13.09.1964
+372 7377 727
+372 52 69 320
marin.laak@kirmus.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2020–...   
Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemteadur (1,00)
2008–31.12.2019   
Eesti Kirjandusmuuseum, vanemteadur, uurimisteema juht (1,00)
2006–2008   
Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemteadur (1,00)
01.01.2001–31.12.2003   
Tartu Ülikool, erakorraline teadur
01.01.1993–31.12.1999   
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, lepinguline töötaja
01.01.1987–31.12.2006   
Eesti Kirjandusmuuseum, teadur
01.01.1986–31.12.1986   
Eesti Kirjandusmuuseum, assistent
 
 
Haridustee
2002–2002   
Southamptoni ülikool (Suurbritannia), Briti Teaduste Akadeemia uurijastipendium
1999–2006   
Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, doktoriõpe
1995–1995   
Lundi ülikool, Rootsi Kuningliku Kirjanduse, Ajaloo ja Muististe Akadeemia stipendium
1992–1995   
Tartu Ülikool, magistriõpe
1992–1992   
Helsingi ülikool (Soome), CIMO stipendium
1984–1990   
Tartu Riiklik Ülikool, eesti filoloogia, diplom juuni 1990
1979–1982   
Tallinna I Keskkool (Gustav Adolfi Gümnaasium), matemaatika-füüsika eriklass
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Konverentsi "DH in Estonia: Use of Digital Cultural Heritage in Research and Education" 4-6 December 2019 National Library of Estonia, Tallinn - korralduskomitee liige
2018−...   
Digital Humanities in the Nordic Countres (DHN), teadusühingu liige
2018−...   
The Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO), teadusühingu liige
2018−...   
Riikliku "Kultuuripärandi digiteerimiskava 2018-2023" juhtrühma liige
2017−...   
Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudi teadusnõukogu liige
2015−...   
Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudi külalislektor
2015−...   
Eesti Teadusagentuuri humanitaarteaduste hindamiskomisjoni ekspert
2014−...   
Konverents "Valetaja tõeotsinguil. Helga Nõu 80". Eesti Kirjandusmuuseum, peakorraldaja
2013−...   
Jaan Tõnissoni Selts, asutajaliige
2012−...   
Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudi kirjandusteaduslike väljaannete sarja 'Studia litteraria Estonica' teaduskolleegiumi liige
2010−...   
Eesti Veebiarhiivi Nõukoja ekspert Rahvusraamatukogus
2010−...   
Teadusajajakirja METHIS. STUDIA HUMANIORA ESTONICA, peatoimetaja
2010−...   
Uurimiskomitee Võrdlev kirjandusteadus digitaalajastul liige, ICLA
2008−...   
Eesti Kirjandusmuuseumi teadusnõukogu liige
2008−...   
Sarja "EKLA töid kirjandusest ja kultuuriloost" peatoimetaja
2006−...   
Balti Uuringuite Assotsiatsioon (AABS), liige
2006−...   
Eesti Kirjanike Liidu liige
2005−...   
Karl Ristikivi Selts, liige
2004−...   
Veebikeskkonna "Kreutzwaldi sajand. Eesti kultuurilooline veeb" idee autor ja projekti juht - http://kreutzwald.kirmus.ee
2003−...   
Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsioon (EVKA), liige
2003−...   
Rahvusvaheline Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsioon (ICLA), liige
1993−...   
Eesti Kirjanduse Selts, Asemikekogu liige
2018−2018   
Eesti-uuringute Tippkskuse aastakonverentsi "On the Move: Migration and Diasporas. Eesti Kirjandusmuuseumis, 29. nov – 1. dets., 2018 - korralduskomitee liige
2017−2018   
Koguteose "EV100. Minu elu ja armastus. Eesti rahva elulood" väljaandmise projektijuht
2017−2017   
Konverentsi "Ivar Ivask, maailmamees kirjanduses" kaaskorraldaja
2016−2016   
Konverentsi "Elust elulooks, eluloost kultuurilooks" peakorraldaja
2015−2017   
Haridus- ja Teadusministeeriumi Rahvuskaaslaste programmi projekti "Austraalia eesti kunstniku Gunnar Neeme pärandi toomine Eestisse" projektijuht
2014−2015   
EV Kultuuriministeeriumi programmi "Eesti kirjandus" projekti "Väärtkirjanduse ja teiste rahvuskultuuriliselt oluliste tekstide e-raamatuna avaldamine" (koostöö Rahvusraamatukogu ja AS Digiraga) - projekti juht
2013−2013   
Ettekannete paneeli "The Two Branches of Estonian Literature: Exploring the Sources" 10. Balti uuringute (CBSE) konverentsil "Cultures, Crises, Consolidations in the Baltic World“ 16.-19. juuni 2013 Tallinna Ülikoolis, paneeli korraldaja
2012−2015   
Haridus ja Teadusministeeriumi teaduskollektsioonide ekspertnõukogu liige
2012−2012   
Konvernets "Karl Ristikivi 100". Eesti Kirjandusmuuseum, Karl Ristikivi Selts, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, korralduskomitee liige
2011−2011   
Konverentsi "Muusad ja marionetid: Arno Vihalemm 100". Eesti Kirjandusmuuseum, peakorraldaja
2011−2011   
Rahvusvaheline sümpoosion "Traditsioonilised ja kirjanduslikud eeposed maailmas: tekstuaalsus, autorsus, identiteet". Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, korralduskomitee liige
2010−2013   
Uurimisprojekt "Muuseumi kommunikatsiooni arendamine 21. sajandi infokeskkonnas" (ETF8006, juht Pille Pruulmann-Vengerdeldt) - täitja
2009−2010   
Interdistsiplinaarse rahvusvahelise konverentsi "Transforming Culture in the Digital Age". Eesti Kirjandmusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, korralduskomitee liige
2008−2008   
Konverents "Juhan Viiding, eesti luuletaja". Eesti Kirjanduse Selts, Eesti Kirjandusmuuseum, kaaskorraldaja
2007−2007   
Konverents "Indrek Hirv - 50", peakorrraldaja
2007−2007   
Konverents "Noor-Eesti kümme aastat II: ideaalid, esteetika ja tähendus". Eesti Kirjandusmuuseum, kaaskorraldaja
2005−2005   
Konverentsi "Noor-Eesti kümme aastat: aeg ja kirjandus" kaaskorraldaja
2004−2007   
Uurimisprojekt "Eesti XX sajandi alguse kirjandus Lääne-Euroopa kultuuri mõjuväljas: Noor-Eesti ideoloogia ja esteetika kujunemine ning retseptsioon" (ETF4938, juht Sirje Olesk) - täitja
2001−2003   
Euroopa Liidu 5. Raamprogrammi projekti " CULTOS: Cultural Units of Learning – Tools and Services" (IST-2000-28134), põhitäitja
2001−2001   
Konverents "Kaplinskist Kaplinskita. Jaan Kaplinski – 60". Eesti Kirjandusmuseum, kaaskorraldaja
2000−2000   
Uurimisprojekt "Välis-eesti kirjanduslike arhiivide töötlemine" (ETF3445, juht Rutt Hinrikus) - põhitäitja
1999−2000   
Uurimisprojekt "Muutuste mehhanismid" (ETF3696, juht S. Olesk) - põhitäitja
1997−1997   
Konverentsi "Retseptsioon ja tõlge. Kontekstiprobleeme". Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus (5. dets), kaaskorraldaja
1997−2001   
Veebikeskkonna " ERNI. Eesti kirjanduslugu tekstides 1924-25" (Tiigrihüpe, http://www2.kirmus.ee/erni), idee autor, projekti juht ja põhitäitja
1997−1998   
Uurimisprojekt “Eesti kirjanduskriitilise mõtte ajalugu II. Teksti ja konteksti probleeme” (ETF, juht Piret Viires) - põhitäitja
1996−1996   
Konverentsi "Traditsioon & pluralism. Seminar kriitika uuenemisest". Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 31. mai, kaaskorraldaja
1994−1996   
Uurimisprojekt “Eesti kirjanduskriitilise mõtte ajalugu” (ETF, juht Piret Viires) - põhitäitja
1990−2012   
Eesti Kirjandusmuuseumi kirjandusteaduse Nüpli kevadkoolide, peakorraldaja
 
 
Loometöö
2017–2019 Arhiivi- ja kunstinäitus "Nõiduslikus Sõõris: eesti kunstnik Lõutaristi all. Gunnar Neeme 100" (Marin Laak, with Tiina Saluvere).
Tartu UNESCO kirjanduslinn, nõukoja liige.
Kultuuriloolise rändnäituse "Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg" idee autor, projekti juht (2003).
Näituse "Etnokobistlik Kalevipoeg. Gunnar Neeme: 40 pilti 200st" peakorraldaja (2004).
Kirjandslike tähtpäevanäituste "August Annist - 100", "Noor-Eesti - 100", "EÜS Veljesto - 80", "Jaan Kaplinski - 60","Indrek Hirv - 50" , "Muusad ja marionetid. Arno Vihalemm - 100" jt korraldamine (EKM).
"Arhiivinäitus: Enn Nõu 80", Eesti Kirjandusmuuseum, peakorraldaja (2013).
Kirjandussaadete sari "Mis su nimi on, Kalevipoeg" (Eesti Rahvusringhääling, 2003).
Näituse "Inderk Hirve graafikat ja keraamikat" peakorraldaja (2007).
Veebiprojekti "Noor-Eesti 100" - http://www2.kirmus.ee/nooreesti juht (2006-2008).
Kirjanduskriitika ja arvustused ajakirjanduses.
 
 
Lisainfo
Loengud Tartu Ülikoolis - eesti kirjanduskriitika ajaloo kursus; rahvuseepos "Kalevipoeg" tüvitekstina;
Uuemad uurimis- ja rakendusprojektid on näha siinses infosüsteemis Projektide alt.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2018, Marin Laak, Esiletõstetud ettekanne "Digital Humanities Meets Literary Studies: the Challenges for Estonian Scholarship (koos Piret Viiresega) konverentsil "Digital Humanities in the Nordic Countres. 3rd Conference. helsinki 7.-9.03
2018, Marin Laak, Marin Laak, Eesti Kultuurkapitali kirjandusteaduse ja esseistikapreemia nominent artiklikogumiku "Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad" eest (koos Leena Kurvet-Käosaarega)
2014, Marin Laak, Eesti Muuseumide Aastaauhinna nominent teadusväljaannete kategoorias raamatu "The Digital Turn. User’s Practices and Cultural Transformations" (Peter Lang Verlag, 2013) kaasutorina koos P. Runneli, P. Pruulmann-Vengerfeldti ja P. Viiresega
2012, Marin Laak, Tartu Kultuurikandja laureaat uue ingliskeelse tõlke "Kalevipoeg. Estonian National Epic / eesti rahvuseepos" väljaandmise eest.
2007, Marin Laak, F. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi tänumedal F. R. Kreutzwaldi loomingu uurimise ja tutvustamise eest
2006, Marin Laak, Tartu Linnavalitsuse preemia "Eesti kirjandusklassika uurimise ja selle uuendusliku tõlgendamise eest"
2004, Marin Laak, Gustav Suitsu nimeline uurijastipendium (Eesti Kultuurkapital, kirjanduse sihtkapital)
2003, Marin Laak, Tänupreemia näituse "Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg" väljatöötamise eest (EV Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali algatus)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused; TÄPSUSTUS: uue meedia uurimine, digitaalne säilitamine
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS KLASSIFIKAATOR: H390 Üldine ja võrdlev kirjandusteadus, kirjanduskriitika, kirjandusteooria ; TÄPSUSTUS: , Ühiskonnateadused ja kultuur, Filoloogia ja lingvistika: Kirjandusteadus, kirjandusteooria, kirjanduskriitika, kirjandussemiootika (rahvuseepose "Kalevipoeg" tekstuaalsus, eesti kirjanduseja kriitika ajalugu 20. sajandil, eesti pagulaskirjandus; kirjanduse ja tehnoloogia suhted, digitaalne kirjanduslugu
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS KLASSIFIKAATOR: H390 Üldine ja võrdlev kirjandusteadus, kirjanduskriitika, kirjandusteooria
 
 
Lisainfo
MA, magister artium, cum laude eesti kirjanduse alal
PhD eesti kirjanduse alal

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.02.2020
13.09.1964
+372 7377 727
+372 52 69 320
marin.laak@kirmus.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2020–...   
Estonian Literary Museum, Senior Researcher (1,00)
2008–31.12.2019   
Estonian Literary Museum, Senior Reseacher, Principal Investigator (1,00)
2006–2008   
Estonian Literary Museum, Senior Researcher (1,00)
01.01.2001–31.12.2003   
University of Tartu, Extraordinary Research Fellow
01.01.1993–31.12.1999   
Under and Tuglas Literature Centre, Part-time Researcher
01.01.1987–31.12.2006   
Estonian Literary Museum, Researcher
01.01.1986–31.12.1986   
Estonian Literary Museum, Assistant
 
 
Education
2002–2002   
University of Southampton (Great Britain), Research Fellow of the British Academy
1999–2006   
Tartu University, Doctoral studies
1995–1995   
Lund University, The Royal Swedish Academy of Letters,History and Antiquities, scholarship
1992–1995   
Tartu University, Master's studies
1992–1992   
University of Helsinki (Finland), CIMO scholarship
1984–1990   
Tartu State University, Estonian philology, Date of graduation: June 1990
1979–1982   
Tallinn 1st Secondary School, mathematics-physics-biased class
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Conference "DH in Estonia: Use of Digital Cultural Heritage in Research and Education" 4-6 December 2019 National Library of Estonia, Tallinn - member of the organizing comittee
2018−...   
Digital Humanities in the Nordic Countres (DHN), member of the association
2018−...   
The Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO), member of the association
2018−...   
2017−...   
Academic Council of the Institute of Culture Studies and Arts, University of Tartu, member
2015−...   
Vistiting lecturer at the Institute of Culture Studies and Arts, University of Tartu
2015−...   
Member of the Expert Board on humanities at the Estonian Research Council
2014−...   
Conference "A Liar in Search of Truth. Helga Nõu 80". Estonian Literary Museum, main-organiser
2013−...   
The Jaan Tõnisson Society, member
2012−...   
Studia Litteraria Estonica, member of the editorial board
2010−...   
Advisory Board of Estonian Web Archive at the Estonian National Library, expert
2010−...   
Scientific journal METHIS. STUDIA HUMANIORA ESTONICA, Editor-in-Chief
2010−...   
Member of the Reseach Commitee on Comparative Literature in the Digital Age, International Comparative Literature Association
2008−...   
Academic Council of the Estonian Literary Museum, member
2008−...   
Editor-in-chief of the series on Estonian literature and cultural history
2006−...   
Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS), member
2006−...   
Member of The Estonian Writers' Union
2005−...   
The Karl Ristikivi Society, member
2004−...   
The project leader of the digital environment "The Kreutrzwald's Century. The Estonian Cultural History Web". Estonian Literary Museum, http://kreutzwald.kirmus.ee
2003−...   
The Estonian Association of Comparative Literature, member
2003−...   
International Comparative Literature Association (ICLA), member
1993−...   
Estonian Literary Society, member of the board
2018−2018   
The Annual Conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies "On the Move: Migration and Diasporas". Estonian Literary Museum, Nov 29 – Dec 1, 2018 - member of the organizing comittee
2017−2018   
Project leader of the publication "ER100. My Life and Love. The Estonian Life Stories" (Eds. R. Hinrikus, T.A. Kirss)
2016−2016   
Conference "From Lives to Life Stories, from Life Stories to Cultural History" main organizer
2014−2015   
"Publishing in the e-book format of works of high literature and other texts of national-cultural importance" under the programme "Estonian Literature" of the Ministry of Culture of the Republic of Estonia, project leader
2013−2013   
Organiser of a panel "The Two Branches of Estonian Literature: Exploring the Sources" on the 10th Conference on Baltic Studies in Europe "Cultures, Crises, Consolidations in the Baltic World“. 16.-19. juuni 2013 Tallinna Ülikool.
2012−2015   
Estonian Ministry of Education and Resrarch, expert board on scientific collections, member
2012−2012   
Conference "Karl Ristikivi 100". Estinoan Literary Museum, Karl Ristikivi Society, Under and Tuglas Literary Centre, member of the organizing comittee
2011−2011   
Conference "Muses and Marionettes: Arno Vihalemm 100". Estonian Literary Museum, main-organaizer
2011−2011   
International Symposium "Traditional and Literary Epics of the World: Textuality, Authorship, Identity". Estonian Literary Museum, Institute for cultural research and fine arts of the University of Tartu, member of the organizing comitte
2010−2013   
"Developing museum communication in the 21st century information environment" (ESF8006, project leader Pille Pruulmann-Vengerdeldt), researcher
2009−2010   
Interdiciplinary International Conference "Transforming Culture in the Digital Age". Estonian Literary Museum, Estonian National Museum, member of the organizing comittee
2008−2008   
Conference "Juhan Viiding, an Estonian Poet". Estonian Literay Society, Estonian Literary Museum, co-organizer
2007−2007   
Conference "Indrek Hirv - 50", main organizer
2007−2007   
Conference "Ten Years of the Young-Estonia Mouvement II: the Ideals, Aesthetics and Meaning". Estonian Literary Museum, co-organizer
2005−2005   
Conference "Ten Years of the Young-Estonia Mouvement: Time and Literature" (co-organizer)
2004−2007   
"Estonian Literature of the Early 20th Century in the Field of Influence of European Culture: Development and Reception of the Young-Estonian Ideology and Aesthetics" (ESF, No. 4938, project leader Sirje Olesk), researcher
2001−2003   
European Union 5th Frame Programme "CULTOS: Cultural Units of Learning - Tools and Services" (IST-2000-28134), principal investigator
2001−2001   
Conference "Jaan Kaplinski about the world. Jaan Kaplinski - 60". Estonian Literary Museum, co-organizer
2000−2000   
"The exile Estonian archives" (ESF3445, project leader Rutt Hinrikus), researcher
1999−2000   
Research project "Mechanisms of Change" (ETF 3696, leader S.Olesk), principal researcher
1997−1997   
Conference "Reception and Translation. The Problems of Context". Under and Tuglas Literary Centre, co-organizer
1997−2001   
Web-environment "ERNI: Estonian Literary History in Texts 1924–1925” (Tiger Leap, http://www2.kirmus.ee/erni), the author of the idea, project leader, principal investigator
1997−1998   
“History of Estonian Literary Critical Thought II. The Problems of Text and Context” (ESF2791, project leader Piret Viires), researcher
1996−1996   
Conference "Tradition & Pluralism". Under and Tuglas Literary Centre, co-organizer
1994−1996   
“History of Estonian Literary Critical Thought” (ESF, No. 765, project leader Piret Viires), researcher
1990−2012   
Young researchers' anual spring schools in the literary studies, main-organaizer
 
 
Creative work
2017-2019 Archival and art exhibition “In an Enchanting Circle. An Estonian Artist under the Southern Cross. Gunnar Neeme 100” (Marin Laak, with Tiina Saluvere).
Tartu UNESCO City of Literature, member of the board.
Touring exhibition "The Century of Kreutzwald. Kalevipoeg" (project leader, 2003).
Exibition "Ethnocubist Kalevipoeg. Gunnar Neeme: 40 pictures out of 200 (main organizer, 2004).
Organization of the literary and art exibitions "August Annist - 100", "Noor-Eesti - 100", "Jaan Kaplinski - 60"," Indrek Hirv - 50" etc. (ELM, main organizer).
"What is your name, Kalev’s son?" - a series of radio broadcasts on the interpretations of the epic Kalevipoeg in modern Estonian poetry and music.
Exibition "Graphic and ceramic works of Indrek Hirv" (main organizer, 2007).
Web-project "Young Estonia Mouvement - 100" - http://www2.kirmus.ee/nooreesti (project leader, 2006-2008).
Critical essays and reviews.
 
 
Additional information
Lectures at Tartu University - history of Estonian criticism; the epic "Kalevipoeg" as core text of Estonina national culture
;
More recent research and implementation projects can be seen in this information system under Projects.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2018, Marin Laak, Distinguished short paper "Digital Humanities Meets Literary Studies: the Challenges for Estonian Scholarship" (co-author Piret Viires)at the conference "Digital Humanities in the Nordic Countries. 3rd Conference". Helsinki 7-9 March 2018
2018, Marin Laak, Marin Laak, The nominee of the annual critics and essayistic award of Estonian Cultural Endowment for the book "Dynamics of Address and the Fields of Connectivity in Estonian Literature" (with Leena Kurvet-Käosaar)
2014, Marin Laak, The nominee of the Annual Award of the Estonian Museums as a co-editor of the book "The Digital Turn: User Practices and Cultural Transformation" (Peter Lang Verlag, 2103) - with P. Runnel, P. Pruulmann-Vengerfeldt and P. Viires
2012, Marin Laak, The annual award of Tartu city government for the publication of the new English translation of the Estonian National Epic Kalevipoeg
2007, Marin Laak, Prize of the Memorial Museum of F. R. Kreutzwald for innovative researching of Kreutzwald's works
2006, Marin Laak, Prize of The Tartu City Council for research in Estonian classical literature and its innovative interpretation
2004, Marin Laak, The Gustav Suits research fellowship for the study of intertextuality of the epic The Kalevipoeg
2003, Marin Laak, Prize for exhibition "Kreuzwald's Century, Kalevipoeg" (the initiative of the Cultural Endowment of Estonia)
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences; SPECIFICATION: new media studies, digital preservation
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS CLASSIFICATION: H390 General and comparative literature, literary criticism, literary theory ; SPECIFICATION: Culture and Society, Philology and Linguistics (literary studies, literary theories, literary semiotics), Textuality of the Estonian national epic The Kalevippoeg, history of Estonian literature and criticism, Estonian exile literature, relations between literature and technology, digital literay history
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS CLASSIFICATION: H390 General and comparative literature, literary criticism, literary theory
 
 
Additional information
MA, magister artium, cum laude (Estonian literature)
PhD in Estonian literature

Completed projects

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.02.2020
  • Leitud 22 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU53305 (5/601, 5/557, 5/727)"Projekti SERVITI ("Krutzwaldi sajand") arendamine"01.01.200531.12.2009Marin LaakEesti Kirjandusmuuseum13 613,18 EUR
EKKMEKKM14-304Ajakirja Methis. Studia humaniora Estonica väljaandmine01.01.201431.12.2018Marin LaakEesti Kirjandusmuuseum13 000,00 EUR
ETFETF9160Eesti kirjanduse pingeväljad 1956-1968: ideoloogiad, institutsioonid ja baastekstid Nõukogude ja paguluse kontekstides01.01.201231.12.2015Marin LaakEesti Kirjandusmuuseum54 460,80 EUR
SFSF0032473s03Eesti kultuurilugu rahvuskirjanduse kujundajana01.01.200331.12.2007Sirje OleskEesti Kirjandusmuuseum353 655,10 EUR
MUU1 (3.5.0201.10-0067)Eesti trükise Punase Raamatu ja eesti kultuuri käsikirjaliste alliktekstide säilivuse ja kättesaadavuse tagamine25.03.201024.03.2012Merike Kiipus; Kadri TüürEesti Kirjandusmuuseum396 719,93 EUR
ETFETF5966Eesti XX sajandi alguse kirjandus Euroopa kultuuri mõjuväljas: Noor-Eesti ideoloogia ja esteetika kujunemine ning retseptsioon.01.01.200431.12.2007Sirje OleskEesti Kirjandusmuuseum30 390,06 EUR
TKTK145Eesti-uuringute Tippkeskus01.01.201501.03.2023Mare KõivaEesti Kirjandusmuuseum4 819 437,90 EUR
EKKMEKKM09-167Humanitaarajakirja METHIS rahvusvahelise taseme tõstmine01.01.200931.12.2013Marin LaakEesti Kirjandusmuuseum; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond11 881,88 EUR
EKKMEKKM09-94Interaktiivne teabekeskkond "Kreutzwaldi sajand. Eesti kultuurilooline veeb"01.01.200931.12.2013Marin LaakEesti Kirjandusmuuseum39 136,62 EUR
MUU94920-1 (10.1-8/739)Interaktiivne teabekeskkond „Kreutzwaldi sajand“07.08.200931.12.2009Marin LaakEesti Kirjandusmuuseum7 669,40 EUR
EKKMEKKM14-305Interaktiivse teabekeskkonna "Kreutzwaldi sajand: eesti kultuurilooline veeb" arendamine01.01.201431.12.2018Marin LaakEesti Kirjandusmuuseum14 000,00 EUR
EKKMEKKM17-463Johannes Semperi ja Johannes Barbaruse kirjavahetuse publitseerimine 01.01.201731.12.2018Tiina SaluvereEesti Kirjandusmuuseum8 330,00 EUR
IUTIUT22-2Kirjanduse formaalsed ja informaalsed võrgustikud kultuuriloo allikate põhjal01.01.201431.12.2019Marin LaakEesti Kirjandusmuuseum758 400,00 EUR
EKKDEKKD65Kuidas allikatest saab kultuur: eesti aines Eesti Kirjandusmuuseumi kogudes ja andmebaasides01.01.201931.12.2022Mari SarvEesti Kirjandusmuuseum14 170,00 EUR
EKRMEKRM06-71Kultuuriajaloo interaktiivne digitaalarhiiv ärkamisajast kuni Eesti Vabariigi loomiseni01.01.200631.12.2008Marin LaakEesti Kirjandusmuuseum21 729,95 EUR
SFSF0030065s08Kultuuriloo allikad ja kirjanduse kontekstuaalsus01.01.200831.12.2013Marin LaakEesti Kirjandusmuuseum581 356,98 EUR
ETFETF7162Kultuuripärand digitaalajastul: transformatsiooni ja retseptsiooni probleeme01.01.200731.12.2010Marin LaakEesti Kirjandusmuuseum37 624,54 EUR
ETFETF8006Muuseumi kommunikatsiooni arendamine 21. sajandi infokeskkonnas01.01.200931.12.2013Pille Pruulmann-VengerfeldtEesti Rahva Muuseum59 080,21 EUR
MUU73006 (5/556, 5/484)Rahvuseepose “Kalevipoeg” uue ingliskeelse tõlke elektrooniline publitseerimine01.01.200731.12.2008Marin LaakEesti Kirjandusmuuseum5 112,93 EUR
1.1.7.EKM 8-2/20/1 Suhetepõhisus elulookirjutuses ja kirjanduskultuuris: arhiivi perspektiiv01.02.202031.12.2020Leena Kurvet-KäosaarEesti Kirjandusmuuseum20 000,00 EUR (kogurahastus 20 000,00 EUR)
APSF0030065s08AP11Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0030065s08 raames01.01.201131.12.2012Marin LaakEesti Kirjandusmuuseum44 670,34 EUR
MUU5/1658Väärkirjanduse ja teiste rahvuskultuuriliselt oluliste tekstide e-raamatuna väljaandmine01.01.201531.12.2015Marin LaakEesti Kirjandusmuuseum3 500,00 EUR