Kalle Kirsimäe

5.04.1967
737 5894
kalle.kirsimae@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2008–31.12.2013    Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi geoloogia osakonna juhataja, instituudi valitsuse liige
01.09.2002–31.07.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geoloogia instituut*, geoloogia ja mineraloogia professor (1,00)
2001–2002    Tartu Ülikooli geograafia instituut, erakorraline teadur (1,00)
1998–2001    Tartu Ülikooli geoloogia instituut, teadur (1,00)
1995–1998    Tartu Ülikooli geoloogia instituut, 1995-1998 lektor (1,00)
1993–1994    Tartu Ülikooli geoloogia instituut, assistent (1,00)
1992–1993    Tartu Ülikooli geoloogia instituut, 1992-1993 vanemlaborant (1,00)
 
 
Haridustee
Tartu Ülikool, 1992, diplom (cum laude) geoloogia erialal;
Tartu Ülikool, 1994, teadusmagister (MSc.) (rakendusgeoloogia);
Tartu Ülikool, 2000, Doctor philosophiae (PhD) (pinnakatte- ja rakendusgeoloogia)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    Ajakirja Oil Shale toimetuskolleegiumi liige
2011−...    Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi komisjoni liige
2008−...    Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi teadusnõukogu liige
2007−...    Ajakirja Estonian Journal of Earth Sciences kaastoimetaja
2004−...    Nordic Society for Clay Research - volikogu liige
2003−...    Eesti Geoloogia Selts, volikogu liige;
2009−2011    Ajakirja Geological Quarterly toimetuskolleegiumi liige
2005−2007    Ajakirja Baltica toimetuskolleegiumi liige
2005−2006    ajakirja Proceedings of Academy of Sciences. Geology - toimetuskolleegiumi liige.
2003−2007    Tartu Ülikooli geoloogia instituudi juhataja, Tartu Ülikooli Bioloogia-geograafiateaduskonna nõukogu liige, teaduskonna valitsuse liige, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja keskkonnateaduste doktorikooli nõukogu liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Viimase 5 aasta õppetoo (loengukursused ja välipraktikad):
2002 - 2008 Eesti geoloogilised tingimused ja maavarad
2015 - … Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia rakendused
2008 - … Sedimentoloogia
2008 - … Geoloogilise kaardistamise välipraktikum
2008 - … Regionaal- ja struktuurigeoloogiline välipraktika
2008 - … Maateaduste alused I välipraktikum
… - 2012 Mineraloogia
2008 - … Geoloogilise uurimistöö alused
2008 - … Impaktgeoloogia
2008 - … Maa ja biosfääri areng ja globaalmuutused
2008 - … Maateaduste alused I
2008 - … Geoloogiline komplekspraktikum
2009 - … Geokeemia
2008 - … Mineraloogia II
2009 - … Settekivimite petroloogia
2008 - … Planetoloogia ja astrobioloogia seminar
2013 - … Erialane sissejuhatus geoloogiasse;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Kalle Kirsimäe, Eesti Vabariigi 2012. aasta teaduspreemia geo- ja bioteaduste alal uurimuste tsükli „Ökotehnoloogia maastike aineringe reguleerimisel“ eest, koos Ülo Mander'iga
1992, Kalle Kirsimäe, Diplom geoloogias cum laude, Tartu Ülikool
1992, Kalle Kirsimäe, Eesti Geoloogia Selts, Noorgeoloogi preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS ERIALA: P420 Petroloogia, mineroloogia, geokeemia ; PÕHISUUND: Loodusteadused ja tehnika, Maateadused (1) Settesüsteemide sedimentoloogia, mineraloogia ja geokeemia; (2) Kivim-fluidi reaktsioonid settelistes, diageneetilistes ja hüdrotermaalsetes protsessides; (3) (4) Keskkonnaohtlike kaevandus- ja energiatootmisjääkide jäätmete mineraloogia, geokeemia ja keskkonnatehnoloogiline kasutus

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2004
1.3.
2003
3.1.
2003
3.4.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
1.3.
2002
1.1.
2001
3.2.
2001
1.1.
2000
1.2.
2000
3.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.2.
1999
3.4.
1996

Kalle Kirsimäe

5.04.1967
737 5894
kalle.kirsimae@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2008–31.12.2013    Head of the Department of Geology, member of the Goverment of the Institute of Ecology and Earth Sciences
01.09.2002–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geology*, Professor (1,00)
2001–2002    Tartu Ülikooli geograafia instituut, 2001-2002 post-doctoral fellow (research scientist), Institute of Geography, University of Tartu (1,00)
1998–2001    Tartu Ülikooli geoloogia instituut, 1998-2001 research scientist, Institute of Geology, University of Tartu. (1,00)
1995–1998    Tartu Ülikooli geoloogia instituut, 1995-1998 lecturer, Institute of Geology, University of Tartu; (1,00)
1993–1994    Tartu Ülikooli geoloogia instituut, 1993-1994 teaching assistant, Institute of Geology, University of Tartu; (1,00)
1992–1993    Tartu Ülikooli geoloogia instituut, 1992-1993 senior laboratory assistant, Institute of Geology, University of Tartu; (1,00)
 
 
Education
1992 - Diploma in geology (cum laude), University of Tartu;
1994 - MSc. in applied geology, University of Tartu;
2000 - Doctor philosophiae (PhD) (Applied and Quaternary geology), University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...    Member of Editorial Board of journal Oil Shale
2011−...    National student research competition, Member of Committee
2008−...    member of the Council of the Institute of Ecology and Earth Sciences
2007−...    Associated Editor of Estonian Journal of Earth Sciences
2004−...    Nordic Society for Clay Research, Member of the Board
2003−...    Estonian Geological Society, Member of the Board;
2009−2011    Consulting Editor of Geological Quarterly
2005−2007    Member of Editioral Board of journal "Baltica"
2005−2006    Member of Editioral Board of Proceedings of Estonian Acadamy of Sciences. Geology
 
 
Additional career information
Teaching in last 5 years (courses and field practices):
2002 - 2008 Geology and mineral resources of Estonia
2015 - … Applications of Geology and Environmental Technology
2008 - … Sedimentology
2008 - … Field-training in Geological Mapping
2008 - … Field Training in Regional and Structural Geology
2008 - … Field-training in Earth Sciences I
… - 2012 Mineralogy
2008 - … Principles of Geological Research
2008 - … Impactgeology
2008 - … Earth and Biosphere Evolution and Global Change
2008 - … Fundamentals of Earth Sciences I
2008 - … Field-training in Geology
2009 - … Geochemistry
2008 - … Mineralogy II
2009 - … Sedimentary Petrology
2008 - … Seminar in Planetary Geology and Astrobiology
2013 - … Introduction to Geology;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Kalle Kirsimäe, Estonian National Science Award 2012 in Geo- and Biosciences (with Ülo Mander)
1992, Kalle Kirsimäe, cum laude diploma in geology, University of Tartu
1992, Kalle Kirsimäe, The Geological Society of Estonia, Young Geologist Award
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS SPECIALTY: P420 Petrology, mineralogy, geochemistry ; SPECIALITY: Natural Sciences and Engineering, Geosciences (Natural Sciences and Engineering, Geosciences (1) Sedimentology, mineralogy and geochemistry of sedimentary systems; (2) Fluid-rock interaction in sedimentary, diagenetic and hydrothermal processes; (3) Geochemistry and mineralogy of mining/industrial wastes and thir potential application in environmental technology
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2004
1.3.
2003
3.1.
2003
3.4.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
1.3.
2002
1.1.
2001
3.2.
2001
1.1.
2000
1.2.
2000
3.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.2.
1999
3.4.
1996
  • Leitud 36 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MOBJDMOBJD118Abiogeenne või biogeenne murenemine: mikroobsed mõjurid murenemisprotsessides01.05.201730.04.2019Anu HynninenTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut75 800,00 EUR
1.1.5.3.4.1.2.SLTKT17086TAnalüütilise Keemia Kvaliteedi Infrastruktuuri täiendava analüütilise võimekuse arendamine01.01.201731.12.2021Ivo LeitoTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Keemia instituut996 387,72 EUR
MUULLOOM14135AS Viru Keemia Grupp Petroter meetodil tekkiva TSK tuha ja poolkoksi optimaalse koosladustamise tehnoloogia01.01.201425.08.2014Kalle KirsimäeTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut51 065,00 EUR
ETFETF9196Balti Basseini tektonotermaalne areng ja diageneetilis-hüdrotermaalsete fluidide evolutsioon01.01.201231.12.2015Kalle KirsimäeTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut28 320,00 EUR
SFSF0180069s08Balti Paleobasseini tektonotermaalne areng: füüsikaliste ja keemiliste protsesside sidestus01.01.200831.12.2013Kalle KirsimäeTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut653 945,96 EUR
IUTIUT20-34Baltica teekond Fanerosoikumis: keskonnamuutuste setteline, geokeemiline ja bioloogiline signatuur - PalaeoBaltica01.01.201431.12.2019Tõnu MeidlaTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut845 600,00 EUR
MUUSLOOM12033TCO2 heitme vähendamine põlemisõhu hapnikurikkamaks muutmisega keevkihikatlas01.01.201231.12.2014Kalle KirsimäeTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut54 836,00 EUR
MUUAR12003CO2 heitme vähendamine põlemisõhu hapnikurikkamaks muutmisega keevkihtkatlas01.01.201231.12.2014Tõnu PihuTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool689 970,00 EUR
MUUSLTOM16251Eesti glaukoniitliivakivi K-termoväetise toormena I: glaukoniidi omadused ja töödeldavus01.06.201631.05.2018Kalle KirsimäeTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut94 250,00 EUR
MUUSLOOM12036T (3.2.0802.11-0043)Elurikkuse, mulla ja maapõue andmesüsteemide geoinformaatiline arendus01.01.201231.12.2014Tõnu OjaTartu Ülikool431 892,45 EUR
PUT; PUT_OPPUT696Emergence of phosphogenesis during initial oxygenation of the Earth: triggering mechanisms and ecosystem requirements01.01.201531.12.2018Kalle KirsimäeTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut190 800,00 EUR
ERMOSERMOS100Fluidisündmuste identifitseerimine ja kaardistamine savimineraalide struktuurse varieeruvusega01.04.201331.03.2016Ilze VircavaTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut100 580,00 EUR
MUUSLOOM12093TFosforiärastustehnoloogiad märgalapuhastites: põlevkivituhasette filtersüsteemide omadused ja pikaajaline toimiminetoimimine01.01.201231.08.2015Kalle KirsimäeTartu Ülikool221 406,50 EUR
MUUSBGGL05052Geoloogiliste looduskaitseobjektide korrastamine ja eksponeerimine Võrumaal ja Põlvamaal01.03.200530.11.2005Kalle KirsimäeTartu Ülikool4 992,14 EUR
MUULLOOM12153Hinnang Kohtla-Järve poolkoksi puistangu põlengu olukorrale ja võimalikele arengutele ning lahendusvõimaluste analüüs; Hinnang Kohtla-Järve tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila projekti kujundus ja kattetööde otstarbekusele01.09.201220.09.2012Kalle KirsimäeTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut4 900,00 EUR
ETFETF6975IMPAKT-INDUTSEERITUD HÜDROTERMAALSETE SÜSTEEMIDE ARENG IMPAKTI JAHTUMISE LÕPPFAASIS 01.01.200731.12.2010Kalle KirsimäeTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond45 096,06 EUR
MUULBGGL04053Kasari jõe delta ja Matsalu lahe idaosa maismaastumise mõju elustikule - II osa15.06.200431.12.2004Kalle KirsimäeTartu Ülikool3 515,14 EUR
MUULLOOMKeemiliselt sidustatud fosfaat-keraamika väljatöötamise nõustamine (innovatsiooniosak)01.04.200924.04.2009Kalle KirsimäeTartu Ülikool3 195,58 EUR
ETFETF8744Keskkonnatingimused ja keemiline murenemine globaalsete muutuste foonil Arhaikumi-Proterosoikumi-Fanerosoikumi piiridel01.01.201131.12.2014Peeter SomelarTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut28 800,00 EUR
TAPTAP2-10Keskkonnauuringute Struktuur- ja Mikroanalüüsi tuumiklabor01.01.201031.12.2011Kalle KirsimäeTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut762 593,79 EUR
SFSF0182533s03KONTINENTAALSE MAAKOORE ÜLAOSA STRUKTUURID, KOOSTIS JA EVOLUTSIOON01.01.200331.12.2007Kalle KirsimäeTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond264 466,40 EUR
MUUSBGGL05077Konverents ja trükis 'Geoloogia õpetamine Eestis läbi kolme sajandi'15.04.200530.10.2005Kalle KirsimäeTartu Ülikool4 502,90 EUR
MUUSLOOM12084TMaakasutuse muutuste ning ökosüsteemsete teenuste ja hüviste arvestamine jätkusuutliku maakasutuse planeerimisel01.01.201231.08.2012Kalle KirsimäeTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond48 580,00 EUR
MUUSLOOM12084T (3.2.081.11-0031)Maakasutuse muutuste ning ökosüsteemsete teenuste ja hüviste arvestamine jätkusuutliku maakasutuse planeerimisel01.04.201231.08.2015Kalle KirsimäeTartu Ülikool45 220,00 EUR
MUULBGGL06125Matsalu lahe põhjaranniku väikesadamate akvatooriumi ja laevatatavate ühendusteede seisund ja võimalik sadamate renoveerimisega tekkiv geoökoloogiline mõju20.06.200630.09.2006Kalle KirsimäeTartu Ülikool7 511,41 EUR
  • Leitud 213 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Eensaar, Jaan; Gaškov, Mikk; Pani, Tõnu; Sepp, Holar; Somelar, Peeter; Kirsimäe, Kalle (2017). Hydrothermal fracture mineralization in the stable cratonic northern part of the Baltic palaeobasin: sphalerite fluid inclusion evidence. GFF, 1−35 [ilmumas].1.1.
E. Härk, R. Jäger, I. Tallo, U. Joost, P. Möller, T. Romann, R. Kanarbik, V. Steinberg, K. Kirsimäe, E. Lust (2017). Influence of chemical composition and amount of intermixed ionomer in the catalyst on the oxygen reduction reaction characteristics. Journal of Solid State Electrochemistry, 21 (7), 2079−2090.s10008-017-3521-7.1.1.
Korjus, Ove; Kivi, Indrek; Aruväli, Jaan; Kirsimäe, Kalle; Nurk, Gunnar (2017). In Operando Electrochemical High-Temperature X-Ray Diffraction Study of Ni-Ce0.9Gd0.1O2-δ Redox Properties. In: SOFC XV (1139−1148). ECS Transactions.07801.1139ecst.3.1.
Losiak, A.; Plado, J.; Jõeleht, A.; Szyszka, M.; Wild, E.M., Bronikowska, M.; Belcher, C.; Kirsimäe, K.; Steier, P. (2017). An age of both Ilumetsa structures - support of their impact origin. EPSC Abstracts, 11: European Planetary Science Congress. European Planetary Science,.5.2.
Losiak, A.; Jõeleht, A.; Plado, J.; Szyszka, M.; Wild, E.M.; Bronikowska, M.; Belcher, C.; Kirsimäe, K.; Steier, P. (2017). Dating Ilumetsa Craters (Estonia) Based on Charcoal Emplaced Within Their Proximal Ejecta Blankets. Program and Abstracts: 48th Lunar and Planetary Science Conference, The Woodlands, Texas, March 20-24, 2017. Lunar and Planetary Institute, Abstract #1879 .5.2.
Vinn, O.; Kirsimäe, K.; Parry, L.A.; Toom, U. (2016). A new Byronia species from the Late Ordovician of Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 65 (4), 201−206.10.3176/earth.2016.17.1.1.
Paiste, Päärn; Liira, Martin; Heinmaa, Ivo; Vahur, Signe; Kirsimäe, Kalle. (2016). Alkali activated construction materials: Assessing the alternative use for oil shale processing solid wastes. Construction and Building Materials, 122, 458− 464.10.1016/j.conbuildmat.2016.06.073.1.1.
Maide, Martin; Ove, Korjus; Mihkel, Vestli; Tavo, Romann; Jaan, Aruväli; Kalle, Kirsimäe; Gunnar, Nurk (2016). Comparative Study of BaY0.1Zr0.9O3-δ Protective Layers Deposited to BaY0.1Ce0.9O3-δ Membrane Using Ultrasonic Spray Pyrolysis and Magnetron Sputtering Methods. Journal of the Electrochemical Society, F443−F447.10.1149/2.0011606jes.1.1.
Lang, L.; Kirsimäe, K.; Vahur, S. (2016). Diagenetic fate of bioapatite in linguliform brachiopods: multiple apatite phases in shells of Cambrian lingulate brachiopod Ungula ingrica (Eichwald). Lethaia, 49 (1), 13−27.10.1111/let.12127.1.1.
Crémière, A.; Lepland, A.; Chand, S.; Sahy, D.; Kirsimäe, K.; Bau, M.; Whitehouse, M.J.; Noble, S. R.; Martma, T.; Thorsnes, T.; Brunstad, H. (2016). Fluid source and methane-related diagenetic processes recorded in cold seep carbonates from the Alvheim channel, central North Sea. Chemical Geology, 432, 16−33.10.1016/j.chemgeo.2016.03.019.1.1.
Paaver, Peeter; Paiste, Päärn; Kirsimäe, Kalle (2016). Geopolymeric potential of Estonian oil shale solid residues: Petroter solid heat carrier retorting ash. Oil Shale, 33 (4), 373−392.oil.2016.4.05.1.1.
Kasak, Kuno; Mõtlep, Riho; Truu, Marika; Truu, Jaak; Kõiv-Vainik, Margit; Espenberg, Mikk; Paiste, Päärn; Kirsimäe, Kalle; Mander, Ülo (2016). Hydrated Oil Shale Ash Mitigates Greenhouse Gas Emissions from Horizontal Subsurface Flow Filters for Wastewater Treatment. Water, Air, & Soil Pollution, 227 (320), 1−12.10.1007/s11270-016-3007-8.1.1.
Joosu, Lauri; Lepland, Aivo; Kreitsmann, Timmu; Üpraus, Kärt; Roberts, Nick M.W.; Paiste, Päärn; Martin, Adam P.; Kirsimäe, Kalle (2016). Petrography and the REE-composition of apatite in the Paleoproterozoic Pilgujärvi Sedimentary Formation, Pechenga Greenstone Belt, Russia. Geochimica et Cosmochimica Acta, 186, 135−153.10.1016/j.gca.2016.04.043.1.1.
Vinn, O.; Zabini, C.; Sene-Silva, G.; Kirsimäe, K.; Susan-Marcos, L. (2016). Possible polychaete tube worms from the Late Emsian (Early Devonian) of the Parana Basin, Brazil. Acta Palaeontologica Polonica, 61, 627−632.10.4202/app.00206.2015.1.1.
Eensaar, Jaan; Pani, Tõnu; Gaškov, Mikk; Sepp, Holar; Kirsimäe, Kalle (2016). Stable isotope composition of hypogenic speleothem calcite in Kalana (Estonia) as a record of microbial methanotrophy and fluid evolution. Geological Magazine, 154 (1), 57−67.10.1017/S0016756815000928.1.1.
Paiste, Päärn; Paaver, Peeter; Kirsimäe, Kalle (2016). Alkaly activation of ENEFIT 280SHC retort ash - implications for geopolymeric binder production. 52−53.5.2.
Soomer, Sigrid; Lepland, Aivo; Somelar, Peeter; Kirsimäe, Kalle (2016). Chemical weathering indicators at Archean–Proterozoic transition in the Pechenga, Imandra-Varzuga Greenstone Belts and Onega Basin. 5.2.
Tinn, O.; Ainsaar, L.; Gerrienne, P.; Guitor, S.; Kirsimäe, K.; Mastik, V.; Meidla, T. (2016). Discriminating between biocoenosis and taphocoenosis in the Kalana Lagerstätte. In: Gurdebeke, P.; Weirdt; J.; Vandenbroucke, T.R.A.; Cramer, B.D. (Ed.). Closing Meeting Abstracts (83).IGCP 591 The Early to Middle Paleozoic Revolution Closing Meeting; Ghent University, Belgium; 6-9 July 2016. Ghent University.5.2.
Kreitsmann, T.; Joosu, L.; Lepland, A.; Krupenik, V.A.; Üpraus, K.; Paiste, P.; Kirsimäe, K. (2016). Environmental settings of apatite precipitation in the Paleoproterozoic Pilgujärvi Sedimentary Formation. Goldschmidt Abstracts, 2016: Goldschmidt Conference, Yokohama 26.06.2016-01.07.2016. The European Association of Geochemistry, 1609.5.2.
Kasak, Kuno; Kõiv-Vainik, Margit; Mõtlep, Riho; Paiste, Päärn; Kirsimäe, Kalle; Mander, Ülo (2016). Mitigation of greenhouse gas emissions from horizontal subsurface flow filters for wastewater treatment using hydrated oil shale ash. 15th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, 4-9 September 2016, Gdańsk, Poland.. 15th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control Conference Proceedings: TPSdruk, 361−362.5.2.
Mõtlep, Riho; Kõiv-Vainik, Margit; Paiste, Päärn; Mander, Ülo; Kirsimäe, Kalle (2016). Oil shale ash utilization in wastewater treatment processes. International symposium Oil Shale 100, 20-23 Sept, 2016, Tallinn. Symposium Proceedings: Enefit, 52.5.2.
Üpraus, K.; Lepland, A.; Zerkle, A.; Patel, N.K.; McLean, F.; Wing, B.A.; Bui, T.H.; Kreitsmann, T.; Kirsimäe, K.; Panieri, G. (2016). Origin of isotopically heavy pyrite (δ34S>20‰) in the Paleoproterozoic Zaonega Formation. Goldschmidt Abstracts, 2016: Goldschmidt Conference, Yokohama 26.06.2016-01.07.2016. The European Association of Geochemistry, 3233.5.2.
Mänd, Kaarel; Bailey, Jake; Lepland, Aivo; Kirsimäe, Kalle (2016). Origin of rod and dumbbell shaped phosphate precipitates in Namibian shelf sediments. Bulletin of the Geological Society of Finland Special Volume: Abstracts of The 32nd Nordic Geological Winter Meeting, 13th - 15th January, 2016, Helsinki, Finland. Ed. Staboulis, Stratos; Karvonen, Toni; Kujanpää, Antti. Unigrafia OY, 198.5.2.
Tinn, O.; Ainsaar, L.; Gerrienne, P.; Guitor, S.; Kirsimäe, K.; Mastik, V.; Meidla, T. (2016). Palaeoecological reconstruction of the community of the Kalana Lagerstätte. Programme, Abstracts and AGM papers: The Palaeontological Association, 60th Annual Meeting, 14th-17th December 2016, Lyon, France. Lyon: Univ Claude Bernard-Lyoni, 110−110.5.2.
Soomer, Sigrid; Lepland, Aivo; Kirsimäe, Kalle (2016). Paleoproterozoic spherulitic layers in Zaonega Formation, Karelia: new data from OnZap1. In: Bulletin of The Geological Society of Finland: Abstracts of the 32th Nordic Geological Winter Meeting.32th Nordic Geological Winter Meeting. 2016, Helsinki. 5.2.
  • Leitud 40 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Active filtration of phosphorus in Ca-rich hydrated oil shale ash: precipitation mechanisms and recoveryLiira, MartindoktorikraadÜlo Mander; Kalle Kirsimäe; Kalle Kirsimäe, Ülo ManderKaitstud2012Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Alkali activation of Enefit solid heat carrier ash: evaluation for geopolymeric binder applicationsPeeter PaavermagistrikraadPäärn Paiste; Kalle KirsimäeJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoloogia osakond
Alumiiniumi käitumine põlevkivituha leostumiselJoosu, LaurimagistrikraadKalle Kirsimäe; Martin LiiraKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Chemical and Isotope Evolution of Groundwater in the Cambrian-Vendian Aquifer System in EstoniaRaidla, ValledoktorikraadKalle Kirsimäe; Rein VaikmäeKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoloogia osakond
Composition and diagenesis of oil shale industrial solid wastesMõtlep, RihodoktorikraadKalle KirsimäeKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Cr(VI) pikaajaline leostumine Jordaania hüdratiseerunud põlevkivituhastKõue, KaurmagistrikraadMartin Liira; Kalle Kirsimäe; Erik PuuraKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoloogia osakond
Development of impact-induced hydrothermal system in Kärdla impact structureVerš, EvelindoktorikraadKalle KirsimäeKaitstud2006Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Early diagenesis of Ordovician and Silurian bentonites in the northern Baltic PalaeobasinHints, RuttdoktorikraadKalle KirsimäeKaitstud2009Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoloogia osakond
Eesti Soojuselektrijaama põlevkivituhaplatoo setete mineraloogia Terje Kespremagistrikraad (teaduskraad)Kalle KirsimäeKaitstud2004Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geoloogia instituut*
Evolution of diagenetic-hydrothermal fluids in the Baltic BasinEensaar, JaandoktorikraadKalle KirsimäeJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoloogia osakond
Geochemistry, microstructure and origin of recent phosphorites on the Namibian margin Mänd, KaarelmagistrikraadKalle Kirsimäe; Aivo LeplandKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoloogia osakond
Geothermobarometric mapping of post-impact thermal field in impact crater rocksVälja, RudolfdoktorikraadKalle KirsimäeJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Heavy metals in the bottom sediments of the Western Norwegian fjordsKarimov, Markmagistrikraad (teaduskraad)Kalle Kirsimäe; Aivo LeplandKaitstud2007Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Hüdrotermaalne dolomiidistumine ja sulfiidne mineralisatsioon Balti Paleobasseini lõhevöönditesGaškov, MikkdoktorikraadKalle Kirsimäe; Argo JõelehtJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoloogia osakond
Illitization of K-bentonites in Baltic BasinSomelar, PeeterdoktorikraadKalle KirsimäeKaitstud2009Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoloogia osakond
Immobilization of phosphorous and its analogues in Ca-rich hydrated oil-shale sediment filtermaterials: removal mechanisms and inhibitorsPaiste, PäärndoktorikraadKalle Kirsimäe; Riho MõtlepJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Keemilise murenemise ilmingud Islandi erivanuselistes Basaltsetes laavavooludesTorp, RaunomagistrikraadPeeter Somelar; Sirle Liivamägi; Kalle KirsimäeKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoloogia osakond
Kroom(VI) stabiliseerimine saastunud pinnases põlevkivituhagaKuslap, KatrinmagistrikraadMartin Liira; Kalle KirsimäeKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoloogia osakond
Looduslike savide ja savipinnaste geotehniliste omaduste sõltuvus savimineraalsest koostisest: ekvivalentse basaalse distantsi kontseptsioonPalolill, Margusmagistrikraad (teaduskraad)Kalle Kirsimäe; Peeter TalvisteKaitstud2007Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geoloogia instituut*
Maismaastumise mõju madalaranniku ökosüsteemidele: Matasalu lahe ja Kasari delta arenguluguMeriste, MatsdoktorikraadKalle Kirsimäe; Tõnu OjaJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoloogia osakond
Matsalu märgala maismaastumineMeriste, Matsmagistrikraad (teaduskraad)Kalle KirsimäeKaitstud2005Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Melt segregation and accumulation: analogue and numerical modelling approachUrtson, Kristjanmagistrikraad (teaduskraad)Alvar Soesoo; Kalle KirsimäeKaitstud2005Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geoloogia instituut*
Mineral composition of fallout suevites at Bosumtwi impact crater, GhanaVälja, RudolfmagistrikraadKalle KirsimäeKaitstud2012Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Mineral composition of semi-coke deposits at Viru Keemia shale-oil plant, Kohtla-JärveMõtlep, Rihomagistrikraad (teaduskraad)Kalle KirsimäeKaitstud2006Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geoloogia instituut*
Mineral parasequence of an impact-induced hydrothermal system at Kärdla impact crater, EstoniaVerš, Evelinmagistrikraad (teaduskraad)Kalle Kirsimäe; Väino PuuraKaitstud2002Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond