Katrin Kaldre

22.02.1981
+37256669582
katrin.kaldre@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2016–...    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, vesiviljeluse osakond, Lektor (0,50)
01.07.2015–...    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, vesiviljeluse osakond, Spetsialist (0,50)
01.09.2012–31.08.2016    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, kalakasvatuse osakond, Lektor (0,50)
01.01.2012–31.08.2012    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, kalakasvatuse osakond, Erakorraline lektor (1,00)
01.01.2008–31.12.2011    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, kalakasvatuse osakond, Erakorraline assistent (1,00)
01.09.2006–31.12.2007    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, kalakasvatuse osakond, Laborant (0,50)
01.10.2004–31.01.2007    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, kalanduse ja veekogude majandamise assistent (1,00)
01.09.2003–31.08.2006    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Assistent (1,00)
 
 
Haridustee
2012–...    Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomaksvatuse instituut, Kalakasvatuse osakond, doktorantuur
2003–2007    Eesti Maaülikool, Põllumajandusteaduse magistrikraad loomakasvatuse erialal
1999–2003    Eesti Maaülikool, Bakalaureusekraad Loodusvarade kasutamise ja kaitse erialal
1996–1999    Hugo Treffneri Gümnaasium
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Loetavad õppeained: Uurimistöö vesiviljeluses ja kalanduses I (VL.1209) 3EAP, Uurimistöö vesiviljeluses ja kalanduses II (VL.1195) 2EAP, Kalade käitlemine ja turustamine (VL.1189) 2 EAP, Kalakasvatuse kursusetöö (VL.0440) 4EAP, Kalakasvatuse erialapraktika (VL.0471) 7EAP (juhendaja);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Katrin Kaldre, Dora Pluss alategevus 1.1 stipendium osalemiseks Euroopa vähikonverentsil 2017: The IAA Cruise 2017.
2016, Katrin Kaldre, SA Archimedese Kristjan Jaagu stipendium osalemiseks kolmandal rahvusvahelisel vesiviljeluse ja akalanduse konverentsil Londonis (3rd International Conference on Aquaculture & Fisheries)
2015, Katrin Kaldre, Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli stipendium osalemiseks European Crayfish konverentsil Landaus Saksamaal 9.-12. aprillil 2015.
2015, Katrin Kaldre, Prantsuse saatkonna 2015. aasta teadustöö stipendium õppimiseks Poitiersi Ülikoolis Prantsusmaal 04.11–03.12.2015.
2014, Katrin Kaldre, DoRa programmi tegevus 6 stipendium õppimiseks Poitiersi Ülikoolis Prantsusmaal 01.-30.11.2014.
2013, Katrin Kaldre, ESF DoRa 8 programmi stipendium osalemiseks Regional European Crayfish nõupidamisel Horvaatias
2013, Katrin Kaldre, Lõuna Böömi Ülikooli stipendium osalemiseks rahvusvahelise suvekooli projektis "Vähkide kui bioindikaatorliikide kasutamine veekvaliteedi hindamisel" Tšehhis 30.06.- 26.07.2013.
2012, Katrin Kaldre, SA Archimedese Kristjan Jaagu stipendium osalemiseks International Association of Astacology (IAA) 19ndal sümpoosionill Innsbruckis
2004, Katrin Kaldre, SA Archimedese Kristjan Jaagu stipendium osalemiseks International Association of Astacology (IAA) 15ndal sümpoosionil Londonis
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.3. Geneetika; CERCS ERIALA: B220 Geneetika, tsütogeneetika ; PÕHISUUND: Vähikatku qPCR metoodika, populatsioonigeneetika
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; CERCS ERIALA: B402 Akvakultuuride kasvatamine, kalakasvatus

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2016
5.2.
2016
6.6.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2014
6.3.
2014
5.2.
2013
6.3.
2013
5.2.
2012
5.2.
2008
3.4.
2006

Katrin Kaldre

22.02.1981
+37256669582
katrin.kaldre@emu.ee

Career

Institution and occupation
2016–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Aquaculture, Lecturer (0,50)
01.07.2015–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Aquaculture, Specialist (0,50)
01.09.2012–31.08.2016    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Aquaculture, Lecturer (0,50)
01.01.2012–31.08.2012    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Aquaculture, Extraordinary Lecturer (1,00)
01.01.2008–31.12.2011    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Aquaculture, Extraordinary Assistant (1,00)
01.09.2006–31.12.2007    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Aquaculture, Laboratory Technician (0,50)
01.10.2004–31.01.2007    University of Tartu, Pärnu College, University of Tartu, Assistant (1,00)
01.09.2003–31.08.2006    University of Tartu, Pärnu College, University of Tartu, Assistant (1,00)
 
 
Education
2012–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Aquaculture, PhD student
2003–2007    Estonian University of Life Sciences, MSc in Animal Husbandry
1999–2003    Estonian University of Life Sciences, BSc in Natural Resources Management
1996–1999    Hugo Treffner Gymnasium
 
 
Additional career information
Subjects: Research in aquaculture and fisheries I (VL.1209) 3EAP, Research in aquaculture and fisheries II (VL.1195) 2EAP, Fish processing and marketing (VL.1189) 2 EAP, Course paper in aquaculture (VL.0440) 4EAP, Practical training in fish farming (VL.0471) 7EAP (supervisor);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Katrin Kaldre, Dora Pluss scholarship for participation of European Crayfish Conference 2017: The IAA Cruise 2017 2017: The IAA Cruise 2017.
2016, Katrin Kaldre, SA Archimedes Kristjan Jaak scholarship for participation of 3rd International Conference on Aquaculture & Fisheries in London
2015, Katrin Kaldre, Doctoral School of Earth Sciences and Ecology scholarship for partipation in European Crayfish Conference: Research and Management from 9th-12th of April, 2015 in Landau, Germany.
2015, Katrin Kaldre, French Embassy Grant for High Level Scientific Stays for sudying in University of Poitiers in France in 04.11-03.12.2015.
2014, Katrin Kaldre, DoRa Programme Activity 6 scholarship for studying in University of Poitiers in France in 01.-30.11.2014.
2013, Katrin Kaldre, ESF DoRa 8 scholarship for participation of Regional European Crayfish meeting in Croatia
2013, Katrin Kaldre, University of South Bohemia scholarship for participation of International Summer School project "Crayfish physiological and behavioral parameters as tools for water quality continuous monitoring" in Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology, Faculty of Fisheries and Protection of Waters in 1.07 - 26.07.2013 Czech Republic.
2012, Katrin Kaldre, SA Archimedes Kristjan Jaak scholarship for participation of International Association of Astacology (IAA) 19th Sympoosium in Innsbruck
2004, Katrin Kaldre, SA Archimedes Kristjan Jaak scholarship for participation of International Association of Astacology (IAA) 15th Sympoosium in London
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.3. Genetics; CERCS SPECIALTY: B220 Genetics, cytogenetics ; SPECIALITY: Crayfish plague qPCR methodology, population genetics
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; CERCS SPECIALTY: B402 Aquaculture, pisciculture
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2016
5.2.
2016
6.6.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2014
6.3.
2014
5.2.
2013
6.3.
2013
5.2.
2012
5.2.
2008
3.4.
2006