Tiit Maran

9.10.1959
6943318
5066859
tiit.maran@tallinnzoo.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
24.10.2016–...    Tallinn Zoological Gardens, Direktor (1,00)
2007–...    Tallinna Loomaaed, Teadusliku Liigikaitse Labori juhataja (0,50)
01.09.2013–31.08.2016    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Dotsent (0,50)
2008–31.08.2013    Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond, Bioloogia õppetool, Dotsent (0,50)
01.01.2008–31.12.2008    Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, erakorraline vanemteadur
01.01.1994–31.12.2000    Oxfordi Ülikool, Looduskaitse Uuringute Üksus
1993–24.10.2016    Tallinna Loomaaed, teadussekretär (0,50)
 
 
Haridustee
1978–1983    Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    Maailma Looduskaitse Liidu Reintrodutseerimise Ekspertgrupi liige
2015−...    Punase Raamatu juhtgrupi liige
2014−...    Keskkonnaministri jahindusnõukogu liige
2012−...    Hispaania Terioloogia Seltsi ajakirja "Desmana" toimetuskollegiumi liige
2006−...    Maailma Loodusekaitse Liidu Pisikiskjate Ekspertgrupi Liige
2006−...    Euroopa Loomaaedade Assotsatsiooni Tehisasurkondade Ohjamise Ekspertgrupi liige
2004−...    Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni Eesti teaduskomitee esimees
2000−...    Maailma Loodusekaitse Liidu Võõrliikide Ekspertgrupi Liige
1997−...    Maailma Looduskaitse Liidu ex situ kaitse ekspertgupi liige
1995−...    Maailma Looduskaitse Liidu Ex situ kaitse Ekspertgrupi liige
1995−...    Euroopa Loomaaedade Assotsatsiooni Pisikiskjate Ekspertgrupi Liige
1995−...    Euroopa Loomaaedade Assotsatsiooni Euroopa naaritsa tehisasurkonna ohjamise programmi koordinaator
1983−...    Eesti Terioloogia Selts - liige
2008−2009    Ajakirja "Estonian Journal of Ecology" külalistoimetaja: eriväljaanded Balti imetajatest
2008−2008    Seitsmenda Balti Terioloogia Konverentsi organiseerimine
2007−2014    Eesti Terioloogia Selts - esimees
1995−2000    Maailma Looduse Liidu Pisikiskjate Ekspertgrupi kaasesimees
1987−1995    Maailma Looduskaitse Liidu Pisikiskjate Ekspertgrupi liige
 
 
Loometöö
Imetajate Entsüklopeedia eesti keelse tõlke erialane toimetamine;
Balti Terioloogia Konverentsi toimetiste külalistoimetaja ajakirjas Estonian Journal of Ecology;
Raamatu Euroopa Imetajad tõlke erialane toimetamine eesti keelde;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2009 - 2013 Loengud Tallinna Ülikoolis Looduskaitsebioloogia - 42 loengut, 5.00 EAP ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringud; CERCS ERIALA: B280 Loomaökoloogia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; PÕHISUUND: looduskaitse bioloogia, populatsiooni bioloogia, käitumine
 
 
Lisainfo
IUCN Ex situ kaitse spetsialsitide expertgrupi kursus "Asurkondade modeleerimine Vortexi abil"
5 - 8 August 2008,
Belgia kuninglik Zooloogia Selts

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2011
3.4.
2011
3.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
2.3.
2007
1.1.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
3.2.
2005
3.2.
2004
6.3.
2004
1.3.
2003
6.3.
2003
2.2.
2002
6.4.
2002
1.1.
2000
3.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
3.3.
1999
6.3.
1999
1.1.
1998
3.1.
1998
3.1.
1998
1.1.
1995
1.2.
1992
3.2.
1991
3.2.
1991
6.6.
1991
3.4.
1990

Tiit Maran

9.10.1959
6943318
5066859
tiit.maran@tallinnzoo.ee

Career

Institution and occupation
24.10.2016–...    Tallinn Zoological Gardens, Director (1,00)
2007–...    Tallinn Zoological Gardens, Head of Species Conservation Lab (0,50)
01.09.2013–31.08.2016    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Associate professor (0,50)
2008–31.08.2013    Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Natural Scinces, Bioloogia õppetool, Associate Professor (0,50)
01.01.2008–31.12.2008    Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, senior researcher
01.01.1994–31.12.2000    Oxford University, Wildlife Conservation Research Unit
1993–24.10.2016    Tallinn Zoological Gardens, Scientific secretary (0,50)
 
 
Education
1978–1983    Tartu University
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    IUCN SSC Reintroduction Specialist GRoup member
2015−...    Member of the Estoniand Redlist steering group
2014−...    Member of the hundting advisory board for the Ministy of the Environment
2012−...    Member of the editorial board of the journg of GAlemys ( Spanish Journal of Mammology
2006−...    IUCN Small Carnivore Specialist Group - member
2006−...    EAZA Population Management Advisory Group - member
2004−...    Chair of Estonian Scientific Committee for the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
2000−...    IUCN Alien Species Specialist Group Member
1997−...    IUCN SSC Conservation Breeding Specialist Group member
1995−...    IUCN Conservation Breeding Specialist Group Member
1995−...    EAZA Small Carnivore TAG Member
1995−...    EAZA European Mink EEP coordinator
1983−...    Estonian Theriological Society - member
2008−2009    Quest editor of the Estonian Journal of Ecology: special issues of Baltic mammals
2008−2008    Arrangement of the 7th Baltic Theriological Conference
2007−2014    Estonian Theriological Society - chair
1995−2000    IUCN Small Carnivore Specialist Group co-chair
1987−1995    IUCN Small Carnivore Specialist Group Member
 
 
Creative work
Editor of the book "Encyclopedia of Mammals" Estonian translation ;
Editor of special issue in Estonian Journal of Ecology: proceedings of the Baltic Teriological Conference;
"Mammals of Europe" - editor of Estonian translation ;
 
 
Additional career information
2009 - 2013 Lectures in Tallin University on Conservation biology - 42 lectures, 5 ECTS;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.12. Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Economic and Technological Research relating to Bio- and Environmental Sciences; CERCS SPECIALTY: B280 Animal ecology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; SPECIALITY: conservation biology, population biology, ethology
 
 
Additional information
CBSG Europe Vortex Population Modelling Course
5-8 August 2008
Royal Zoological Society of Antwerp, Belgium

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2011
3.4.
2011
3.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
2.3.
2007
1.1.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
3.2.
2005
3.2.
2004
6.3.
2004
1.3.
2003
6.3.
2003
2.2.
2002
6.4.
2002
1.1.
2000
3.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
3.3.
1999
6.3.
1999
1.1.
1998
3.1.
1998
3.1.
1998
1.1.
1995
1.2.
1992
3.2.
1991
3.2.
1991
6.6.
1991
3.4.
1990
  • Leitud 45 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kiik, Kairi, Maran, Tiit; Nemvalts, Kristel; Sandre, Siiri-Lii; Tammaru, Toomas (2017). Reproductive parameters of critically endangered European mink (Mustela lutreola) in captivity. Animal Reproduction Science, 181, 86−92.1.1.
Kiik, Kairi; Maran, Tiit; Nagl, Astrid; Kneidinger, Nadja; Tammaru, Toomas (2017). Behavioural studies of critically endangered European mink (Mustela lutreola) in captivity. CT13.3.5.2.
Kiik, Kairi; Maran, Tiit; Kneidinger Nadja; Tammaru, Toomas (2016). Social behavior of endangered European mink (Mustela lutreola) litters in captivity. Applied Animal Behaviour Science, 1−11.10.1016/j.applanim.2016.06.004 [ilmumas].1.1.
Haage, Marianne; Maran, Tiit; Bergvall, Ulrika; Elmhagen, Bodil; Angerbjörn, Anders (2016). The influence of spatiotemporal conditions and personality on survival in reintroductions–evolutionary implications. Oecologia, 1−12.DOI10.1007/s00442-016-3740-0 [ilmumas].1.1.
Remm, L.; Lõhmus, A.; Maran, T. (2015). A paradox of restoration: prey habitat engineering for an introduced endangered carnivore can support native biodiversity. Oryx, 49 (3), 559−562.10.1017/S0030605314000271.1.1.
Knuuttila, A.; Aaltonen, K.; Virtala, A-M. K.; Henttonen, H.; Isomursu, M.; Leimann, A.; Maran, T.; Saarma, U.; Timonen, P.; Vapalahti, O.; Sironen, T. (2015). Aleutian mink disease virus in free‐ranging mustelids in Finland ‐ a cross‐sectional epidemiologic and phylogenetic study. Journal of General Virology, 96, 56−61.10.1099/vir.0.000081.1.1.
Leimann, A; Knuuttila, A; Maran, T; Vapalahti, O; Saarma, U. (2015). Molecular epidemiology of Aleutian mink disease virus (AMDV) in Estonia, and a global phylogeny of AMDV. Virus Research, 199, 55−61.10.1016/j.virusres.2015.01.011.1.1.
Nagl, Astrid; Kneidinger, Nadja; Kiik, Kairi; Lindeberg, Heli; Maran, Tiit; Schwarzenberger, Franz (2015). Noninvasive monitoring of female reproductive hormone metabolites in the endangered European mink (Mustela lutreola). Theriogenology, 84 (9), 1472−1481.10.1016/j.theriogenology.2015.07.023.1.1.
Harrington, Lauren; Põdra, Madis; Macdonald, David; Maran, Tiit (2014). Post-release movements of captive-born European mink Mustela lutreola. Endangered Species Research, 24, 137−148.10.3354/esr00590.1.2.
Põdra, M., Maran, T. Sidorovich, V.E., Johnson, P.J. ja Macdonald, D.W. (2013). Restoration programmes and the development of a natural diet: a case study of captive-bred European mink. European Journal of Wildlife Research, 59 (1), 93 −104.DOI10.1007/s10344-012-0653-z.1.1.
Haage, M.; Bergvall, U.A.; Maran, T.; Kiik, K.; Angerbjörn, A. (2013). Situation and context impacts the expression of personality: The influence of breeding season and test context. Behavioural Processes, 100, 103−109.10.1016/j.beproc.2013.08.009.1.1.
Kiik, Kairi; Maran, Tiit; Nagl, Astrid; Ashford, Kadri; Tammaru, Toomas (2013). The Causes of the Low Breeding Success of European Mink (Mustela lutreola) in Captivity. Zoo Biology, 32 (4), 387−393.10.1002/zoo.21062.1.1.
Maran, T.; Põdra, P. (2013). Establishing new populations of European mink in Hiiumaa and Saaremaa Island, Estonia. In: Priptal S.Soorae (Ed.). Global Re-introduction Perspectives: 2013, Further case-studies from around the globe (159−163).. Abu Dhabi: SSC Re-introduction Specialist Group and Abu Dhabi, UAE: Environment Agency-Abu Dhabi..3.2.
Cabria, M. T.; Michaux, J.R.; Gomez-Moliner, B. J; Skumatov, D; Maran, T.; Fournier, P; Lopez de Luzuriaga, J.; Zardoya, R. (2011). Bayesian analysis of hybridization and introgression between the endangered european mink (Mustela lutreola) and the polecat (Mustela putorius). Molecular Ecology, 20 (6), 1176−1190.10.1111/j.1365-294X.2010.04988.x.1.1.
Kneidiger, Nadja; Schwarzenberger, Franz; Nagl, Astrid; Ashford, Kadri; Maran, Tiit (2011). The influence of captive conditions on the reproductive behaviour of male European mink (Mustela lutreola). 8th INternational Conference on behaviour, physiology and genetics of wildlife: 8th INternational Conference on behaviour, physiology and genetics of wildlife; 14th - 17th Sepbember, 2011; Berlin, Germany. Ed. Schumann, A; Seet, S; Jewgenow, K.; Hofer, H. Bonn: Leibnitz Institute of Zoo and Wildlife Research , 93.3.4.
Maran, Tiit (2010). Small, brown but worth of the effort: recovery of the European mink in Estonia. In: Gerald Dick, Markus Gusset (Ed.). Building a Future for Wildlife: Zoos and Aquariums Committed to Biodiverstiy Conservation (145−150).. Gland, Switzerland: Wolrd Association of Zoos and Aquariums.3.2.
Maran, Tiit (2010). Schutz des Europäisches Nerzes in Estland. ZGAP Mitteilungen, 2, 6−7.6.3.
Maran, Tiit; Põdra, Madis;Põlma, Merje;Macdonald, David (2009). The survival of captive-born animals in restoration programmes – Case study of the endangered European mink Mustela lutreola. Biological Conservation, 142, 1685−1692.1.1.
Maran, Tiit (2007). Conservation biology of the European mink, Mustela lutreola (Linnaeus 1761): decline and causes of extinction. (Doktoritöö, Tallinna Ülikool). Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.2.3.
Bonesi, L.; Harrington, L. A.; Maran, T.; Sidorovich, V. E.; MacDonald, D. W (2006). Demography of three populations of American mink Mustela lutreola in Europe. Mammal Review, 36, 98−106.1.1.
Maran, T. (2006). Conservation of the European mink in Estonia: an update 2001–2003. International Conference on European mink (Mustela lutreola). Lorogno, 2003. Lorogno, 131−142.3.4.
Põlma, M.; Maran, T. (2006). Interspecific aggressiveness of European mink (Mustela lutreola) and American mink (M.vison): provisional results of experiments in captivity. International Conference on the Conservation of European Mink (Mustela lutreola): International Conference on the Conservation of European Mink (Mustela lutreola), Lorogno, 2003. Lorogno, 199−207.3.4.
Põdra, M.; Kõlamets, L.; Solovej, I.; Sidorovich, V. E.; Maran, T. (2006). Feeding ecology of released European mink in Hiiumaa Island 2000–2003. International Conference on the Conservation of European mink (Mustela lutreola). Proceeding Book: International Conference on the Conservation of European mink (Mustela lutreola)., Logrono, Spain, 2004. Logrono, 187−207.3.5.
Maran, T.; Põdra, M. (2005). Kiskjate taasasustamine liigikaitse meetodina: põhimõtted ning Euroopa naaritsa (Mustela lutreola) taasasustamisprojekti analüüs. Sammul, M.; Lõhmus, A. (Toim.). Ökoloogiline taastamine (229−253).. Tartu: Eesti Looduseuurijate Selts. (Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat).3.2.
Põdra, M.; Maran, T. (2004). Ökoloogilisi aspekte euroopa naaritsa, Mustela lutreola, saaremise asurkonna rajamisel Hiiumaal 2000 - 2003. Sügiskooli materjale (23−40).. Tallinn: Eesti Terioloogia Selts. (Eesti Ulukid; 9).3.2.
  • Leitud 7 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Aleuudi viirus Eesti väikekiskjatel ja selle fülogeneesLeimann, AivimagistrikraadUrmas Saarma; Tiit MaranKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Ebapärlikarbi (Margaritifera margaritifera L.) levik ja populatsiooni seisundit ohustavad tegurid EestisPitsal, SelvemagistrikraadTiit Maran; Riinu RannapKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Euroopa naaritsa (Mustela lutreola) paaritumisedukus tehiskeskkonnas Kiik, KairimagistrikraadTiit Maran; Toomas TammaruKaitstud2011Tartu Ülikool
JAHIULUKID TALLINNA LINNASHelena TäärmagistrikraadTiit MaranKaitstud2013Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond, Keskkonnakorralduse õppetool
NON-INVASIVE MONITORING OF REPRODUCTIVE HORMONE METABOLITES IN FEMALE EUROPEAN MINK (MUSTELA LUTREOLA)Astrid NaglmagistrikraadFranz SCHWARZENBERGER; Tiit MaranKaitstud2015Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Tehistingimuste mõju Euroopa naaritsa (Mustela lutreola) käitumisele ja sigimiseleKiik, KairiTiit Maran; Toomas TammaruJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Ökoloogilisi aspekte euroopa naaritsa Mustela lutreola saarelise populatsiooni rajamisel HiiumaalMadis Põdramagistrikraad (teaduskraad)Henn Kukk; Margus Harak; Tiit MaranKaitstud2002Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond, Bioloogia õppetool