20.05.1940
671 8959
mart.kangur@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2005–...   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, Erakorraline teadur (1,00)
1963-1973 Zoloogia ja Botaanika Instituut, aspirant nooremteadur
1973-1992 Läänemere Kalamajanduse TUI Tallinna osakond, labori juhataja vanemteadur, direktor
1992-2001 Eesti Mereinstituut, sektori juhataja vanemteadur
2001- 2005 Eesti Mereinstituut Tartu Ülikool erakorraline teadur
21.05.2005–31.12.2007   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, erakorraline teadur (1,00)
 
 
Haridustee
1963–1968   
TA Zooloogia ja Botaanika Instituut aspirantuur, ihtüoloogia
1958–1963   
Tartu Riiklik Ülikool bioloogia osakond,bioloog-ihtüoloog
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Rahvusvahelise Mereuurimisnõukogu lõhe ja meriforelli töörühm
Narva lõhe taastootmise, kaitse ja kasutamise reguleerimise Eesti-Vene töörühm
Keskkonnaministeeriumi Kalapüügieeskirja läbivaatamise ja muudatuste väljatöötamise töörühm

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
0, Mart Kangur, Tartu Ülikooli tänukiri
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia
 
 
Lisainfo
Bioloogia kandidaat 1972
Eesti NSV Teaduste Akadeemia bioloogia teaduste nõukogu

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
3.2.
2006
3.2.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.3.
2005
3.3.
2005
6.4.
2005
6.6.
2005
5.2.
2004
5.2.
2004
3.2.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
5.2.
2003
3.2.
2002
3.3.
2002
6.1.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
3.3.
2001
4.2.
2001
1.2.
1997
5.04.2018
20.05.1940
671 8959
mart.kangur@ut.ee

Career

Institutions and positions
2005–...   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Extraordinary Researcher (1,00)
1963-1973 Institute of zoology and botany, post graduate student, jun. research fellow
1973-1992 Baltic Fisheries Research Institute, sen. research fellow, head of laboratory, director
1992-2001 Estonian Marine Institute, head of section, sen research fellow
2001-2005 Estonian Marine Institute, Univercity of Tartu researgh fellow, extra ordinary research fellow
21.05.2005–31.12.2007   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Research Fellow extraordinarius (1,00)
 
 
Education
1958–1963   
University of Tartu, biologist-icthyologist
 
 
R&D related managerial and administrative work
ICES WGBAST
WG of management of the River Narva salmon
WG on fisheries rules of Ministry of Environment

Qualifications

 
 
Honours & awards
0, Mart Kangur, Letter of thanks of Tartu University
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology
 
 
Additional information
Candidate of biology Council of biological sciences, Academy of Sciences of Estonian SSR

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
3.2.
2006
3.2.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.3.
2005
3.3.
2005
6.4.
2005
6.6.
2005
5.2.
2004
5.2.
2004
3.2.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
5.2.
2003
3.2.
2002
3.3.
2002
6.1.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
3.3.
2001
4.2.
2001
1.2.
1997
5.04.2018