Kaire Vahejõe

11.03.1980
56158379
kaire.vahejoe@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
25.06.2012–...    Eesti Maaülikool, Lapsepuhkus (0,50)
2010–...    Eesti Maaülikool, Keskkonnaökonoomika teadur (0,50)
2005–2010    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, spetsialist agraarökonoomika ja turunduse valdkonnas (1,00)
 
 
Haridustee
2006–...    Eesti Maaülikool, Doktoriõpe, Põllumajandus
kõrgem, bakalaureuse kraad põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialal. Eesti Põllumajandusülikool 2003 a.
2003–2006    magistri kraad ökonoomika ja ettevõtluse erialal. Eesti Põllumajandusülikool 2006. a.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Osavõtt mitmetest teduslikest uurimustöödest.
Rakendusuuring: Antioküdandirikaste musta sõstra sortide introdutseerimine ja kasvatustehnoloogiate väljatöötamine.Turu-uuringu läbiviimine selgitamaks musta sõstra tootmise efektiivsust ja turustamisvõimalusi.
Projekt: Biokütusete tootmise ja kasutamise riikliku programmi ettevalmistamine.Energiavõsa tootmiskulude selgitamine pajuistanduse näitel.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2006, Kaire Vahejõe, 2006.a Eestimaa Põllumajandustootjate Keskliidu poolt korraldatud parima magistri lõputöö stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS ERIALA: S187 Põllumajandusökonoomika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS ERIALA: S190 Ettevõtete juhtimine

Kaire Vahejõe

11.03.1980
56158379
kaire.vahejoe@emu.ee

Career

Institution and occupation
25.06.2012–...    Estonian University of Life Sciences, Maternity leave (0,50)
2010–...    Estonian University of Life Sciences, researcher, environmental economics (0,50)
2005–2010    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Other staff (1,00)
 
 
Education
2006–...    Estonian University of Life-Sciences, PhD studies (agriculture)
higher education, Bachelor´s of Production and Marketing of Agricultural Products degree. Estonian Agricultural University 2003 year.
2003–2006    Estonian University of Life-Sciences, master studies ( Economics and Entrepreneurship)
 
 
R&D related managerial and administrative work
Participant in several scientific research.
Applied research: Introduction of Antioxidant- rich and Cultivation Technology Development Black Currant species. Conducting market research on the production effieciency and marketing possibilities of black currant.
Project: Preparation of the National Program for Bioenergy production and Usage.Research on production cost of energy willow-coppice plantation.