12.10.1928
56485523
6726551
dimitri.kaljo@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2007–2007   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Juhtivteadur (0,80)
2006–2006   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Osakonnajuhataja (1,00)
1997–2005   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, osakonnajuhataja (0,80)
01.01.1957–31.12.1997   
Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, teadussekretär, sektorijuhataja, asedirektor, direktor (1969-89), osakonnajuhataja
01.01.1956–31.12.1957   
Tartu Riiklik Ülikool, mineraloogia kateedri assistent
 
 
Haridustee
1948–1953   
lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli geoloogina
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1990−...   
1990-99 TA Biol.,Geol. ja Keemia Osak. juh. 1999-04 TA juhatuse liige, 1990...Eesti Maavarade Komisjoni esimees, 1981-2005 Eesti Stratigraafia Komisjoni esimees, 1975-2003 Rahvusvah.Stratigraafia Komisjoni Siluri allkom. liige, 1984-1992 esimees,

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2009, Dimitri Kaljo, Eesti teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest
0, Dimitri Kaljo, 1972 ENSV teaduspreemia (koll.juht), 1983 valitud Eesti TA akad., 1987 Londoni Geol. Seltsi auliige, 2001 Eesti teaduspreemia (koll.juht)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; TÄPSUSTUS: paleontoloogia-stratigraafia, fatsiaalne analüüs ja isotoopgeoloogia
 
 
Lisainfo
geol.-min. tead. doktor
NSVL TA Geoloogia Inst., kaitstud 1977, kinnitanud NSVL KAK 1978

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2004
3.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2001
1.1.
1998
17.01.2020
12.10.1928
56485523
6726551
dimitri.kaljo@ttu.ee

Career

Institutions and positions
2007–2007   
Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, Research Professor (0,80)
2006–2006   
Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, Other staff (1,00)
1997–2005   
Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, Other staff (0,80)
01.01.1956–31.12.1957   
1956-57 Tartu Univ. assistant,1957...Institute of Geology (then Est. Acad. Sci.) learned secr., head of dept., reasearch dir. and director (1969-1989), 1990... head of dept.
 
 
Education
1948–1953   
university education from the Tartu State Univ. in geology 1953
 
 
R&D related managerial and administrative work
1990−...   
1990-99 head, Div. Biol., Geol. Chem., Est. Acad. Sci. 1999...Board member Est. Acad. Sci., 1990...chair, Est. Comm. Mineral Resources, 1981... chair, Est. Stratigraphical Comm., 1975-2003 member Silurian Subcomm. of the Intern, Strat. Commission, chairman 1984-1992; 1989-1996

Qualifications

 
 
Honours & awards
2009, Dimitri Kaljo, State prize of Estonia for life long successful research and development work
0, Dimitri Kaljo, 1972 state prize of ESSR, 1983 elected memb. Est. Acad. Sci., 1987 hon. fellow, Geol. Soc. Lond., 2001 state prize of Estonia
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences
 
 
Additional information
DSc Geological Institute, USSR Academy of Sciences, defended 1977, approved 1978

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2004
3.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2001
1.1.
1998
17.01.2020