Raivo Mänd

2.12.1954
737 5070
raivo.mand@ut.ee
http://www.zooloogia.ut.ee/et/raivo-mand

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.12.2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, osakonna juhataja
01.01.2016–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, loomaökoloogia professor (1,00)
2007–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond, osakonnajuhataja (1,00)
01.01.2013–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, osakonna juhataja
01.01.2011–31.12.2012    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, osakonna juhataja
01.12.2008–31.12.2010    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, loomaökoloogia professor
01.01.2008–31.12.2010    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, osakonna juhataja
01.01.2008–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, õppetooli juhataja
01.01.2008–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, loomaökoloogia professor (1,00)
01.08.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , loomaökoloogia professor (1,00)
01.08.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , juhataja
25.10.2004–31.07.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut, loomaökoloogia professor (1,00)
1998–2007    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Loomaökoloogia õppetool, Professor (1,00)
1992–1997    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Loomaökoloogia õppetool, Professor (1,00)
01.01.1992–31.12.1998    Zooloogia ja Botaanika Instituut, osakonnajuhataja
01.01.1991–31.12.1992    Zooloogia ja Botaanika Instituut, juhtivteadur
01.01.1987–31.12.1991    Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituut, laborijuhataja
01.01.1986–31.12.1987    Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituut, teadur
01.01.1979–31.12.1986    Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituut, nooremteadur
01.01.1977–31.12.1979    Eesti Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituut, vanemlaborant
01.01.1977–31.12.1979    Matsalu Riiklik Looduskaitseala, tehnik
01.01.1970–31.12.1973    Lamba- ja lehmakarjus Lenini-nim. kolhoosis Saaremaal (perioodiliselt)
 
 
Haridustee
1973–1978    Tartu Riiklik Ülikool, diplom kiitusega (bioloog-zooloog)
1970–1973    Kingissepa V. Kingissepa nim. Keskkool (Saaremaa Ühisgümnaasium)
1966–1970    Kingissepa (Kuressaare) 8.-kl. kool
1962–1966    Randvere algkool, Saaremaa
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Tartu Ülikooli Loodus- ja Täppisteaduste Valdkonna nõukogu liige
2010−...    Retsenseerinud artikleid ajakirjadele J Anim Ecol, Anim Behav, Eviron Pollut, Evol Ecol, J Avian Biol, Oecologia, J Appl Ecol, Landscape Ecol, Polar Biol, Acta Oecol, Parasitology, Auk, Condor, Ibis
2010−...    ja Am Midl Nat, Acta Ornithol, B Environ Contam Tox, Pac Sci, Ornis Fenn, Ardeola, J Field Ornithol, Wilson J Ornithol, Open Ornithology Journal, Acta Lithuanica Zooloogica, Environmental and Experimental Biology, Estonian Journal of Ecology
2009−...    Läti Ülikooli doktorikooli "Loomade mitmekesisus ja keskkonna kvaliteet" nõukogu välisliige
2007−...    Ajakirja The Open Ornithology Journal (Bentham Science Publishers) toimetuskolleegiumi liige
2007−...    Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi nõukogu liige
2007−...    Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi zooloogia osakonna juhataja
2005−...    Euroopa Teadusfondi ekspert (ökoloogia, loomade käitumise ja zooloogia alal)
2002−...    Eesti Ornitoloogiaühingu teaduskomisjoni liige
2001−...    Põhja-Euraasia Ornitoloogiakomitee liige
2013−2015    Põhja-Euraasia ornitoloogiakonverents, Almatõ, Kasahstan (korralduskomitee liige)
2013−2013    Euroopa Ornitoloogiaühingu Nominatsioonikomitee liige
2012−2015    Tartu Ülikooli Loodus- ja Tehnoloogiateaduskonna nõukogu liige
2010−2010    Soome Akadeemia bioloogia ja keskkonnateaduste ekspertpaneeli liige
2008−2015    Eesti Teaduse Tippkeskuse 'FIBIR' nõukogu liige
2007−2014    Ajakirja "Estonian Journal of Ecology" toimetaja
2006−2006    Põhja-Euraasia ornitoloogiakonverents, Stavropol, Venemaa (korralduskomitee liige)
2005−2005    Soome-Rootsi-Eesti doktorikool “Evolutionary Conservation Biology”, Lepanina (korralduskomitee liige)
2005−2007    TÜ Bioloogia-geograafiateaduskonna valitsuse liige
2005−2008    TÜ Ökoloogia ja Keskkonnateaduste doktorikooli nõukogu liige
2005−2007    Tartu Ülikooli Zooloogia ja Hüdrobioloogia Instituudi juhataja
2004−2008    Eesti Teaduskompetentsi nõukogu geo- ja bioteaduste ekspertkomisjoni liige
2003−2003    IX Eesti Ökoloogiakonverents, Tartu (korralduskomitee liige)
2002−2002    Konverents ‘Zooloogia arengusuunad II’, Tartu (korralduskomitee liige)
2002−2007    Eesti Alus- ja Rakendusökoloogia Tippkeskuse nõukogu liige
2002−2007    Eesti ornitoloogilise ajakirja "Hirundo" toimetuskolleegiumi liige
2002−2005    Eesti Põllumajandusülikooli loodusteaduste doktorinõukogu liige
2002−2006    Tartu Ülikooli Ökoloogia ja biodiversiteedi kaitse õppekava arendamise komisjoni liige
2001−2007    Ajakirja "Eesti TA Toimetised. Bioloogia. Ökoloogia" toimetuskolleegiumi liige
1997−1998    Eesti Ornitoloogiaühingu juhatuse liige
1997−1999    Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi komisjoni liige loodusteaduste alal
1997−2003    Eesti Teadusfondi geo-bioteaduste ekspertkomisjoni liige (zooloogia alal)
1996−1996    Eesti Malakoloogiaühingu asutaja ja juhatuse liige
1995−2001    Populaarteadusliku ajakirja "Eesti Loodus" toimetuskolleegiumi liige
1995−1998    Uppsala Ülikooli Zooloogia Instituudi välisnõunik
1995−2004    Eesti Põllumajandusülikooli Keskkonnakaitse Instituudi nõukogu liige
1995−1995    Rahvusvaheline konverents "Bird Numbers 1995", Pärnu (korralduskomitee liige)
1992−1992    Konverents ‘Zooloogia arengusuunad’, Tartu (korralduskomitee liige)
1992−2007    Tartu Ülikooli Bioloogia-geograafiateaduskonna nõukogu liige
1991−1991    VIII Estonian-Finnish Ornithological Congress, Tartu (korralduskomitee esimees)
1991−1994    Eesti Looduseuurijate Seltsi asepresident
1991−1994    Eesti Ornitoloogiaühingu juhatuse esimees
1989−1989    Rahvusvaheline konverents ‘Palearctic Crane Workshop’, Tallinn (korralduskomitee liige)
1988−2001    Zooloogia ja Botaanika Instituudi nõukogu liige
1987−1997    Eesti ornitoloogilise ajakirja "Hirundo" asutaja ja toimetuskolleegiumi esimees
1985−1987    Eesti Õpilaste Teadusliku Ühingu zooloogiasektsiooni teaduslik juhendaja
1985−1988    Eesti Looduseuurijate Seltsi ornitoloogiasektsiooni juhatuse liige
1983−1987    Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi noorte teadlaste nõukogu liige (1983) ja esimees (1984-1987)
1980−1990    Mitmete üleriiklike ornitoloogiakonverentside, noorte teadlaste ettekannete päevade jne peakorraldaja ja korralduskomitee liige 1980. aastail

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Raivo Mänd, Eesti Ornitoloogiaühingu auliige
2014, Raivo Mänd, Tartu Ülikooli Suur Medal
2009, Raivo Mänd, Tartu Ülikooli aumärk
2004, Raivo Mänd, Eesti Teadusfondi parimaid grandihoidjaid
2002, Raivo Mänd, Riiklik teaduspreemia bio-geoteadustes (koos P. Hõraku, T. Tammaru ja I. Otsaga)
1987, Raivo Mänd, Riikliku noorte teadlaste konkursi võitja bioloogias
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; PÕHISUUND: Lindude füsioloogiline ja käitumisökoloogia
 
 
Lisainfo
Tellitud ettekanded välismaal:

-- Hunting mysterious creatures in the forest of feathers: studies of plumage bacteria in birds. Latvian University, Riga, 2013.
-- When a male abandons male manners: Sexual difference in parental feeding behaviour attenuates with increasing hunger level of nestlings in pied flycatcher. Latvian University, Riga, 2012.
-- Decision making in animals. Latvian University, Riga, 2012.
-- One versus two broods:what hormones and molecules tell us? Daugavpils University, Daugavpils , 2011.
-- Recent research of avian ecologists of Tartu University. Latvian University, Riga, 2011.
-- Of ecological traps and of course about climate change. Latvian University, Riga, 2011.
-- Providing nest boxes for birds: does habitat matter? 24th International Ornithological Congress, Hamburg, 2006.

Doktoritööde oponeerimine:

-- Vrubļevska, J. 2014. Ecological factors and personality correlates in fitness of birds. PhD thesis. Daugavpils University, Daugavpils.
-- Ķerus, V. 2011. Changes in the status of breeding birds of Latvia during 1980-2010. PhD thesis. Latvian University, Riga.
-- Berzins, A. 2011. Anti-predator decisions of breeding birds: a link between environmental adversity and sociality. PhD thesis. Daugavpils University, Daugavpils (the defence itself was cancelled in the last moment due to the unexpected death of the attendant).

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
6.7.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
5.1.
2006
5.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2003
3.5.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
6.3.
2002
1.2.
2001
1.1.
2000
1.2.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.2.
1999
6.3.
1999
1.2.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.4.
1998
1.1.
1997
3.5.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1995
2.2.
1994
3.3.
1992
2.2.
1991
3.4.
1990
6.3.
1990
2.2.
1988
1.1.
1986
3.4.
1986
1.3.
1985
1.3.
1984
1.3.
1984
1.2.
1983
1.3.
1980
1.3.
1980

Raivo Mänd

2.12.1954
737 5070
raivo.mand@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Professor of Animal Ecology (1,00)
2007–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Department of Zoology, Head of Department (1,00)
01.01.2013–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Head of Office
01.01.2011–31.12.2012    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Head of Office
01.12.2008–31.12.2010    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Professor
01.01.2008–31.12.2010    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Head of Office
01.01.2008–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Head of Chair
01.01.2008–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Professor of Animal Ecology (1,00)
01.08.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Professor (1,00)
25.10.2004–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Zoology and Hydrobiology, Professor (1,00)
1998–2007    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Chair of Animal Ecology, Professor (1,00)
1992–1997    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Chair of Animal Ecology, Professor (1,00)
01.01.1992–31.12.1998    Head of Department, Institute of Zoology and Botany, Estonia
01.01.1991–31.12.1992    Leading Researcher, Institute of Zoology and Botany, Estonia
01.01.1987–31.12.1991    Head of Laboratory, Institute of Zoology and Botany, Academy of Sciences of the Estonian SSR
01.01.1986–31.12.1987    Researcher, Institute of Zoology and Botany, Academy of Sciences of the Estonian SSR
01.01.1979–31.12.1986    Junior Researcher, Institute of Zoology and Botany, Academy of Sciences of the Estonian SSR
01.01.1977–31.12.1979    Senior Assistant, Institute of Zoology and Botany, Academy of Sciences of the Estonian SSR
01.01.1977–31.12.1979    Assistant, Matsalu State Nature Reserve, Estonian SSR
01.01.1970–31.12.1973    Cowboy (periodically), Lenin collective farm, Saaremaa, Estonian SSR
 
 
Education
1973–1978    University of Tartu, MSc cum laude in biology-zoology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Member of the Council of the Faculty of Natural and Exact Sciences, University of Tartu
2010−...    Peer reviewer for J Anim Ecol, Anim Behav, Eviron Pollut, Evol Ecol, J Avian Biol, Oecologia,J Appl Ecol, Landscape Ecol, Polar Biol, Acta Oecol, Parasitology, Auk, Condor, Ibis
2010−...    and Am Midl Nat, Acta Ornithol, B Environ Contam Tox, Pac Sci, Ornis Fenn, Ardeola, J Field Ornithol, Wilson J Ornithol, Open Ornithology Journal, Acta Lithuanica Zooloogica, Environmental and Experimental Biology, Estonian Journal of Ecology
2009−...    Member of the Council of the Doctoral School of Latvian University "Animal diversity and quality of environment"
2007−...    Member of the Editorial Board of The Open Ornithology Journal (Bentham Science Publishers)
2007−...    Member of the Council of the Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu
2007−...    Head of the Department of Zoology, University of Tartu, Estonia
2005−...    Expert for the European Science Foundation (ecology, animal behaviour, zoology)
2002−...    Member of the Scientific Committee of the Estonian Ornithological Union
2001−...    Member of the North-Eurasian Ornithological Committee
2013−2015    North-Eurasian Ornithological Conference, Almaty, Kazakhstan (member of organizing committee)
2013−2013    Member of the Nomination Committee of the European Ornithological Union
2012−2015    Member of the Council of the Faculty of Science and Technology, University of Tartu
2010−2010    Member of the expert panel of the Research Council for Biosciences and Environment of the Academy of Finland
2008−2015    Member of the Council of the Estonian Center of Scientific Excellence 'Frontiers in Biodiversity Research'
2007−2014    Member of the Editorial Board of the "Estonian Journal of Ecology"
2006−2006    North-Eurasian Ornithological Conference, Stavropol, Russia (member of organizing committee)
2005−2005    Finnish-Swedish-Estonian graduate school on Evolutionary Conservation Biology, Lepanina, Estonia (member of organizing committee)
2005−2007    Member of the Board of the Faculty of Biology and Geography, University of Tartu
2005−2008    Member of the Council of the Estonian Graduate School for Ecology and Environmental Sciences
2005−2007    Head of the Institute of Zoology and Hydrobiology, University of Tartu, Estonia
2004−2008    Member of the Expert Commission on geo-biosciences of the Estonian Council of Scientific Competence
2003−2003    IX Estonian Ecological Conference, Tartu, Estonia (member of organizing committee)
2002−2002    Member of the Organizing Committee of the 2nd Estonian Zoological Conference, Tartu, Estonia
2002−2007    Member of the Council of the Estonian Center of Scientific Excellence on Basic and Applied Ecology
2002−2007    Member of the Editorial Board of Estonian ornithological journal "Hirundo"
2002−2005    Member of the Doctoral Committee on Natural Sciences of the Estonian Agricultural University
2002−2006    Member of the Developmental Committee of the Curriculum in Ecology and Biodiversity Protection, University of Tartu
2001−2007    Member of the Editorial Board of the journal “Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Biology/Ecology” (member since 2001)
1997−1998    Member of the Board of the Estonian Ornithological Union
1997−1999    Expert on natural sciences of the National Commission for evaluation of students' scientific research
1997−2003    Member of the Expert Commission on bio-geosciences of the Estonian Science Foundation (expert on zoology)
1996−1996    Founder and Member of the Board, Estonian Malacological Society
1995−2001    Member of the Editorial Board of the popular scientific journal “Estonian Nature”
1995−1998    External adviser, Department of Zoology, Uppsala University, Sweden
1995−2004    Member of the Council of the Institute of Environmental Protection, Estonian Agricultural University
1995−1995    International Conference "Bird Numbers 1995", Pärnu, Estonia (member of organizing committee)
1992−1992    Member of the Organizing Committee of the 1st Estonian Zoological Conference, Tartu, Estonia
1992−2007    Member of the Council of the Faculty of Biology and Geography, University of Tartu, Estonia
1991−1991    VIII Estonian-Finnish Ornithological Congress, Tartu, Estonia (member of organizing committee)
1991−1994    Vice-president, Estonian Naturalists' Society
1991−1994    Chairman of the Board, Estonian Ornithological Union
1989−1989    Palearctic Crane Workshop, Tallinn, Estonia (member of organizing committee)
1988−2001    Member of the Council of the Institute of Zoology and Botany, Estonia
1987−1997    Founder and Chairman of the Editorial Board of Estonian ornithological journal "Hirundo"
1985−1987    Scientific Adviser of the Section of Zoology of the Estonian Scientific Union of Schoolchildren
1985−1988    Member of the Board, Section of Ornithology of the Estonian Naturalists' Society
1983−1987    Chairman of the Council of Young Scientists, Institute of Zoology and Botany, Academy of Sciences of the Estonian SSR

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Raivo Mänd, Honorary member of the Estonian Ornithological Society
2014, Raivo Mänd, Grand Medal of the University of Tartu
2009, Raivo Mänd, Badge of Honour of the University of Tartu
2004, Raivo Mänd, One of the best project holders of Estonian Science Foundation
2002, Raivo Mänd, National Annual Science Award in bio-geosciences (togeter with P. Hõrak, T. Tammaru and I. Ots)
1987, Raivo Mänd, National Annual Science Award in biology among young scientists
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; SPECIALITY: Physiological and behavioural ecology of birds
 
 
Additional information
Invited talks abroad:

-- Hunting mysterious creatures in the forest of feathers: studies of plumage bacteria in birds. Latvian University, Riga, 2013.
-- When a male abandons male manners: Sexual difference in parental feeding behaviour attenuates with increasing hunger level of nestlings in pied flycatcher. Latvian University, Riga, 2012.
-- Decision making in animals. Latvian University, Riga, 2012.
-- One versus two broods:what hormones and molecules tell us? Daugavpils University, Daugavpils , 2011.
-- Recent research of avian ecologists of Tartu University. Latvian University, Riga, 2011.
-- Of ecological traps and of course about climate change. Latvian University, Riga, 2011.
-- Providing nest boxes for birds: does habitat matter? 24th International Ornithological Congress, Hamburg, 2006.

Invited opponent:

-- Vrubļevska, J. 2014. Ecological factors and personality correlates in fitness of birds. PhD thesis. Daugavpils University, Daugavpils.
-- Ķerus, V. 2011. Changes in the status of breeding birds of Latvia during 1980-2010. PhD thesis. Latvian University, Riga.
-- Berzins, A. 2011. Anti-predator decisions of breeding birds: a link between environmental adversity and sociality. PhD thesis. Daugavpils University, Daugavpils (the defence itself was cancelled in the last moment due to the unexpected death of the attendant).

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
5.1.
2006
5.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2003
3.5.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2001
1.1.
2000
1.2.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.2.
1999
1.2.
1998
6.4.
1998
1.1.
1997
3.5.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1995
2.2.
1994
2.2.
1991
3.4.
1990
2.2.
1988
1.1.
1986
3.4.
1986
1.3.
1985
1.3.
1984
1.3.
1984
1.2.
1983
1.3.
1980
1.3.
1980
  • Leitud 13 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUULBGOM072432007. aasta Tartumaa maakondliku metsanduse programmi projekti nr 20 ”Vareslaste ohjamiskava koostamine Tartumaal” täitmine15.12.200731.07.2008Raivo MändTartu Ülikool3 195,58 EUR
ETFETF8566Bakterite roll lindude sulestikus: uued võimalused seoses molekulaar- ja mikrobioloogiliste meetodite arenguga01.01.201131.12.2014Raivo MändTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut48 000,00 EUR
SFSF0180004s09Füsioloogiline käitumisökoloogia: füsioloogiline meetod ökoloogia, käitumis- ja evolutsiooniuuringute teenistuses01.01.200931.12.2014Raivo MändTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond785 857,55 EUR
ETFETF7476Kas värvuliste muna muster on seotud elupaiga kaltsiumirohkusega? Munakoore pigmentatsiooni ‘strukturaalse’ hüpoteesi testimine01.01.200831.12.2010Marko MägiTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond30 414,53 EUR
IUTIUT34-8Käitumise, signaaltunnuste ja immuunfunktsiooni individuaalse kovarieerumise mehhanismid ja funktsioon elutempo sündroomi kontekstis01.01.201531.12.2020Peeter HõrakTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut393 600,00 EUR
SFSF0182645s04Loomade käitumise evolutsioonilis-ökoloogilised aspektid: teooria ja rakendused01.01.200431.12.2008Raivo MändTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond482 264,51 EUR
ETFETF8985Metsavärvuliste toitmiskäitumine eri biotoopides ja kevadistes temperatuuri tingimustes: seosed kliimamuutuse ja isiksusega. 01.01.201231.12.2015Marko MägiTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut48 000,00 EUR
ETFETF6908SIGIMISMUSTRITE ELUPAIGALINE JA SESOONNE MUUTLIKKUS METSAVÄRVULISTEL LEHTPUISTU-OKASPUISTU SÜSTEEMIS PARASVÖÖTME PÕHJAOSAS: OTSIDES PÕHJUSI JA TAGAJÄRGI01.01.200731.12.2010Raivo MändTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond54 053,92 EUR
ETFJDJD58Sihtfinantseerimisteema nr 0182645s04 "Loomade käitumise evolutsioonilis-ökoloogilised aspektid: teooria ja rakendused"01.01.200731.12.2008Raivo MändTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond19 173,49 EUR
MJDMJD56Socio-ecological determinants of demographic rates in a group-living, free-ranging primate01.02.201030.04.2013Malgorzata E. ArletTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut100 375,74 EUR
APSF0180004s09AP11Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180004s09 raames01.01.201131.12.2012Raivo MändTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut34 001,00 EUR
APSF0180004s09AP13Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180004s09 raames01.01.201331.12.2014Raivo MändTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut63 840,00 EUR
ETFETF5489Ökoloogiline lõks või sigimisvõimaluste parandamine? (Looduskaitseline) inimtegevus ja lindude elupaigavaliku adekvaatsus ruumiliselt heterogeenses elupaigasüsteemis01.01.200331.12.2006Raivo MändTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond50 777,43 EUR
  • Leitud 114 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Lodjak, J.; Mägi, M.; Sild, E.; Mänd, R. (2017). Causal link between insulin-like growth factor 1 and growth in nestlings of a wild passerine bird. Functional Ecology, 31, 184−191.10.1111/1365-2435.12679.1.1.
Lodjak1, Jaanis1; Mänd2, Raivo2; Mägi3, Marko3 (2017). Insulin-like growth factor 1 and life-history evolution of passerine birds. Functional Ecology.10.1111/1365-2435.12993 [ilmumas].1.1.
Krams, I.A.; Niemelä, P.T.; Trakimas, G.; Krams, R.; Burghardt, G.M.; Krama, T.; Kuusik, A.; Mänd, M.; Rantala, M.J.; Mänd, R., Kekäläinen, J.; Sirkka, I.; Luoto, S.; Kortet, R. (2017). Metabolic rate associates with, but does not generate, covariation between behaviours in western stutter-trilling crickets, Gryllus integer. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences, xx [ilmumas].1.1.
Jonuks, Tõnno; Oras, Ester; Best, Julia; Demarchi, Beatrice; Mänd, Raivo; Presslee, Samantha; Vahur, Signe (2017). Multi-method analysis of avian eggs as grave goods: revealing symbolism in Conversion period burials at Kukruse, NE Estonia. Environmental Archaeology: The Journal of Human Palaeoecology, 1−14.10.1080/14614103.2016.1263374 [ilmumas].1.1.
Tilgar, V.; Mägi, M.; Lind, M.; Lodjak, J.; Moks, K.; Mänd, R. (2016). Acute embryonic exposure to corticosterone alters physiology, behaviour and growth in nestlings of a wild passerine. Hormones and Behavior, 84, 111−120.10.1016/j.yhbeh.2016.06.008.1.1.
Arlet M.E.; Veromann, L.-L.; Mänd, R.; Lemasson, A. (2016). Call rates of mothers change with maternal experience and with infant characteristics in free-ranging gray-cheeked mangabeys. American Journal of Primatology, 78 (9), 983−991.10.1002/ajp.22568.1.1.
Arlet, Małgorzata E.; Veromann-Jürgenson, Linda-Liisa; Mänd, Raivo; Lemasson, Alban (2016). Call rates of mothers change with maternal experience and with infant characteristics in free-ranging gray-cheeked mangabeys: Maternal calls in arboreal mangabeys. American Journal of Primatology, 78 (9), 983−991.doi:10.1002/ajp.22568.1.1.
Morelli, F.; Benedetti, Y.; Ibáñez-Álamo, J.D.; Jokimäki, J.; Mänd, R.; Tryjanowski, P.; Møller, A.P. (2016). Evidence of evolutionary homogenization of bird communities in urban environments across Europe. Global Ecology and Biogeography, xx−xx.10.1111/geb.12486.1.1.
Laine, V.N.; Gossmann, T.I.; Schachtschneider, K.M.; Garroway, C.J.; Madsen, O.; Verhoeven, K.J.F.; de Jager, V.; Megens, H.-J.; Warren, W.C.; Minx, P.; Crooijmans, R.P.M.A.; Corcoran, P.; Adriaensen, F.; Belda, E.; Bushuev, A.; Cichon, M.; Charmantier, A.; Dingemanse, N.; Doligez, B.; Eeva, T. ... Groenen, M.A.M. (2016). Evolutionary signals of selection on cognition from the great tit genome and methylome. Nature Communications, 7, 10474.10.1038/NCOMMS10474.1.1.
Vaugoyeau, M.; Adriaensen, F.; Artemyev, A.; Bańbura, J.; Barba, E.; Biard, C.; Blondel, J.; Bouslama, Z.; Bouvier, J.-C.; Camprodon, J.; Cecere, F.; Charmantier, A.; Charter, M.; Cichoń, M.; Cusimano, C.; Czeszczewik, D.; Demeyrier, V.; Doligez, B.; Doutrelant, C.; Dubiec, A. ... Møller, A.P. (2016). Interspecific variation in the relationship between clutch size, laying date and intensity of urbanisation in four species of hole-nesting birds. Ecology and Evolution, 6 (16), 5907−5920.10.1002/ece3.2335.1.1.
Lemoine, M.; Lucek, K.; Perrier, C.; Saladin, V.; Adriaensen, F.; Barba, E.; Belda, E.J.; Charmantier, A.; Cichoń, M.; Eeva, T.; Grégoire, A.; Hinde, C.A.; Johnsen, A.; Komdeur, J.; Mänd, R.; Matthysen, E.; Norte, A.C.; Pitala, N.; Sheldon, B.C.; Slagsvold, T. ... Richner, H. (2016). Low but contrasting neutral genetic differentiation shaped by winter temperature in European great tits. Biological Journal of the Linnean Society, 118 (3), 668−686.1.1.
Arlet, M.E.; Chancellor, R.L.; Kaasik, A.; Chapman, C.A.; Molleman, F.; Isbell, L.A.; Mӓnd, R., Carey, J.R. (2015). Determinants of reproductive performance among female gray-cheeked mangabeys (Lophocebus albigena) in Kibale National Park, Uganda. International Journal of Primatology, 36 (1), 55−73.1.1.
Møller, A.P.; Díaz, M.; Tomas Grim, T.; Dvorska, A.; Flensted-Jensen, E.; Ibáñez-Álamo, J.D.; Jokimäki, J.; Mänd, R.; Markó, G.; Szymański, P.; Tryjanowski, P. (2015). Effects of urbanization on bird phenology: a continental study of paired urban and rural populations. Climate Research, 66 (3), 185−199.1.1.
Alt, G.; Saag, P.; Mägi, M.; Kisand, V.; Mänd, R. (2015). Manipulation of parental effort affects plumage bacterial load in a wild passerine. Oecologia, 178 (2), 451−459.10.1007/s00442-015-3238-1.1.1.
Krams, I.; Moore, F.; Krama, T.; Rantala, M.J.; Mänd, R., Mierauskas, P.; Mänd, M. (2015). Resource availability as a proxy for terminal investment in a beetle. Oecologia, 178 (2), 339−345.10.1007/s00442-014-3210-5.1.1.
Arlet, M.E.; Chapman, C.A.; Isbell, L.A.; Molleman, F.; Mänd, R.; Hõrak, P.; Carey, J.R. (2015). Social and ecological correlates of parasitic infections in adult male gray-cheeked mangabeys (Lophocebus albigena). International Journal of Primatology, 36 (5), 950−969.1.1.
Møller, A.P.; Díaz, M.; Flensted-Jensen, E.; Grim, T.; Ibáñez-Álamo, J.D.; Jokimäki, J.; Mänd, R.; Markó, G.; Tryjanowski, P. (2015). Urbanized birds have superior establishment success in novel environments. Oecologia, 178 (3), 943−950.10.1007/s00442-015-3268-8.1.1.
Møller, A.P; Adriaensen, F.; Artemyev, A.; Bańbura, J.; Barba, E.; Biard, C.; Blondel, J.; Bouslama, Z.; Bouvier, J.-C.; Camprodon, J.; Cecere, F.; Chaine, A.; Charmantier, A.; Charter, M.; Cichoń, M.; Cusimano, C.; Czeszczewik, D.; Doligez, B.; Doutrelant, C.; Dubiec, A. ... Lambrechts, M.M. (2014). Clutch size variation in Western Palearctic secondary hole-nesting passerine birds in relation to nest box design. Methods in Ecology and Evolution, 5 (4), 353−362.10.1111/2041-210X.12160.1.1.
Krams, I.; Kivleniece, I.; Kuusik, A.; Krama, T.; Freeberg, T.M.; Mänd, R.; Rantala, M.J.; Mänd, M. (2014). High repeatability of anti-predator responses and resting metabolic rate in a beetle. Journal of Insect Behavior, 27 (1), 57−66.10.1007/s10905-013-9408-2.1.1.
Ruuskanen, S.; Laaksonen, T.; Morales, J.; Moreno, J.; Mateo, R.; Belskii, E.; Bushuev, A.; Järvinen, A.; Kerimov, A.; Krams, I.; Morosinotto, C.; Mänd, R.; Orell, M.; Qvarnström, A.; Slater, F.; Tilgar, V.; Visser, M.E.; Winkel, W.; Zang, H.; Eeva, T. (2014). Large-scale geographical variation in eggshell metal and calcium content in a passerine bird (Ficedula hypoleuca). Environmental Science and Pollution Research, 21 (5), 3304−3317.10.1007/s11356-013-2299-0.1.1.
Krams, I.; Krama, T.; Moore, F.R.; Kivleniece, I.; Kuusik, A.; Freeberg, T.M.; Mänd, R.; Rantala, M.J.; Daukšte, J.; Mänd, M. (2014). Male mealworm beetles increase resting metabolic rate under terminal investment. Journal of Evolutionary Biology, 27 (3), 541−550.10.1111/jeb.12318.1.1.
Arlet, M.E.; Isbell, L.A.; Molleman, F.; Kaasik, A.; Chancellor, R.L.; Chapman, C.A.; Mänd, R.; Carey, J.R. (2014). Maternal Investment and Infant Survival in Gray-cheeked Mangabeys (Lophocebus albigena). International Journal of Primatology, 35 (2), 476−490.10.1007/s10764-014-9754-8.1.1.
Møller, A.P; Adriaensen, F.; Artemyev, A.; Bańbura, J.; Barba, E.; Biard, C.; Blondel, J.; Bouslama, Z.; Bouvier, J.-C.; Camprodon, J.; Cecere, F.; Charmantier, A.; Charter, M.; Cichoń, M.; Cusimano, C.; Czeszczewik, D.; Doligez, B.; Doutrelant, C.; Eens, M.; Eeva, T. ... Lambrechts, M.M. (2014). Variation in clutch size in relation to nest size in birds. Ecology and Evolution, 4 (18), 3583−3595.10.1002/ece3.1189.1.1.
Arlet, Malgorzata; Molleman, Freerk; Carey, James; Mänd, Raivo; Isbell, Lynne (2013). Correlations between social context and fecal glucocorticoid metabolite concentrations in free-ranging female gray-cheeked mangabeys (Lophocebus albigena) in Kibale National Park, Uganda. Folia Biologica-Krakow, 61, 239−246.10.3409/fb61_3-4.239.1.1.
Krams, I.; Kivleniece, I.; Kuusik, A.; Krama, T.; Mänd, R.; Rantala, M.J.; Znotiņa, S.; Freeberg, T.M.; Mänd, M. (2013). Predation promotes survival of beetles with lower resting metabolic rates. Entomologia Experimentalis et Applicata, 148 (1), 94−103.10.1111/eea.12079.1.1.
  • Leitud 25 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Mittelendavate maismaaimetajate levikut mõjustavatest teguritest Eesti meresaartelRammul, Üllarmagistrikraad (teaduskraad)Raivo MändKaitstud1994Tartu Ülikool
Blood parameters as indicators of physiological condition and skeletal development in great tits (Parus major): natural variation and application in the reproductive ecology of birdsKilgas, PriitdoktorikraadRaivo MändKaitstud2007Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , Zooloogia osakond
Breeding habitat preference and reproduction success of Baltic grey sealJüssi, Martmagistrikraad (teaduskraad)Raivo MändKaitstud1994Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut
Bumblebees in agricultural landscapes in EstoniaMänd, MarikadoktorikraadRaivo Mänd; Anne LuikKaitstud2000Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekaitse osakond
Eesti metsade maismaateod: liigirikkus ja arvukusPiret Kiristajamagistrikraad (teaduskraad)Raivo MändKaitstud2001Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut
Effect of calcium supplementation on reproductive performance of the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca and the Great Tit Parus major, breeding in northern temperate forestsTilgar, VallodoktorikraadRaivo MändKaitstud2002Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut
Escape behaviour and personality in birds: habitat effectTätte, KunterdoktorikraadRaivo Mänd; Anders Pape MøllerJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Loomaökoloogia õppetool
Flexibility of parental behavior as a factor buffering environmental effects in birdsRasmann, ElodoktorikraadRaivo Mänd; Marko MägiJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Habitat preferences and quality for birds of prey: from principles to applicationsLõhmus, AskodoktorikraadRaivo MändKaitstud2003Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut
Kaltsiumipuudus kui ökoloogiline tegur metsavärvulistelTilgar, Vallomagistrikraad (teaduskraad)Raivo MändKaitstud1997Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut
Korduvpesitsus rasvatihasel kahes erikvaliteedilises elupaigasMägi, Markomagistrikraad (teaduskraad)Raivo MändKaitstud2002Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut
Linnupoegade kasvunäitajate seos vanemate toitmiskäitumisega kahel suluspesitsejal värvulisel parasvöötme põhjaosa lehtpuistu-okaspuistu mosaiigisRasmann, ElomagistrikraadRaivo Mänd; Marko MägiKaitstud2009Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond
Maternal care in grey-cheeked mangabeysVeromann-Jürgenson, Linda-LiisamagistrikraadRaivo Mänd; Malgorzata E. ArletKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Loomaökoloogia õppetool
Mobbing behaviour in birds: costs and reciprocity based cooperationKrama, TatjanadoktorikraadIndrikis Krams; Raivo MändKaitstud2007Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Loomaökoloogia õppetool
Mobbing behaviour in birds: costs and reciprocity based cooperationKrama, TatjanadoktorikraadRaivo MändKaitstud2007Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Loomaökoloogia õppetool
Natural variation in plumage bacterial assemblages in two wild breeding passerinesSaag, PaulidoktorikraadVallo Tilgar; Raivo MändKaitstud2012Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Pathways of selection in avian reproduction: a functional framework and its application in a population study of the Great TitHõrak, PeeterdoktorikraadRaivo MändKaitstud1995Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Piusa koobastes talvituvate veelendlaste (Myotis daubentoni) ja põhja-nahkhiirte (Eptesicus nilssoni) ellujäämuse hinnangud aastatel 1976-1988Lauri Lutsarmagistrikraad (teaduskraad)Raivo MändKaitstud1994Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut
Predators in low arctic tundra ecosystemMaano Aunapuumagistrikraad (teaduskraad)Raivo MändKaitstud1998Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut
Rasvatihase (Parus major) tervisenäitajate pesitsusaegne varieeruvus pesakohtade liiaga heterogeenses elupaigakompleksisKilgas, Priitmagistrikraad (teaduskraad)Raivo MändKaitstud2003Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut
Regulaarsed fluktuatsioonid Eesti röövlinnupopulatsioonides ja nende seos uruhiirlaste dünaamikagaLõhmus, Askomagistrikraad (teaduskraad)Raivo MändKaitstud1999Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Loomaökoloogia õppetool
Sexual selection for white tail spots in the Barn Swallow: relationships with reproductive traits and importance of parasitism of the feather eating liceMati Kosemagistrikraad (teaduskraad)Raivo MändKaitstud1999Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut
Sexual selection for white tail spots in the Barn Swallow: relationships with reproductive traits and importance of parasitism of the feather eating liceKose, Matimagistrikraad (teaduskraad)Raivo Mänd; Anders Pape MollerKaitstud1999Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut
The habitat-related variation of reproductive performance of great tits in a deciduous-coniferous forest mosaic: looking for causes and consequencesMägi, MarkodoktorikraadRaivo MändKaitstud2007Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut
The role of feather bacteria in birds: a new frontier opened by molecular and microbiological techniquesAlt, GretedoktorikraadRaivo Mänd; Marko MägiJuhendamiselTartu Ülikool