Kaire Vahejõe

11.03.1980
56158379
kaire.vahejoe@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
25.06.2012–...    Eesti Maaülikool, Lapsepuhkus (0,50)
2010–...    Eesti Maaülikool, Keskkonnaökonoomika teadur (0,50)
2005–2010    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, spetsialist agraarökonoomika ja turunduse valdkonnas (1,00)
 
 
Haridustee
2006–...    Eesti Maaülikool, Doktoriõpe, Põllumajandus
kõrgem, bakalaureuse kraad põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialal. Eesti Põllumajandusülikool 2003 a.
2003–2006    magistri kraad ökonoomika ja ettevõtluse erialal. Eesti Põllumajandusülikool 2006. a.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Osavõtt mitmetest teduslikest uurimustöödest.
Rakendusuuring: Antioküdandirikaste musta sõstra sortide introdutseerimine ja kasvatustehnoloogiate väljatöötamine.Turu-uuringu läbiviimine selgitamaks musta sõstra tootmise efektiivsust ja turustamisvõimalusi.
Projekt: Biokütusete tootmise ja kasutamise riikliku programmi ettevalmistamine.Energiavõsa tootmiskulude selgitamine pajuistanduse näitel.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2006, Kaire Vahejõe, 2006.a Eestimaa Põllumajandustootjate Keskliidu poolt korraldatud parima magistri lõputöö stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS ERIALA: S187 Põllumajandusökonoomika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS ERIALA: S190 Ettevõtete juhtimine

Kaire Vahejõe

11.03.1980
56158379
kaire.vahejoe@emu.ee

Career

Institution and occupation
25.06.2012–...    Estonian University of Life Sciences, Maternity leave (0,50)
2010–...    Estonian University of Life Sciences, researcher, environmental economics (0,50)
2005–2010    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Other staff (1,00)
 
 
Education
2006–...    Estonian University of Life-Sciences, PhD studies (agriculture)
higher education, Bachelor´s of Production and Marketing of Agricultural Products degree. Estonian Agricultural University 2003 year.
2003–2006    Estonian University of Life-Sciences, master studies ( Economics and Entrepreneurship)
 
 
R&D related managerial and administrative work
Participant in several scientific research.
Applied research: Introduction of Antioxidant- rich and Cultivation Technology Development Black Currant species. Conducting market research on the production effieciency and marketing possibilities of black currant.
Project: Preparation of the National Program for Bioenergy production and Usage.Research on production cost of energy willow-coppice plantation.
  • Leitud 10 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF6037Eesti maamajanduse mitmekesistamise arengumudelid- ja -probleemid Euroopa Liiduga ühinemise kontekstis (marjakasvatuse näitel)01.01.200531.12.2008Rando VärnikEesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut30 657,60 EUR
MUU8-2/T8012PKPKEestimaise puu- ja köögivilja säilitamise võimalused kontrollitud ja modifitseeritud atmosfääri tingimustes24.01.200801.12.2012Ulvi MoorEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut113 379,01 EUR
MUU8-2/T6075PKPK06 (EU23951)Kultuurmustikad spetsiaaltoodete toorainena01.08.200630.11.2006Marge StarastEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut9 585,79 EUR
MUU8-2/T11056PKKSPõllumajanduses loodud avalike hüvede hindamise uuringu läbiviimine10.05.201101.12.2011Kalev SeppEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut34 568,00 EUR
MUU8-2/T15034MSMURakendusasutuse nõuetele ja MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu piirkonna vajadustele vastava strateegiadokumendi koostamine16.02.201516.04.2015Kaire VahejõeEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut7 360,00 EUR
SFSF0170057s09Taimekaitse jätkusuutlikule taimekasvatusele01.01.200931.12.2014Marika MändEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut1 212 478,43 EUR
MUU8-2/T10149PKPKTasuvusanalüüsi koostamine lamba- ja kitsekasvatuse valdkonnas Setomaa ja Ape regioonis Eesti-Läti koostööprojekti "BUY LOCAL" raames03.09.201031.03.2011Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut19 045,67 EUR
MUU8-2/T10148MSMSTasuvusanalüüsi koostamine maaressursi kasutamise kohta aianduse valdkonnas Setomaa ja Ape regioonis Eesti-Läti koostööprojekti "BUY LOCAL" raames03.09.201031.03.2011Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut22 714,20 EUR
MUU8-2/T10150MSMSTasuvusanalüüsi koostamine saviressursi kasutamise valdkonnas Setomaa ja Ape regioonis Eesti-Läti koostööprojekti "BUY LOCAL" raames03.09.201031.03.2011Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut20 847,98 EUR
MUU8-2/T11068MSDSUuringu "Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ning toetusvajadus" läbiviimine18.05.201103.09.2012Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut44 862,00 EUR
  • Leitud 6 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Luik, Helis; Vahejõe, Kaire; Viira, Ants-Hannes (2015). Eestis kasvatatavate suviteraviljade mullaharimis-viisid ja külvitehnoloogia lähtuvalt mulla lõimisest. Alaru, Maarika; Astover, Alar; Karp, Kadri; Viiralt, Rein; Must, Anne (Toim.). Agronoomia 2015 (22−27).. Ecoprint.3.5.
Vahejõe, Kaire; Põder, Anne (2011). Some social and economic aspects of Estonian berry cultivation on the example of producers in Southern Estonia. In: Milan Pospišil (Ed.). Book of Abstracts and the Proceedings of 46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture, February 14- 18, 2011; Opatija, Croatia (43).. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, Faculty of Agriculture.3.4.
Oper, L., Vahejõe, K. (2011). Ülevaade põllumajanduses toodetavate avalike hüvede hindamisest. Eesti Majandusteaduse Seltsi aastakonverents, 2011.5.2.
Vahejõe, Kaire; Luik, Helis; Karp, Kadri; Põldma, Priit (2011). Aianduse valdkonna käsiraamat (porgand, küüslauk, avamaakurk, maasikas, aedmustikas, must sõstar). 6.4.
Vahejõe, Kaire; Luik, Helis; Piirsalu, Peep (2011). Lambakasvatuse valdkonna käsiraamat. 6.4.
Vahejõe, K.; Albert, T.; Noormets, M.; Karp, K.; Paal, T.; Starast, M.; Värnik, R. (2010). Berry Cultivation in Cutover Peatlands in Estonia: Agricultural and Economical Aspects. Baltic Forestry, 16 (2), 264−272.1.1.