Tarmo Koppel

56560830
tarmo.koppel@ttu.ee
http://www.ttu.ee/tarmo-koppel

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2010–15.01.2014    Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, Ergonoomia labor, külalislektor (0,20)
2009–31.12.2012    Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, Ergonoomia labor, doktorant (1,00)
01.01.2009–01.01.2016    Keskkonnatervise ja Ohutuse Instituut, Uurimisjuht (0,10)
 
 
Haridustee
2009–...    Doktoriõpe, Tallinna Tehnikaülikool
2015–21.06.2017    Tervishoiutehnoloogia tehnikamagister, Tallinna Tehnikaülikool
15.02.2012–05.12.2012    Töökeskkonna spetsialisti akadeemiline koolitus, Tallinna Tehnikaülikool
2008–2008    töökeskkonna spetsialist, Tallinna Tehnikakõrgkool
2000–2004    Majandusteaduste magister, Tallinna Tehnikaülikool
1999–2000    Sotsiaalteaduste bakalaureus, Tallinna Tehnikaülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    Institute of Electrical and Electronics Engineers, member
2011−...    Collaborative on Health and the Environment – Working Group on Electromagnetic Field
2010−...    EURODOC – European federation of national associations of young researchers
2009−...    liige, EuroScience Eesti
 
 
Loometöö
TEHTUD TÖÖD

Elektromagnetväljade koolituspäev töötervishoiuarstidele,

Elektromagnetväljade koolitus töökeskkonnaspetsialistidele,

Optilise kiirguse koolituspäev töötervishoiuarstidele,

Optilise kiirguse koolituspäev töökeskkonnaspetsialistidele,

Elektromagnetväljade koolituspäev Tööinspektsiooni lektoritele,

Eksperdina Euroopa Liidu Nõukogu Sotsiaalküsimuste töörühmas uue Tööalaste Elektromagnetväljade direktiivi väljatöötamisel,

Eesti töötajaskonna esindaja elektromagnetväljade ohutushoiu küsimustes Euroopa Ametiühingute Instituudi töörühmas,

Politsei- ja Piirivalveameti elektromagnetväljadealane nõustamine

Elektromagnetväljade infopäevad ja -loengud linnakodanikele,

Teaduse populariseerimise üritused gümnasistidele, tudengitele jt.

Europrojektide koostamine (Horizon 2020 jt) ja projekti koordineerimine

Elektromagnetväljade mõõteprotseduuride väljatöötamine laboritele, akrediteerimisdokumentide koostamine,

Elektromagnetväljade mõõtmised ja riskihaldamise nõustamised riigiasutustes, tervishoiuasutustes, telekommunikatsiooniettevõtetes jt ettevõtetes,

Teadusuuringud ja -publikatsioonid elektromagnetväljade ohutushoiu ja inimmõjude teemadel.

Raamatute peatükid elektromagnetväljade olemusest, mõjudest ja ohutushoiu korraldamisest.

Tootearendustööd uute elektromagnetväljade kaitsematerjalide väljatöötamisel ja testimisel, mikrolaineid absorbeerivad materjalid ja tehnoloogia.;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Tööks viimastel aastatel on mõõtmised, konsultatsioonid elektromagnetväljade, optilise kiirguse, valgustuse ja müra alal. Teaduslik uurimistöö keskendub elektromagnetväljadele, optilisele kiirgusele ja valgustusele. Elektromagnetväljade alal uurimistöö kogemus 10 aastat. Uurimistöö keskmeks on nimetatud füüsikaliste ohutegurite põhjustatud tervisemõjud ning riskihaldus. 2012-2014 Euroopa Liidu elektromagnetväljade seadusandluse väljatöötamine ja analüüs. 2015-2016 kõnealuse ELi direktiivi baasil Eesti riikliku seadusandluse väljatöötamine. Teadustöö põhisuundadeks viimastel aastatel on tööalasest ekspositsioonist tingitud tervisemõjude hindamine ning mobiilside (mobiilse andmeside) riskihaldus. ;
2015.03-2015.07
Örebro Ülikooli Haigla, Onkoloogia osak.
Kone Fondi grant: Risk factors for brain tumours, especially glioma, meningioma and acoustic neuroma – especially regarding wireless phones and including environmental agents;
2015.03-2015.12 Sotsiaalminiteerium
ekspert EL direktiivi 2013/35/EL (elektromagnetväljad töökeskkonnas) ülevõtmise raames Vabariigi Valitsuse määruse koostamisel;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Tarmo Koppel, Young Investigator Award by Springer
2015, Tarmo Koppel, 3. auhinnaline koht parima teadusartikli eest, doktorandid, Tudengiteaduse konkurss
2015, Tarmo Koppel, European Defence Agency Award on Dual Use Technology competition
2014, Tarmo Koppel, 2. auhinnaline koht parima teadusartikli eest, doktorandid, Tudengiteaduse konkurss
2013, Tarmo Koppel, Teaduskonna dekaani kiituskiri aktiivse publitseerimise eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; PÕHISUUND: Töökeskkond ja -ohutus, Töökeskkonna mõju töötaja töövõimele ja tootlikkusele, elektro-magnetiliste tegurite aspekt
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.6. Rahvatervishoid; CERCS ERIALA: B680 Rahvatervishoid, epidemioloogia; PÕHISUUND: riskitegur elektromagnetväljad
 
 
Lisainfo
Täiendkoolitused
18-19.01.2015 Workshop on Characterization of Infrared Sources and Backgrounds, STRATEK, Tallinna Tehnikaülikool;
18.09.2015 Hea teadustava koolitus, Eesti Teadusagentuur;
03-06.2015 Expression in English in academic papers, Tallinn University of Technology;
01.12.2014 Research, patents and Technology Development: Overlapping worlds, Mektory;
6.10.2014 Novel diagnostic approaches for Alzheimer's disease, juhendaja Zahra M.K. Moussavi, IEEE, Tallinna Tehnikaülikool;
04-05.2014 Kombineeritud Uuringudisainid, Katrin Niglas Tallinna Ülikool;
02-05.2014 Pedagoogiline psühholoogia ja sotsioloogia, Tallinna Tehnikaülikool;
05.2014 Psühholoogia rakenduslik kasutamine õpetamisel, Tallinna Tehnikaülikool;
14-15.05.2014 Current research on Alzheimer's disease, Tallinn University;
11-12.2013 Neuroethics, Dept. of Medical ethics and health policy, Perelman School of
Medicine, University of Pennsylvania, Juhendaja dr. Jonathan D. Moreno;
07-08.2013 Case-Based Introduction to Biostatistics, Bloomberg School of Public Health, John
Hopkins University, USA, Juhendaja Scott Zeger;
05-07.2013 Synapses, Neurons and Brains, The Edmond and Lily Safra Center for Brain Sciences,
The Hebrew University of Jerusalem, Israel, Juhendaja prof Idan Segev;

17-18.10.2011 Mõjusa õpetamise õpituba Dr Richard M. Felder ja dr Rebecca Brent, Tallinna Tehnikaülikool;
05.2011 Bioelectromagnetism,Tallinna Tehnikaülikool, Juhendaja Jaakko Malmivuo;
2007-2010 Mitmed ehitusalased seminarid (orientatsioon: hoone konstruktsioonid, mikrokliima,
ökoloogiline ehitis jt), Ehituskeskus;

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.4.
2012
3.5.
2012
6.3.
2012
6.3.
2011
6.3.
2010

Tarmo Koppel

56560830
tarmo.koppel@ttu.ee
www.ttu.ee/persoon/tarmo-koppel/en/

Career

Institution and position
01.09.2010–15.01.2014    Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Business Administration, Laboratory of Ergonomics, visiting lecturer (0,20)
2009–31.12.2012    Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Business Administration, Laboratory of Ergonomics, PhD Student (1,00)
01.01.2009–01.01.2016    Institute of Environmental Health and Safety, Research manager (0,10)
 
 
Education
2009–...    Postgraduate studies, Tallinn University of Technology
2015–21.06.2017    Healthcare technologies, Master of Science in Engineering, Tallinn University of Technology
15.02.2012–05.12.2012    Academic studies of working environment specialist, Tallinn University of Technology
2008–2008    specialist of working environment, TTK University of Applied Sciences
2000–2004    Master of economic sciences, Tallinn University of Technology
1999–2000    Bachelor of social sciences, Tallinn University of Technology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...    Institute of Electrical and Electronics Engineers, member
2011−...    Collaborative on Health and the Environment – Working Group on Electromagnetic Field
2010−...    EURODOC – European federation of national associations of young researchers
2009−...    member, EuroScience Estonia
 
 
Creative work
DONE WORK

Electromagnetic fields' training day for occupational health doctors

Electromagnetic fields' training for working environment specialists

Optical radiation training day for occupational health doctors

Optical radiation training for working environment specialists

Electromagnetic fields' training day for Labor Inspectorate lectors

Expert in the Council of the European Union Working group for Occupational Electromagnetic Fields' Directive

Estonian labor force representative for Electromagnetic fields' occupational safety issues at European Trade Unions Institute working group

Councelling Police and Border Guard Board in EMF issues

Electromagnetic fields' lectures and safety trainings for citizens

Science popularization events for students et al.

European project (Horizon 2020, etc) documentation preparation and project coordination

Developing electromagnetic fields' measurements' procedures for laboratories, composing accreditation documentation

Electromagnetic fields' measurements and risk management for government agencies, healtcare institutions, telecommunication enterprises, manufacturing companies etc

Scientific research and publications in electromagnetic fields' effects on humans and safety management

Book chapters on the propagation of electromagnetic fields, effects on humans and managing safety in enterprises

Product development and testing of new electromagnetic fields' shielding materials, microwave absorbing materials and technologies.;
 
 
Additional career information
Tarmo has been researching electromagnetic fields for 10 years. The main fields of his research are electromagnetic fields, their induced health effects and their risk management. For the past 3 years Tarmo has been involved in European Union's electromagnetic fields' legislation analysis and formulation as a national expert.
His recent years in research have focused on mobile communications (mobile networking) risk management issues. ;
2015.03-2015.07
Örebro University Hospital, Deparment of Oncology
Kone Foundation grant: Risk factors for brain tumours, especially glioma, meningioma and acoustic neuroma – especially regarding
wireless phones and including environmental agents;
2015.03-2015.12 Ministry of Social Affairs
expert in EU directive 2013/35/EU (occupational electromagnetic fields) transposition and composing national legislation;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Tarmo Koppel, The reward was granted at Young Investigators Competition in European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC), Tampere, Finland, 15.06.2017
2015, Tarmo Koppel, 3rd awarded place on the best scientific article, PhD-students, Nation-wide Student Science Competition
2015, Tarmo Koppel,
2014, Tarmo Koppel, 2nd awarded place on the best scientific article, PhD-students, Nation-wide Student Science Competition
2013, Tarmo Koppel, Dean's Commendation on active publishing of scientific papers
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; SPECIALITY: Work environment and safety, The Effect of Electro-magnetic Fields on Worker's Productivity
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.6. Public Health Science; CERCS SPECIALTY: B680 Public health, epidemiology ; SPECIALITY: electromagnetic fields as a risk factor
 
 
Additional information

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.4.
2012
3.5.
2012
6.3.
2012
6.3.
2011
6.3.
2010
  • Leitud 60 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Carlberg, M.; Koppel, T.; Ahonen, M.; Hardell, L. (2017). Case-control study on occupational exposure to extremely low-frequency electromagnetic fields and glioma risk. American Journal of Industrial Medicine, 1−10.<a href=' https://doi.org/ 10.1002/ajim.22707' target='_blank'> 10.1002/ajim.22707</a> [ilmumas].1.1.
Hardell, L.; Carlberg, M.; Koppel, T.; Hedendahl, L. (2017). High radiofrequency radiation at Stockholm Old Town: An exposimeter study including the Royal Castle, Supreme Court, three major squares and the Swedish Parliament. Molecular and Clinical Oncology, 6 (4), 462−476.<a href='https://doi.org/10.3892/mco.2017.1180' target='_blank'>10.3892/mco.2017.1180</a>.1.1.
Koppel, T.; Vilcane, I.; Mironov, V.; Shiskin, A.; Rubene S.; Tint, P. (2017). Aerated Concrete Microwave Reflection and Transmission properties in a Wet Environment. <i>Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference, III: Environment. Technology. Resources. 15-17.06.17 Rezekne.</i> Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, 145−149.<a href='http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol3.2619' target='_blank'>10.17770/etr2017vol3.2619</a>.3.1.
Shishkin, A.; Koppel, T.; Mironov, V.; Hussainova, I.; Locs, J.; Haldre, H. (2017). Microwave reflectance and transmittance properties of conductive composite materials. In: S. Valtere, J. Gušča (Ed.). Energy Procedia (354−361). Elsevier.<a href='https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.04.006' target='_blank'>10.1016/j.egypro.2017.04.006</a>.3.1.
Koppel, T.; Shishkin, A.; Haldre, H.; Toropovs, N.; Vilcane, I.; Tint, P. (2017). Reflection and transmission properties of common construction materials at 2.4 GHz frequency. In: S. Valtere, J. Gušča (Ed.). Energy Procedia (158−165). Elsevier.<a href='https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.04.045' target='_blank'>10.1016/j.egypro.2017.04.045</a>.3.1.
Koppel, T.; Vilcane, I.; Tint, P. (2017). Risk management of magnetic field from industrial induction heater - a case study. <i>Proceedings of 16th International Scientific Conference Engineering for rural development: Engineering for rural development, Jelgava 24-26.05.17.</i> , 1−14.<a href='http://dx.doi.org/10.22616/ERDev2017.16.N218' target='_blank'>10.22616/ERDev2017.16.N218</a>.3.1.
Koppel, T.; Ross, P.; Vilcane, I. (2017). Shielding static magnetic fields from Magnetic Resonance Imaging units in hospitals by ferromagnetic material. <i>IFMBE Proceedings, 65: Conference of the European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC), Tampere, Finland, June 2017.</i> Ed. H. Eskola, O. Väisänen, J. Viik, J. Hyttinen. Springer, 743−746.<a href=' http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-5122-7_186' target='_blank'>10.1007/978-981-10-5122-7_186</a>.3.1.
Koppel, T.; Vilcane, I.; Tint, P.; Shiskin, A. (2017). Snow Microwave Reflection at Mobile Phone Frequency Bands. <i>Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference, I: Environment. Technology. Resources. 15-17.06.17 Rezekne.</i> Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, 156−160.<a href='http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol1.2608' target='_blank'>10.17770/etr2017vol1.2608</a>.3.1.
Koppel, T.; Haldre, H. (2017). Natural electrostatic field of the Earth – an example of double grass circle. <i>Earth&#39;s fields and their influence on organisms : International Conference at Birštonas, June 15-18, 2017 : abstracts and material: Earth&#39;s fields and their influence on organisms, Birštonas, June 15–18, 2017.</i> Ed. R. Petrosius. Vilnius: Lithuanian Nature Society, 89−93.3.4.
Koppel, T.; Haldre, H. (2017). Radiowaves&#39; standing waves could be mistakenly interpreted as Hartman lines. <i>Earth&#39;s fields and their influence on organisms : International Conference at Birštonas, June 15-18, 2017 : abstracts and material: Earth&#39;s fields and their influence on organisms, Birštonas, June 15–18, 2017.</i> Ed. R. Petrosius. Vilnius: Lithuanian Nature Society, 54−60.3.4.
Koppel, T.; Haldre, H.; Priiman, R. (2017). Spatial distribution of the Earth&#39;s magnetic field in the nature – example measurements at Elva reservoir. <i>Earth&#39;s fields and their influence on organisms : International Conference at Birštonas, June 15-18, 2017 : abstracts and material: Earth&#39;s fields and their influence on organisms, Birštonas, June 15–18, 2017.</i> Ed. R. Petrosius. Vilnius: Lithuanian Nature Society, 61−65.3.4.
Mironovs, V.; Boiko, I.; Koppel, T.; Lisicins, M. (2016). Cellular tubular structures from perforated metallic tape and its application. Agronomy Research, 14 (I), 1053−1062.1.1.
Vilcane, I.; Koppel, T.; Bartusauskis, J.; Urbane, V.; Ievins, J.; Kalkis, H.; Roja, Z. (2016). Electromagnetic fields’ exposure to head, torso and limbs in office workplaces. Agronomy Research, 14 (5), 1737−1744.1.1.
Koppel, T.; Shiskin, A.; Hussainova, I.; Haldre, H.; Tint, P. (2016). Electromagnetic shielding properties of ceramic spheres coated with paramagnetic metal. Agronomy Research, 14 (I), 1015−1022.1.1.
Carlberg, M.; Hedendahl, L.; Ahonen, M.; Koppel, T.; Hardell, L. (2016). Increasing incidence of thyroid cancer in the Nordic countries with main focus on Swedish data. BMC Cancer, 16 (426), 1−15.<a href='http://dx.doi.org/10.1186/s12885-016-2429-4' target='_blank'>10.1186/s12885-016-2429-4</a>.1.1.
Hardell, L.; Koppel, T.; Carlberg, M.; Ahonen, M.; Hedendahl, L. (2016). Radiofrequency radiation at Stockholm Central Railway Station in Sweden and some medical aspects on public exposure to RF fields. International Journal of Oncology, 1−10.<a href='http://dx.doi.org/10.3892/ijo.2016.3657' target='_blank'>10.3892/ijo.2016.3657</a>.1.1.
Koppel, T.; Haldre, H.; Shishkin, A.; Hussainova, I.; Toropovs, N.; Mironovs, V.; Tint, P. (2016). Intermediate and low radiofrequency electromagnetic field transmission properties in case of common building materials. <i>Proceedings of Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), 2016 57th International Scientific Conference: Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), 57th International Scientific Conference, Riga, Cesis 13-14.10.2016.</i> IEEE, 1−6.3.1.
Mironovs, V.; Koppel, T.; Lisicins, M.; Boiko, I. (2016). Screen Elements Made of Perforated Steel Tape and Their Application for Shielding Electromagnetic Fields. In: Hussainova, I.; Veinthal, R. (Ed.). Engineering Materials and Tribology (41−47). Trans Tech Publications Ltd. (Key Engineering Materials ; 674).<a href='http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.674.41' target='_blank'>10.4028/www.scientific.net/KEM.674.41</a>.3.1.
Ahonen, M.; Koppel, T. (2016). Voltage transients measurements and power line communication. <i>Proceedings of Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), 2016 57th International Scientific Conference: Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), 57th International Scientific Conference, Riga, Cesis 13-14.10.2016.</i> IEEE, 1−4.3.1.
Koppel, T.; Haldre, H.; Shishkin, A. (2016). Microwave reflection and absorption properties of wet snow. <i>57th International Riga Technical University Conference SCEE&#39;2016 Proceedings: 57th International Scientific Conference in Riga Technical University, Riga, 30.09.2016.</i> Riga: Riga Technical University, 170−171.3.2.
Koppel, T.; Shishkin, A.; Haldre, H. (2016). Salt water sprayed paper microwave attenuation in shielding workplaces. <i>57th International Riga Technical University Conference SCEE&#39;2016 Proceedings: 57th International Scientific Conference in Riga Technical University, Riga, 30.09.2016.</i> Riga Technical University, 172−173.3.2.
Koppel, T.; Vilcane, I.; Carlberg, M.; Tint, P.; Priiman, R.; Riisik, K.; Haldre, H.; Visnapuu, L. (2015). The effect of static magnetic field on heart rate variability - an experimental study. Agronomy Research, 13 (3), 765−774.1.1.
Koppel, T.; Ahonen, M. (2015). Exposure to radiofrequency electromagnetic fields from mobile networking in motor-cars. Bulgarian Journal of Public Health, 24−30.1.2.
Koppel, T. (2015). Geomagnetic storms&#39; effect on work productivity. <i>Proceedings of the International Doctoral Summer School 2015, August 3-6, Pühajärve Estonia.</i> Doctoral School in Economics and Innovation,.3.4.
Koppel, T.; Tint, P. (2015). Increasing natural daylight levels in atrium type buildings. <i>SCEE&#39;2015 Proceedings. Subsection &quot;Safety of technogenic environment&quot;, CD: 56th International Scientific Conference in Riga Technical University, 9.10.2015.</i> Ed. J. Ievins, V. Urbane. Riga: Riga Technical University, 151−152.3.4.
  • Leitud 2 kirjet
PealkiriValdkondKontaktisikAsutus
Elektro-magnetväljade mõju inimese töövõimele3. TerviseuuringudTarmo KoppelTallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, Töökeskkonna ja -ohutuse õppetool
Elektro-magnetväljade mõju töötajale4. Loodusteadused ja tehnikaTarmo KoppelTallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, Töökeskkonna ja -ohutuse õppetool