Mari Sarv

22.08.1972
+372 56456699
mari@haldjas.folklore.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
20.04.2012–...    Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemteadur-teadusteema juht (1,00)
2008–19.04.2012    Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemteadur (1,00)
2000–2008    Eesti Kirjandusmuuseum, Teadur (1,00)
17.02.1996–2000    Eesti Kirjandusmuuseum, Assistent rahvaluule uurimisprojektide juures (1,00)
 
 
Haridustee
1999–2008    Tartu Ülikool, folkloristika doktoriõpe
1991–1998    Tartu Ülikool, eesti filoloogia
1990–1991    Tallinna Tehnikaülikool, majandus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    HTM Teaduskollektsioonide ekspertnõukogu aseesimees (humanitaarteaduslikud kogud)
2014−...    Eesti Rahvaluule Arhiivi institutsionaalse uurimisprojekti "Folkloor kultuurilise kommunikatsiooni protsessis: ideoloogiad ja kogukonnad" juht
2013−...    Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetuste toimetuskolleegiumi liige
2013−...    Eesti digitaalhumanitaaria aastakonverentside üks peakorraldajatest
2012−...    Eesti Kirjandusmuuseumi teadusnõukogu liige
2010−...    Rahvusraamatukogu Eesti veebiarhiveerimise ekspertide töörühma liige
2000−...    Rahvusvaheliste regilaulukonverentside seeria üks peakorraldajatest
2013−2015    Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti "Eesti Kirjandusmuuseumi avaandmete kättesaadavaks tegemine" tarkvara töörühma juht (Eesti Kirjandusmuuseumi arhiiviinfosüsteemi kasutusmugavuse parandamine)
2012−2013    Eesti Rahvaluule Arhiivi sihtfinantseeritava teadusteema "Folkloor ja folkloorikogud kultuurimuutuste mõjuväljas: ideoloogiad, kohandumine ja kasutuskontekst" juht
2012−2015    Eesti Teadusagentuuri ühiskonna- ja kultuuriteaduste ekspertkomisjoni liige
2010−2012    Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti "Eesti trükise Punase Raamatu ja eesti kultuuri käsikirjaliste alliktekstide säilivuse ja kättesaadavuse tagamine" tarkvara töörühma juht (Eesti Kirjandusmuuseumi arhiiviinfosüsteemi ja failihoidla loomine)
2000−2003    ETF uurimisprojekti "Regilaulude keel ja poeetika" juht
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2009 külalisuurija Aberdeeni Ülikooli Elphinstone'i Instituudi juures (ÜK, Šotimaa).;
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi mentor rahvalaulu valdkonnas;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS ERIALA: H400 Folkloristika; PÕHISUUND: regilaul, eesti ja läänemeresoome poeetiline folkloor, folkloorne värsimõõt, välitööd, digitaalne folkloristika

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
4.2.
2016
4.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
1.3.
2015
3.2.
2015
4.2.
2015
4.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.2.
2014
1.3.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
4.1.
2014
4.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.7.
2014
3.1.
2013
3.2.
2013
4.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.7.
2013
4.1.
2012
4.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.7.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
3.2.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
5.2.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
1.2.
2008
2.2.
2008
2.3.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
1.3.
2007
3.2.
2004
4.2.
2004
5.2.
2004
3.2.
2003
3.2.
2003
3.5.
2002
3.5.
2001
3.5.
2001
4.2.
2001
2.2.
2000
1.2.
1999
3.2.
1999
1.2.
1998
3.2.
1997
3.2.
1996

Mari Sarv

22.08.1972
+372 56456699
mari@haldjas.folklore.ee

Career

Institution and occupation
20.04.2012–...    Estonian Literary Museum, Senior Researcher (1,00)
2008–19.04.2012    Estonian Literary Museum, Senior Researcher (1,00)
2000–2008    Estonian Literary Museum, Researcher (1,00)
17.02.1996–2000    Estonian Literary Museum, Research assistant at projects on folkloristics (1,00)
 
 
Education
1999–2008    PhD student at the University of Tartu, folkloristics
1991–1998    University of Tartu, Estonian philology
1990–1991    Tallinn University of Technology, economics
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    Estonian Ministry of Education and Research, expert board on scientific collections, vice-chairman (humanities collections).
2014−...    Head of the institutional research project of the Estonian Folklore Archives "Folklore in the Process of Cultural Communication: Ideologies and Communities"
2013−...    Member of the editorial board of the Proceedings of Estonian Folklore Archives (Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae)
2013−...    One of the main organizers of the series of yearly digital humanities conferences in Estonia
2012−...    Member of the Academic Council of the Estonian Literary Museum
2010−...    Member of the Advisory Board of Estonian Web Archive
2000−...    One of the main organizers of biennial international conferences on runosong
2013−2015    Head of the software team at the ERDF project "Availability of the open data at the Estonian Literary Museum"
2012−2013    Head of the target financed research project of the Estonian Folklore Archives "Folklore and Folklore Collections in Cultural Changes: Ideologies, Adaptation and Application Context"
2012−2015    Member of the Expert Committee of Social Sciences and Culture of the Estonian Research Council
2010−2012    Head of the software team at the ERDF project "Ensuring the Preservation and Availability of Red Book of Estonian Publications and Handwritten Source Texts of Estonian Culture"
2000−2003    Head of the ESF research-project “The Poetics and Language of Runo-songs”
 
 
Additional career information
2009 visiting scholar at the Elphinstone Institute, University of Aberdeen, Scotland, UK;
Mentor on folksong at Estonian Folk Dance and Folk Music Association;

Qualifications

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
4.2.
2016
4.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
1.3.
2015
3.2.
2015
4.2.
2015
4.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.2.
2014
1.3.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
4.1.
2014
4.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.7.
2014
3.1.
2013
3.2.
2013
4.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.7.
2013
4.1.
2012
4.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.7.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
3.2.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
5.2.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
1.2.
2008
2.2.
2008
2.3.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
1.3.
2007
3.2.
2004
4.2.
2004
5.2.
2004
3.2.
2003
3.2.
2003
3.5.
2002
3.5.
2001
3.5.
2001
4.2.
2001
2.2.
2000
1.2.
1999
3.2.
1999
1.2.
1998
3.2.
1997
3.2.
1996