Külli Kuusk

6177527
kylli.kuusk@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2009–...    Eesti Keele Instituut, leksikograaf (0,80)
2005–15.12.2014    Eesti Keele Instituut, Erakorraline teadur (1,00)
1999–2005    Eesti Keele Instituut, Muu ... (1,00)
 
 
Haridustee
2002–2004    Tartu Ülikool, eesti ja soomeugri keeleteadus, teadusmagister
1993–1999    Tallinna Pedagoogikaülikool, eesti keel ja kirjandus, bakalaureus
1981–1993    Tallinna 20. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2004−...    Eesti Rakenduslingvistika Ühingu liige, asjaajaja

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika
 
 
Lisainfo
bakalaureus
Tallinna Pedagoogikaülikool, 1999

Külli Kuusk

13.04.1975
6177527
kylli.kuusk@eki.ee

Career

Institution and occupation
2009–...    Institute of the Estonian Language, lexicographer (0,80)
2005–15.12.2014    Institute of the Estonian Language, Extraordinary Researcher (1,00)
1999–2005    Institute of the Estonian Language, editor (1,00)
 
 
Education
2002–2004    University of Tartu
1993–1999    Tallinn Pedagogical University
1981–1993    Tallinn 20th high school
 
 
R&D related managerial and administrative work
2004−...    Estonian Association for Applied Linguistics, member, secretary

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: religious language, language of the Bible, translation of the Bible, lexicology, lexicography
 
 
Additional information
BA Tallinn Pedagogical University, 1999