23.12.1931
helgi.arst@sea.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1955-1957 - Nõo Keskkool, füüsika ja matemaatika õpetaja
1957-1960 - Füüsika ja Astronoomia Instituut, aspirant
1960-1963 - Füüsika ja Astronoomia Instituut, teadur
1963-1973 - Füüsika ja Astronoomia Instituut, vanemteadur
1973-1975 - Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituut, vanemteadur
1975-1987 - Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituut, vanemteadur
1987-1990 - Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituut, mereoptika sektori juhataja
1990-1992 - Ökoloogia ja Mereuuringute Instituut, kaugseire sektori juhataja
1992-2002 - Eesti Mereinstituutvanemteadur, vanemteadur
2002- 2004 - TTÜ Meresüsteemide Instituut, erakorraline vanemteadur
01.02.2010–31.12.2014   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, kaugseire ja mereoptika juhtivteadur (1,00)
01.03.2007–31.12.2007   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, mereoptika vanemteadur (1,00)
01.01.2004–31.12.2007   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, erakorraline vanemteadur
 
 
Haridustee
kõrgem, Tartu Ülikool (diplomijärgne eriala on geofüüsika)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2005−2007   
Soome-Eesti ühisprojekti "Estuaar" Eesti-poolne koordinaator

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2004, Helgi Arst, Riigi teaduspreemia
0, Helgi Arst, Eesti Vabariigi 2004.a. teaduspreemia laureaat (geo-ja bioteadused)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud
 
 
Lisainfo
1) füüsika-matemaatika kandidaat
2) geofüüsika doktor
1) Tartu Riiklik Ülikool, 1962
2) Tartu Ülikool, 1991

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
3.4.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2003
2.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
1997
18.04.2019
23.12.1931
helgi.arst@sea.ee

Career

Institutions and positions
1955-1957 - Nõo Secondary Scool, teacher of physics and mathematics
1957-1960 - Institute of Physics and Astronomy, post graduate student
1960-1963 - Institute of Physics and Astronomy, researcher
1963-1973 - Institute of Physics and Astronomy, senior researcher
1973-1975 - Institute of Astrophysics and Atmospheric Physics, senior researcher
1975-1987 - Institute of Thermophysics and Electrophysics, senior researcher
1987-1990 - Institute of Thermophysics and Electrophysics, head of the marine optics section .
1990-1992 - Institute of Ecology and Marine Research, head of the remote sensing section .
1992-2002 - Estonian Marine Institute, senior researcher
2002–2004 - TTU Marine Systems Institute, senior researcher
01.03.2007–31.12.2007   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Senior Research Fellow (1,00)
01.01.2004–31.12.2007   
2004- - TU Estonian Marine Institute, senior researcher
 
 
Education
higher, University of Tartu (geophysics)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2005−2007   
2) Estonian leader of the Estonian-Finnish joint investigation project “Estuaar”, 2005-2007

Qualifications

 
 
Honours & awards
2004, Helgi Arst, National Science Prize
0, Helgi Arst, State award of 2004 in geo- and biological sciences
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection
 
 
Additional information
1) Ph.D in phys.-math.
2) Dr.Sci in geophysics
1) University of Tartu, 1962
2) University of Tartu, 1991

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
2.1.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
18.04.2019