Sirje Mäearu

11.09.1959
617 7526
sirje.maearu@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2008–...    Eesti Keele Instituut, vanemkeelekorraldaja (1,00)
1993–2007    Eesti Keele Instituut, teadur (1,00)
1992–1993    Keele ja kirjanduse Instituut, nooremteadur (1,00)
1986–1992    Keele ja Kirjanduse Instituut, vanemlaborant (1,00)
1983–1983    Keele ja Kirjanduse instituut, vanemlaborant (1,00)
 
 
Haridustee
1983–1986    Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituudi aspirantuur
1978–1983    Tartu ülikool, eesti filoloogia osakond, eesti keel
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    aianduse terminoloogia komisjoni liige
2005−...    botaanika terminoloogia komisjoni liige
2004−...    Eesti Rakenduslingvisitka Ühingu asutajaliige
2003−...    Eesti Laborimeditsiini Ühingu terminoloogia töörühma liige
2001−...    Eesti Terminoloogia Ühingu liige
1983−...    Emakeele Seltsi liige
2008−2012    riikliku programmi „Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008-2012)“ juhtkomitee liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
loengud Tallinna Pedagoogikaülikoolis, Euroülikoolis ja Eesti Muusikaakadeemias;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
0, Sirje Mäearu, 2000 riigi teaduspreemia sotsiaal- ja humanitaarteadustes (kollektiiv: T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik) "Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999" eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H353 Leksikoloogia ; PÕHISUUND: eesti keelekorraldus, leksikoloogia ja leksikograafia
 
 
Lisainfo
MA
Tartu Ülikool 2002

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
4.1.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
6.3.
2015
1.3.
2014
1.3.
2014
3.3.
2014
4.1.
2014
3.3.
2013
4.1.
2013
4.1.
2013
6.3.
2013
3.2.
2012
4.1.
2012
6.3.
2012
1.3.
2011
3.3.
2011
4.1.
2011
1.3.
2010
1.3.
2010
1.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
6.3.
2007
6.3.
2007
1.2.
2006
3.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
4.2.
2004
4.2.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
1.2.
2003
4.1.
2003
1.3.
2001
3.3.
2001
3.3.
2001
4.2.
2001
3.3.
2000
3.3.
1999
3.2.
1996
3.4.
1996
1.2.
1993
1.2.
1992
1.2.
1991
5.2.
1988
3.2.
1987
3.3.
1987
5.2.
1986

Sirje Mäearu

11.09.1959
617 7526
sirje.maearu@eki.ee

Career

Institution and occupation
2008–...    Institute of the Estonian Language, senior language planner (1,00)
1993–2007    Institute of the Estonian Language, research associate (1,00)
1992–1993    Institute of Language and Literature, junior research associate (1,00)
1986–1992    Institute of Language and Literature, senior assistant (1,00)
1983–1983    Institute of Language and Literature, senior assistant (1,00)
 
 
Education
1983–1986    postgraduate student of Institute of Language and Literature, Estonian Academy of Sciences
1978–1983    University of Tartu, Estonian philology with a major in Estonian language
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    member of horticultural terminology commission
2005−...    member of botanical terminology commission
2004−...    member of Estonian Association for Applied Linguistics
2003−...    member of terminological work group of Estonian Society of Laboratory Medicine
2001−...    member on Estonian Terminology Society
1983−...    member of the Mother Tongue Society
2008−2012    member of the Commitee of the "National Programme for Estonian Language Terminology (2008-2012)"
 
 
Additional career information
lectures at Tallinn Pedagogical University, Eurouniversity and Estonian Music Academy;

Qualifications

 
 
Honours & awards
0, Sirje Mäearu, 2000 National Science Prize in Social Sciences and Humanities (collective: T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik) for "Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999"
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H353 Lexicology
 
 
Additional information
MA
University of Tartu 2002

Publications

Category
Year
Publication
 
4.1.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
6.3.
2015
1.3.
2014
1.3.
2014
3.3.
2014
4.1.
2014
3.3.
2013
4.1.
2013
4.1.
2013
6.3.
2013
3.2.
2012
4.1.
2012
6.3.
2012
1.3.
2011
3.3.
2011
4.1.
2011
1.3.
2010
1.3.
2010
1.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
6.3.
2007
6.3.
2007
1.2.
2006
3.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
4.2.
2004
4.2.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
1.2.
2003
4.1.
2003
1.3.
2001
3.3.
2001
3.3.
2001
4.2.
2001
3.3.
2000
3.3.
1999
3.2.
1996
3.4.
1996
1.2.
1993
1.2.
1992
1.2.
1991
5.2.
1988
3.2.
1987
3.3.
1987
5.2.
1986