.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
1.3.
2003
1.3.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
1.1.
2002
1.3.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
6.3.
2001
3.1.
2000
3.1.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
6.3.
2000
3.1.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
6.2.
1999
6.6.
1999
6.6.
1999
1.3.
1998
3.2.
1998
1.1.
1997
1.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1995
3.2.
1994
3.1.
1991
1.1.
1990
1.1.
1989
1.1.
1988

Jaak Tepandi

6202308
jaak.tepandi@ttu.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Software Science, Professor (1,00)
1984 - 1992: Department of Information Processing, TTU. Assoc. prof., leading scientist
1969-1984: Computing Centre, Department of Information Processing, TTU. Engineer, project leader, manager, lecturer, Senior lecturer
1992 to current: Institute of Informatics, Tallinn Technical University (TTU). Professor
1992–31.12.2016    Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Informatics, Chair of Knowledge-Based Systems, Other staff
1992–31.12.2016    Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Informatics, Chair of Knowledge-Based Systems, Professor (1,00)
 
 
Education
M.Sc (Math.) form Tartu State University (1969)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...    Reviewer for "Applied Computer Systems"
2012−...    Participation in the Preseident's brainstroming for the Global Information Society Initiative
1997−...    Chairman of the Estonian Technical Committee for Standardisation in Information Technology.
Project Leader for the Estonian subproject of the joint European Union Project CIPA-CT93-0176.
Member of the ISACA Standards Work Group for Enterprise Resource Planning (ERP).
2016−2016    PC member of the Baltic DB&IS'2016 conference
2014−2014    PC member of the Baltic DB&IS 2014 conference
2013−2013    PC member of the 2nd International Business and System Conference
2012−2012    PC member of the NordSec 2012 conference
2011−2011    PC member of the NordSec 2011 conference
2010−2010    PC member. Ninth Conference on Databases and Information Systems, 2010
2007−2008    Leader of the ITU (International Telecommunication Union) Global Cybersecurity Agenda High-Level Experts Group work area on Technical and Procedural Measures
2005−2005    PC member, Ninth East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems
2004−2013    Deputy Member of the Board of ENISA.
2003−2006   
2002−2006   
2001−2004    Member of the steering committee of the Research Program in Electronic Commerce and Logistics of the Örebro University (Sweden). Participation in SOCRATES/ERASMUS project MOCURIS (Modern curriculum in Information Systems at Master Level) 69077-IC-1-9
1998−2008    Leader of the research programme of Department of Informatics

Qualifications

 
 
Honours & awards
2009, Jaak Tepandi, Recognition by ITU Secretary General Hamadoun I. Toure of Jaak Tepandi, Work Area Leader of the High Level Expert Group, for contribution towards a more secure and safer information society
1998, Jaak Tepandi, Man of the Year (1998) from the Association of Estonian Information Technology and Telecommunications Companies
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences; SPECIALITY: Development of dependable information and knowledge based systems
 
 
Additional information
Ph.D. (Computer Science)
Estonian Academy of Sciences, 1982.

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2016
3.1.
2015
2.5.
2014
3.1.
2014
2.5.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
6.7.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.1.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2007
3.1.
2006
6.6.
2006
3.1.
2005
3.1.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
1.3.
2003
1.3.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
1.1.
2002
1.3.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
3.1.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
6.3.
2001
3.1.
2000
3.1.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
6.3.
2000
3.1.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
6.2.
1999
6.6.
1999
6.6.
1999
1.3.
1998
3.2.
1998
1.1.
1997
1.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1995
3.2.
1994
3.1.
1991
1.1.
1990
1.1.
1989
1.1.
1988