Amar Annus

3.02.1974
56985042
amar@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.02.2017–...    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Usuteaduskond, Lähis-Ida usundiloo dotsent (1,00)
01.01.2016–31.01.2017    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Usuteaduskond, Lähis-Ida usundiloo dotsent (0,75)
2016–31.12.2016    usuteaduskond, Külalisteadur (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, Lähis-Ida usundiloo dotsent (0,75)
01.02.2013–31.01.2015    Berliini Vaba Ülikool, Gerda Henkeli Fondi Marie Curie stipendiaat, Berliini Vaba Ülikool (1,00)
2012–31.07.2012    Berliini Vaba Ülikool, DAADi stipendiaat (1,00)
01.09.2010–31.08.2015    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, Vana Testamendi ja semitistika dotsent (1,00)
01.09.2010–30.11.2010    W. F. Albright Institute of Archaeological Research (Jerusalem), Andrew W. Melloni stipendium (1,00)
01.03.2008–28.02.2009    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, eesti ja võrdleva rahvaluule erakorraline teadur (0,50)
01.03.2008–30.11.2010    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, teadur (0,10)
01.03.2008–30.11.2010    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Teadur (0,10)
01.01.2008–31.12.2009    Orientaalinstituut, Chicago Ülikool, post-doktor (september 2008 - august 2009)
01.03.2006–29.02.2008    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, järeldoktorantuuris erakorraline teadur (1,00)
01.01.2003–31.12.2005    Helsingi Ülikool, Aasia ja Aafrika Instituut, uurija
01.01.1999–31.12.2002    Mittekoosseisuline õppejõud Tartu Ülikooli usuteaduskonnas (1999), Tallinna Pedagoogikaülikooli Idamaade filoloogia kabinetis (1999/2000), Eesti Humanitaarinstituudi orientalistikaosakonnas (2000 ja 2002).
 
 
Haridustee
Tartu Ülikooli usuteaduskond 1992-1996, bakalaureus.
Tartu Ülikooli usuteaduskond, 1996-1998, magister.
Helsingi Ülikooli Aasia ja Aafrika Instituut, filoloogiadoktor 2003.
 
 
Loometöö
Lähis-Ida klassikaliste tekstide tõlkimine eesti keelde semiidi keeltest ja sumeri keelest.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Amar Annus, Ajakirja Akadeemia kuld- ja hõbeauhind Universalia valdkonnas
2010, Amar Annus, Kultuurkapitali aastapreemia parima kirjandusliku tõlke eest eesti keelde
2008, Amar Annus, SA Archimedese teaduse populariseerimise kolmas auhind Lähis-Ida klassikaliste tekstide tõlkimise ja kommenteerise eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; CERCS ERIALA: H190 Mittekristlikud religioonid ; PÕHISUUND: Assürioloogia
 
 
Lisainfo
filoloogiadoktor
Helsingi Ülikool, 2003

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2016
1.3.
2016
2.1.
2016
1.3.
2015
1.3.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
6.3.
2015
3.2.
2014
6.1.
2013
6.1.
2013
6.1.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
1.3.
2011
4.1.
2011
4.2.
2011
6.1.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
2.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
6.4.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.5.
2009
1.2.
2008
1.3.
2007
3.1.
2007
6.4.
2007
6.5.
2007
6.5.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
6.7.
2006
6.7.
2005
3.4.
2004
1.2.
2003
3.2.
2003
2.2.
2002
1.2.
2001
2.2.
2001
5.2.
2001
1.2.
2000
1.2.
1999

Amar Annus

3.02.1974
56985042
amar@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.02.2017–...    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, School of Theology and Religious Studies, Associate Professor (1,00)
01.01.2016–31.01.2017    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, School of Theology and Religious Studies, Associate Professor of Near Eastern Religions (0,75)
2016–31.12.2016    Faculty of Theology, University of Helsinki, Visiting Researcher (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Associate Professor of Near Eastern Religions (0,75)
01.02.2013–31.01.2015    Freie Universität, Berlin, Marie Curie Fellow of the Gerda Henkel Foundation, Free University of Berlin (1,00)
2012–31.07.2012    Free University, Berlin, DAAD scholarship (1,00)
01.09.2010–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Associate Professor of Old Testament And Semitic Studies (1,00)
01.09.2010–30.11.2010    W. F. Albright Institute of Archaeological Research (Jerusalem), Andrew W. Mellon Fellow (1,00)
01.03.2008–28.02.2009    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Research Fellow extraordinarius (0,50)
01.03.2008–30.11.2010    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Research Fellow (0,10)
01.03.2008–30.11.2010    University of Tartu, Faculty of Theology, Researcher (0,10)
01.01.2008–31.12.2009    Oriental Institute, University of Chicago, Post-Doctoral Scholar (September 2008 - August 2009)
01.03.2006–29.02.2008    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Research Fellow extraordinarius (1,00)
01.01.2003–31.12.2005    University of Helsinki, Institute for Asian and African Studies, researcher
01.01.1999–31.12.2002    Extra-staff teacher at the University of Tartu (1999), at the Pedagigical University of Tallinn (1999/2000) and at the Estonian Institute of Humanities (2000/2002).
 
 
Education
Faculty of Thology, University of Tartu, 1992-1996, bachelor.
Faculty of Theology, University of Tartu, 1996-1998, MA.
University of Helsinki, The Institute for Asian and African Studies, Ph.D. 2003.
 
 
Creative work
Publishing translations of the culturally important Middle Eastern texts from the Sumerian and Semitic languages into Estonian.;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; CERCS SPECIALTY: H190 Non-Christian religions ; SPECIALITY: Assyriology
 
 
Additional information
Ph.D.
University of Helsinki, 2003

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2016
1.3.
2016
2.1.
2016
1.3.
2015
1.3.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
6.3.
2015
3.2.
2014
6.1.
2013
6.1.
2013
6.1.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
1.3.
2011
4.1.
2011
4.2.
2011
6.1.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
2.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
6.4.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
6.1.
2009
6.1.
2009
6.5.
2009
1.2.
2008
1.3.
2007
3.1.
2007
6.4.
2007
6.5.
2007
6.5.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
6.7.
2006
6.7.
2005
3.4.
2004
1.2.
2003
3.2.
2003
2.2.
2002
1.2.
2001
2.2.
2001
5.2.
2001
1.2.
2000
1.2.
1999