Hans Põldoja

14.09.1979
6409355
hans.poldoja@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
22.08.2016–...    Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Õppejuht (0,75)
22.08.2016–31.08.2017    Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Lektor (0,25)
01.09.2015–21.08.2016    Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Lektor (1,00)
01.01.2014–31.08.2015    Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, Lektor (1,00)
01.01.2008–31.12.2013    Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, Teadur (1,00)
01.09.2007–31.12.2007    Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, Teadur (0,50)
01.01.2006–31.08.2007    Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Projektijuht (0,45)
01.10.2004–31.12.2005    Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Informaatika osakond, Teadur (0,25)
01.01.2003–31.12.2003    Tallinna Pedagoogikaülikool, Avatud Ülikool, Haridustehnoloogia keskus; Haridustehnoloog (1.00)
01.03.1999–31.01.2003    Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Infojuht (1,00)
 
 
Haridustee
2003–2016    Aalto Ülikool, Kunsti-, Disaini ja Arhitektuuri Kool, Meedia Osakond, doktoriõpe
2001–2003    Tallinna Pedagoogikaülikool, Informaatika osakond, Multimeedium ja õpisüsteemid, magistriõpe
1998–2001    Tallinna Pedagoogikaülikool, Informaatika osakond, Rakendusinformaatika, diplomiõpe
1986–1998    Tallinna Lilleküla Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    PRASAE (Peer Review, Peer Assessment, and Self Assessment in Education) workshop, programmikomitee liige
2013−2013    Justiitsministeerium, Intellektuaalse omandi kodifitseerimiskomisjoni liige
2011−2013    Tallinna Ülikool, haridustehnoloogia magistriõppekava juht
2009−2013    e-Õppe Arenduskeskus, pädevuste töörühma liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Hans Põldoja, e-Õppe Arenduskeskus, "Aasta e-kursuse" stipendium
2011, Hans Põldoja, Parima artikli auhind doktorantide arvestuses, The 10th International Conference on Web-based Learning (ICWL 2011)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS ERIALA: S281 Arvuti õpiprogrammide kasutamise metoodika ja pedagoogika ; PÕHISUUND: Haridustehnoloogia
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; PÕHISUUND: Õppematerjalide kogukonnapõhine loomine, Õpitarkvara kontseptuaalne disain, Sotsiaalne tarkvara, Avatud sisulitsentsid e-õppe kontekstis

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2013
3.1.
2012
6.6.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
6.6.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
6.2.
2009
6.6.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
1.1.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
6.6.
2005
3.1.
2004
3.5.
2003
6.6.
2003
6.3.
2002

Hans Põldoja

14.09.1979
6409355
hans.poldoja@tlu.ee

Career

Institution and occupation
22.08.2016–...    Tallinn University, School of Digital Technologies, Head of Studies (0,75)
22.08.2016–31.08.2017    Tallinn University, School of Digital Technologies, Lecturer (0,25)
01.09.2015–21.08.2016    Tallinn University, School of Digital Technologies, Lecturer (1,00)
01.01.2014–31.08.2015    Tallinn University, Institute of Informatics, Lecturer (1,00)
01.01.2008–31.12.2013    Tallinn University, Institute of Informatics, Researcher (1,00)
01.09.2007–31.12.2007    Tallinn University, Institute of Informatics, Researcher (0,50)
01.01.2006–31.08.2007    Tallinn Lillekyla Gymnasium, Project manager (0,45)
01.10.2004–31.12.2005    Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Informatics, Researcher (0,25)
01.01.2003–31.12.2003    Tallinn Pedagogical University, Open University, Centre for Educational Technology; Educational technologist (1.00)
01.03.1999–31.01.2003    Tallinn Lillekyla Gymnasium, IT manager (1,00)
 
 
Education
2003–2016    Aalto University, School of Arts, Design and Architecture, Department of Media, doctoral studies
2001–2003    Tallinn Pedagogical University, Department of Informatics, Multimedia and Learning Systems, Masters programme
1998–2001    Tallinn Pedagogical University, Department of Informatics, Applied Computer Science, diploma studies
1986–1998    Tallinn Lillekyla Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    PRASAE (Peer Review, Peer Assessment, and Self Assessment in Education) workshop, member of the program committee
2013−2013    The Estonian Ministry of Justice, member of the intellectual property codification commission
2011−2013    Tallinn University, head of educational technology master's curriculum
2009−2013    The Estonian e-Learning Development Centre, member of the competences working group

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Hans Põldoja, The Estonian e-Learning Development Centre, "e-Course of the Year" award
2011, Hans Põldoja, Best Student Paper Award, The 10th International Conference on Web-based Learning (ICWL 2011)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS SPECIALTY: S281 Computer-assisted education ; SPECIALITY: Educational technology
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.7. Telecommunications; SPECIALITY: Peer production of educational content, Conceptual design for educational software, Social software, Open educational resources
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2013
3.1.
2012
6.6.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
6.6.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
6.2.
2009
6.6.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
1.1.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
6.6.
2005
3.1.
2004
3.5.
2003
6.6.
2003
6.3.
2002